NÍNÓ

Bor­za­lom Nóg­rád­ban, el­ké­pesztő küz­de­lem­ben a tűz­ol­tók

Ha­tal­masra csap­tak a lán­gok a Nóg­rád me­gyei Pa­lo­tá­son, ahol egy épí­tő­anya­go­kat, főleg fa­árut áru­sító fa­lusi bolt gyul­ladt ki.
címkék:

A tűzesetet kedden délután 2 óra körül jelezték, a tűzoltók hamar a helyszínre értek. Addigra azonban elharapództak a lángok - ezt a faárut illetve építőanyagokat árusító üzletből áradó hatalmas füstoszlop jelzi. A füstöt a palotási tó túloldaláról is látni.

Gond lehet, hogy a lángoló épülettel szemben lakóházak sorakoznak. A tűzoltóság lezárta a környéket.

címkék: