MANI

Máris üzletet csináltak a Notre Dame-i tűzeset tragédiájából

Máris üzletet csináltak a Notre Dame-i tűzeset tragédiájából

A tör­tén­tekre ki­he­gye­zett Notre Dame-os por­té­ká­kat kí­nál­nak a di­vatra és a hely­zetre fo­gé­ko­nyak­nak - jó pén­zért.

Hi­he­tet­len, de saj­nos igaz: egye­sek azon­nal a hét­fői drá­má­ban rejlő biz­niszre fó­kusz­ál­tak.

FRISS HÍREK

Ki vitte el a 175 millió forintot? Íme, a Hatoslottó nyerőszámai

Ki vitte el a 175 millió forintot? Íme, a Hatoslottó nyerőszámai

A Ha­­tos­­­lottó vár­­­ható fő­­­nye­­­re­­­mé­­­nye a 15. já­­­ték­­­hé­­­ten 175 mil­lió fo­­rint volt. Lás­­suk a nyer­­­tes szá­­­mo­­­kat!

Több mint 4 milliárd forint várja a játékosokat

Több mint 4 milliárd forint várja a játékosokat

Az Ötös­lottó tör­té­ne­té­nek har­ma­dik leg­na­gyobb összege ro­ha­mo­san kö­ze­lít a re­kord­nye­re­mény felé.

Az Ötös­lottó tör­té­ne­té­nek har­ma­dik leg­na­gyobb összege hét­ről hétre ro­ha­mo­san kö­ze­lít a re­kord­nye­re­mény felé.

Senki se adja fel a harcot a légitársaságokkal szemben!

Senki se adja fel a harcot a légitársaságokkal szemben!

Egy­mást érik a disz­kont lé­gi­tár­sa­sá­gok kö­rüli bot­rá­nyok.

Egy­mást érik a disz­kont lé­gi­tár­sa­sá­gok kö­rüli bot­rá­nyok, az uta­sok jogai pedig sok eset­ben sé­rül­nek.

Világszerte leállt a Facebook, komoly hiba lépett fel

Világszerte leállt a Facebook, komoly hiba lépett fel

A Fa­ce­boo­kon kívül le­állt az Ins­tag­ram és a WhatsApp is.

A Fa­ce­boo­kon kívül le­állt az Ins­tag­ram és a WhatsApp is.

Egy kattintással védekezhetsz a veszélyes hackerek ellen!

Egy kattintással védekezhetsz a veszélyes hackerek ellen!

Ko­moly fris­sí­tés­sel állt elő a Win­dows, amellyel sok­kal biz­ton­sá­go­sabb lehet a géped.

Áll a bál a világ egyik legnépszerűbb alkalmazása körül!

Áll a bál a világ egyik legnépszerűbb alkalmazása körül!

A ké­pe­ink­kel él­het­tek vissza.

A leg­sze­mé­lye­sebb ada­ta­ink­kal él­het­tek vissza, ez is csak vé­let­le­nül de­rült ki.

Ezek a Ötöslottó nyerőszámai, Tiéd lett a 3,966 milliárd forint?

Ezek voltak a Ötöslottó nyerőszámai, Tiéd lett a mesésen hangzó 3,966 milliárd forint?

Az 5 ta­­lá­­la­­tos szel­­vény vár­­ható fő­­nye­­re­­mé­­nye a 15. já­­ték­­hé­­ten ugyanis 3 mil­­li­árd 966 mil­­lió fo­­rint volt, jöj­­je­­nek a nyer­­tes szá­­mok!

Az 5 ta­­lá­­la­­tos szel­­vény vár­­ható fő­­nye­­re­­mé­­nye a 15. já­­ték­­hé­­ten ugyanis nem ke­ve­sebb, mint 3 mil­­li­árd 966 mil­­lió fo­­rint volt, jöj­­je­­nek a má­gi­kus nyer­­tes szá­­mok!

Ünnepelj Te is Rhoda Scott-tal

Ünnepeljen Ön is Rhoda Scott-tal

Idén ta­vas­szal a Lady Qu­ar­tet néven meg­is­mert for­má­ci­ó­ban Rhoda Scott és három jazz­te­het­ség ér­ke­zik a ma­gyar fő­vá­rosba, ahol egy új ol­da­lát is meg­mu­tatja az or­go­nista ikon.

Idén ta­vas­szal a Lady Qu­ar­tet néven meg­is­mert for­má­ci­ó­ban Rhoda Scott és három jazz­te­het­ség ér­ke­zik a ma­gyar fő­vá­rosba, ahol egy új ol­da­lát is meg­mu­tatja az or­go­nista ikon.

Csak a Men­tes Ta­va­szi Vásár a Dü­rer­ben!

Csak a Men­tes Ta­va­szi Vásár a Dü­rer­ben!

Te is érzed már, ahogy éle­­de­­zik a ter­­mé­­szet, hosszab­­bak a nap­­pa­­lok, a nap­­fény mo­­solyt csal az ar­­codra és fel­­pezs­­díti az éle­­tet?

Te is érzed már, ahogy éle­­de­­zik a ter­­mé­­szet, hosszab­­bak a nap­­pa­­lok, a nap­­fény mo­­solyt csal az ar­­codra és fel­­pezs­­díti az éle­­tet?

Veszélyes lehet ez a népszerű mobilos alkalmazás!

Veszélyes lehet ez a népszerű mobilos alkalmazás!

Több mil­li­óan hasz­nál­ják.

A na­pok­ban de­rült ki: a leg­sze­mé­lye­sebb ada­ta­ink­hoz fér­het­nek hozzá a prog­ram fej­lesz­tői.

Ki vitte el a 70 millió forintot? Íme, a Hatoslottó nyerőszámai

Ki vitte el a 70 millió forintot? Íme, a Hatoslottó nyerőszámai

A Ha­­tos­­­lottó vár­­­ható fő­­­nye­­­re­­­mé­­­nye a 14. já­­­ték­­­hé­­­ten 70 mil­lió fo­­rint volt. Lás­­suk a nyer­­­tes szá­­­mo­­­kat!

Íme az Ötöslottó nyerőszámai, Tiéd a 3,773 milliárd forint?

Íme az Ötöslottó nyerőszámai, Tiéd a 3,773 milliárd forint?

Az 5 ta­lá­la­tos szel­vény vár­ható fő­nye­re­mé­nye a 14. já­ték­hé­ten ugyanis 3 mil­li­árd 773 mil­lió fo­rint volt.

Az 5 ta­lá­la­tos szel­vény vár­ható fő­nye­re­mé­nye a 14. já­ték­hé­ten ugyanis 3 mil­li­árd 773 mil­lió fo­rint volt.

Extrém magas összeg várja a játékosokat

Extrém magas összeg várja a játékosokat szombaton

Az Ötös­lot­tón az e heti vár­ható fő­nye­re­mény 3 mil­li­árd 773 mil­lió fo­rint

Az Ötös­lot­tón az e heti vár­ható fő­nye­re­mény 3 mil­li­árd 773 mil­lió fo­rint, amely a játék tör­té­ne­té­nek har­ma­dik leg­na­gyobb nye­re­mé­nyé­nek szá­mít.

Újra divat a lóverseny: elképesztő összeget nyert egy magyar férfi

Újra divat a lóverseny: elképesztő összeget nyert egy magyar férfi

Nem hitt a sze­mé­nek!

A sze­ren­csés il­lető éle­té­ben elő­ször ját­szott Kin­csem plusz TUTI-t. Nem hitt a sze­mé­nek, ami­kor meg­látta a be­fu­tási sor­ren­det!

Akár 90 ezer forint adót is visszaigényelhetünk, erre kell figyelni

Akár 90 ezer forint adót is visszaigényelhetünk, erre kell figyelni

Az adó­be­val­lás­nál is lehet kérni a tar­tós be­teg­sé­gek után.

Az adó­be­val­lás­nál is lehet kérni a tar­tós be­teg­sé­gek után az adó­vissza­té­rí­tést.

Akik nem divatból táp-lálkoznak mentesen

Akik nem divatból táp-lálkoznak mentesen

Mi az a men­tes táp­lál­ko­zás, mely al­ler­gé­ne­ket ke­rü­lik egyre töb­ben itt­hon, és ho­gyan lehet meg­ol­dani mind­ezt egész­ség­ká­ro­so­dás nél­kül a hét­köz­na­pok­ban?

Mi az a men­tes táp­lál­ko­zás, mely al­ler­gé­ne­ket ke­rü­lik egyre töb­ben itt­hon?

Ki vitte el az 1 milliárd 681 millió forintot? Íme, a Hatoslottó nyerőszámai

Ki vitte el az 1 milliárd 681 millió forintot? Íme, a Hatoslottó nyerőszámai

A Ha­­tos­­­lottó vár­­­ható fő­­­nye­­­re­­­mé­­­nye a 13. já­­­ték­­­hé­­­ten 1 mil­li­árd 681 mil­lió fo­­rint volt. Lás­­suk a nyer­­­tes szá­­­mo­­­kat!

Íme az Ötöslottó nyerőszámai, Tiéd a 3,593 milliárd forint?

Íme az Ötöslottó nyerőszámai, Tiéd a 3,593 milliárd forint?

3 mil­­li­árd 593 mil­­liót le­he­tett nyerni.

3 mil­­li­árd 593 mil­­liót le­he­tett nyerni.

A történet folytatódik...

A történet folytatódik...

A tör­té­ne­lem­ben elő­ször az ere­deti Enigma han­gok újra össze­áll­nak.

A tör­té­ne­lem­ben elő­ször az ere­deti Enigma han­gok újra össze­áll­nak.

Csak a Mentes Tavaszi Vásár a Dürerben!

Csak a Mentes Tavaszi Vásár a Dürerben!

Te is érzed már, ahogy éle­de­zik a ter­mé­szet, hosszab­bak a nap­pa­lok, a nap­fény mo­solyt csal az ar­codra és fel­pezs­díti az éle­tet?

Te is érzed már, ahogy éle­de­zik a ter­mé­szet, hosszab­bak a nap­pa­lok, a nap­fény mo­solyt csal az ar­codra és fel­pezs­díti az éle­tet?

A Szerencsejáték Zrt. műsorvezetői ezeket az álmaikat váltanák valóra

A Szerencsejáték Zrt. műsorvezetői ezeket az álmaikat váltanák valóra

Har­sá­nyi Le­vente, Zsi­ros Anna, Papp Lili és Galán Géza me­sélt

Har­sá­nyi Le­vente, Zsi­ros Anna, Papp Lili és Galán Géza me­sélt arról, hogy mire köl­te­né­nek

Paul Anka-koncert

Paul Anka-koncert Budapesten

A világ egyik leg­sok­ol­da­lúbb dal­szer­zője és éne­kese nyá­ron Bu­da­pes­ten ad kon­cer­tet.

A világ egyik leg­sok­ol­da­lúbb dal­szer­zője és éne­kese, Paul Anka idén nyá­ron Bu­da­pes­ten ad kon­cer­tet.

Bejelentették a kutatók: rákot okozhatnak a vezeték nélküli fülhallgatók

Bejelentették a kutatók: rákot okozhatnak a vezeték nélküli fülhallgatók

Az esz­kö­zök vi­szony­lag magas rá­dió­frek­ven­ciás su­gár­zást bo­csáj­ta­nak ki.

Az esz­kö­zök vi­szony­lag magas rá­dió­frek­ven­ciás su­gár­zást bo­csáj­ta­nak ki.

Ki vitte el az 1 milliárd 555 millió forintot? Íme, a Hatoslottó nyerőszámai

Ki vitte el az 1 milliárd 555 millió forintot? Íme, a Hatoslottó nyerőszámai

A Ha­­tos­­­lottó vár­­­ható fő­­­nye­­­re­­­mé­­­nye 1 mil­li­árd 555 mil­lió fo­­rint volt.

A Ha­­tos­­­lottó vár­­­ható fő­­­nye­­­re­­­mé­­­nye 1 mil­li­árd 555 mil­lió fo­­rint volt.

Íme az Ötöslottó nyerőszámai, Tiéd a 3,414 milliárd forint?

Íme az Ötöslottó nyerőszámai, Tiéd a 3,414 milliárd forint?

Jöj­je­nek a nyer­tes szá­mok!

Az 5 ta­lá­la­tos szel­vény vár­ható fő­nye­re­mé­nye a 12. já­ték­hé­ten ugyanis 3 mil­li­árd 414 mil­lió fo­rint volt, jöj­je­nek a nyer­tes szá­mok!

AMTS 2019 - Magyarok a világ járműgyártásában 3. rész

AMTS 2019 - Magyarok a világ járműgyártásában 3. rész

Pén­te­ken nyitja meg ka­puit a Hung­expo Ma­gyar­or­szág leg­na­gyobb autós sze­zon­nyitó ren­dez­vé­nye előtt.

Androidot használsz? Komoly veszélyben lehet a telefonod!

Androidot használsz? Komoly veszélyben lehet a telefonod!

Szoft­ver­fris­sí­tést ígérő át­ve­rős prog­ra­mok­kal van tele a Go­ogle Play.

Szoft­ver­fris­sí­tést ígérő át­ve­rős prog­ra­mok­kal van tele a Go­ogle Play.

Ki vitte el az 1 milliárd 424 millió forintot? Íme, a Hatoslottó nyerőszámai

Ki vitte el az 1 milliárd 424 millió forintot? Íme, a Hatoslottó nyerőszámai

A Ha­­tos­­­lottó vár­­­ható fő­­­nye­­­re­­­mé­­­nye a 11. já­­­ték­­­hé­­­ten 1 mil­li­árd 424 mil­lió fo­­rint volt. Lás­­suk a nyer­­­tes szá­­­mo­­­kat!

Ezek az Ötöslottó nyerőszámai, Tiéd lett a 3,240 milliárd forint?

Ezek az Ötöslottó nyerőszámai, Tiéd lett a 3,240 milliárd forint?

Jöj­je­nek a nyer­tes szá­mok!

Az 5 ta­lá­la­tos szel­vény vár­ható fő­nye­re­mé­nye a 11. já­ték­hé­ten ugyanis 3 mil­li­árd 240 mil­lió fo­rint volt.

Rekord közeli az Ötös- és Hatoslottó várható főnyereménye

Rekord közeli az Ötös- és Hatoslottó e heti várható főnyereménye

Az Ötös­lottó mel­lett a Ha­tos­lottó vár­ható fő­nye­re­mé­nye is el­érte min­den idők har­ma­dik leg­ma­ga­sabb össze­gét.

Az Ötös­lottó mel­lett a Ha­tos­lottó e heti vár­ható fő­nye­re­mé­nye is el­érte min­den idők har­ma­dik leg­ma­ga­sabb össze­gét.

Ez kimaradt a tankönyvekből: 9 érdekesség március 15-éről

Ez kimaradt a tankönyvekből: 9 érdekesség március 15-éről

Hoz­tunk né­hány ér­de­kes­sé­get, ami a tör­té­ne­lem­köny­vek­ből ki­ma­radt.

Hoz­tunk né­hány ér­de­kes­sé­get, ami a tör­té­ne­lem­köny­vek­ből ki­ma­radt.

Elképesztő összeg: Ennyit lehet nyerni a hétvégi lottósorsolásokon

Elképesztő összeg: Ennyit lehet nyerni a hétvégi lottósorsolásokon

Ma­gyar­or­szág ked­venc lot­tó­já­té­kai óri­ási nye­re­ményt tar­to­gat­nak!

Sikerrel mutatkoztak be a magyar ingatlanfejlesztések Cannes-ban

Sikerrel mutatkoztak be a magyar ingatlanfejlesztések Cannes-ban

A pro­jek­tek szem­lél­tet­ték a ma­gyar­or­szági po­ten­ci­ált, és egész vá­ros­ré­szek fej­lő­dési, be­fek­te­tési le­he­tő­sé­geit.

Ezek a mobilos alkalmazások veszélyesek lehetnek!

Ezek a mobilos alkalmazások veszélyesek lehetnek! Rengetegen használják őket

Több mint 100 mil­li­óan hasz­nál­ják!

Több mint 100 mil­li­óan töl­töt­ték le eze­ket az ap­po­kat. Mu­tat­juk a lis­tát.

Ki vitte el az 1 milliárd 300 millió forintot? Íme, a Hatoslottó nyerőszámai

Ki vitte el az 1 milliárd 300 millió forintot? Íme, a Hatoslottó nyerőszámai

A Ha­­tos­­­lottó fő­­­nye­­­re­­­mé­­­nye a 10. hé­­­ten 1 mil­li­árd 300 mil­lió fo­­rint volt.

A Ha­­tos­­­lottó vár­­­ható fő­­­nye­­­re­­­mé­­­nye a 10. já­­­ték­­­hé­­­ten 1 mil­li­árd 300 mil­lió fo­­rint volt. Lás­­suk a nyer­­­tes szá­­­mo­­­kat!

Még mindig szerencsés gazdájukat keresik a milliárdok

Szerencsés gazdájukat keresik a milliárdok

Nem kelt el az Ötös­lottó és a Ha­tos­lottó fő­nye­re­mé­nye, így to­vább hal­mo­zód­nak a top­lis­tás fő­nye­re­mé­nyek.

Nem kelt el az Ötös­lottó és a Ha­tos­lottó fő­nye­re­mé­nye, így to­vább hal­mo­zód­nak a top­lis­tás fő­nye­re­mé­nyek.

Íme az Ötös­lottó nye­rő­szá­mai: Tiéd a 3 milliárd 55 millió forint?

Íme az Ötös­lottó nye­rő­szá­mai: Tiéd a 3 milliárd 55 millió forint?

Az 5 ta­­lá­­la­­tos szel­­vény vár­­ható fő­­nye­­re­­mé­­nye a 10. já­­ték­­hé­­ten egé­szen el­ké­pesztő összeg.

Több milliárd a tét: Ha valamikor, most érdemes lottózóba menni

Több milliárd a tét: Ha valamikor, most érdemes lottózóba menni

Ezen a héten az Ötös- és a Ha­tos­lot­tón is tíz szám­je­gyű a fő­nye­re­mény,

Ezen a héten az Ötös­lot­tón és a Ha­tos­lot­tón is tíz szám­je­gyű a fő­nye­re­mény, lát­vá­nyo­san meg­ug­rott az el­adott szel­vé­nyek száma. A napi iz­ga­lomra vá­gyók­nak a Kenó ígér min­den nap egy­mil­li­árd fo­rin­tot.

Veterán különlegességek az AMTS-en

Veterán különlegességek az AMTS-en

A Ma­gyar Ve­te­rán­au­tós és Mo­to­ros Szö­vet­ség he­te­dik al­ka­lom­mal vo­nul­tat fel old­ti­mer kü­lön­le­ges­sé­ge­ket

A Ma­gyar Ve­te­rán­au­tós és Mo­to­ros Szö­vet­ség immár he­te­dik al­ka­lom­mal vo­nul­tat fel old­ti­mer kü­lön­le­ges­sé­ge­ket

Nőnapi ajándékkal várja játékosait a Tippmix

Különleges nőnapi ajándékkal várja játékosait a Tippmix

Kü­lön­le­ges­ség vár a sport­fo­ga­dókra.

A Sze­ren­cse­já­ték Zrt. odds­mes­te­rei már­cius 8-án kü­lön­le­ges aján­lat­tal vár­ják a sport­fo­ga­dá­sok ra­jon­góit.

Budapestre érkezik a Hammond-orgona mezítlábas királynője

Budapestre érkezik a Hammond-orgona mezítlábas királynője

80. szü­li­nap­ját ün­nepli Rhoda Scott.

Láb­tö­rése és fel­épü­lése után áp­ri­lis 14-én, va­sár­nap 18 órá­tól a Papp László Bu­da­pest Sport­aré­ná­ban lép fel a 80. szü­le­tés­nap­ját ün­neplő Rhoda Scott.

Bocelli dupla kon-certet ad az Arénában

Andrea Bocelli dupla koncertet ad az Arénában

Ha­tal­mas ér­dek­lő­dés övezte And­rea Bo­celli bu­da­pesti kon­cert­jé­nek hírét, a 2019. no­vem­ber 16-i kon­certre min­den jegy el­kelt már.

Ha­tal­mas ér­dek­lő­dés övezte And­rea Bo­celli bu­da­pesti kon­cert­jé­nek hírét, a 2019. no­vem­ber 16-i kon­certre min­den jegy el­kelt már.

Ki vitte el az 1 milliárd 175 millió forintot? Íme, a Hatoslottó nyerőszámai

Ki vitte el az 1 milliárd 175 millió forintot? Íme, a Hatoslottó nyerőszámai

A Ha­­tos­­­lottó vár­­­ható fő­­­nye­­­re­­­mé­­­nye a 9. já­­­ték­­­hé­­­ten 1 mil­li­árd 175 mil­lió fo­­rint volt. Lás­­suk a nyer­­­tes szá­­­mo­­­kat!

Íme az Ötöslottó nyerőszámai, Tiéd a 2,895 milliárd forint?

Íme az Ötöslottó nyerőszámai, Tiéd a 2,895 milliárd forint?

Jöj­je­nek a nyer­tes szá­mok!

Az 5 ta­lá­la­tos szel­vény vár­ható fő­nye­re­mé­nye a 9. já­ték­hé­ten ugyanis 2 mil­li­árd 895 mil­lió fo­rint volt, jöj­je­nek a nyer­tes szá­mok!

Öt szerencseszám kell az Ötöslottó ötödik legnagyobb főnyereményéhez

Öt szerencseszám kell az Ötöslottó ötödik legnagyobb főnyereményéhez

Az Ötös­lottó tör­té­ne­té­nek ötö­dik leg­na­gyobb nye­re­mé­nye vár­ható.

Az Ötös­lottó 23 hetes hal­mo­zó­dás után 3 mil­li­árd 55 mil­lió fo­rin­tos fő­nye­re­ménnyel várja a já­té­ko­so­kat. Ha va­laki egye­düli nyer­tes­ként ta­lálja el mind az öt szá­mot, annak az Ötös­lottó 62 éves tör­té­ne­té­nek 5. leg­na­gyobb nye­re­mé­nye üt­heti a mar­kát.

5,1 százalékkal nőtt a GDP. Magyarország jobban teljesít

5,1 százalékkal nőtt a GDP. Magyarország jobban teljesít

A ta­va­lyi ne­gye­dik ne­gyed­év­ben 5,1 szá­za­lék­kal nőtt a bruttó hazai ter­mék az előző év azo­nos idő­sza­ká­hoz mérve.

A ta­va­lyi ne­gye­dik ne­gyed­év­ben 5,1 szá­za­lék­kal nőtt a GDP az előző év azo­nos idő­sza­ká­hoz mérve.

Gyakran csak ülünk a problémáinkon... ez népbetegség!

Gyakran csak ülünk a problémáinkon... ez népbetegség!

Az el­múlt évek­ben ren­ge­te­get hall­hat­tunk és ol­vas­hat­tunk az ülő élet­mód okozta kü­lön­böző ge­rinc­be­teg­sé­gek­ről, mint a 21. szá­zad nép­be­teg­sé­gei. Ku­ta­tá­sok és sta­tisz­ti­kai ada­tok bor­zasz­ta­nak el min­ket, hogy min­denki va­la­me­lyest ma­gáé­nak érezze a prob­lé­mát. De mindez hiába, ha a tü­ne­te­ket il­le­tően tév­hit­ben élünk, il­letve ha a prob­léma meg­elő­zé­sé­nek és ke­ze­lé­sé­nek mi­ként­jé­ről nem esik szó. Sze­rin­ted te is a "nép be­tege" vagy? Mu­tat­juk az erre utaló je­le­ket és né­hány kez­deti meg­ol­dást is.

Ki vitte el az 1 milliárd 61 millió forintot? Íme, a Hatoslottó nyerőszámai

Ki vitte el az 1 milliárd 61 millió forintot? Íme, a Hatoslottó nyerőszámai

A Ha­­tos­­­lottó vár­­­ható fő­­­nye­­­re­­­mé­­­nye a 8. já­­­ték­­­hé­­­ten 1 mil­li­árd 61 mil­lió fo­­rint volt. Lás­­suk a nyer­­­tes szá­­­mo­­­kat!

Figyelmeztet a Magyar Posta: Ha kaptál ilyen SMS-t, ne válaszolj rá

Figyelmeztet a Magyar Posta: Ha kaptál ilyen SMS-t, ne válaszolj rá

Vissza­él­nek a Ma­gyar Posta ne­vé­vel: ér­té­kes nye­re­ményt ígérve sze­mé­lyes ada­to­kat kér­nek is­me­ret­le­nek.

Vissza­él­nek a Ma­gyar Posta ne­vé­vel: ér­té­kes nye­re­ményt ígérve sze­mé­lyes ada­to­kat kér­nek is­me­ret­le­nek.

A siker maradandó: a Sláger FM tovább hódít

A siker maradandó: a Sláger FM tovább hódít

A fő­vá­ros egyik fa­vo­rit csa­tor­nája, a Slá­ger FM a ko­rábbi Rock FM 95.8-as sáv­ját meg­vá­sá­rolva feb­ru­ár­tól két­szer több em­bert ér el.

A fő­vá­ros egyik fa­vo­rit csa­tor­nája, a Slá­ger FM a ko­rábbi Rock FM 95.8-as sáv­ját meg­vá­sá­rolva feb­ru­ár­tól két­szer több em­bert ér el.

AMTS 2019 - Magyarok a világ járműgyártásában 2. rész

AMTS 2019 - Magyarok a világ járműgyártásában 2. rész

He­te­dik al­ka­lom­mal ren­de­zik meg a hazai jár­mű­gyár­tás múlt­ját, je­le­nét és jö­vő­jét be­mu­tató te­ma­ti­kus ki­ál­lí­tást.

Ilyen volt a 25. Jubileumi Év Menedzsere Díjátadó Gála

Ilyen volt a 25. Jubileumi Év Menedzsere Díjátadó Gála

A Me­ne­dzse­rek Or­szá­gos Szö­vet­sége feb­ruár 16-án, im­má­ron 25. al­ka­lom­mal ren­dezte meg az Év Me­ne­dzsere Díj­át­adó Gá­lá­ját.

Ki vitte el a 960 millió forintot? Íme, a Hatoslottó nyerőszámai

Ki vitte el a 960 millió forintot? Íme, a Hatoslottó nyerőszámai

A Ha­­tos­­­lottó vár­­­ható fő­­­nye­­­re­­­mé­­­nye a 7. já­­­ték­­­hé­­­ten 960 mil­­­lió fo­­rint volt.

A Ha­­tos­­­lottó vár­­­ható fő­­­nye­­­re­­­mé­­­nye a 7. já­­­ték­­­hé­­­ten 960 mil­­­lió fo­­rint volt. Lás­­suk a nyer­­­tes szá­­­mo­­­kat!

A legbetegebb kérdések, amire a Google-től várnak választ!

A legbetegebb kérdések, amire a Google-től várnak választ!

Bi­zarr kér­dé­sek­ből nincs hiány, fura dol­gokra kí­ván­csiak az em­be­rek.

Bi­zarr kér­dé­sek­ből nincs hiány, fura dol­gokra kí­ván­csiak az em­be­rek.

Íme az Ötöslottó nyerőszámai, Tiéd a 2,566 milliárd forint?

Íme az Ötöslottó nyerőszámai, Tiéd a 2,566 milliárd forint?

Jöj­je­nek a nyer­tes szá­mok!

Az 5 ta­lá­la­tos szel­vény vár­ható fő­nye­re­mé­nye a 7. já­ték­hé­ten ugyanis 2 mil­li­árd 566 mil­lió fo­rint volt, jöj­je­nek a nyer­tes szá­mok!

Még mindig nem volt ötös a lottón, tovább halmozódik a nyeremény

Még mindig nem volt ötös a lottón, tovább halmozódik a nyeremény

2 mil­li­árd 566 mil­lió fo­rintra nőtt az Ötös­lottó fő­nye­re­mé­nye, a Ha­tos­lot­tón pedig már 960 mil­lió fo­rint a jack­pot.

Durva béremelés: Ezért érdemes a Tesconál és a Lidlnél dolgozni

Durva béremelés: Ezért érdemes a Tesconál és a Lidlnél dolgozni

Idén két lé­pés­ben meg­eme­lik a dol­go­zók alapfi­ze­té­sét és jut­ta­tá­sait is!

Idén két lé­pés­ben meg­eme­lik a dol­go­zók alapfi­ze­té­sét és jut­ta­tá­sait is!

AMTS Story - 1. rész

AMTS Story - 1. rész

A min­den évben meg­újuló autó show a kez­de­tek­ben ízig-vérig a tu­ning­ról szólt,erről kér­dez­tük Szőke Lász­lót

A min­den évben meg­újuló autó show a kez­de­tek­ben ízig-vérig a tu­ning­ról szólt, ennek hát­te­ré­ről és a kez­deti lé­pé­sek­ről az öt­let­gaz­dát, Szőke Lász­lót az AMTS egyik fő­szer­ve­ző­jét kér­dez­tük.

Rengeteget spórolhatsz a vízszámlán ezzel a nagyszerű eszközzel!

Rengeteget spórolhatsz a vízszámlán ezzel a nagyszerű eszközzel!

Több tíz­ezer liter víz­zel is ke­ve­seb­bet fo­gyaszt­hat egy át­la­gos csa­lád évente ezzel.

Több tíz­ezer liter víz­zel is ke­ve­seb­bet fo­gyaszt­hat egy át­la­gos csa­lád évente ezzel.

Ingyen alhatunk egy hotelben, ha nem nyomkodjuk a mobilunkat!

Ingyen alhatunk egy hotelben, ha nem nyomkodjuk a mobilunkat!

Te ki­bír­nád, hogy ne hasz­náld a mo­bi­lo­dat a nya­ra­lás alatt?

Te ki­bír­nád, hogy ne hasz­náld a mo­bi­lo­dat a nya­ra­lás alatt?

Íme az Ötös­lottó nye­rő­szá­mai, Tiéd a 2 mil­li­árd 400 mil­lió fo­rint?

Íme az Ötös­lottó nye­rő­szá­mai, Tiéd a 2 mil­li­árd 400 mil­lió fo­rint?

Jöj­­je­­nek a nyer­­tes szá­­mok!

Az 5 ta­­lá­­la­­tos szel­­vény vár­­ható fő­­nye­­re­­mé­­nye a 6. já­­ték­­hé­­ten ugyanis 2 mil­­li­árd 400 mil­­lió fo­­rint volt.

Ki vitte el a 860 millió forintot? Íme, a Hatoslottó nyerőszámai

Ki vitte el a 860 millió forintot? Íme, a Hatoslottó nyerőszámai

A Ha­­tos­­­lottó vár­­­ható fő­­­nye­­­re­­­mé­­­nye a 6. já­­­ték­­­hé­­­ten 860 mil­­­lió fo­­rint volt. Lás­­suk a nyer­­­tes szá­­­mo­­­kat!

Eltűnt a számlákról a pénz, a CIB Bank ügyfelei jártak pórul

Eltűnt a számlákról a pénz, a CIB Bank ügyfelei jártak pórul

Volt, aki nem tu­dott már fi­zetni a kár­tyá­já­val, más­nak úgy tűnt el pénze a szám­lá­ról, hogy nem is köl­tött.

Volt, aki nem tu­dott már fi­zetni a kár­tyá­já­val, más­nak úgy tűnt el pénze a szám­lá­ról, hogy nem is köl­tött.

Íme, Budapest szégyenfoltjai

Íme, Budapest szégyenfoltjai

Össze­ál­lí­tot­ták Bu­da­pest top 10 épí­té­szeti szé­gyen­folt­ját. Egy Fa­ce­book-oldal ol­va­sói sza­vaz­hat­tak arra, mely in­gat­la­nok szúr­ják leg­in­kább a sze­mü­ket.

Össze­ál­lí­tot­ták Bu­da­pest top 10 épí­té­szeti szé­gyen­folt­ját. Egy Fa­ce­book-oldal ol­va­sói sza­vaz­hat­tak arra, mely in­gat­la­nok szúr­ják leg­in­kább a sze­mü­ket.

Ki vitte el a 770 millió forintot? Íme, a Hatoslottó nyerőszámai

Ki vitte el a 770 millió forintot? Íme, a Hatoslottó nyerőszámai

A Ha­­tos­­­lottó vár­­­ható fő­­­nye­­­re­­­mé­­­nye az 5. já­­­ték­­­hé­­­ten 770 mil­­­lió fo­­rint volt. Lás­­suk a nyer­­­tes szá­­­mo­­­kat!

Kétszer akkora frekvencián folytatja a Sláger FM

Kétszer akkora frekvencián folytatja a Sláger FM

Feb­ruár 2-től új frek­ven­cián az FM 95.8-on, vál­to­zat­lan zenei- és mű­sor­kí­ná­lat­tal foly­tatja mű­kö­dé­sét Bu­da­pest egyik leg­nép­sze­rűbb rá­di­ója.

Feb­ruár 2-től új frek­ven­cián az FM 95.8-on, vál­to­zat­lan zenei- és mű­sor­kí­ná­lat­tal foly­tatja mű­kö­dé­sét Bu­da­pest egyik leg­nép­sze­rűbb rá­di­ója, a Slá­ger FM.

Őrületes autós buli a Westendben

Őrületes autós buli a Westendben

Egé­szen ki­vé­te­les ren­dez­vényt tar­ta­nak hét­vé­gén a Wes­tend­ben - ki­mon­dot­tan az autók sze­rel­me­se­i­nek. Aki va­la­mit is ko­nyít a mű­faj­hoz, nem hagy­hatja ki a bulit!

Egé­szen ki­vé­te­les ren­dez­vényt tar­ta­nak hét­vé­gén a Wes­tend­ben - ki­mon­dot­tan az autók sze­rel­me­se­i­nek. Aki va­la­mit is ko­nyít a mű­faj­hoz, nem hagy­hatja ki a bulit!

Kiderült, hogy kik lépnek fel Nicki Minaj előtt Budapesten

Kiderült, hogy kik lépnek fel Nicki Minaj előtt Budapesten

A min­den idők egyik leg­be­fo­lyá­so­sabb rap­per nő­jé­nek tar­tott Nicki Minaj most elő­ször lép majd fel ná­lunk.

Szükség lesz a termelékenység növelésére

Szükség lesz a termelékenység növelésére

A ma­gyar gaz­da­ság je­len­legi nö­ve­ke­dési üte­mé­nek hosszabb távú fenn­tart­ha­tó­sá­gá­hoz szük­ség lesz a kis- és kö­ze­pes vál­lal­ko­zá­sok ter­me­lé­keny­sé­gé­nek nö­ve­lé­sére, amit töb­bek kö­zött az egyre job­ban ter­jedő ipar 4.0 meg­ol­dá­sok is elő­se­gít­het­nek - hang­zott el a HG Media és a Ha­szon Ma­ga­zin Fó­kusz­ban kon­fe­ren­cia­so­ro­za­tá­nak idei első, "Gaz­da­sági Év­nyitó 2019. - A szár­nyaló gaz­da­ság ha­tá­rai" című ren­dez­vé­nyén.

Ki vitte el a 680 millió forintot? Íme, a Hatoslottó nyerőszámai

Ki vitte el a 680 millió forintot? Íme, a Hatoslottó nyerőszámai

A Ha­­tos­­­lottó vár­­­ható fő­­­nye­­­re­­­mé­­­nye a 4. já­­­ték­­­hé­­­ten 680 mil­­­lió fo­­rint volt.

A Ha­­tos­­­lottó vár­­­ható fő­­­nye­­­re­­­mé­­­nye a 4. já­­­ték­­­hé­­­ten 680 mil­­­lió fo­­rint volt.

Ha ilyen számról hívnak, soha ne vedd fel!

Ha ilyen számról hívnak, soha ne vedd fel!

Ak­ci­óba lép­tek a te­le­fo­nos csa­lók.

Újra ak­ci­óba lép­tek a te­le­fo­nos csa­lók: ne vedd fel az ilyen szá­mo­kat és sem­mi­képp se hívd vissza!

Több tízezer forintot bukhatsz, ha erre nem figyelsz

Több tízezer forintot bukhatsz, ha erre nem figyelsz

Au­tó­pá­lya-mat­ri­cát kell venni.

Négy nap múlva le­jár­nak az au­tó­pá­lya-mat­ri­cák és sokat buk­hatsz, ha el­fe­lejt­ke­zel újat venni.

Eddig sosem látott összeget fizetnek, jó hír a nyugdíjra készülőknek

Eddig sosem látott összeget fizetnek, jó hír a nyugdíjra készülőknek

A ko­rábbi évek­ben még sosem ér­ke­zett ek­kora összegű befi­ze­tés.

A ko­rábbi évek­ben még sosem ér­ke­zett ek­kora összegű befi­ze­tés a nyug­díj­pénz­tá­rakba, nem­so­kára az adó-vissza­té­rí­tést is meg­kap­ják az ügy­fe­lek.