INSIDER

El­szólta magát Dob­rev Klára: is­meri a kö­rö­zött bol­gár ban­kárt!

El­szólta magát egy té­vé­nyi­lat­ko­zat­ban Dob­rev Klára, írja az Origo. Gyur­csány Fe­renc fe­le­sége egy bal­ol­dali ren­dez­vé­nyen az ECHO TV kér­dé­sére vá­la­szolva kö­zölte, hogy meg­sza­kí­totta a kap­cso­la­tot az azóta 600 mil­li­árd fo­rin­tos csa­lás gya­nú­já­val kö­rö­zött ban­kár­ral - meg­sza­kí­tani pedig csak azt lehet, aki­vel ko­ráb­ban már volt.
  • Szerző: Ripost

robbantotta ki a botrányt múlt héten, amikor megírtuk, hogy az Interpol a lehető legmagasabb, Vörös Riasztás fokozaton adott ki elfogatási parancsot a Gyurcsány házaspárral is üzletelő Cvetan Vaszilev ellen, aki bűntársaival együtt közel kétmilliárd eurót lopott el. Miután az üzleti kapcsolatot Dobrev Klára tagadta, a bizonyítékokkal is szolgált a Gyurcsány és a Vaszilev házaspár kapcsolatáról. Akétes módon megszerzett összeget a Dobrev Klárával baráti kapcsolatot ápoló Antoaneta Vaszileva svájci ingatlanokba fektette.A bolgár nőtől egyelőre hétmilliárd forint értékű vállalati részvényt, húsz egyéb bankszámlát, négy gépjárművet, 288 festményt, tizenhat ingatlant foglaltak le a bűnüldöző hatóságok Szófiában. A cégbírósági iratok szerint a Gyurcsány-Dobrev házaspárnak szoros üzleti kapcsolata, közös cége (Cellum Bulgaria AD) van a nemzetközi körözés alatt álló Vaszilev családdal.

EZEKET OLVASTAD MÁR?

Most az Origo arról számolt be hogy Dobrev Klára, aki makacsul tagadta a kapcsolatot, egy rendezvényen az Echo tévé kérdésére elszólta magát. Azt mondta:

Amikor kiderül egy mobilfizetési projektben, hogy Bulgária negyedik legnagyobb bankjával (...) gondok vannak, és egyébként ennek a projektnek (...) mi is károsultjai voltunk, mert bedőlt a projekt, az összes munkánkkal, a pénzünkkel együtt, akkor én megszakítom mind az emberi, mind az üzleti kapcsolatot azzal, akiről azt feltételezem, hogy tisztességtelen.

Kapcsolatot megszakítani azzal lehet, akivel előtte kapcsolatban álltunk, így a portál szerint Dobrev Klára valójában elismerte, amit eddig tagadott: kapcsolatban állt a Vaszilev házaspárral és a bankkal.

Múlóban van az amnézia?