CÍMKE: 'wolfsburg'

Nagy visszatérés, felépült súlyos betegségéből a magyar sztár

Nagy visszatérés, felépült súlyos betegségéből a magyar sztár

Ma­ro­zsán Dzse­ni­fer tü­dő­em­bó­lia miatt három hó­na­pig nem fut­bal­loz­ha­tott.

Botrány a Hertha meccsén, Dárdai nagyon csalódott

Botrány a Hertha meccsén, Dárdai nagyon csalódott

Hadat üzen­tek a ber­lini szur­ko­lók a klub ve­ze­tő­i­nek. A csa­pat­nak sem megy a pá­lyán.

FRISS HÍREK

Fura trükköt vetett be Dárdai a legfontosabb meccse előtt

Fura trükköt vetett be Dárdai a legfontosabb meccse előtt

Pszi­cho­ló­gus­nak sem lenne utolsó a Her­tha ma­gyar edzője. Le­vette a ter­het a já­té­ko­sai vál­lá­ról.

Pszi­cho­ló­gus­nak sem lenne utolsó a Her­tha ma­gyar edzője. Le­vette a ter­het a já­té­ko­sai vál­lá­ról.

Dárdai mindenkit meglepett a Hertha újabb győzelme után

Dárdai mindenkit meglepett a Hertha újabb győzelme után

Fon­tos siker után nem így szok­tak nyi­lat­kozni az edzők. Szinte csak a ka­pu­sát di­csérte.

Fon­tos siker után nem így szok­tak nyi­lat­kozni az edzők. Szinte csak a ka­pu­sát di­csérte.

Tragédia, a lelátón halt meg a focidrukker

Tragédia, a lelátón halt meg a focidrukker

Ször­nyű tra­gé­dia tör­tént a szom­bati RB Le­ip­zig-Wolfs­burg meccsen a német lab­da­rúgó-baj­nok­ság­ban. Nem tud­ták meg­men­teni a szur­koló éle­tét.

Ször­nyű tra­gé­dia tör­tént a szom­bati RB Le­ip­zig-Wolfs­burg meccsen a német lab­da­rúgó-baj­nok­ság­ban. Nem tud­ták meg­men­teni a szur­koló éle­tét.

Dárdai csodacseréje dobogót ér

Dárdai csodacseréje dobogót ér

A ma­gyar edző elő­húzta a Jo­kert a pak­li­ból, meg­for­dí­tot­ták a ta­lál­ko­zót.

A ma­gyar edző elő­húzta a Jo­kert a pak­li­ból, meg­for­dí­tot­ták a Wolfs­burg el­leni ta­lál­ko­zót. Nem elő­ször vál­toz­ta­tott cél­ra­ve­ze­tően a Her­tha Ber­lin edzője. Jövő héten foly­ta­tód­hat a si­ker­sztori.

Gulácsi válogatott formában tolt ki Dárdaival

Gulácsi válogatott formában tolt ki Dárdaival

Ismét na­gyot al­kot­tak.

A Bun­des­liga újonca ismét na­gyot al­ko­tott, vá­rat­lan si­ke­ré­vel már do­bo­gón van az RB Le­ip­zig.

Magyar bíróra bízták a Real Madrid sorsát

Magyar bíróra bízták a Real Madrid sorsát

Nem min­den­napi kül­de­tést ka­pott Kas­sai Vik­tor.

Nem min­den­napi kül­de­tést ka­pott Kas­sai Vik­tor, aki­nek a spa­nyol fő­vá­ros­ban kell te­vé­keny­ked­nie. Nehéz fel­adat lesz.

Doll ide menekülhet a Fraditól: sztárcsapattal boronálták össze

Doll ide menekülhet a Fraditól: sztárcsapattal boronálták össze

Gon­dol­ko­dóba esik? Ha ez össze­jön, föl­felé bukik a német szak­em­ber.

Gon­dol­ko­dóba esik az edző? Ha ez össze­jön, föl­felé bukik a ma­gyar baj­nok és ku­pa­győz­tes német szak­ve­ze­tője.

Hülyét csinált magából, a világsztáron röhögnek

Hülyét csinált magából, a világsztáron röhögnek

Lát­tunk már né­hány mű­esést a fut­ball­pá­lyán, de Mar­celo szi­mu­lá­lása után so­káig nem tér­tünk ma­gunk­hoz.

Lát­tunk már né­hány mű­esést a fut­ball­pá­lyán, de Mar­celo szi­mu­lá­lása min­dent visz.

Dárdai elégedett az egy helyben toporgó Herthával

Dárdai elégedett az egy helyben toporgó Herthával

Féken tar­tot­ták a BL-nyol­cad­dön­tőst.

Idén ötből már a ne­gye­dik baj­no­ki­ján ik­szelt a ber­lini csa­pat. Féken tar­tot­ták a BL-nyol­cad­dön­tős el­len­fe­let.

Dárdai már megint vicceseket mondott

Dárdai már megint vicceseket mondott

A nem­zet­közi (kupa)hely­zet fo­ko­zó­dik a Bun­des­li­gá­ban.

A nem­zet­közi (kupa)hely­zet fo­ko­zó­dik a Bun­des­li­gá­ban. A Her­tha és a Wolfs­burg rang­adója mind­két csa­pat szá­mára meg­ha­tá­roz­hatja a to­vábbi cé­lo­kat.

Szétszedik Dárdait! Showmant csinálnak belőle?

Szétszedik Dárdait! A végén még showmant csinálnak belőle?

Sz­tár­edző­ként ke­zeli a német sajtó. Ber­lin után a wolfs­burgi szur­ko­ló­kat is meg­hó­dí­totta.

Sz­tár­edző­ként ke­zeli a német sajtó. Ber­lin után a wolfs­burgi szur­ko­ló­kat is meg­hó­dí­totta. Lehet-e va­la­mi­kor edző a dús­gaz­dag VW-gyári klub­nál?

Terrorveszély miatt rettegtek a sztárklub BL-meccsén

Terrorveszély miatt rettegtek a sztárklub BL-meccsén

Vak­lárma volt a bom­ba­ri­adó.

Vak­lárma volt a bom­ba­ri­adó. A szur­ko­lók tíz­ez­rei rövid időre, a VIP-ven­dé­gek és a Man­ches­ter Uni­ted jó egy órára benn­re­kedt a német sta­di­on­ban.

Lewandowskit másolta légiós focistánk Németországban

Lewandowskit másolta légiósunk Németországban

Ő is cse­re­ként hin­tett mes­ter­ötöst.

A Wolfs­burg ma­gyar vá­lo­ga­tott sztárja is a szü­net­ben be­cse­rélve hin­tett öt gólt. A BL-győz­tes fo­cista a klub­tör­té­net leg­na­gyobb ki­üté­sé­ben vál­lalt fő­sze­re­pet.

Mobiltöltő miatt halt meg a focista

Mobiltöltő miatt halt meg a focista

Ju­nior Ma­landa ja­nu­ár­ban re­pült ki az au­tó­ból, azon­nal ször­nyet­halt.

A belga Ju­nior Ma­landa ja­nu­ár­ban re­pült ki az au­tó­ból, azon­nal ször­nyet­halt. Mára ki­de­rült, miért nem volt be­kötve a biz­ton­sági öve. A mo­bil­töl­tő­jét ke­reste.