CÍMKE: 'bizonyítvány'

Mit tehetünk, ha rosszul sikerült a gyerek félévi bizonyítványa?

Mit tehetünk, ha rosszul sikerült a gyerek félévi bizonyítványa?

Mi a te­endő, ha a gye­rek nem tel­je­sí­tett olyan fé­nye­sen?

Ez az idő­szak nem­csak a far­sangé, hanem a fél­évi bi­zo­nyít­vá­nyok ki­osz­tá­sáé is. De mi a te­endő, ha a gye­rek nem tel­je­sí­tett olyan fé­nye­sen, ahogy sze­ret­tük volna?

Állítólagos kicsapása ellenére is szép bizonyítványt kapott Rékasi fia

Állítólagos kicsapása ellenére is szép bizonyítványt kapott Rékasi fia

Né­hány napja fel­rep­pent a hír, hogy Détár Enikő és Ré­kasi Ká­roly fiát éppen nyol­ca­dik­ban csap­ták ki a pa­ti­nás Is­ko­lá­ból.

Világosan kiderült: Dárdai jobb, mint Ancelotti

Világosan kiderült: Dárdai jobb, mint Ancelotti

Fél­évi bi­zo­nyít­vány a Bun­des­li­gá­ban. A ma­gyar edző job­ban dol­go­zott a Her­tha fi­a­tal­ja­i­val, mint a sztártré­ner a Bayern vi­lág­klasszi­sa­i­val.

Fél­évi bi­zo­nyít­vány a Bun­des­li­gá­ban. A ma­gyar edző job­ban dol­go­zott a Her­tha fi­a­tal­ja­i­val, mint az olasz sztártré­ner a Bayern vi­lág­klasszi­sa­i­val.

Rendkívül büszke kislányára Gombos Edina

Rendkívül büszke kislányára Gombos Edina

Miri az első osz­tályt járta ki.

A las­san már egy éve a ten­ge­ren­tú­lon élő ma­gyar mű­sor­ve­zető kis­lá­nyá­val együtt lá­za­san ké­szül a va­ká­ci­óra.

Megható családi képet tett közzé Demcsák Zsuzsa!

Megható családi képet tett közzé Demcsák Zsuzsa!

A nyár szele már a Mokka mű­sor­ve­ze­tő­jét és csa­lád­ját is el­érte. Rá­adá­sul gye­re­kei végre ke­zük­ben tart­hat­ják a bi­zo­nyít­vá­nyu­kat.

A nyár szele már a Mokka mű­sor­ve­ze­tő­jét és csa­lád­ját is el­érte. Rá­adá­sul gye­re­kei végre ke­zük­ben tart­hat­ják a bi­zo­nyít­vá­nyu­kat.

Lebukóban a bizonyítványgyár: 40 ezer egy érettségi!

Lebukóban a bizonyítványgyár: 40 ezer egy érettségi!

Észre se lehet venni a kü­lönb­sé­get.

A bi­zo­nyít­vá­nyok meg­szó­la­lá­sig ha­son­lí­ta­nak az ere­de­tire, egy la­i­kus sose venné észre a kü­lönb­sé­get. Most azon­ban le­bu­kó­ban a ha­mi­sító csa­pat.