ÚTISÚGÓ

Ki­de­rült: aján­dék­utal­vány­nak örü­lünk a leg­job­ban ka­rá­csony­kor!

Vál­toz­nak a ka­rá­cso­nyi aján­dé­kok­kal kap­cso­la­tos el­vá­rá­sok. Amíg ko­ráb­ban meg­szo­kott volt, hogy ilyen­kor nagy­részt hét­köz­napi hasz­ná­lati tár­gya­kat, ru­há­kat, kony­hai esz­kö­zö­ket vagy szo­ká­sos ün­nepi aján­dé­ko­kat adunk egy­más­nak, eze­ket egyre gyak­rab­ban ki­egé­szí­tik a kü­lön­böző él­mény­aján­dé­kok. Az ezzel kap­cso­la­tos min­den­napi ta­pasz­ta­la­ta­in­kat ku­ta­tási ada­tok is alá­tá­maszt­ják: egy hazai szál­loda meg­bí­zá­sá­ból ké­szí­tett or­szá­gos rep­re­zen­ta­tív fel­mé­rés ada­tai alap­ján sokan sze­ret­né­nek él­mény­aján­dé­ko­kat, well­ness­hez kap­cso­lódó meg­le­pe­tést látni a fa alatt.

Minden évben nagy dilemma, hogy vajon minek örülnének szeretteink karácsonyra. Bár a legtöbben továbbra is szokásos ünnepi ajándékokat adnak, kiderült, hogy valódi élményt nyújtó meglepetéssel sokkal nagyobb örömet lehet szerezni. Érdemes wellnessélményt ajándékozni szeretteinknek, melyek közül itt válogathatsz.

Wellnessélménynek örülnénk legtöbben

Az országos, reprezentatív kutatás eredményei alapján a válaszadók majdnem felének, 43 százaléknak a legnagyobb örömet egy wellnessutalvánnyal lehetne szerezni. Második helyen, 37 százalékkal a belföldi hosszú hétvége áll. A dobogó harmadik a fokára kisebb vagy nagyobb használati tárgyak kerültek (28%), a szokásos ünnepi ajándékoknak (könyv, édesség, virág) pedig a megkérdezettek 23 százaléka örülne. Ha álomhétvégével lepnéd meg családtagjaidat, itt bőséges választékot találsz.

A válaszadók 20 százaléka rendszeresen, 47 százaléka pedig olykor-olykor ad ajándékként karácsonyra wellnessutalványt. A kutatás azt is vizsgálta, hogy az élményajándékok közül melyek a legnépszerűbbek. Az eredmények alapján a wellness, utazás- és szállodai ajándékutalványoka legnépszerűbbek, a válaszadók 64 százaléka ajándékozna ilyet szívesen. Ezt követik a különböző kulturális programhoz kapcsolódó ajándékutakványok 38 százalékkal, a gasztro- és éttermi ajándékutalványok 35 százalékkal, majd a sporthoz, mozgáshoz kapcsolódó utalványok 21 százalékkal.

Az egész ország különleges karácsonyi programokkal vár, érdemes itt körülnézned! 

Eközben a címlapon