RIPOSTER

Hamar ki­de­rül­tek az új-zél­andi el­kö­ve­tő­höz köt­hető eu­ró­pai szá­lak

Né­hány órá­val az új-zél­andi, két me­cset el­leni ter­ror­tá­ma­dás után már rész­le­te­sen is­mer­tek vol­tak az el­kö­ve­tő­höz kap­csol­ható közép- és kelet-eu­ró­pai szá­lak, ezért nem ki­zárt, hogy va­laki gyor­san a ha­tó­sá­gok tu­do­má­sára hozta eze­ket az in­for­má­ci­ó­kat - hívta fel Hor­váth Jó­zsef biz­ton­ság­po­li­ti­kai szak­értő az M1 ak­tu­á­lis csa­torna szom­bat esti mű­so­rá­ban.
  • Szerző: A.Z.

Az eddigi adatok szerint a 28 éves ausztrál férfi tavaly Bulgáriában, Romániában és Magyarországon is járt, három évvel ezelőtt pedig megfordult az egykori Jugoszlávia majdnem minden tagállamában.

EZEKET OLVASTAD MÁR?

Horváth József kifejtette: egy ilyen akció elkövetése után a titkosszolgálatok versenyt futnak az idővel, próbálják minél gyorsabban felderíteni, hogy magányos elkövetőről van-e szó vagy szélesebb kapcsolati hálóval rendelkezik-e a tettes, ami elkerülte a figyelmüket. Elmondta, hogy a szélsőjobboldali, neonáci szervezetek világszinten kapcsolati hálót építenek, amelyen keresztül kicserélik gondolataikat, erősítik egymást, akár fegyverhez is jutnak.

A szakértő szerint nem kizárt, hogy az elkövető "magányos őrült", ahogy az sem zárható ki, hogy felhasználták a kereszténység és az iszlám közötti feszültség generálására.