CÍMKE: 'természetfeletti'

Bepánikolt a fél világ ezen a fotón! Te is azt látod, amit ők?!

Bepánikolt a fél világ ezen a fotón! Te is azt látod, amit ők?!

Ér­tet­le­nül áll­nak az em­be­rek a fény­kép előtt, amit egy ki­rán­duló tel­je­sen vé­let­le­nül ké­szí­tett.

Bosszút áll az Ördög fája, ha hozzáérsz!

Bosszút áll az Ördög fája, ha csak hozzáérsz!

A szó­be­széd sze­rint a Ku Klux Klán akasz­tott rajta szö­kött rab­szol­gá­kat.

A le­genda sze­rint egy far­mer meg­ölte az egész csa­lád­ját, majd erre a fára akasz­totta fel magát. Azóta a hol­tak­lel­kei a fában élnek to­vább...