CÍMKE: 'babos tímea'

Babos Timi csupa mosoly, nem vették el a kedvét

Babos Timi csupa mosoly, nem vették el a kedvét

A ma­gyar te­ni­szező, Babos Tímea leg­kö­ze­lebb Isz­tam­bul­ban pró­bál ja­ví­tani.

Babos Tímea vallomása, ezért nem megy neki a játék

Babos Tímea vallomása, ezért nem megy neki a játék

Ku­dar­cot ku­darcra hal­moz a ma­gyar te­ni­szező, Babos Tímea, aki őszin­tén be­szélt a gon­dok­ról.

Nem kell még temetni, üzente rajongóinak a magyar sztársportoló

Nem kell még temetni, üzente rajongóinak a magyar sztársportoló

Babos Tímea is tisz­tá­ban van vele, hogy le­hetne sok­kal jobb for­má­ban is.

Babos Tímea is tisz­tá­ban van vele, hogy le­hetne sok­kal jobb for­má­ban is.

Babos Timi önmagát biztatja a trágár mocskolódás után

Babos Timi önmagát biztatja a trágár mocskolódás után

Nincs könnyű hely­zet­ben a ma­gyar női te­ni­szező, aki egyé­ni­ben ku­dar­cot ku­darcra hal­moz.

Nincs könnyű hely­zet­ben a ma­gyar női te­ni­szező, aki egyé­ni­ben ku­dar­cot ku­darcra hal­moz.

Mélyül a válság, Babos Timi egyre nagyobb bajban van

Mélyül a válság, Babos Timi egyre nagyobb bajban van

To­vábbra sem megy a játék egyes­ben az egyik leg­jobb ma­gyar te­ni­sze­ző­nő­nek.

To­vábbra sem megy a játék egyes­ben az egyik leg­jobb ma­gyar te­ni­sze­ző­nő­nek.

Újabb fájó kudarc, Babosnak párosban sem megy

Újabb fájó kudarc, Babosnak párosban sem megy

Fo­lya­ma­to­san ku­dar­cok érik.

Egyes­ben fo­lya­ma­to­san ku­dar­cok érik Babos Tí­meát, aki ez­út­tal pá­ros­ban sem járt si­ker­rel.

Kijózanodtunk 47 perc alatt, várni kell még a csodára

Kijózanodtunk 47 perc alatt, várni kell még a csodára

Kez­dés­nek per­sze ez sem volt rossz.

Babos Tímea és Fu­cso­vics Már­ton pá­rosa egy­előre nem tö­ké­le­tes. Kez­dés­nek per­sze ez sem volt rossz.

Váratlan vallomás, Babos Timi őszintén beszélt vereségéről

Váratlan vallomás, Babos Timi őszintén beszélt vereségéről

Csak két meccset ját­szott egyé­ni­ben a ma­gyar lány. Az auszt­rál hő­ség­ben el­árulta, si­ke­re­sebb lehet a jövő.

Babos óriási esélye, magyar teniszező ilyet még sosem tett

Babos óriási esélye, magyar teniszező ilyet még sosem tett

A spor­toló fran­cia part­ne­ré­vel na­gyon könnyen ju­tott be az auszt­rál dön­tőbe.

A spor­toló fran­cia part­ne­ré­vel na­gyon könnyen ju­tott be az auszt­rál dön­tőbe.

Magyar világsztár nézte végig, hogyan izzadt meg Babos Tímea - Fotó

Magyar világsztár nézte végig, hogyan izzadt meg Babos Tímea - Fotó

A te­ni­sze­ző­nőt nem kí­mélte a po­koli hőség Auszt­rá­li­á­ban.

A te­ni­sze­ző­nőt nem kí­mélte a po­koli hőség Auszt­rá­li­á­ban, és ez még csak a kez­det.

Nem a pénz a gond, Babos és Fucsovics közleményt adott ki

Nem a pénz a gond, Babos és Fucsovics közleményt adott ki

A Fa­ce­boo­kon üzen­tek.

Babos Tímea és Fu­cso­vics Már­ton közös köz­le­ményt írt a Fa­ce­boo­kon.

Babos Timi brutál dögös, bikiniben mutatta meg magát

Babos Timi brutál dögös, bikiniben mutatta meg magát

Eg­zo­ti­kus kör­nye­zet­ben ké­szült a kép.

Első számú női te­ni­sze­zőnk­ről egye­dül­álló eg­zo­ti­kus kör­nye­zet­ben ké­szí­tet­tek képet.

Álom páros, Babos és Fucsovics először került össze

Álom páros, Babos és Fucsovics először került össze

Ma­gyar szem­pont­ból iga­zán kü­lön­le­ges lesz a ma kez­dődő mel­bourne-i auszt­rál nyílt te­nisz­baj­nok­ság.

Ma­gyar szem­pont­ból iga­zán kü­lön­le­ges lesz a ma kez­dődő mel­bourne-i auszt­rál nyílt te­nisz­baj­nok­ság.

Nagy változás a magyar sztár életében, ennek köszönheti

Nagy változás a magyar sztár életében, ennek köszönheti

Babos Tímea éle­té­ben for­du­la­tot ho­zott az edző­vál­tás.

A pá­ros­ban ismét WTA-vi­lág­baj­nok­sá­got nyerő Babos Tímea éle­té­ben for­du­la­tot ho­zott az edző­vál­tás.

Babos Timi szomorúan bevallotta, sosem tett még ilyet

Babos Timi szomorúan bevallotta, sosem tett még ilyet

A leg­jobb ma­gyar te­ni­szező túl­haj­totta magát, vá­rat­la­nul re­a­gált rá.

A leg­jobb ma­gyar te­ni­szező túl­haj­totta magát, vá­rat­la­nul re­a­gált rá.

Őrületes összeg, Babos Timi ennyiért játszik a döntőben

Őrületes összeg, Babos Timi ennyiért játszik a döntőben

Már az első hely a tét.

Már az első hely a tét a ma­gyar te­ni­szező szá­mára a New York-i US Ope­nen.

Súlyos botrány, Babos és Fucsovics nekiment a szövetségnek

Súlyos botrány, Babos és Fucsovics nekiment a szövetségnek

Bí­rál­ják a szö­vet­sé­get.

Előbb Fu­cso­vics Már­ton bí­rálta a Ma­gyar Te­nisz­szö­vet­sé­get, majd Babos Tímea is üzent.

Babos Timi párjának elképesztő videója: vetkőzni kezdett, és...

Babos Timi párjának elképesztő videója: vetkőzni kezdett, és...

De miért nem a tri­kó­ját dobta le?

De miért nem a tri­kó­ját dobta le? Most már biz­tos: tény­leg iz­zad­sá­gos munka kell a te­nisz­si­ke­rek­hez.

Babos Timi óriási összeget keresett pár hét alatt

Babos Timi óriási összeget keresett pár hét alatt

Re­me­kül kezdte az évet.

Re­me­kül kezdte az évet első számú női te­ni­sze­zőnk, aki ez­út­tal egyes­ben győ­zött.

Óriási meccs Babos Timitől, érik a wimbledoni siker?

Óriási meccs Babos Timitől, érik a wimbledoni siker?

Újra ver­he­tet­len volt pá­ros­ban a ma­gyar te­ni­sze­zőnő. A le­hető leg­jobb­kor jött az ang­liai siker.

Újra ver­he­tet­len volt pá­ros­ban a ma­gyar te­ni­sze­zőnő. A le­hető leg­jobb­kor jött az ang­liai siker.

Rossz hírt kapott Babos és Fucsovics

Rossz hírt kapott Babos Tímea és Fucsovics Márton

Első számú női és férfi te­ni­sze­zőnk szá­mára nem kez­dő­dött jól a hét.

Első számú női és férfi te­ni­sze­zőnk szá­mára nem kez­dő­dött jól a hét. Sze­ren­csére gyor­san ja­vít­hat­nak.

Gyógyír a válságra, újra győzött Hosszú Katinka

Gyógyír a válságra, újra győzött Hosszú Katinka

Liuék arany nél­kül is sokat érnek.

Mi­che­lisz Nor­bert a férfi spor­to­lók leg­jobbja. Fo­cista nem ke­rült az él­bolyba. A Liu test­vé­rek az olim­piai arany nél­kül is sokat érnek.

Elfogytak a szavak, Babos Timi képtelen leállni

Elfogytak a szavak, Babos Timi képtelen leállni

Köl­tői a kér­dés: mikor fog pi­henni a ma­gyar te­ni­szező?

Köl­tői a kér­dés: mikor fog pi­henni a ma­gyar te­ni­szező?

Babos Timi ezt is bevállalta, nagy dolgot tett edzőjéért

Babos Timi ezt is bevállalta, nagy dolgot tett edzőjéért

A ma­gyar te­ni­szező Grand Slam-si­ke­ré­nek fon­tos része volt edzője is.

Rossz hírt kaptak Babos Timi szurkolói

Rossz hírt kaptak Babos Timi szurkolói

Nem marad sok ideje a fel­töl­tő­désre.

Nem marad sok ideje a fel­töl­tő­désre a ma­gyar te­ni­sze­ző­nek.