CÍMKE: 'chelsea'

Nagy változás, ez vár Cristiano Ronaldóra

Nagy változás, ez vár Cristiano Ronaldóra

Meg­van a Ju­ven­tus új edzője.

Meg­van az olasz lab­da­rúgó-baj­nok­ság­ban sze­replő Ju­ven­tus új tré­nere.

Menekülnie kellett, megdobálták a Chelsea tulajdonosát

Menekülnie kellett, megdobálták a Chelsea tulajdonosát

A Chel­sea 4-1-re verte az Ar­se­nalt a lab­da­rúgó Eu­rópa-liga dön­tő­jé­ben.

FRISS HÍREK

26 éve nem történt ilyen magyar focicsapattal

26 éve nem történt ilyen magyar focicsapattal

A Chel­sea ku­pa­győ­zel­mé­vel hosszú so­ro­zat sza­kadt meg lab­da­rú­gá­sunk­ban. Gra­tu­lál­ha­tunk a Vi­di­nek.

A Chel­sea ku­pa­győ­zel­mé­vel hosszú so­ro­zat sza­kadt meg lab­da­rú­gá­sunk­ban. Gra­tu­lál­ha­tunk a Vi­di­nek.

Totális botrány Bakuban, mindenkit átvertek az Európa-liga döntőjén

Totális botrány Bakuban, mindenkit átvertek az Európa-liga döntőjén

Óri­á­sit égett az UEFA. Ka­mu­han­gu­lat, be­csa­pott szur­ko­lók, mél­tat­lan búcsú.

Óri­á­sit égett az UEFA. Ka­mu­han­gu­lat, be­csa­pott szur­ko­lók, mél­tat­lan búcsú a csúcs­meccsen.

Botrány, a Chelsea trénere máris otthagyta a csapatot

Botrány, a Chelsea trénere máris otthagyta a csapatot

Bal­hé­val me­le­gí­tett az Ar­se­nal el­leni lab­da­rúgó Eu­rópa-liga-dön­tőre a Chel­sea.

Bal­hé­val me­le­gí­tett az Ar­se­nal el­leni lab­da­rúgó Eu­rópa-liga-dön­tőre a Chel­sea.

Totális kudarc, senkit nem érdekel az El-döntő

Totális kudarc, senkit nem érdekel az El-döntő

Sok je­gyet vissza­küld­tek a lon­do­niak.

Semmi jót nem ígér­nek az előz­mé­nyek a szerda esti Ar­se­nal-Chel­sea lab­da­rúgó Eu­rópa-liga-döntő kap­csán.

Világbajnok focista dicsérte meg a magyar válogatottat

Világbajnok focista dicsérte meg a magyar válogatottat

A spa­nyol vá­lo­ga­tot­tal min­den nagy tró­feát be­gyűjtő Cesc Fab­regas az idei sze­zon­ban két­szer ját­szott a Vidi ellen.

A spa­nyol vá­lo­ga­tot­tal min­den nagy tró­feát be­gyűjtő Cesc Fab­regas az idei sze­zon­ban két­szer ját­szott a Mol Vidi ellen.

Hihetetlen dolog történt, ilyet még nem látott a sportvilág

Hihetetlen dolog történt, ilyet még nem látott a sportvilág

Ko­ráb­ban ilyenre nem volt példa.

Az angol fut­ball­csa­pa­tok idén ki­sa­já­tí­tot­ták az eu­ró­pai ku­pa­dön­tő­ket. Ko­ráb­ban ilyenre nem volt példa.

Détári Lajos csak a csodában bízik

Détári Lajos elárulta: bízik a csodában

Így látja a mo­dern focit, a fi­ze­té­sek nö­ve­ke­dé­sét és az El-elő­dön­tőt.

Így látja Döme a foci vál­to­zá­sát, a kü­lönb­sé­ge­ket az ő kor­szaka és a mo­dern fut­ball kö­zött. Ki­tért a fi­ze­té­sekre is. Esélyt la­tol­ga­tott az Eu­rópa-liga lon­doni elő­dön­tője előtt.

Kiakadtak a politikusok, ilyen még sosem volt az európai fociban

Kiakadtak a politikusok, ilyen még sosem volt az európai fociban

Más­fél hét­tel a nagy meccs előtt durva vál­to­zást kö­ve­tel­nek.

Más­fél hét­tel a nagy meccs előtt durva vál­to­zást kö­ve­tel­nek.

Rossz hír, elveszítette védőjét a sztárcsapat

Rossz hír, elveszítette védőjét a sztárcsapat

An­to­nio Rü­di­ger tér­dét meg kel­lett mű­teni, ezzel véget ért a sze­zonja. A kö­vet­kező idény­ben vár­ha­tóan ismét hadra fog­ható lesz.

An­to­nio Rü­di­ger tér­dét meg kel­lett mű­teni, ezzel véget ért a sze­zonja. A kö­vet­kező idény­ben vár­ha­tóan ismét hadra fog­ható lesz.

Igazi tahó volt a futballsztár, verést ígértek neki a tettéért

Igazi tahó volt a futballsztár, verést ígértek neki a tettéért

Gusz­tus­ta­lan dol­got mű­velt.

Gusz­tus­ta­lan dol­got mű­velt a Li­ver­pool lab­da­rú­gója a Chel­sea el­leni angol lab­da­rúgó baj­noki mér­kő­zé­sen.

Lefotózták, részegen tántorogtak ki a kocsmából a sztárfocisták

Lefotózták, részegen tántorogtak ki a kocsmából a sztárfocisták

Pén­tek haj­nal­ban kínos pil­la­na­to­kat élt át a Chel­sea né­hány lab­da­rú­gója.

Óriási bejelentésre készül a Real Madrid, ez nagyot szólhat

Óriási bejelentésre készül a Real Madrid, ez nagyot szólhat

Eden Ha­zard na­po­kon belül a spa­nyol sztár­csa­pat já­té­kosa lehet. A hírek sze­rint a tá­madó vé­tel­ára közel 100 mil­lió euró lesz.

Eden Ha­zard na­po­kon belül a spa­nyol sztár­csa­pat já­té­kosa lehet. A hírek sze­rint a tá­madó vé­tel­ára közel 100 mil­lió euró lesz.

Itt az év focibotránya, valakit hétfőn ki kell rúgni

Itt az év focibotránya, valakit hétfőn ki kell rúgni

Ilyet még nem lát­tunk, a kapus be­in­tett edző­jé­nek. Egye­lőre min­denki hall­gat.

Ilyet még nem lát­tunk, a kapus be­in­tett edző­jé­nek. Egye­lőre min­denki hall­gat.

Súlyos büntetés, kizárták a sztárcsapatot

Súlyos büntetés, kizárták a sztárcsapatot

Rossz hírt ka­pott a Chel­sea, mi­köz­ben to­vább­ju­tott a lab­da­rúgó Eu­rópa-li­gá­ban.

Rossz hírt ka­pott a Chel­sea, mi­köz­ben to­vább­ju­tott a lab­da­rúgó Eu­rópa-li­gá­ban.

Elképesztő, milliárdokat kaszált a kirúgások után Mourinho

Elképesztő, milliárdokat kaszált a kirúgások után Mourinho

Az utóbbi tíz év során négy csa­pat­tól rúg­ták ki José Mo­u­rin­hót. Óri­ási össze­get ke­re­sett vele.

Zidane munkát vállal? Ő mentheti meg a sztárcsapatot

Zidane munkát vállal? Ő mentheti meg a sztárcsapatot

Leg­utóbb a Real Mad­rid­nál dol­go­zott.

Leg­utóbb a Real Mad­rid­nál dol­go­zott Zi­ne­dine Zi­dane, aki ta­valy jú­nius óta nem vál­lalt mun­kát.

NB III-as magyar focistát igazolhat a Chelsea

NB III-as magyar focistát igazolhat a Chelsea

Te­mes­vári kis­pes­ti­ből lon­doni lehet.

Te­mes­vári kis­pes­ti­ből lon­doni lehet. A Hon­véd tu­laj­do­nosa várja az an­go­lok aján­la­tát a nagy te­het­sé­gért.

Szép volt Vidi, az egész világot bejárta a magyar bajnok bravúrja

Szép volt Vidi, az egész világot bejárta a magyar bajnok bravúrja

A ma­gyar baj­nok bra­vú­ros dön­tet­lent ért el a Chel­sea ellen a lab­da­rúgó Eu­rópa-liga cso­port­kö­ré­nek utolsó for­du­ló­já­ban.

Durvul az úszóháború, Hosszú Katinkát zsarolták?

Durvul az úszóháború, Hosszú Katinkát zsarolták?

Még a vi­lág­baj­nok­sá­gok, olim­piák boj­kottja is szóba jött a FINA ellen szer­vez­kedő úszó­sztá­rok­nál.

Még a vi­lág­baj­nok­sá­gok, olim­piák boj­kottja is szóba jött a FINA ellen szer­vez­kedő úszó­sztá­rok­nál.

Fejlemény a Vidi-Chelsea meccs nagy botrányában

Fejlemény a Vidi-Chelsea meccs nagy botrányában

Ebből sú­lyos bün­te­tés lesz!

Ebből sú­lyos bün­te­tés lesz! El­is­merte az UEFA, hogy vizs­gá­ló­dik a Gro­u­pama Aré­ná­ban tör­tén­tek miatt.

A Chelsea kapusa nagyon eltévedt Budapesten

A Chelsea kapusa nagyon eltévedt Budapesten

Bu­da­pes­ten lé­pett fel a Chel­sea.

Csü­tör­tök este Bu­da­pes­ten lé­pett fel a Chel­sea. Mond­juk az angol csa­pat ka­pusa ezzel nem tel­je­sen volt tisz­tá­ban.

Nemzetközi botrány a Vidi-Chelsea meccs után, nyomoz az UEFA

Nemzetközi botrány a Vidi-Chelsea meccs után, nyomoz az UEFA

An­ti­sze­mita rig­mu­sok hal­lat­szot­tak az angol szur­ko­lók szek­to­rá­ból. A sztár­klub el­ha­tá­ro­ló­dott a tör­tén­tek­től.

An­ti­sze­mita rig­mu­sok hal­lat­szot­tak az angol szur­ko­lók szek­to­rá­ból. A sztár­klubra sú­lyos bün­te­tés vár.

Ezt látni kell, erről a Vidi-gólról beszél egész Európa!

Ezt látni kell, erről a Vidi-gólról beszél egész Európa!

Ennél job­ban nem is le­he­tett volna el­ta­lálni a lab­dát. Va­rá­zsolt a Vidi fran­cia fo­cis­tája.

Ennél job­ban nem is le­he­tett volna el­ta­lálni a lab­dát. Va­rá­zsolt a Vidi fran­cia fo­cis­tája.

Most jelentették be, a ruhádat is átvizsgálják a Chelsea-meccsen

Most jelentették be, a ruhádat is átvizsgálják a Chelsea-meccsen

A MOL Vidi FC a Chel­sea-t fo­gadja.

A MOL Vidi FC csü­tör­tök este a Chel­sea-t fo­gadja Bu­da­pes­ten a lab­da­rúgó Eu­rópa-li­gá­ban.

Exkluzív fotó, Budapest belvárosában láttuk Marco Rossit

Exkluzív fotó, Budapest belvárosában láttuk Marco Rossit

Fe­kete au­tó­val ér­ke­zett, vajon kivel ta­lál­koz­ha­tott a szö­vet­ség ka­pi­tány az elő­kelő szál­lo­dá­ban?

Csoda Budapesten, a Vidi óriásit játszott a Chelsea ellen

Csoda Budapesten, a Vidi óriásit játszott a Chelsea ellen

Telt ház előtt ját­szott ki­éle­zett mér­kő­zést a Chel­sea-vel a ma­gyar baj­nok a lab­da­rúgó Eu­rópa-li­gá­ban.

Telt ház előtt ját­szott ki­éle­zett mér­kő­zést a Chel­sea-vel a ma­gyar baj­nok a lab­da­rúgó Eu­rópa-li­gá­ban.

Bajba kerülhet Pesten a Chelsea fociedzője

Bajba kerülhet Pesten a Chelsea fociedzője

Ma­u­ri­zio Sarri a meccse­ken nem do­há­nyoz­hat.

Ma­u­ri­zio Sarri a meccse­ken nem do­há­nyoz­hat, így le kell mon­dani szen­ve­dé­lyé­ről a Vidi el­leni bu­da­pesti Eu­rópa-liga meccsen is.

Dögös szépség csatlakozik a focistafeleségekhez

Dögös szépség csatlakozik a focistafeleségekhez

Ca­te­rina után min­den férfi meg­for­dul.

A Li­ver­pool és a Chel­sea által is ki­sze­melt Fe­de­rico Chiesa párja után min­den férfi meg­for­dul. Ca­te­rina nem csak a szép­sé­gé­vel tűnik ki a lá­nyok közül.

Nem kér a magyar konyhából a Chelsea

Nem kér a magyar konyhából a Chelsea

Ma ér­ke­zik Bu­da­pestre az angol sztár­csa­pat, a Chel­sea. A Vidi csü­tör­töki Eu­rópa-liga el­len­fele ke­ve­sebb, mint 48 órát tölt majd a ma­gyar fő­vá­ros­ban, egy kü­lö­nös ké­ré­sük is volt.

Ma ér­ke­zik Bu­da­pestre az angol sztár­csa­pat, a Chel­sea. A Vidi csü­tör­töki Eu­rópa-liga el­len­fele ke­ve­sebb, mint 48 órát tölt majd a ma­gyar fő­vá­ros­ban, egy kü­lö­nös ké­ré­sük is volt.

Van remény, az év meccse decemberben vár a Vidire

Van remény, az év meccse vár a Vidire

A várt­nál ne­he­zebb hely­zet­ben van­nak a fe­hér­vári fo­cis­ták, de szó sincs arról, hogy ne le­hetne to­vább­jutni.

A várt­nál ne­he­zebb hely­zet­ben van­nak a fe­hér­vári fo­cis­ták, de szó sincs arról, hogy ne le­hetne to­vább­jutni.

Ennyi volt, komoly döntést hozott a legendás focista

Ennyi volt, komoly döntést hozott a legendás focista

Be­je­len­tette vissza­vo­nu­lá­sát az egy­kori gól­vágó, aki a Chel­sea-vel négy­szer lett baj­nok.

Be­je­len­tette vissza­vo­nu­lá­sát az egy­kori gól­vágó, aki a Chel­sea-vel négy­szer lett baj­nok, és 2012-ben Baj­no­kok Li­gá­ját nyert.

Visszataszító dolgot műveltek Mourinhóval

Gyomorforgató videó, visszataszító dolgot műveltek Mourinhóval

Min­dent rög­zí­tett az egyik ka­me­rás.

A Man­ches­ter Uni­ted me­ne­dzse­rébe be­le­tö­rölte az orrát a ri­vá­lis csa­pat edzője. Pech­jére ezt rög­zí­tette is az egyik ka­me­rás.

Botrányos dulakodás, Mourinhót lefogták a biztonságiak

Botrányos dulakodás, Mourinhót lefogták a biztonságiak

Bal­hés vég­já­ték Lon­don­ban.

A Chel­sea 2-2-re vég­zett a Man­ches­ter Uni­ted­del az angol lab­da­rúgó-baj­nok­ság rang­adó­ján.

Belepirulsz, alig semmiben videózta magát az ismert menedzsernő

Belepirulsz, alig semmiben videózta magát az ismert menedzsernő

Az ar­gen­tin fut­ball­sztár dögös me­ne­dzsere be­vál­la­lós vi­deót ké­szí­tett.

Hős magyarok Londonban, hetven percig bírta a Vidi

Hős magyarok Londonban, hetven percig bírta a Vidi a Chelsea ellen

Le a ka­lap­pal a fe­hér­vá­riak előtt!

Le a ka­lap­pal az ide­gen­ben ját­szó fe­hér­vá­riak előtt, ez férfi­munka volt - a ve­re­ség el­le­nére is.

Ez ám a siker, magyarokat dicsér az angol sajtó

Ez ám a siker, magyarokat dicsér az angol sajtó

Nem ma­radt vissz­hang nél­kül a jó tel­je­sít­mény. Na­gyon meg­ne­he­zí­tette a Chel­sea dol­gát a ma­gyar baj­nok.

El­is­me­rés a Vi­di­nek. Nem ma­radt vissz­hang nél­kül a jó tel­je­sít­mény. Na­gyon meg­ne­he­zí­tette a Chel­sea dol­gát a ma­gyar baj­nok.

Hajnali fotók, magyar földön a londoni hősök

Hajnali fotók, magyar földön a londoni hősök

Nem sokat pi­hen­het­nek a Vidi já­té­ko­sai, akik óri­ási nagy tet­tet haj­tot­tak végre a Chel­sea ott­ho­ná­ban.

Mindenkit meglepett a tökös magyar focicsapat

Mindenkit meglepett a tökös magyar focicsapat

A Vidi edzője sze­rint azt nyúj­tot­ták a Chel­sea ott­ho­ná­ban, amit meg­ígér­tek.

Világbajnok sztárok ellen bizonyíthat a Vidi

Világbajnok sztárok ellen bizonyíthat a Vidi

Négy vi­lág­baj­nok és közel 1 mil­li­árd euró ér­tékű keret - ez vár a Vi­dire a Chel­sea ellen a lab­da­rúgó Eu­rópa-liga mai mér­kő­zé­sén. A ma­gyar baj­nok pont­szer­zése vi­lág­szen­zá­ció lenne.

Négy vi­lág­baj­nok és közel 1 mil­li­árd euró ér­tékű keret - ez vár a Vi­dire a Chel­sea ellen a lab­da­rúgó Eu­rópa-liga mai mér­kő­zé­sén.

Kellemetlen meglepetés a Vidi-siker után, kipakolt Juhász és Nikolics

Kellemetlen meglepetés a Vidi-siker után, kipakolt Juhász és Nikolics

A baj­nok­csa­pat ve­zére és edzője sem ment el szó nél­kül a tör­tén­tek mel­lett.

Üze­net a szur­ko­lók­nak. A baj­nok­csa­pat ve­zére és edzője sem ment el szó nél­kül a tör­tén­tek mel­lett.

Undorító dolgot tett a fociedző, ezt miért engedik?

Undorító dolgot tett a fociedző, ezt miért engedik?

Ma­u­ri­zio Sar­ri­nak meg­til­tot­ták a do­hány­zást. Nem ké­sett a Chel­sea mes­te­ré­nek vá­la­sza.

Életeket mentett, háborús hős a sztáredző nagypapája

Életeket mentett, háborús hős a sztáredző nagypapája

El­ké­pesztő tör­té­ne­tet osz­tott meg.

El­ké­pesztő tör­té­ne­tet osz­tott meg a nagy­pa­pá­já­ról az angol Chel­sea lab­da­rúgó-csa­pa­tá­nak olasz szár­ma­zású tré­nere, Ma­u­ri­zio Sarri.

Komoly gondban a Vidi EL-riválisa, aggódik az edző

Komoly gondban a Vidi EL-riválisa, aggódik az edző

A Mol Vidi FC a lab­da­rúgó Eu­rópa-liga kö­vet­kező kö­ré­ben a Chel­sea ott­ho­ná­ban lép fel.

A Mol Vidi FC a lab­da­rúgó Eu­rópa-liga kö­vet­kező kö­ré­ben a Chel­sea ott­ho­ná­ban lép fel.

Sokkolta a nézőket, levetkőzött a népszerű riporternő

Sokkolta a nézőket, levetkőzött a népszerű riporternő

Sop­hie Rose nagy ked­venc a Chel­sea hívei kö­ré­ben. Ő ve­zeti a szur­ko­lói tévét.

Sop­hie Rose nagy ked­venc a Chel­sea hívei kö­ré­ben. Ő ve­zeti a szur­ko­lói tévét. Ez­út­tal nem az in­ter­jú­i­val kel­tett fi­gyel­met.

Perverz tárgyat dobtak be, megdöbbentek a játékosok

Perverz tárgyat dobtak be, megdöbbentek a játékosok

Nem csak a labda ke­rült be a Chel­sea ka­pu­jába a va­sár­napi lon­doni der­bin az angol lab­da­rúgó-baj­nok­ság­ban.

Szenzációs hírt kürtöltek világgá a magyar focistáról

Szenzációs hírt kürtöltek világgá a magyar focistáról

Sor­ban áll­nak érte a sztár­klu­bok.

Most sem pa­nasz­kod­hat, de vá­lo­gat­hat a jobb­nál jobb le­he­tő­sé­gek kö­zött. Sor­ban áll­nak érte a sztár­klu­bok.

Mourinhót tök hülyének nézik, bepipult a sztáredző

Mourinhót tök hülyének nézik, bepipult a sztáredző

José Mo­u­rinho két olyan fut­bal­lis­tá­ról is le­mon­dott a Chel­sea-nél, akik azóta vi­lág­sztá­rokká vál­tak.

José Mo­u­rinho két olyan fut­bal­lis­tá­ról is le­mon­dott a Chel­sea-nél, akik azóta vi­lág­sztá­rokká vál­tak.

Érik a bombameglepetés? Brazil veszedelem fenyegeti Messiéket

Érik a bombameglepetés? Brazil veszedelem fenyegeti Messiéket

Ma BL-nyol­cad­dön­tőt ját­szik a Bar­ce­lona és a Bayern Mün­chen is.

Ma BL-nyol­cad­dön­tőt ját­szik a Bar­ce­lona és a Bayern Mün­chen is. A né­me­tek már le­ren­dez­ték a to­vább­ju­tást, de a ka­ta­lá­nok még rá­fáz­hat­nak. Mu­tat­juk, kire kell fi­gyel­niük.

Elájult a pályán a sztárfocista, rejtély, mi a baja

Elájult a pályán a sztárfocista, rejtély, mi a baja

Ijesztő rosszul­lét az edzé­sen. Ki­de­rült, miért nem játsz­ha­tott a Chel­sea csil­laga az angol csúcs­rang­adón.

Ijesztő rosszul­lét az edzé­sen. Ki­de­rült, miért nem játsz­ha­tott a Chel­sea csil­laga az angol baj­nok­ság csúcs­rang­adó­ján.

Kínos emlékek, Lionel Messinek sem sikerülhet minden

Kínos emlékek, Lionel Messinek sem sikerülhet minden

A Barca csil­laga ba­rá­tai ellen vet­het véget po­csék so­ro­za­tá­nak. Vajon össze­jön neki a gól­szer­zés?

Botrány a BL-meccsen, ujjazva borultak össze a focisták

Botrány a BL-meccsen, ujjazva borultak össze a focisták

Mit mű­velt El Sha­arawy­val Pe­rotti?

Mit mű­velt El Sha­arawy fe­ne­ké­vel Pe­rotti?! Ilyen gól­örö­möt se lát­tunk még. Az ün­ne­pelt is meg­le­pő­dött a gra­tu­lá­ción.

Ismét letarolta a piacot a világ leggazdagabb bajnoksága

Ismét letarolta a piacot a világ leggazdagabb bajnoksága

A négy top­liga közül el­ső­ként az angol él­vo­nal­beli lab­da­rúgó-baj­nok­ság (Pre­mier League) veszi kez­de­tét.

Botrányos káromkodás, önkívületben a Chelsea-sztár

Botrányos káromkodás, önkívületben a Chelsea-sztár

Élő adás­ban rit­kán látni ilyet, a spa­nyol sztár ken­dő­zet­le­nül ki­mondta a vé­le­mé­nyét.

Ez még Neymarnál is drágább lesz: Abramovics mélyen a zsebébe nyúl

Ez még Neymarnál is drágább lesz: Abramovics a zsebébe nyúl

Na­gyon sok pénzbe kerül majd a Chel­sea orosz tu­la­já­nak leg­újabb hú­zása.

Na­gyon sok pénzbe kerül majd a Chel­sea orosz tu­laj­do­no­sá­nak leg­újabb hú­zása.

Csupasz popsijával és hatalmas melleivel bolondít a színésznő

Csupasz popsijával és hatalmas melleivel bolondít a színésznő

Char­lotte le­nyű­göző keb­lek­kel ope­rál.

Char­lotte Sp­rin­ger leg­in­kább for­más keb­le­i­vel és paj­zán film­je­i­vel kelt fi­gyel­met. Mel­les­leg a Chel­sea szur­ko­lója...

A Harry Potter sztárja segített egy megkéselt férfin

A Harry Potter sztárja segített egy megkéselt férfin

A ki­ra­bolt férfi se­gít­sé­gére si­e­tett.

A szí­nész gon­dol­ko­dás nél­kül a ki­ra­bolt férfi se­gít­sé­gére si­e­tett.

Budapesten a Chelsea világsztárja, az öccsével lazul

Budapesten a Chelsea világsztárja, az öccsével lazul

Eden Ha­zard szom­ba­ton gólt szer­zett, va­sár­nap pedig Bu­da­pes­ten pi­hente ki a meccs okozta fá­ra­dal­ma­kat.

Eden Ha­zard szom­ba­ton gólt szer­zett, va­sár­nap pedig Bu­da­pes­ten pi­hente ki a meccs okozta fá­ra­dal­ma­kat.

Óriási balhé, José Mourinho beintett kedvenceinek

Óriási balhé, Mourinho beintett kedvenceinek

A por­tu­gál mes­ter épp azok­kal kü­lön­bö­zött össze, akik­kel köl­csö­nö­sen imád­ják egy­mást.

A por­tu­gál mes­ter épp azok­kal kü­lön­bö­zött össze, akik­kel köl­csö­nö­sen imád­ják egy­mást.

Brutális belépő az argentin sztártól, azonnal piros

Brutális belépő az argentin sztártól, azonnal piros

El­sza­kadt a cérna a tá­ma­dó­nál.

A nap egyik rang­adó­ján el­sza­kadt a cérna a zse­ni­á­lis tá­ma­dó­nál. Agü­ero len­dü­let­ből be­le­szállt el­len­fe­lébe, azon­nal me­he­tett az öl­tö­zőbe.

Kedvence nyalta szét a sztárfocista fülét

Kedvence nyalta szét a sztárfocista fülét

Diego Costa tö­ké­le­tes szom­bat estét zárt.

Diego Costa tö­ké­le­tes szom­bat estét zárt. Ott­hon nem ma­radt el a ju­ta­lom sem, s ezt a spa­nyol fo­cista él­vezte is.

A magyarok réme azzal a testrészével passzolt, amire nem is gondolnál

A magyarok réme azzal a testrészével passzolt, amire nem is gondolnál

Szo­kat­lan, de zse­ni­á­lis meg­ol­dás. Egy arany­lab­dás már meg­csi­nálta.

Szo­kat­lan, de két­ség­kí­vül zse­ni­á­lis meg­ol­dás. Egy arany­lab­dás már meg­csi­nálta.

Szétverte az edzőtermet, hogy levezesse idegességét

Szétverte az edzőtermet, hogy levezesse idegességét

A le­gen­dás hát­vé­det ki­hozta a sod­rá­ból az angol vá­lo­ga­tott ka­taszt­ro­fá­lis Eb-bu­kása.

A le­gen­dás hát­vé­det ki­hozta a sod­rá­ból az angol vá­lo­ga­tott ka­taszt­ro­fá­lis Eb-bu­kása.

Átment vámpírba, ellenfele nyakát csócsálta a világsztár

Átment vámpírba, ellenfele nyakát csócsálta a világsztár

Su­árez el­búj­hat Diego Costa mö­gött.

Mint egy sze­rel­mes vám­pírfilm. Su­árez el­búj­hat Diego Costa mö­gött. A Chel­sea ásza be­le­kós­tolt az el­len­fe­lébe, de le­köpte a bírót is.

Nem öregszik a fenegyerek, odavannak érte a nők

Nem öregszik a fenegyerek, odavannak érte a nők

Ibra 34 éve­sen is re­me­kül van.

Zla­tan Ib­ra­hi­movic 34 éve­sen is ki­rob­banó for­má­ban van. A svéd klasszis nem öreg­szik, fo­lya­ma­to­san kar­ban­tartja tes­tét.

Micsoda rongyrázás! Százával fogyasztja cipőit a futballsztár

Micsoda rongyrázás! Százával fogyasztja cipőit a futballsztár

Meccsen­ként három párat dob el. Ha a szur­ko­lók­nak adja, las­san már min­den­ki­nek lehet ott­hon az erek­lyé­ből.

Meccsen­ként három pár fut­ball­csu­kát dob el. Ha a lon­doni szur­ko­lók­nak adja, las­san már min­den­ki­nek lehet ott­hon az erek­lyé­ből.

Az ideális főnök vadállat, két feleséggel

Az ideális főnök vadállat, két feleséggel

Féltő fi­gyel­mez­te­tést küld­tek Lon­donba, ahol olasz fő­nö­köt ne­vez­nek ki a Chel­sea-nél. Ér­de­mes rá fi­gyelni...

Féltő fi­gyel­mez­te­tést küld­tek Lon­donba, ahol olasz fő­nö­köt ne­vez­nek ki a Chel­sea-nél. Ér­de­mes rá fi­gyelni, And­rea Pirlo né­hány szto­ri­val be­mu­tatta a lon­doni kékek le­endő edző­jét.

Mourinho a visszatéréséről fecsegett

Mourinho a visszatéréséről fecsegett

A Chel­sea-től el­kül­dött szak­em­ber már unja a sem­mit­te­vést, ha­ma­ro­san új csa­pat­nál tűnik fel.

A Chel­sea-től el­kül­dött szak­em­ber már unja a sem­mit­te­vést, ha­ma­ro­san új csa­pat­nál tűnik fel.

Pucérkodó szőke démon bolondítja magába a londoniakat

Pucérkodó szőke démon bolondítja magába a londoniakat

Pato vagy a ba­rát­nője az erő­sí­tés?

Nem egy­ér­telmű, hogy Pato a Chel­sea-ben, vagy ba­rát­nője, Fi­o­rella a VIP-pá­holy­ban je­lent-e na­gyobb erő­sí­tést.

Megvette volna a Chelsea-t a drogbáró

Megvette volna a Chelsea-t a drogbáró

Jo­a­quin Guz­man, me­xi­kói drog­báró Ab­ra­movics já­ték­sze­rére haj­tott.

Jo­a­quin Guz­man, me­xi­kói drog­báró fut­ball­ra­jongó hí­ré­ben áll, és Eu­ró­pá­ban vett volna csa­pa­tot ma­gá­nak. Ab­ra­movics já­ték­sze­rére fájt a foga a na­pok­ban el­fo­gott gengsz­ter­nek.

Balhés napok, egymást ütik a futballsztárok

Balhés napok, egymást ütik a futballsztárok

Volt va­lami a sta­di­o­nok le­ve­gő­jé­ben...

Volt va­lami a sta­di­o­nok le­ve­gő­jé­ben, több he­lyütt ölre men­tek a lab­da­rú­gók. Bot­rá­nyos na­po­kat éltek meg Bar­ce­lo­ná­ban, Lon­don­ban és Rot­ter­dam­ban.

Csókkal csalta csapdába a férfiakat a dögös modell

Csókkal csalta csapdába a férfiakat a dögös modell

Ki mon­dana nemet egy szép­ség­nek?

Ugyan ki mon­dana nemet egy olyan szép­ség­nek, aki a fa­gyöngy alatt kínál csó­kot? Lon­don­ban is azok vol­tak töb­ben, aki­ket ér­de­kelt a dolog...

Óriási reklámot kapott a magyar focicsapat

Óriási reklámot kapott a magyar focicsapat

Eden Ha­zard ma­gyar mez­ben ment a Chel­sea edzé­sére. A belga fo­cista öccse sze­re­lé­sé­ben, az Új­pest lila-fehér me­zé­ben pó­zolt. A név is stim­melt.

Eden Ha­zard ma­gyar mez­ben ment a Chel­sea edzé­sére. A belga fo­cista öccse sze­re­lé­sé­ben, az Új­pest lila-fehér me­zé­ben pó­zolt.

Luxuskunyhóban bolondozik a kirúgott sztáredző

Luxuskunyhóban bolondozik a kirúgott sztáredző

Mesés he­lyen vi­gasz­ta­ló­dik.

Rosszul zá­rult José Mo­u­rinho éve. A má­jusi baj­noki címet kö­ve­tően de­cem­ber­ben me­nesz­tet­ték őt a Chel­sea élé­ről. Mesés he­lyen vi­gasz­ta­ló­dik.

Tojik a kudarcra, jachton pihen a futballvezér

Tojik a kudarcra, jachton pihen a futballvezér

Túl sok ku­darc érte a Chel­sea-t.

Annyi ve­re­sé­get szen­ve­dett el a Chel­sea a mos­tani idény­ben, hogy a klub ve­zére, Roman Ab­ra­movics a jacht­ján pi­hente ki a bor­zal­ma­kat.

Elképesztő fordulat! Mourinho esélyt kap!

Elképesztő fordulat! Mourinho esélye

Lehet nem so­káig marad kis­pad nél­kül a por­tu­gál! Hi­he­tet­len, de a nagy ri­vá­lis kis­pad­ját fog­lal­hatja el, ennek mond­juk nem fel­tét­le­nül örülne Louis van Gaal.

Lehet nem so­káig marad kis­pad nél­kül a por­tu­gál! Hi­he­tet­len, de a nagy ri­vá­lis kis­pad­ját fog­lal­hatja el, ennek mond­juk nem fel­tét­le­nül örülne Louis van Gaal.

Titkosügynök buktatta meg Mourinhót?

Titkosügynök buktatta meg aljas módon Mourinhót?

Vagy ő, vagy én: ilyen fe­nye­ge­tés miatt rúg­hat­ták ki a Chel­sea edző­jét. Egy ri­vá­lis klub szur­ko­lói sze­rint vi­szont más volt a hunyó.

Vagy ő, vagy én: ilyen fe­nye­ge­tés miatt rúg­hat­ták ki a Chel­sea edző­jét. Egy ri­vá­lis klub szur­ko­lói sze­rint vi­szont más volt a hunyó.

Rettegnek a londoni focisták, merénylettől tartanak

Rettegnek a londoni focisták, merénylettől tartanak

Félve tér­tek vissza Eu­ró­pába.

Két bra­zil sztár attól tart, hogy a pá­ri­zsi­hoz ha­sonló me­rény­le­tek Lon­don­ban is meg­tör­tén­het­nek. Félve tér­tek vissza Eu­ró­pába.

Másodszor is kirúgta Mourinhót orosz főnöke

Másodszor is kirúgta Mourinhót orosz főnöke

A por­tu­gál sztárt csak a Chel­sea-ből ta­ná­csol­ják el. A rossz ered­mé­nyek miatt kell men­nie.

A por­tu­gál sztárt csak a Chel­sea-ből ta­ná­csol­ják el. A rossz ered­mé­nyek miatt men­nie kell, hol­land, majd ar­gen­tin utód­dal pó­tol­hat­ják.

Tízezrek buliznának a sztárcsapat kiesésekor

Tízezrek buliznának a sztárcsapat kiesésekor

Be se fér­né­nek a sta­di­onba azok, akik a baj­nok­csa­pa­tot te­met­nék az angol fo­ci­sze­zon végén. Ha a Mo­u­rinho-csa­pat ki­esik, kez­dő­dik a parti?

Be se fér­né­nek a sta­di­onba azok, akik a baj­nok­csa­pa­tot te­met­nék az angol fo­ci­sze­zon végén. Ki­esés ese­tén kez­dő­dik a parti?

Hotelből rúghatják ki Mourinhót

Hotelszobából rúghatják ki Mourinhót

A Chel­sea fo­ci­edzője a sta­di­onba sem te­heti be a lábát.

A Chel­sea fo­ci­edzője a sta­di­onba sem te­heti be a lábát. El­til­tot­ták, ho­tel­szo­bá­ból kell néz­nie csa­pata szom­bati meccsét. Ha ki­kap­nak, akár ki is rúg­hat­ják.

Mourinho foggal-körömmel védi lázadó focistáját

Mourinho foggal-körömmel védi lázadó focistáját

Béke van edző és já­té­kosa kö­zött?

Könnyen lehet, hogy az angol sajtó meg­ta­lálta a Chel­sea-nél ki­tört lá­zon­gás el­in­dí­tó­ját. Úgy vélik, a vi­lág­baj­nok spa­nyol kö­zép­pá­lyás ter­velte ki a dol­got.

Gyönyörű stadionok, amelyekbe soha nem jutsz el

Gyönyörű stadionok, amelyek soha nem épülnek fel!

Az el­múlt évek­ben cso­dás lát­vány­ter­vek ér­kez­tek több sztár­csa­pat­tól is, az öt­let­elést vi­szont tet­tek már nem kö­vet­ték.

Az el­múlt évek­ben cso­dás lát­vány­ter­vek ér­kez­tek több sztár­csa­pat­tól is, az öt­let­elést vi­szont tet­tek már nem kö­vet­ték. Eze­kért az aré­ná­kért fáj a szí­vünk.