RIPOSTER

Toldi Mik­lós Orbán Vik­tor pél­da­képe?

Mindez ma dél­után egy kü­lö­nös "kor­mány­ülé­sen" a Par­la­ment épü­le­té­ben ke­rült szóba.
  • Szerző: RIPOST

Az iskola pedagógusai ajándéknak szánták a parlamenti látogatást a gyerekeknek, az osztály ugyanis nagy sikerrel lépett fel iskolai rendezvényeken, nyugdíjas otthonokban. Az egyik szülő pedig levélben kérte, hogy hadd kereshessék fel a miniszterelnök dolgozószobáját is, ami egyébként az idegenvezetői túrának soha nem része.

A miniszterelnök értesülve a kérésről ő maga fogadta a gyereksereget. Tekintettel az Arany János születésének évfordulójára, valamennyin egy Toldi-kötettel térhettek haza.

A kormányfő elárulta nekik, hogy gyerekkorában Toldi volt a kedvenc olvasmánya, s egyben Toldi Miklós volt a példaképe is.

Nemcsak a szobáját mutatta meg, de a szomszédos kormányülés-terembe is beinvitálta a gyerekeket.