CÍMKE: 'autós üldözés'
FRISS HÍREK

Hihetetlen, mi történt a dögös sztárnál, rendőrök lepték el a bejáratot

Hihetetlen, mi történt a dögös sztárnál, rendőrök lepték el a bejáratot

A 29 éves éne­kesnő nem tar­tóz­ko­dott ott­hon.

A 29 éves éne­kesnő nem tar­tóz­ko­dott ott­hon, ami­kor egy autó a ke­rí­té­sébe csa­pó­dott.

Lövések dördültek Pozsonyban, rendőrök üldözték a gyanús sofőrt

Lövések dördültek Pozsonyban, rendőrök üldözték a gyanús sofőrt

A 41 éves férfi végül be­ton­sze­gély­nek üt­kö­zött.

A 41 éves férfi végül be­ton­sze­gély­nek üt­kö­zött. Mint ki­de­rült, ko­ráb­ban öt évre be­von­ták a jo­go­sít­vá­nyát.

Filmbe illő autós üldözéssel fogták el a magyar férfit

Filmbe illő autós üldözéssel fogták el a magyar férfit

Őrült szá­gul­dás után fog­tak el egy kö­rö­zött ma­gyar férfit Auszt­ri­á­ban. A haj­szá­ban 5 oszt­rák rendőr sé­rült meg.

Őrült szá­gul­dás után fog­tak el egy kö­rö­zött ma­gyar férfit Auszt­ri­á­ban. A haj­szá­ban 5 oszt­rák rendőr sé­rült meg.

Részletek a gyáli lövöldözésről: hírek érkeztek a sérültek állapotáról

Részletek a gyáli lövöldözésről: hírek érkeztek a sérültek állapotáról

Szom­bat kora este le­het­tek drá­mai je­le­ne­tek szem­ta­núi a Pest me­gyei te­le­pü­lés lakói.

Durva autós üldözés helyszíne lett Karcag - Videó

Durva autós üldözés helyszíne lett Karcag - Videó

A so­főr­nek ez­út­tal nem volt sze­ren­cséje.

A so­főr­nek ez­út­tal nem volt sze­ren­cséje.

Fegyvereseket üldöztek a magyar rendőrök

Lövések a határ közelében: fegyvereseket üldöztek a magyar rendőrök

Az ügy­ről egy­előre ke­ve­set tudni.

Az ügy rész­le­te­i­ről egy­előre ke­ve­set lehet tudni, a fegy­ve­re­sek kül­föld­ről ér­kez­tek hoz­zánk.

Tragikus baleset történt: buszmegállóba csapódott egy autó

Tragikus baleset történt: buszmegállóba csapódott egy autó

A BMW so­főrje meg­úszta a sze­ren­csét­len­sé­get, ám utasa a kór­ház­ban be­le­halt sé­rü­lé­se­ibe.

Ijesztő videót közölt a rendőrség: szirénázva üldözték az ámokfutót

Ijesztő videót közölt a rendőrség: szirénázva üldözték az ámokfutót

A je­le­ne­tet Mis­kol­con vet­ték fel, és nem sok híja volt, hogy tra­gi­kus vége le­gyen az ül­dö­zés­nek.

A je­le­ne­tet Mis­kol­con vet­ték fel, és nem sok híja volt, hogy tra­gi­kus vége le­gyen az ül­dö­zés­nek.

Kecskemét lett egy napra a magyar Chicago

Kecskemét lett egy napra a magyar Chicago

Ta­tár­szent­györgy­ről lo­pott egy Audit, Kecs­ke­mé­ten, hosszas ül­dö­zés után fog­ták el a nyo­mo­zók.

Autós üldözés a főúton, kisgyerekével menekült a bűnöző

Autós üldözés a főúton, kisgyerekével menekült a bűnöző

Ne­ki­csa­pó­dott a rend­őr­au­tó­nak az a bű­nöző, aki meg­pró­bált ko­csi­já­val el­me­ne­külni.

Autós üldözés Egerben: egy busszal állították meg az ámokfutót

Autós üldözés Egerben: egy busszal állították meg az ámokfutót

Egy buszt kel­lett ke­resztbe for­dí­tani az úton, hogy meg­ál­lít­sák az ámok­fu­tót. Lö­vé­sek is dör­dül­tek.