CÍMKE: 'babos tímea'

Váratlan vallomás, Babos Timi őszintén beszélt vereségéről

Váratlan vallomás, Babos Timi őszintén beszélt vereségéről

Csak két meccset ját­szott egyé­ni­ben a ma­gyar lány. Az auszt­rál hő­ség­ben el­árulta, si­ke­re­sebb lehet a jövő.

Csak két meccset ját­szott egyé­ni­ben a ma­gyar lány. Az auszt­rál hő­ség­ben el­árulta, si­ke­re­sebb lehet a jövő.

Magyar világsztár nézte végig, hogyan izzadt meg Babos Tímea - Fotó

Magyar világsztár nézte végig, hogyan izzadt meg Babos Tímea - Fotó

A te­ni­sze­ző­nőt nem kí­mélte a po­koli hőség Auszt­rá­li­á­ban.

A te­ni­sze­ző­nőt nem kí­mélte a po­koli hőség Auszt­rá­li­á­ban, és ez még csak a kez­det.

Álom páros, Babos és Fucsovics először került össze

Álom páros, Babos és Fucsovics először került össze

Mel­bourne-ben ját­sza­nak együtt.

Ma­gyar szem­pont­ból iga­zán kü­lön­le­ges lesz a ma kez­dődő mel­bourne-i auszt­rál nyílt te­nisz­baj­nok­ság.

Nem a pénz a gond, Babos és Fucsovics közleményt adott ki

Nem a pénz a gond, Babos és Fucsovics közleményt adott ki

Két ma­gyar te­ni­szező, Babos Tímea és Fu­cso­vics Már­ton közös köz­le­ményt írt a Fa­ce­boo­kon.

Két ma­gyar te­ni­szező, Babos Tímea és Fu­cso­vics Már­ton közös köz­le­ményt írt a Fa­ce­boo­kon.

Nagy változás a magyar sztár életében, ennek köszönheti

Nagy változás a magyar sztár életében, ennek köszönheti

A pá­ros­ban ismét WTA-vi­lág­baj­nok­sá­got nyerő Babos Tímea éle­té­ben for­du­la­tot ho­zott az edző­vál­tás.

Babos Timi szomorúan bevallotta, sosem tett még ilyet

Babos Timi szomorúan bevallotta, sosem tett még ilyet

A leg­jobb ma­gyar te­ni­szező túl­haj­totta magát, vá­rat­la­nul re­a­gált rá.

Babos Timi brutál dögös, bikiniben mutatta meg magát

Babos Timi brutál dögös, bikiniben mutatta meg magát

Első számú női te­ni­sze­zőnk­ről egye­dül­álló eg­zo­ti­kus kör­nye­zet­ben ké­szí­tet­tek képet.

Első számú női te­ni­sze­zőnk­ről egye­dül­álló eg­zo­ti­kus kör­nye­zet­ben ké­szí­tet­tek képet.

Őrületes összeg, Babos Timi ennyiért játszik a döntőben

Őrületes összeg, Babos Timi ennyiért játszik a döntőben

Már az első hely a tét a ma­gyar te­ni­szező szá­mára a New York-i US Ope­nen.

Már az első hely a tét a ma­gyar te­ni­szező szá­mára a New York-i US Ope­nen.

Babos Timi párjának elképesztő videója: vetkőzni kezdett, és...

Babos Timi párjának elképesztő videója: vetkőzni kezdett, és...

De miért nem a tri­kó­ját dobta le?

De miért nem a tri­kó­ját dobta le? Most már biz­tos: tény­leg iz­zad­sá­gos munka kell a te­nisz­si­ke­rek­hez.

Óriási meccs Babos Timitől, érik a wimbledoni siker?

Óriási meccs Babos Timitől, érik a wimbledoni siker?

Újra ver­he­tet­len volt pá­ros­ban a ma­gyar te­ni­sze­zőnő. A le­hető leg­jobb­kor jött az ang­liai siker.

Súlyos botrány, Babos és Fucsovics nekiment a szövetségnek

Súlyos botrány, Babos és Fucsovics nekiment a szövetségnek

Előbb Fu­cso­vics Már­ton bí­rálta a Ma­gyar Te­nisz­szö­vet­sé­get, majd Babos Tímea is üzent.

Előbb Fu­cso­vics Már­ton bí­rálta a Ma­gyar Te­nisz­szö­vet­sé­get, majd Babos Tímea is üzent.

Rossz hírt kapott Babos Tímea és Fucsovics Márton

Rossz hírt kapott Babos Tímea és Fucsovics Márton

Első számú női és férfi te­ni­sze­zőnk szá­mára nem kez­dő­dött jól a hét. Sze­ren­csére gyor­san ja­vít­hat­nak.

Első számú női és férfi te­ni­sze­zőnk szá­mára nem kez­dő­dött jól a hét. Sze­ren­csére gyor­san ja­vít­hat­nak.

Elfogytak a szavak, Babos Timi képtelen leállni

Elfogytak a szavak, Babos Timi képtelen leállni

Köl­tői a kér­dés: mikor fog pi­henni a ma­gyar te­ni­szező?

Gyógyír a válságra, újra győzött Hosszú Katinka

Gyógyír a válságra, újra győzött Hosszú Katinka

Mi­che­lisz a férfi spor­to­lók leg­jobbja. Fo­cista nem ke­rült az él­bolyba. A Liu test­vé­rek még az olim­piai arany nél­kül is sokat érnek.

Mi­che­lisz Nor­bert a tú­ra­autó vi­lág­baj­nok­ság ezüst­ér­mese a férfi spor­to­lók leg­jobbja az egyik ran­gos szak­lap ma­gyar­or­szági ki­adása sze­rint. A friss összeg­zés­ben fo­cista nem ke­rült az él­bolyba. A Liu test­vé­rek pedig még az olim­piai arany nél­kül is sokat érnek, nem­hogy azzal!

Babos Timi ezt is bevállalta, nagy dolgot tett edzőjéért

Babos Timi ezt is bevállalta, nagy dolgot tett edzőjéért

A ma­gyar te­ni­szező Grand Slam-si­ke­ré­nek fon­tos része volt edzője is, akit négy éve is­mert meg és aki­ért fran­ci­ául is meg­ta­nult.

Babos Timi óriási összeget keresett pár hét alatt

Babos Timi óriási összeget keresett pár hét alatt

Re­me­kül kezdte az évet első számú női te­ni­sze­zőnk, aki ez­út­tal egyes­ben győ­zött.

Re­me­kül kezdte az évet első számú női te­ni­sze­zőnk, aki ez­út­tal egyes­ben győ­zött.

Rossz hírt kaptak Babos Timi szurkolói

Rossz hírt kaptak Babos Timi szurkolói

Nem marad sok ideje a fel­töl­tő­désre a ma­gyar te­ni­sze­ző­nek.

Nem marad sok ideje a fel­töl­tő­désre a ma­gyar te­ni­sze­ző­nek a ve­gyes páros dön­tője után. Pár nap múlva már a kö­vet­kező ver­se­nyén áll rajt­hoz Babos Tímea Taj­van­ban.