CÍMKE: 'varga-damm andrea'

Idős, magatehetetlen embereket is utcára rakatott a Jobbik agresszív politikusnője

Idős, magatehetetlen embereket is utcára rakatott a Jobbik agresszív politikusnője

Aljas módon járt el.

Aljas módon for­ga­tott ki a va­gyo­ná­ból, ra­ka­tott ut­cára sze­ren­csét­len em­be­re­ket a Job­bik mos­ta­ná­ban Gyur­csány-pár­ti­ak­kal, szo­ci­a­lis­ták­kal ölel­kező po­li­ti­kus­nője, Varga-Damm And­rea.

Méregdrága luxustáskát hord a jobbikos politikus

Méregdrága luxustáskát hord a jobbikos politikus

Varga-Damm And­rea a de­vi­za­hi­te­le­se­kért és az ott­hon ápo­ló­kért sztráj­kolt. De ha ezt éppen nem teszi, akkor több száz­ez­res tás­ká­val jár-kel...

A maffia ügyvédje: A Jobbik politikusa éveken át dolgozott a lakásmaffiának

A maffia ügyvédje: A Jobbik politikusa éveken át dolgozott a lakásmaffiának

Hosszú éve­ken át sötét ügyek­ben kép­vi­selte a la­kás­maffiát.

Bí­ró­sági do­ku­men­tu­mok bi­zo­nyít­ják, hogy a po­li­ti­kusnő hosszú éve­ken át azok ügy­védje volt, akik fon­dor­la­tos módon ra­bol­tak el la­ká­so­kat és há­za­kat a gya­nút­lan ál­do­za­tok­tól.

Országgyűlési képviselő a lakásmaffiában?

Országgyűlési képviselő
a lakásmaffiában?

Az ag­resszív meg­nyil­vá­nu­lá­sa­i­ról el­hí­re­sült po­li­ti­kus alá­írása is ott van ügy­véd­ként jó né­hány kétes, sze­gény em­be­re­ket ki­sem­miző szer­ző­dé­sen.

Az ag­resszív meg­nyil­vá­nu­lá­sa­i­ról el­hí­re­sült po­li­ti­kus alá­írása is ott van ügy­véd­ként jó né­hány kétes, sze­gény em­be­re­ket ki­sem­miző szer­ző­dé­sen.

Kamudiplomás adócsaló és Simicska jobbkeze a Jobbik új plakátján

Kamudiplomás adócsaló és Simicska jobbkeze a Jobbik új plakátján

Egy orosz­or­szági "dip­lo­ma­gyár­ban", a Mon­go­lok és Ta­tá­rok Nagy Kán­já­tól ka­pott ka­mu­dip­lo­mát az az áfa­csaló po­li­ti­kus.