BOZÓT

Jo­g­erős: Ahmed H.-nak 894 000 fo­rin­tot kell befi­zet­nie

Jo­g­erő­sen is el­uta­sí­totta a bí­ró­ság a ter­ror­cse­lek­mény miatt el­ítélt Ahmed H. ke­re­se­tét, amely­ben a szír ter­ro­rista annak meg­ál­la­pí­tá­sát kérte, hogy a Mi­nisz­ter­el­nöki Ka­bi­net­iroda a nem­zeti kon­zul­tá­ci­ó­ban sze­replő egyik ki­je­len­tés­sel meg­sér­tette a jó hír­ne­vét. Rá­adá­sul közel egy­mil­liót be is kell fi­zet­nie.
  • Szerző: Ripost

A jogerős döntés értelmében a szír férfinek 15 napon belül meg kell fizetnie az alperesnek kétszázezer forint plusz áfa ügyvédi munkadíjat, valamint hatszáznegyvenezer forintnyi fellebbezési illetéket.

Ahmed Hamed 2018 februárjában azzal fordult a bírósághoz, hogy a Soros-terv kapcsán indított nemzeti konzultációban szereplő egyik megállapítás úgy szólt: „Egy másik Soros-szervezet, az Amnesty International többször is követelte annak az Ahmed H.- nak a szabadon bocsátását, aki kövekkel támadt a határt védő magyar rendőrökre, és ezért elítélték."
Fotó: MTI

Hamed – akit azóta társtettesként elkövetett terrorcselekmény miatt jogerősen is elmarasztaltak, ezért is írhatjuk már le a teljes nevét – azt kifogásolta, hogy a konzultációs kérdőív szerint elítélték, ám ekkor még csak nem jogerős ítéletet hirdettek az ellene folyamatban volt büntetőperben.

A szír férfi a jó hírnevének megsértése miatt perelte a Miniszterelnöki Kabinetirodát, s a kézbesített konzultációs kérdőívek alapján összesen nyolcmillió forintnyi kártérítést követelt. Most viszont összesen 894 ezer forintot neki kell megfizetnie.