CÍMKE: 'tour de france'

Nyomoz a rendőrség, csúnyán meglopták a brit sztárt

Nyomoz a rendőrség, csúnyán meglopták a brit sztárt

Fel­ügye­let nél­kül ma­radt Ge­ra­int Tho­mas tró­fe­ája, amit gyor­san le­nyúl­tak.

Kufircolás a hoszteszekkel, botrány a Tour de France-on

Kufircolás a hoszteszekkel, botrány a Tour de France-on

Még el sem kez­dő­dött a brin­ga­ver­seny, máris nagy a balhé. Dop­ping he­lyett ki­vé­te­le­sen szex a téma.

Gyász: meghalt az évszázad sportolója

Gyász: meghalt az évszázad sportolója

97 éves ko­rá­ban hunyt el a vi­lág­baj­nok ke­rék­pá­ros. Aktív pá­lya­fu­tása alatt több mint 400 győ­zelme volt, meg­nyerte a Tour de France-t is.

97 éves ko­rá­ban hunyt el a vi­lág­baj­nok ke­rék­pá­ros. Aktív pá­lya­fu­tása alatt több mint 400 győ­zelme volt, meg­nyerte a Tour de France-t is.

Fegyveres drámába torkollott a Tour de France!

Fegyveres drámába torkollott a Tour de France!

Ijesztő per­ce­ket éltek át a ke­rék­pá­ros ver­seny részt­ve­vői, ami­kor a rend­őr­ség­nek a fegy­ve­reit kel­lett hasz­nál­nia.

Ijesztő pil­la­na­to­kat éltek át a ke­rék­pá­ros ver­seny részt­ve­vői, ami­kor a rend­őr­ség­nek a fegy­ve­reit kel­lett hasz­nál­nia.

Szexi tini a Tour istennője

Szexi tini a Tour istennője

El­né­zést ké­rünk a brin­gá­sok­tól, ná­lunk Ju­li­ette a leg­jobb! Az egye­te­mista lány mell­be­do­bás­sal veri a me­zőnyt. Vitán felül övé a leg­jobb­nak járó sárga trikó.

El­né­zést ké­rünk a brin­gá­sok­tól, ná­lunk Ju­li­ette a leg­jobb! Az egye­te­mista lány mell­be­do­bás­sal veri a me­zőnyt. Vitán felül övé a leg­jobb­nak járó sárga trikó.

Oszlopnak hajtott a Touron, félrebeszélt a bringás

Oszlopnak hajtott a Touron, félrebeszélt a bringás

Nem tudta be­venni a ka­nyart.

Nem tudta be­venni a ka­nyart, és osz­lop­nak haj­tott egy walesi brin­gás a Tour de France-on. Utána or­vosi vizs­gá­la­ton esett át.

Pisi és szelfibot hozza a frászt a bringásokra

Pisi és szelfibot hozza a frászt a bringásokra

Ezért ret­teg­nek a né­zők­től a fran­cia kör­ver­seny ke­rék­pá­ro­sai.

Hererákos sztárért imádkozik a sportvilág

Hererákos sztárért imádkozik a sportvilág

A győ­zelmi esé­lyei után már a há­rom­gye­re­kes csa­lád­apa túl­élése a téma.

Óriási bukás a Tour de France-on

Óriási bukás a Tour de France-on

Leg­alább 30 ver­senyző ke­rült a földre a bal­eset után.

Leg­alább 30 ver­senyző ke­rült a földre a bal­eset után. A ver­senyt fél­be­sza­kí­tot­ták, hogy fel­zár­kóz­has­sa­nak.

Éjjel-nappal doppingteszt: alvás helyett pisilniük kell

Éjjel-nappal doppingteszt: alvás helyett pisilniük kell

Újí­tot­tak az el­len­őrök, mert rá­jöt­tek, ho­gyan verik át őket a til­tott sze­re­ket hasz­náló brin­gá­sok.