CÍMKE: 'szúrás'

Ok nélkül szúrta hasba egy villamos utasát az afgán férfi

Ok nélkül szúrta hasba egy villamos utasát az afgán férfi

A 23 éves afgán mig­ránst azzal gya­nú­sít­ják, hogy Kassel­ben ok nél­kül hasba szúrt egy 38 éves férfit.

A na­pok­ban vet­ték őri­zetbe azt a 23 éves afgán mig­ránst, akit azzal gya­núst a rend­őr­ség, hogy szil­vesz­ter­kor a Né­met­or­szág­ban ta­lál­ható Kas­sel egyik vil­la­mos­já­ra­tán ok nél­kül hasba szúrt egy 38 éves férfit.

Hevesi Tamás: Eddig kétszázhetvenezerszer szúrtam meg magam!

Hevesi Tamás: Eddig kétszázhetvenezerszer szúrtam meg magam!

Imádja a nya­rat He­vesi Tamás!

Imádja a nya­rat He­vesi Tamás, de nem csak a fesz­ti­vá­lok, sza­bad­téri kon­cer­tek és a stran­do­lás miatt: ilyen­kor va­ló­ban ki­csat­tan az egész­ség­től!

Életveszélyesen megszúrta a vitapartnerét

Életveszélyesen megszúrta a vitapartnerét

Két férfi szó­vál­tásba ke­ve­re­dett. Egyik férfi meg­ütötte a má­si­kat, mire az kés­szú­rás­sal re­a­gált.

Két férfi szó­vál­tásba ke­ve­re­dett. Egyik férfi meg­ütötte a má­si­kat, mire az kés­szú­rás­sal re­a­gált.

Intim helyen szúrták meg Stohl Andrást!

Intim helyen szúrták meg Stohl Andrást!

Nem fogod el­hinni, hogy a be­vál­la­lós szí­nész hova te­to­vál­ta­tott!

Nem fogod el­hinni, hogy a be­vál­la­lós szí­nész hova te­to­vál­ta­tott! Ezt neked is lát­nod kell!

Kitört a pánik a városban, hat embert késelt meg egy részeg fiatal

Kitört a pánik a városban, hat embert késelt meg egy részeg fiatal

A térfi­gyelő ka­me­rák­nak kö­szön­he­tően alig két óra alatt el­kap­ták a fiút.

A durva tá­ma­dás kedd este fél 12-kor tör­tént a fran­cia fő­vá­ros­ban. A tá­madó fi­a­talt meg­örö­kí­tet­ték a térfi­gyelő ka­me­rák, a fel­vé­te­lek se­gít­sé­gé­vel pedig már két órá­val a ké­se­lés után elő­ál­lí­tot­ták a rend­őrök az ittas szur­ká­lót.

6 centis késsel szúrta nyakon a 15 éves lány a rendőrt

6 centis késsel szúrta nyakon a 15 éves lány a rendőrt

A járőr túl­élte az ese­tet.

A han­no­veri fő­pá­lya­ud­va­ron tör­tént az in­ci­dens, ahol egy 15 éves fa­na­ti­kus isz­lam­ista lány nya­kon szúrt egy jár­őrt. Safia ra­di­ká­lis né­ze­te­ket val­lott.