CÍMKE: 'úszás'

Shane Tusup döntött, így szabadul meg végleg Hosszú Katinkától

Shane Tusup döntött, így szabadul meg végleg Hosszú Katinkától

Min­den olyan te­to­vá­lást el­tün­tet a tes­té­ről, ame­lye­ket fe­le­sége miatt var­ra­tott ma­gára.

Meglepő, elárulta titkát a fiatal magyar sportolónő

Meglepő, elárulta titkát a fiatal magyar sportolónő

A glas­gow-i úszó Eu­rópa-baj­nok­sá­gon a ma­gyar csa­pat egyik leg­jobbja volt.

FRISS HÍREK

Meglepő bejelentés Kapás Bogitól, nagy dobásra készül az úszósztár

Meglepő bejelentés Kapás Bogitól, nagy dobásra készül az úszósztár

A szép­sé­ges spor­toló akár négy szám­ban is rajt­hoz áll­hat a to­kiói olim­pián.

A szép­sé­ges spor­toló akár négy szám­ban is rajt­hoz áll­hat a to­kiói olim­pián. A gyors­úszást még pi­hen­teti.

Újabb részletek, így úszhat a Balatonban az új magyar sztár

Újabb részletek, így úszhat a Balatonban az új magyar sztár

Ku­lissza­tit­kok de­rül­tek ki Ra­sovszky Kris­tóf fel­ké­szü­lési mód­sze­ré­vel kap­cso­lat­ban.

Ku­lissza­tit­kok de­rül­tek ki Ra­sovszky Kris­tóf fel­ké­szü­lési mód­sze­ré­vel kap­cso­lat­ban. Ez is kell ahhoz, hogy si­ke­res le­gyen.

Jakabos Zsu fodrásznál járt, látni kell a végeredményt

Jakabos Zsu fodrásznál járt, látni kell a végeredményt

A glas­gow-i úszó Eb-n dön­tős volt 200 ve­gye­sen. Ez­után végre el­ju­tott egy szép­ség­sza­lonba, ahová már rég­óta vá­gya­ko­zott... Megérte!

A glas­gow-i úszó Eb-n dön­tős volt 200 ve­gye­sen. Ez­után végre el­ju­tott egy szép­ség­sza­lonba, ahová már rég­óta vá­gya­ko­zott... Megérte!

Egerszegi Krisztina így fedezte fel Késely Ajnát

Érdekes részletek: Egerszegi Krisztina így fedezte fel Késely Ajnát

Azon­nal meg­ked­velte a fi­a­tal úszót.

Az öt­szö­rös olim­piai arany­ér­mes baj­noknő azon­nal meg­ked­velte a te­het­sé­ges úszót.

Lesd meg, így kérte meg szerelme a népszerű magyar úszónő kezét

Lesd meg, így kérte meg szerelme a népszerű magyar úszónő kezét

Nagy a bol­dog­ság a spor­tos pár­nál. Je­len­tős lé­pésre szán­ták el ma­gu­kat.

Nagy a bol­dog­ság a spor­tos álom­pár­nál. Je­len­tős lé­pésre szán­ták el ma­gu­kat.

Cseh László nagy bejelentést tett a jövőjéről

Sokan vártak erre: Cseh László nagy bejelentést tett a jövőjéről

To­vább fog har­colni az úszó­zseni.

A to­kiói olim­pi­áig min­den­képp foly­tatja az úszó­zseni. Ked­venc szá­má­ról sem akar le­mon­dani.

Megrendítő vallomás: lelkileg mélypontra került a magyar sztár

Megrendítő vallomás: lelkileg mélypontra került a magyar sztár

Sze­relme és edzője adott erőt neki.

Kapás Bog­lárka na­gyon maga alatt volt az Eu­rópa-baj­nok­sá­gon. Sze­relme és edzője bá­to­rí­tása vi­szont erőt adott neki a foly­ta­tásra.

Kiderült, ennyi pénzt keresett a magyar sztár az úszó Eb-n

Kiderült, hogy mennyi pénzt keresett a magyar sztár az úszó Eb-n

Ra­sovszky Kris­tóf két arany­érem mel­lett egy ezüs­töt is nyert a glas­gow-i úszó Eu­rópa-baj­nok­sá­gon.

Ra­sovszky Kris­tóf két arany­érem mel­lett egy ezüs­töt is nyert a glas­gow-i úszó Eu­rópa-baj­nok­sá­gon. Ké­sely Ajna kapta a má­so­dik leg­na­gyobb össze­get. A lis­tán Hosszú Ka­tinka is sze­re­pel, neve mel­lett az arany­ére­mért járó összeg­gel.

Jakabos dögös ruhában villantotta meg a hasát

Jakabos Zsuzsanna dögös ruhában villantotta meg a hasát

Az Eu­rópa-baj­nok­ság után Orosz­or­szág­ban vezet le az egyik leg­­­sze­­xibb ma­­gyar úszónő.

Az Eu­rópa-baj­nok­ság után Orosz­or­szág­ban vezet le az egyik leg­­­sze­­xibb ma­­gyar úszónő.

Durva, mit művelt Hosszú Katinka a színfalak mögött: elárulta a szemtanú

Durva, mit művelt Hosszú Katinka a színfalak mögött: elárulta a szemtanú

Már a be­me­le­gí­tés­nél eldől min­den. Ezért nincs esé­lyük úszó­sztá­runk­kal szem­ben az el­len­fe­le­i­nek.

Édesapjának elárulta, a szívével nyert aranyat Hosszú Katinka

Édesapjának elárulta, így nyert aranyat Hosszú Katinka

Hosszú Ka­tinka újra be­bi­zo­nyí­totta, hogy a leg­na­gyobb úszók közé tar­to­zik.

Sosem találod ki, minek tanult Verrasztó Dávid

Sosem találod ki, minek tanult Verrasztó Dávid

Ver­rasztó Dávid neve az utóbbi évek­ben össze­forrt a bot­rá­nyok­kal. Az úszás mel­lett más­hoz is na­gyon ért.

Ver­rasztó Dávid neve az utóbbi évek­ben össze­forrt a bot­rá­nyok­kal. Az úszás mel­lett más­hoz is na­gyon ért.

Shane Tusup magasról tesz Hosszú Katinka sikereire

Shane Tusup magasról tesz Hosszú Katinka sikereire

Hosszú Ka­tinka egyet­len érmet szer­zett a glas­gow-i úszó Eu­rópa-baj­nok­sá­gon.

Hosszú Ka­tinka egyet­len érmet szer­zett a glas­gow-i úszó Eu­rópa-baj­nok­sá­gon.

Hosszú Katinka legyilkolta ellenfeleit, nem is akárhol

Hosszú Katinka legyilkolta ellenfeleit, nem is akárhol

A ma­gyar úszónő az utóbbi évek­ben hoz­zá­szo­kott va­la­mi­hez, ami most nincs.

A ma­gyar úszónő az utóbbi évek­ben hoz­zá­szo­kott va­la­mi­hez, ami most nincs.

Hosszú Katinka üzent, ennek most sokan nem örülnek

Hosszú Katinka üzent a világnak, ennek most sokan nem örülnek

Újra ret­teg­het­nek tőle a ri­vá­li­sok.

Még soha nem érezte magát ennyire mo­ti­vált­nak az úszó­baj­nok. Újra ret­teg­het­nek tőle a ri­vá­li­sok.

Hosszú szenzációs meglepetést szerzett az úszó Eb-n!

Hosszú Katinka szenzációs meglepetést szerzett az úszó Eb-n!

Arany­ér­mes lett 200 ve­gye­sen.

A há­rom­szo­ros olim­piai baj­nok remek úszás­sal nyerte meg a 200 méter ve­gyes dön­tő­jét a 2018-as úszó Eb-n.

Hatalmas bravúr, újabb érmet nyert a magyar úszás nagy reménysége

Hatalmas bravúr, újabb érmet nyert a magyar úszás nagy reménysége

Meg­van a má­so­dik érme a fel­nőt­tek kö­zött vi­lág­ver­se­nyen. Meg­dön­tötte az egyéni csú­csát is.

Váratlan fordulat, Hosszú Katinka visszalépett az úszó Eb-n

Váratlan fordulat, Hosszú Katinka visszalépett az úszó Eb-n

Az Iron Lady 100 méter háton a ne­gye­dik lett, 200 ve­gye­sen be­ju­tott a dön­tőbe.

Hosszú Katinka ígérete: megölöm magam a vízben!

Hosszú Katinka döbbenetes ígérete: megölöm magam a vízben!

Na­gyon várja a 200 ve­gyes dön­tő­jét.

A há­rom­szo­ros olim­piai baj­nok úszó min­dent ki fog adni ma­gá­ból a 200 ve­gyes dön­tő­jé­ben.

Pikáns: anyaszült meztelenül fotózták le a szexi bajnoknőt

Pikáns: anyaszült meztelenül fotózták le a szexi bajnoknőt

Fe­de­rica Pel­leg­rini ér­de­kes módon ün­ne­pelte a 30. szü­le­tés­nap­ját. Az olasz szép­ség­ről ké­szült képen ámul a világ.

Fe­de­rica Pel­leg­rini ér­de­kes módon ün­ne­pelte a 30. szü­le­tés­nap­ját. Az olasz szép­ség­ről ké­szült képen ámul most a világ.

Kizárták a magyar csapatot az úszó Eb-ről

Kizárták a magyar csapatot az úszó Eb-ről

A má­so­dik fu­tam­ban in­dult a ma­gyar mix­váltó.

A má­so­dik fu­tam­ban in­dult a ma­gyar mix­váltó. Utó­lag zár­ták ki a Balog Gábor, Sz­tan­ko­vics Anna, Ver­rasztó Eve­lin, Kozma Do­mi­nik né­gyest.

Hosszú Katinka csalódott, jóval többet vár magától

Hosszú Katinka csalódott, jóval többet vár magától

Hosszú 100 méter háton úszott.

Hosszú Ka­tinka 100 méter háton volt ér­de­kelt hét­főn a Glas­gow-ban zajló mul­tis­port Eu­rópa-baj­nok­ság úszó­ver­se­nyén.

Kapás Bogi átvert mindenkit, ez lett belőle

Kapás Bogi átvert mindenkit, ez lett belőle

Ek­kora haj­rát még nem lát­tunk az Eu­rópa-baj­nok­sá­gon. Meg­van a má­so­dik ma­gyar arany.

Ek­kora haj­rát még nem lát­tunk az Eu­rópa-baj­nok­sá­gon. Meg­van a má­so­dik ma­gyar arany.

Hihetetlen nyilatkozattal rukkolt elő az új magyar úszókirály

Hihetetlen nyilatkozattal rukkolt elő az új magyar úszókirály

Milák Kris­tóf csak az arany­érem­nek tu­dott örülni.

Milák Kris­tóf annak el­le­nére sem elé­ge­dett tel­je­sen, hogy arany­ér­met nyert az Eb-n.

Szenzációs döntő, megvan az első magyar arany az úszó Eb-n

Szenzációs döntő, megvan az első magyar arany az úszó Eb-n

Ken­de­resi a leg­jobb idő­vel ju­tott be a dön­tőbe, Milák a má­so­dik he­lyen.

Hosszú Katinka mosolyog, ilyen volt az első versenyszáma az Eb-n

Hosszú Katinka mosolyog, ilyen volt az első versenyszáma az Eb-n

Az Iron lady még egy új ba­rá­tot is szer­zett Glas­gow-ban. Három szám­ban áll majd rajt­hoz a kon­ti­nens­vi­a­da­lon.

Nincs elvárás, Hosszú Katinkának csak ürügy az Eb

Nincs elvárás, Hosszú Katinkának csak ürügy az Eb

Hosszú Ka­tinka csak fel­ké­szü­lés­ként te­kint a glas­gow-i úszó Eu­rópa-baj­nok­ságra. Egy ki­in­du­ló­pont, egy ürügy az Eb, a végső cél a 2020-as olim­pia.

Hosszú Ka­tinka csak fel­ké­szü­lés­ként te­kint a glas­gow-i úszó Eu­rópa-baj­nok­ságra. Egy ki­in­du­ló­pont, egy ürügy az Eb, a végső cél a 2020-as olim­pia.

Meghökkentő babonák, így hangoltak az Eb-re a magyar úszósztárok

Meghökkentő babonák, így hangoltak az Eb-re a magyar úszósztárok

Hosszú Ka­tinka a kö­röm­fes­tésre, Cseh László pedig a haj­nyí­rásra es­kü­szik.

Hosszú Ka­tinka a kö­röm­fes­tésre, Cseh László pedig a haj­nyí­rásra es­kü­szik. A töb­bi­ek­nek is van ri­tu­á­lé­juk.

Hosszú Katinka bemutatkozott, így élte meg az eredményt

Hosszú Katinka bemutatkozott, így élte meg az eredményt

Hosszú Ka­tinka elő­ször csob­bant vízbe a glas­gow-i úszó Eu­rópa-baj­nok­sá­gon. Ér­té­kelte a ne­gye­dik he­lyet.

Hosszú Ka­tinka elő­ször csob­bant vízbe a glas­gow-i úszó Eu­rópa-baj­nok­sá­gon.

Csúcsdöntés! Megvan az első magyar érem az úszó-Eb-n

Csúcsdöntés! Megvan az első magyar érem az úszó-Eb-n

Óri­ási ered­ményt ért el Ké­sely Ajna.

Óri­ási ered­ményt ért el Ké­sely Ajna gyors­úszás­ban a Glas­gow-ban zajló mul­tis­port Eu­rópa-baj­nok­sá­gon.

Fájó igazság, Hosszú Katinka ezt árulta el Shane Tusupról

Fájó igazság, Hosszú Katinka ezt árulta el Shane Tusupról

Meg­törte a csen­det.

Meg­törte a csen­det a glas­gow-i úszó Eu­rópa-baj­nok­ságra ké­szülő Hosszú Ka­tinka.

Botrányok, betegségek után: gyógyír az Eb úszóinknak

Botrányok, betegségek után: gyógyír az Eb úszóinknak

Hosszú Ka­tinka és több társa is zak­la­tott idő­szak után ver­se­nyez. Most az ér­mek­nél is na­gyobb a tét.

Hosszú Katinka őszintén vallott magánéleti válságáról

Hosszú Katinka őszintén vallott magánéleti válságáról

Nehéz hó­na­pok van­nak mö­götte.

Nehéz hó­na­pok van­nak mö­götte. Vi­szont meg­ígérte, hogy min­dent kiad majd ma­gá­ból az au­gusz­tus­ban raj­toló Eu­rópa-baj­nok­sá­gon.

Így kezdődött a kapcsolat, reagált Hosszú Katinka új edzője

Így kezdődött a kapcsolat, reagált Hosszú Katinka új edzője

Pén­te­ken kez­de­nek a ma­gyar úszók a glas­gow-i Eu­rópa-baj­nok­sá­gon.

Pén­te­ken kez­de­nek a ma­gyar úszók a glas­gow-i Eu­rópa-baj­nok­sá­gon.

Elcsíptük a levelet: durva lépésre szánta el magát Hosszú Katinka

Elcsíptük a levelet: durva lépésre szánta el magát Hosszú Katinka

Drasz­ti­kus vál­to­zá­sok tör­tén­tek úszó­sztá­runk klub­já­nál. Innen már nincs visszaút.

Megszólalt az úszókapitány, ezt várja Hosszú Katinkától

Megszólalt az úszókapitány, ezt várja Hosszú Katinkától

Leg­alább tíz ma­gyar érem­ben bízik Sós Csaba a glas­gow-i úszó Eu­rópa-baj­nok­sá­gon. Pén­te­ken kez­dő­dik a kon­ti­nens­vi­a­dal.

Hosszú Katinka végre előrukkolt vele, ő az új edzője

Hosszú Katinka végre előrukkolt vele, ő az új edzője

Nincs több ta­lál­ga­tás, új idő­szá­mí­tás kez­dő­dik úszó­sztá­runk­nál. Erről a fo­tó­ról min­den ki­de­rül.

Nincs több ta­lál­ga­tás, új idő­szá­mí­tás kez­dő­dik úszó­sztá­runk­nál. Ha eddig ké­tel­ked­tél a hír­ben, erről a fo­tó­ról min­den ki­de­rül.

Eláll a szavad: csábító fotó készült Hosszú Katinkáról

Eláll a szavad: csábító fotó készült Hosszú Katinkáról

Lenge ru­há­ban fo­tóz­ták le.

Lenge ru­há­ban fo­tóz­ták le a há­rom­szo­ros olim­piai baj­nok úszó­nőt, aki au­gusz­tus­ban a Glas­gow-i Eu­rópa-baj­nok­sá­gon áll majd rajt­hoz.

Botrányos fotó, ez buktatta le az olimpiák hősét

Botrányos fotó, ez buktatta le az olimpiák hősét

Így rob­bant a dop­ping­bomba.

Így rob­bant a dop­ping­bomba. Nagy bu­ta­sá­got csi­nált az ame­ri­kai sztár. Nem ez a hat­szo­ros öt­ka­ri­kás baj­nok első vi­lágra szóló bal­héja.

Megoldódott a rejtély: Hosszú Katinka magyar edzőt választott

Megoldódott a rejtély: Hosszú Katinka magyar edzőt választott

Az Iron Lady az au­gusz­tusi Eb-rajt­jáig még az ame­ri­kai Dave Sa­ló­val ké­szül.

Az Iron Lady az au­gusz­tusi Eb-rajt­jáig még az ame­ri­kai Dave Sa­ló­val ké­szül. A há­rom­szo­ros olim­piai baj­nok úszónő új egye­sü­le­tet ala­pí­tott.

Elolvad a monitorod, Jakabos Zsút ennyire dögös pózban még nem láttad

Elolvad a monitorod, Jakabos Zsút ennyire dögös pózban még nem láttad

A szexi ma­gyar úszó­sztár még min­dig meg tud lepni min­ket.

A szexi ma­gyar úszó­sztár még min­dig meg tud lepni min­ket.

Váratlan bejelentés, Hosszú Katinka erre nem számított

Váratlan bejelentés, Hosszú Katinka erre nem számított

Biz­to­san meg­le­pő­dött.

Biz­to­san meg­le­pő­dött az au­gusz­tusi úszó Eu­rópa-baj­nok­ságra ké­szülő Hosszú Ka­tinka.

Egynyári kapcsolat? Rajta múlik Hosszú Katinka sikere

Egynyári kapcsolat? Rajta múlik Hosszú Katinka sikere

Hosszú Ka­tinka Dave Sa­ló­val ké­szül.

Hosszú Ka­tinka egy­kori edző­jé­vel, Dave Sa­ló­val ké­szül az au­gusz­tus 3-án raj­toló glas­gow-i úszó Eu­rópa-baj­nok­ságra.

Hosszú Katinka elképesztően dögös, sugárzik a boldogságtól

Hosszú Katinka elképesztően dögös, sugárzik a boldogságtól

A há­rom­szo­ros olim­piai baj­nok ma­gyar úszó új fo­tó­val üzent.

A há­rom­szo­ros olim­piai baj­nok ma­gyar úszó új fo­tó­val üzent a kö­zös­ségi ol­da­lain.

Romantika a medenceparton, Kapás Bogi mesés ajándékot kapott

Romantika a medenceparton, Kapás Bogi mesés ajándékot kapott

A szép­sé­ges úszó­nőt két ifjú ud­varló lepte meg edzés köz­ben.

A szép­sé­ges úszó­nőt két ifjú ud­varló is meg­lepte edzés köz­ben. Ilyes­mi­ben még soha nem volt része! S hogy mit ka­pott? Arról nem csak írt, de fotót is posz­tolt az olim­piai bronz­ér­mes, rövid pá­lyás Eu­rópa baj­nok, aki­nek az arcán jól lát­szik az öröm.

Őszinte vallomás: Hosszú Katinka a válásáról beszélt

Őszinte vallomás: Hosszú Katinka a válásáról beszélt

A há­rom­szo­ros olim­piai baj­nok úszónő pró­bál a fej­lő­dé­sére kon­cent­rálni.

A há­rom­szo­ros olim­piai baj­nok úszónő pró­bál a fej­lő­dé­sére kon­cent­rálni. Gőz­erő­vel ké­szül az au­gusz­tusi Eu­rópa-baj­nok­ságra ko­rábbi edzője irá­nyí­tá­sá­val.

Leesik az állad: a zuhany alatt fotózták le Jakabos Zsuzsannát

Leesik az állad: a zuhany alatt fotózták le Jakabos Zsuzsannát

For­rót fotó ké­szült.

For­rót fotó ké­szült a ma­gyar úszó­nő­ről. Az Eu­rópa-baj­nok klasszis el­árulta, hogy na­gyon sze­ret zu­ha­nyozni, ez jól lát­szik a ké­pe­ken is.

Kiderült, itt lakik Hosszú Katinka Amerikában

Kiderült, itt lakik Hosszú Katinka Amerikában

Gőz­erő­vel ké­szül az Eb-re.

Gőz­erő­vel ké­szül az au­gusz­tusi Eu­rópa-baj­nok­ságra. Sok vidám ké­pe­ket tölt fel kö­zös­ségi ol­da­lára a há­rom­szo­ros olim­piai baj­nok úszónő.

Szexi, Hosszú Katinka legújabb fotójától leesik az állad

Szexi, Hosszú Katinka legújabb fotójától leesik az állad

Tet­szett a kép a ra­jon­gók­nak.

A há­rom­szo­ros olim­piai baj­nok úszónő ismét ér­de­kes kép­pel je­lent­ke­zett Ins­tag­ram-ol­da­lán. A ra­jon­gók­nak na­gyon tet­szett a fotó.

Elképesztő változás, elájultak a rajongók Hosszú Katinka fotójától

Elképesztő változás, elájultak a rajongók Hosszú Katinka fotójától

Az Iron Lady új meg­je­le­né­sé­vel min­den­kit ámu­latba ej­tett.

Az Iron Lady le­cse­rélte az úszód­resszt, új meg­je­le­né­sé­vel min­den­kit ámu­latba ej­tett.

Hosszú Katinka évekig civakodhat Tusuppal a pénzen

Rémálom vár Hosszú Katinkára: évekig civakodhat Tusuppal a pénzen

2 mil­li­árd fo­rint­nyi va­gyon a tét.

2 mil­li­árd fo­rint­nyi va­gyon el­osz­tása a tét. A peren kí­vüli meg­egye­zés je­lent­heti a ki­utat.

Óriási örömhír, különleges olimpiát rendezhet Budapest!

Óriási örömhír, különleges olimpiát rendezhet Budapest!

Kiss Ger­gely az egyik rek­lám­arc.

Kiss Ger­gely olim­piai és vi­lág­baj­nok ví­zi­lab­dázó lesz az ese­mény nem­zet­közi arca. Ext­rém sport­ágak­ban is ve­tél­ked­het­nek a részt­ve­vők.

Árulkodó fotó! Megvan Hosszú Katinka új edzője?

Árulkodó fotó! Megvan Hosszú Katinka új edzője?

Új tech­ni­kát pró­bált ki a baj­noknő. Vajon kitől ta­nulta ezt el?

Új tech­ni­kát pró­bált ki a baj­noknő. Vajon kitől ta­nulta ezt el?

Forró fotó a fürdőből, bugyiján matatnak a szexi magyar úszólány ujjai

Forró fotó a fürdőből, bugyiján matatnak a szexi magyar úszónő ujjai

Ki­dol­go­zott izmok és for­más ido­mok. Dalma ka­cé­ran pó­zolt a tükör előtt.

Ki­dol­go­zott izmok és for­más ido­mok. Dalma na­gyon ka­cé­ran pó­zolt a tükör előtt szelfizve.

Árulkodó fotó, Hosszú Katinka végleg lecserélte Shane Tusupot

Árulkodó fotó, Hosszú Katinka végleg lecserélte Shane Tusupot

A kö­zös­ségi mé­di­á­ban is el­jött a vál­tás ideje. A Duna-par­ton ké­szült fo­tóra cse­rélte le Tu­su­pot.

Meglepő fotó, ritkán látni így Hosszú Katinkát

Meglepő fotó, ritkán látni így Hosszú Katinkát

Ez az öl­tö­zet is na­gyon jól áll neki.

Ez az öl­tö­zet is na­gyon jól áll neki. A kom­men­te­lők el vol­tak ra­gad­tatva az Iron Lady leg­újabb fo­tó­já­tól. Ezt az ol­da­lát is meg­mu­tatta Ka­tinka.

Hosszú Katinka elárulta, ezt szereti igazán

Hosszú Katinka elárulta, ezt szereti igazán

Ke­mé­nyen tré­nin­ge­zik a há­rom­szo­ros olim­piai baj­nok úszónő. Az edző­te­rem­ben kezdte a reg­gelt, bol­dog, hogy azt csi­nál­hatja, amit iga­zán sze­ret.

Ke­mé­nyen tré­nin­ge­zik a há­rom­szo­ros olim­piai baj­nok úszónő. Az edző­te­rem­ben kezdte a reg­gelt, bol­dog, hogy azt csi­nál­hatja, amit iga­zán sze­ret.

Nagy a baj, ilyen sokba került Hosszú Katinkának a magánéleti válság

Nagy a baj, ilyen sokba került Hosszú Katinkának a magánéleti válság

Dur­ván meg­csap­pan­tak úszó­sztá­runk be­vé­te­lei az el­múlt hó­na­pok­ban.

Meg­csap­pan­tak úszó­sztá­runk be­vé­te­lei az el­múlt hó­na­pok­ban. Csak hosszú­tá­von jól jöj­jön ki be­lőle!

Jakabos Zsu szuperdögös, váratlan helyen bukkant fel

Jakabos Zsu szuperdögös, váratlan helyen bukkant fel

Az úszónő új fo­tó­val je­lent­ke­zett.

A ma­gyar úszónő új fo­tó­val je­lent­ke­zett, és ez­út­tal sem oko­zott csa­ló­dást.

Tusup visszavág? Durván keresztbe tehet Hosszú Katinkának

Tusup visszavág? Durván keresztbe tehet Hosszú Katinkának

Ebből akár csú­nya per is lehet. Több fron­ton tá­mad­hatja úszó­sztá­run­kat a sér­tett ame­ri­kai edző-férj.

Beszédes poszt Hosszú Katinkától, árulkodó szavak

Beszédes poszt Hosszú Katinkától, árulkodó szavak

Ér­de­kes idé­zet ke­rült ki az úszónő Ins­tag­ram-ol­da­lára.

Ér­de­kes idé­zet ke­rült ki az úszónő Ins­tag­ram-ol­da­lára.

Óriási változás, Tusup nélkül rá sem ismerni Hosszú Katinkára

Óriási változás, Tusup nélkül rá sem ismerni Hosszú Katinkára

Va­ló­ban ezt teszi az akar­nok Shane Tusup tá­vol­léte? Újra köz­vet­len, mo­soly­gós em­beri lény lett a meg­kö­ze­lít­he­tet­len szu­per­hős­ből.

Va­ló­ban ezt teszi az akar­nok Shane Tusup tá­vol­léte? Újra köz­vet­len, mo­soly­gós em­beri lény lett a meg­kö­ze­lít­he­tet­len szu­per­hős­ből.

Szó sincs válságról, Hosszú Katinka remekelt

Szó sincs válságról, Hosszú Katinka remekelt

Meg­kez­dő­dött a Mare Nost­rum úszó­ver­seny-so­ro­zat. Canet-en-Ro­us­sil­lon­ban ver­se­nyez­tek a ma­gyar úszók.

Meg­kez­dő­dött a Mare Nost­rum úszó­ver­seny-so­ro­zat. Canet-en-Ro­us­sil­lon­ban ver­se­nyez­tek a ma­gyar úszók.

Nem bírta tovább, Jakabos Zsuzsa is kitálalt Shane Tusupról

Nem bírta tovább, Jakabos Zsuzsa is kitálalt Shane Tusupról

Fog­hatja a fejét az ame­ri­kai edző, aki egyre lej­jebb csú­szik a nép­sze­rű­ségi lis­tán.

Hosszú Katinka borított: inkább egy marslakó, mint Tusup

Hosszú Katinka borított: inkább egy marslakó, mint Tusup

Úszó­sztá­runk végre nyi­lat­ko­zott.

Úszó­sztá­runk végre nyi­lat­ko­zott a bot­rá­nyos sza­kí­tás hát­te­ré­ről. Hogy ho­gyan to­vább, és főleg kinek az irá­nyí­tá­sá­val, ki­de­rül.

Egészen elképesztő interjút adott Hosszú Katinka

Egészen elképesztő interjút adott Hosszú Katinka

Így még so­ha­sem vá­la­szolt.

Így még so­ha­sem vá­la­szolt a kér­dé­sekre olim­piai baj­nok­nőnk. Össze­csap­tak a hul­lá­mok a feje fö­lött.

Aggódnak a szülők: Hetek óta nem reagál Katinka hívásaira Shane Tusup

Aggódnak a szülők: Hetek óta nem reagál Katinka hívásaira Shane Tusup

Ha­za­re­pült az Egye­sült Ál­la­mok­ból Hosszú Ka­tinka, hogy sze­mé­lye­sen tá­jé­koz­tassa a szü­lő­ket az Iron Aqua­tics jö­vő­jé­ről.

Kiderült végre: Hosszú Katinka elárulta, miért lett elege Tusupból

Kiderült végre: Hosszú Katinka elárulta, miért lett elege Tusupból

Vi­lág­sztá­runk sokat mondó meg­jegy­zést tett ame­ri­kai exére. Ez volt a ma­gán­életi vál­sá­guk oka?

Vi­lág­sztá­runk sokat mondó meg­jegy­zést tett ame­ri­kai exére. Ez volt a ma­gán­életi vál­sá­guk oka?

Durva kritika, Tusupnak mennie kell Magyarországról

Durva kritika, Tusupnak mennie kell Magyarországról

Az úszók el­nöke nem rej­tette el vé­le­mé­nyét. Sze­rinte nincs ember, aki­vel az ame­ri­kai férfi itt­hon még si­ke­res lehet.

Ki lesz az új edző? Castingot tart Hosszú Katinka

Ki lesz az új edző? Castingot tart Hosszú Katinka

Jó al­ka­lom lesz a ke­res­gé­lésre.

Jó al­ka­lom lesz a ke­res­gé­lésre a hét­végi fran­cia­or­szági ver­seny. Egye­lőre az sem biz­tos, hogy ma­gyar vagy kül­földi szak­em­ber ugor­hat be Tusup he­lyére.

Hosszú Katinka fotóját senki sem érti, mi lehet a megfejtés?

Hosszú Katinka fotóját senki sem érti, mi lehet a megfejtés?

Talán már a hét­végi ver­seny jár­hat az Iron Lady fe­jé­ben. Hat szám­ban áll rajt­hoz Fran­cia­or­szág­ban.

Talán már a hét­végi ver­seny jár­hat az Iron Lady fe­jé­ben. Hat szám­ban áll rajt­hoz Fran­cia­or­szág­ban.

Hosszú Katinka titkos találkozón beszélt a jövőjéről

Hosszú Katinka titkos találkozón beszélt a jövőjéről

Régi ba­rátja sze­rint két­ség­be­esett­nek tűnt az Iron Lady, aki két­ség­be­eset­ten ke­resi az új edző­jét.

Régi ba­rátja sze­rint két­ség­be­esett­nek tűnt az Iron Lady, aki két­ség­be­eset­ten ke­resi az új edző­jét.

Egymásnak esik Katinka szerelme és férje

Egymásnak esik Katinka szerelme és férje

Dudás tö­rölte Tu­su­pot.

Dudás Dá­niel min­den­hon­nan tö­rölte az őt meg­alázó Tu­su­pot. A 24 éves úszó nem hagyja magát a düh­ro­ha­mokra is haj­la­mos ame­ri­kai tré­ner­rel szem­ben.

Fellélegezhet Hosszú Katinka, nagyon várt már erre a hírre

Fellélegezhet Hosszú Katinka, nagyon várt már erre a hírre

Az úszó­klub­já­ról szü­le­tett dön­tés.

Meg­szü­le­tett a meg­ál­la­po­dás, az Iron Lady úszó­klubja to­vábbra is hasz­nál­hatja a Duna Aré­nát.

Tusup elintézte: Katinka milliókat veszít a férje miatt

Tusup elintézte: Hosszú Katinka milliókat veszít a férje miatt

Az ame­ri­kai edző tö­rölte az úszónő Fa­ce­book-ol­da­lát, emi­att ren­ge­teg pénz­től esik el az Iron Lady.

Az ame­ri­kai edző tö­rölte az úszónő Fa­ce­book-ol­da­lát, emi­att ren­ge­teg pénz­től esik el az Iron Lady.

Hosszú Katinka harcba száll, személyesen tárgyal az úszóklubjáról

Hosszú Katinka harcba száll, személyesen tárgyal az úszóklubjáról

Az Iron Aqua­tics­nál úgy tud­ták, jú­nius vé­géig hasz­nál­hat­ják a Duna Aré­nát.

Az Iron Aqua­tics­nál úgy tud­ták, jú­nius vé­géig hasz­nál­hat­ják a Duna Aré­nát.

Újabb fejezet Hosszú Katinka-ügyben, nagy csapás érte Shane Tusupot

Újabb fejezet Hosszú Katinka-ügyben, nagy csapás érte Shane Tusupot

Zseb­be­vágó prob­léma. Most már biz­tos, hogy sokat ve­szít az úszó­sztár­ral sza­kító ame­ri­kai edző-férj.

Csúnyán beszólt Shane Tusupnak egy áldozat felesége

Csúnyán beszólt Shane Tusupnak egy áldozat felesége

Leg­szebb öröm a kár­öröm?

Leg­szebb öröm a kár­öröm? Hosszú Ka­tin­káék bot­rá­nyos sza­kí­tá­sán él­ce­lő­dik ko­rábbi mun­ka­tár­suk neje.

Rettenetes tragédia történt, 19 éves fiatal az áldozat

Rettenetes tragédia történt, 19 éves fiatal az áldozat

A fi­a­tal túl­be­csülte ké­pes­sé­geit, ez ve­zet­he­tett a vég­ze­tes bal­eset­hez. A men­tők egy órán át küz­döt­tek az éle­té­ért, de hiába.

A fi­a­tal túl­be­csülte ké­pes­sé­geit, ez ve­zet­he­tett a vég­ze­tes bal­eset­hez. A men­tők egy órán át küz­döt­tek az éle­té­ért, de hiába.