CÍMKE: 'vény'

Ezért lesz kisebb a sor az orvosi rendelőkben

Ezért lesz kisebb a sor az orvosi rendelőkben

Ja­nu­ár­tól meg­vál­toz­tat­ták a sza­bá­lyo­kat: az or­vo­sok­nak még min­dig ki kell ad­niuk a re­cep­te­ket.

Túltolták a gyógyszertárak a fájdalomcsillapítót, ez lett a vesztük

Túltolták a gyógyszertárak a fájdalomcsillapítót, ez lett a vesztük

Négy ma­gyar­or­szági gyógy­szer­tá­rat zár­atott be az OGYÉI. Vény nél­kül adtak ki gyógy­sze­re­ket.