RIPOSTER

Meg­döb­ben­tek az el­len­őrök, ami­kor be­lép­tek a bé­kési főz­débe

Több mint 7000 liter, pár­la­tot fog­lal­tak le a pénz­ügy­őrök. Mint­egy 33 mil­lió fo­rin­tot elérő jö­ve­déki bír­ság, és or­gaz­da­ság miatt el­já­rás vár a szesz­főzde ve­ze­tő­jére.
  • Szerző: RIPOST

A NAV munkatársai Békés megyében razziáztak egy bérfőzdében, melynek egy elzárt területén 7000 litert meghaladó, igazolatlan eredetű párlatot foglaltak le. A szeszfőzde vezetője először tagadta, hogy tudott volna az alkoholról.

Azt állította, a bérlői készítették, majd végül magára vállalta, hogy harminc éve főzi magára az italt.

EZT OLVASTAD MÁR?

Később ezt az állítását is megváltoztatva a saját és élettársa, valamint édesanyja főzetésének vallotta be, viszont dokumentumokkal, számlákkal nem tudta bizonyítani az eredetét.

Most 33 millió forintot elérő jövedéki bírság, és orgazdaság miatt eljárás vár a szeszfőzde vezetőjére. A nagy mennyiségű párlatot a NAV munkatársai a helyszínen lefoglalták, és megtették a szükséges feljelentést.