RIPOSTER

Új szex­bot­rány a Job­bik­ban: Kis­korú meg­ron­tá­sá­val vá­dol­nak egy kép­vi­se­lőt

Tanúk sora ál­lí­totta a Fő­vá­rosi Tör­vény­szé­ken kedd dél­előtt egy­be­hang­zóan, hogy Kul­csár Ger­gely job­bi­kos or­szág­gyű­lési kép­vi­selő egy fi­a­tal­korú Job­bi­kos­sal hölggyel foly­ta­tott bot­rá­nyos kap­cso­la­tot. A fel­há­bo­rító eset­ről maga Vona Gábor is tu­dott! A párt­el­nök min­dent meg­tett, csak, hogy ne ke­rül­jön nyil­vá­nos­ságra a nős férfi di­ák­lánnyal foly­ta­tott kap­cso­lata.

Egy jobbikos képviselő, az ötgyerekes, nős Kulcsár Gergely szexbotránya volt a téma a Fővárosi Törvényszéken kedd délelőtt. A Jobbik Magyarországért Mozgalom Dömötör Csabát perelte be, mert az államtitkár a cikkére hivatkozva a parlamentben azt merte mondani, hogy a jobbikos képviselő egy fiatalkorú hölggyel folytatott intim viszonyt. Ami a jobb érzésű jobbikosokat is felháborította.

Meggyalázta az áldozatok emlékét is...

De a párttagok hiába tiltakoztak. Maga Vona Gábor lépett fel és kemény kézzel, radikális intézkedésekkel megpróbálta eltussolni a "keresztény-nemzeti" párt számára  kényes esetet.

Amúgy  a félrelépő képviselő nem először izzasztotta meg a párt cukiságkampányt folytató elnökét.Kulcsár Gergely volt az aki ellen a nemzetiszocializmus bűneit tagadó magatartása miatt többször  indult már eljárás.

Zsidóbérenceknek nevezte például a Jobbikon kívül az összes frakció tagjait, sőt  meggyalázta, leköpte a Dunába lőtt áldozatok emlékművét, a világhírű "cipős" szobrot.
A kiskorú lánnyal félrelépő ötgyermekes nős férfi arról lett "híres", hogy meggyalázta a zsidó áldozatok Duna-parti emlékművét. Leköpte a Dunába lőtt emberekre emlékező szobrot...
A kiskorú lánnyal félrelépő ötgyermekes nős férfi arról lett "híres", hogy meggyalázta a zsidó áldozatok Duna-parti emlékművét. Leköpte a Dunába lőtt emberekre emlékező szobrot...

Vona mindent tudott, de hallgatott

De a szexbotrányt egészen a közelmúltig sikerült elhallgatni! Pedig több tanú egybehangzó állítása szerint  a képviselő hosszú időn át intim viszonyt folytatott egy kiskorú Jobbik szimpatizáns lánnyal.

A cikkére hivatkozó Dömötör Csaba védelmében felsorakozó tanúk 

Eközben a címlapon
a bíróságon is  egyöntetűen állították, hogy Hajdú-Bihar megyében annak idején nagyon sok Jobbik tagot felháborított az eset, amit még magának a félrelépő képviselőnek,  Kulcsár Gergelynek is nyíltan szóvá tettek.

Az egyik tanúvallomást tevő volt Jobbik tag, egy ügyvédnő azt vallotta:

A Parlament épületében, a Jobbik irodájában maga Kulcsár Gergely ismerte be, vele szemben ülve, hogy viszonyt folytatott a Jobbik Ifjúsági Tagozatában tevékenykedő kiskorú hölggyel.

Írásos dokumentumok!

A tanú felelőssége teljes tudatában azt is kijelentette, hogy magával a pártelnökkel, Vona Gáborral folytatott beszélgetést erről a botrányos, a pártra szégyent hozó ügyről.

Egy másik tanú

írásos dokumentumokat is benyújtott a bíróságon: Vonával és Kulcsárral folytatott levelezését, amiből ugyancsak kiderül, hogy a Jobbik országgyűlési képviselőjének  egy kiskorú hölggyel volt viszonya, s erről a pártelnök is tudott.

A tanú elmondta, hogy Hajdú-Bihar megyében "sokan sérelmezték ezt az esetet, mert egy keresztény-konzervatív radikális pártban nem tehetett volna ilyet egy Jobbik politikus."

Aki beszélni mert, kizárták!

Vona Gábor azonban nem kegyelmezett. Mindenáron el akarta tussolni az esetet.

A szexbotrány miatt Hajdú-Bihar megyében 22(!) alapszervezetet számoltak fel, több tucat jobbikost kizártak a pártból, csak mert szóvá merték tenni a kiskorú lánnyal folytatott viszonyt.

Vona Gábor jóvoltából, a Jobbik eszményeit végképp meggyalázó képviselő továbbra is ott ülhet a parlamentben. A pártelnök barátként és eszmetársként beszél róla.

Kulcsár Gergely az ötgyerekes családapa.
Kulcsár Gergely az ötgyerekes családapa.