HŰHA

Sok­kot ka­pott a ma­gyar vi­lág­sztár: Drá­mai fel­vé­te­lek

Az éne­kesnő idén ja­nu­ár­ban mondta ki a bol­do­gító igent ked­ve­sé­nek, je­len­leg pedig Balin töl­tik a mé­zes­he­te­i­ket. Ami ott fo­gadta őket, arra nin­cse­nek sza­vak.
  • Szerző: Buster

A La Bouche magyar énekesnője, Farkas Zsófi nászútra érkezett Balira férjével, ahol közös szenvedélyüknek, a búvárkodásnak hódolnak. A gyönyörű szigeten ugyanakkor rettenetes látvány tárult a szemük elé, amikor lesétáltak az óceán partjára, amit elképesztő mennyiségű szemét borított.

Zsófi szinte sokkot kapott a látványtól, ami a képeit nézve nem is csoda.