CÍMKE: 'verrasztó evelyn'

Szerelmes fotó, nem akárkit csókol a magyar úszónő

Szerelmes fotó, nem akárkit csókol a magyar úszónő

Ver­rasztó Eve­lyn is ott volt, ami­kor sze­relme Eu­rópa leg­jobbja lett csa­pa­tá­val. Járt is a gra­tu­lá­ció.

Furcsa helyről fotózta szerelmét a szexi magyar úszónő

Furcsa helyről fotózta szerelmét a szexi magyar úszónő

A spor­to­lónő a tá­vol­sá­got is el­vi­seli fél­mez­te­len ví­zi­pó­lós ba­rát­já­val.

Jakabos Zsuzsa felmelegít a mínuszokban

Jakabos Zsuzsa felmelegít a mínuszokban

Olim­pi­ko­nunk fo­tó­já­tól meg­emel­ke­dik a hő­mér­sék­let.

Olim­pi­ko­nunk olyat képet posz­tolt, ami­től pár fokot meg­emel­ke­dik az át­lag­hő­mér­sék­let.

Ilyet még nem láttak Rióban, Hosszú arany nélkül maradt!

Ilyet még nem láttak Rióban, Hosszú arany nélkül maradt!

Három meg­nyert döntő után ne­gyed­szerre arany­érem nél­kül ma­radt Hosszú Ka­tinka.

Aranyeső Londonban, mégis fancsaliak a magyar úszók

Aranyeső Londonban, mégis fancsaliak a magyar úszók

Ha­sí­tot­ták a vizet, gyűj­töt­ték az ér­me­ket, győz­te­se­ink még­sem ma­ra­dék­ta­la­nul bol­do­gok.