RIPOSTER

Varga Mi­hály: Ma­gyar­or­szág és a költ­ség­ve­tés is job­ban tel­je­sít

Varga Mi­hály pénz­ügy­mi­nisz­ter is­mer­te­tése sze­rint a ta­va­lyi gaz­da­sági nö­ve­ke­dés 4,6 szá­za­lék le­he­tett az elő­ze­tes szá­mok tük­ré­ben, mi­köz­ben az uniós mód­szer­tan sze­rint szá­molt GDP-ará­nyos ál­lam­ház­tar­tási hiány 2 szá­za­lék kö­rüli szin­ten ma­radt, ami ked­ve­zőbb a múlt évre ter­ve­zett 2,4 szá­za­lé­kos­nál.
  • Szerző: MTI

Budapesti sajtótájékoztatóján Varga Mihály elmondta, tavaly decemberben az államháztartás központi alrendszere 397,3 milliárd forint többlettel zárt.

Banai Péter Benő, a Pénzügyminisztérium államtitkára bejelentette:

A tavalyi év végére 71 százalékra mérséklődhetett a GDP-hez mért államadósság,

amely 2017 végén 73,3 százalék volt. A legutóbbi adatok tükrében a foglalkoztatási ráta most 69,8 százalékon áll, a munkanélküliségi ráta pedig a 2010-es 11,5 százalékról 2018-ban 3,6 százalékra esett vissza.  

Varga Mihály ezeket az adatokat úgy kommentálta, hogy

Magyarország jobban teljesít, és a költségvetés is jobban teljesít.

A pénzügyminiszter rámutatott: a gazdasági bővülés hátterében számos tényező, köztük a hatéves bérmegállapodás, az otthonteremtés minden eddiginél jelentősebb támogatása, illetve a gazdaságfehérítő intézkedések állnak, egyúttal a tavalyi egész évet fegyelmezett fiskális politika jellemezte.  

A pénzügyminiszter kiemelte: ezt azért is érdemes megjegyezni, mert 2018-ban választások voltak Magyarországon,

Eközben a címlapon

a konzervatív magyar kormányok érdeme, hogy akkor is fegyelmezett költségvetési politikát folytatnak, ha választási év van.

Ezzel szemben a balliberális kormányok alatt választási évben mindig megugrik a hiány.

A pénzügyminiszter kiemelte: a költségvetés adóbevételei az adócsökkentések mellett is jelentősen tudtak emelkedni.

Tavaly a gyermeket nevelő családok támogatása mellett az idősek is számíthattak a kormányra: a nyugdíjak megőrizték vásárlóerejüket, valamint Magyarország történetében másodszor nyílt lehetőség nyugdíjprémium kifizetésére. Az MTI kérdésére Varga Mihály elmondta:

2019 június 30-ig várhatóan elindul a nyugdíj-előtakarékossági állampapír.

A pénzügyminiszter úgy ítéli meg: a tavalyi jelentős bruttó bérnövekedés kétharmad részben a fogyasztást bővítette, de egyharmad részük a megtakarításokat növelte, így van tér arra, hogy nyugdíjbiztosításokra kötött szerződések mellett a jövőben a nyugdíj-előtakarékossági államkötvényekben is jelentős megtakarításokat halmozzanak fel.