SIKER PÉNZ CSILLOGÁS

Te tudod, mit kell ten­ned, ha mil­li­ár­do­kat nyersz? Mu­tat­juk!

Ha va­laki el­vinné az Eu­roJack­pot hi­he­tet­len összegű nye­re­mé­nyét, a leg­töb­bünk­höz ha­son­lóan nem is iga­zán tudná, hogy mihez kezd­jen vele. Alig­ha­nem el­kez­dene ész nél­kül köl­te­kezni. A szak­em­be­rek sze­rint ez a le­hető leg­rosszabb, amit te­hetne...

Sipos Csaba, a GRANTIS vezető pénzügyi tervezője szerint ilyen helyzetben a legjobb megoldás az lenne, ha a szerencsés nyertes azonnal körülvenné magát a megfelelő szakemberekkel - például életvezetési tanácsadóval -, s  az ő segítségükkel megbízna egy befektetésekhez kapcsolódó ügyvédi irodát. Emellett egy vagyontervezési független tanácsadóra is szükség lehet, aki gátat szabna a rossz döntéseknek... Sipos Csaba további megszívlelendő tanácsai rovatunk legfrissebb videójában tekintheted meg:

EZEKET OLVASTAD MÁR?