HARCÉL

Brüs­szel új do­ku­men­tuma is a tö­me­ges mig­rá­ciót tá­mo­gatja

A Jean-Cla­ude Jun­c­ker ve­zette bi­zott­ság által meg­ren­delt, már­ci­us­ban pub­li­kált ta­nul­mány­ból jól lát­szik, hogy az Unió ve­ze­tői a mig­rá­ciót tart­ják az eu­ró­pai jövő alap­já­nak - írja a V4NA. A do­ku­men­tum a vá­lasz­tási kam­pány­ban egy­fajta ideo­ló­giai mu­ní­ció akar lenni a mig­rá­ció párti po­li­ti­ku­sok szá­mára.
  • Szerző: V4NA
Fotó: MTI

Az Európai Parlament Hivatalos Kutatószolgálata (EPRS) egy 170 oldalas tanulmányban próbálja bebizonyítani, hogy a tömeges migráció nélkül nem lehet fejlődés Európában.

Sőt, ha nem érkeznek milliószámra migránsok, akkor szerintük hanyatlásnak indul a kontinens.

A 2019 márciusában közzétett, „Az Európán kívüliek költsége a legális migráció területén” (The cost of non-Europe in the area of legal migration) című dokumentum a választási kampányban egyfajta ideológiai muníció akar lenni a migráció párti politikusok számára. Idézhetnek belőle, érveket sorolhatnak, ha a választási gyűléseken ki akarnak állni a milliószámra érkező migránsok mellett.

A bevándorláspárti erők nem tágítanak

Az interneten bárki számára hozzáférhető dokumentumból pontosan látszik, hogy az Európai Unió bevándorláspárti erői nem tágítanak, már-már fétisszerűen hisznek a harmadik országokból érkező migráció fontosságában. Ahhoz igyekeznek politikai muníciót szolgáltatni, hogy a milliószámra érkező migránsok nélkül minden összeomolhat Európában. Nem lesz elég munkaerő, sőt összeomolhat a nyugdíjrendszer is. Valóságos demográfiai katasztrófát prognosztizálnak arra az esetre, ha az Unió nem fogad be milliószámra migránsokat.

Ezt írják: „Ha az EU nem fogad egyetlen nemzetközi migránst sem 2060-ig, akkor a 28 tagállam össznépessége 75 millióval (14%-kal) lesz kevesebb. (…) Zéró bevándorlás mellett a munkaképességű korosztály 20 százalékkal lenne alacsonyabb. A zéró bevándorlás esetén az Unió 28 tagállamának össz GDP-jének növekedése 23 százalékkal lenne kevesebb, mint a migráció mellett prognosztizált 7 milliárdos bővülés esetén.”

Azt sulykolják, hogy a tömeges migráció jó dolog

A bekezdés félreérthetetlen üzenete, hogy az Európai Unió gazdasági sikerének a migránsok az egyedüli letéteményesei, mivel bevándorlás nélkül a munkásosztály létszáma, és annak termelőképessége nem nőne kielégítően a jövőben. Ebből pedig egyenesen következik, hogy az Unió a kétkezi munkásállományt szeretné feltölteni migránsokkal, hogy maximalizálják a GDP növekedést, és feljavítsák a kontinens demográfiai mutatóit. A dokumentum végig azt sulykolja, hogy a tömeges migráció magától értetődő és jó dolog, ezért élesen támadja azokat az országokat, akik ezt másképpen látják.

Ezt írják:„A tagállamok különböző migrációs politikája aláássa az Európai Unió azon képességét, hogy bevonzza a területére harmadik országból érkező munkavállalókat.A migráció pozitívan hat a célországok gazdaságára, valamint javítja a demográfiai mutatóikat, a munkaerő piaci számokat és elősegíti az innovációt és a növekedést.”

Eközben a címlapon

Minden tagországnak be kell állnia a sorba

„Az EU-nak egységes piaca van, ezért szervezetnek egységesen kell eljárnia, hogy bevonzza a harmadik országból származó munkaerőt, főleg a magasan képzett munkaerőt. (…) Európai szinten kell többet tenni a migránsok munkaerő mobilitása, a külföldi képesítésük más tagállamokban történő elfogadása és az érdekeiket szolgáló munkaközvetítésért a teljes egységes piacon.”

Még az államháztartás és költségvetés stabil helyzetét is a tömeges migrációval hozzák összefüggésbe: Ezt írják: „Empirikusan bizonyított tény, hogy azok az országok, melyek gyorsan munkához juttatják a migránsokat, azok államháztartása stabilabb, legfőképpen hosszútávon. (...) A magas és az alacsony képzettségű migránsok is hozzájárulnak a jelenlegi népesség munkaképességének a kiegészítéséhez.”

A dokumentum szerzői arra nem térnek ki, hogy a munkaerőhiányt orvosló migrációra miért van szükség olyan uniós államokban, mint Görögország, vagy Spanyolország. Az előbbi ország esetében a munkanélküliségi ráta 18,5 százalék, míg az utóbbinál 14 százalék, tehát több millió európai vár arra, hogy munkához jusson.

A dokumentum teljes érvelése bevándorláspárti, más megközelítéssel nem is próbálkozik, az Unió demográfiai és pénzügyi problémáit csak és kizárólag harmadik országokból származó migrációval kívánja megoldani.A 170 oldalas dolgozatban nem szerepel semmiféle alternatíva, amellyel ki lehetne váltani a tömeges bevándorlást.