CÍMKE: 'álhírek'

Dagad a botrány: Hamis hírekkel járatják le a magyar sztárokat

Dagad a botrány: Hamis hírekkel járatják le a magyar sztárokat

Az in­ter­net ha­tal­mát ma már senki nem vi­tat­hatja, hi­szen egy-egy hír pil­la­na­tok alatt képes el­ter­jedni.

II. Erzsébet őrjöng: felháborító, amit a családról terjesztettek

II. Erzsébet őrjöng: felháborító, amit a családról terjesztettek

A na­pok­ban el­ter­jedt az álhír, amely sze­rint Fülöp her­ceg éle­tét vesz­tette.

Vérlázító, amit Törőcsik Marival tettek

Vérlázító, amit Törőcsik Marival tettek

A nem­zet szí­né­szét na­gyon fel­zak­lat­ták a tör­tén­tek.

A nem­zet szí­né­szét na­gyon fel­zak­lat­ták a tör­tén­tek.

Tömegmészárlásra készült a férfi, egy tévécsatorna volt a célpont

Tömegmészárlásra készült a férfi, egy tévécsatorna volt a célpont

Egy hét alatt 22-szer fe­nye­gette meg te­le­fo­non egy férfi a CNN ame­ri­kai hír­te­le­ví­zió szer­kesz­tő­sé­gét.