CÍMKE: 'várkonyi andrás'

Édesapja képtelen feldolgozni Várkonyi Andrea halálát

Édesapja képtelen feldolgozni Várkonyi Andrea halálát

A szí­nésznő egy évvel ez­előtt hunyt el egy sú­lyos be­teg­ség kö­vet­kez­té­ben.

Borzalmas tragédia, elhunyt Várkonyi Andrea

Borzalmas tragédia, elhunyt Várkonyi Andrea

Hosszan tartó, tü­re­lem­mel vi­selt be­teg­ség után va­sár­nap el­hunyt Vár­ko­nyi And­rea szí­nésznő.

Történelmet ír a magyar sorozat

Történelmet ír a magyar sorozat

Idén 18 éve in­dult út­jára az RTL Klub napi so­ro­zata.

Idén 18 éve in­dult út­jára az RTL Klub napi so­ro­zata, ami csü­tör­tö­kön el­ér­ke­zik a 8000. epi­zód­já­hoz. A szí­né­szek ala­po­san meg­vál­toz­tak az évek során.