RIPOSTER

Kór­há­zak, ren­de­lők - jut-e pénz vi­dékre is

Az el­múlt idő­szak­ban 500 mil­li­árd fo­rin­tot fel­hasz­nálva fej­lesz­tet­ték a vi­déki egész­ség­ügyi há­ló­za­tot, míg Bu­da­pes­ten és a köz­ponti ré­gi­ó­ban 700 mil­li­árd fo­rint ér­tékű be­ru­há­zá­sok in­dul­tak el.
  • Szerző: MTI

Kásler Miklós az emberi erőforrások minisztere hétfőn Szombathelyen a Markusovszky Egyetemi Oktatókórház több mint 1,1 milliárd forint értékű, elsősorban az onkológiai ellátást érintő beruházásainak avatásán azt mondta:

olyan kulturális és egészségügyi fejlesztések zajlanak, amilyenek "Magyarország eddig ismert 1100 éves történetében még soha".

A vidéki egészségügyi hálózat fejlesztésének része a szombathelyi kórház beruházása, amelynek révén az ottani regionális onkológiai centrum már minden olyan diagnosztikai és terápiás kezelést biztosít, amit az Országos Onkológiai Intézet - tette hozzá a miniszter.