CÍMKE: 'szerzői jogok'

Ez bátor: Simán ellopták Nemcsák Károly arcát

Ez bátor: Simán ellopták Nemcsák Károly arcát

Az ötlet nem volt rossz...

Az ötlet nem volt rossz és a meg­va­ló­sí­tás is jól si­ke­rült. Csak éppen a szí­nész­nek és a jog­tu­laj­do­no­sok­nak nem szolt senki a biz­nisz­ről.

Teljes a zűrzavar a Jimmy-musical körül, Pintér Tibor reagált!

Teljes a zűrzavar a Jimmy-musical körül, Pintér Tibor reagált!

To­vábbra is meg­tar­taná az elő­adást.

A szí­nész és tár­su­lata to­vábbra is meg­tar­taná az elő­adást, a dal­szer­ző­ket azon­ban nem ke­res­ték meg.

Szerzői jogvita: millióktól eshet el Majka

Szerzői jogvita: millióktól eshet el Majka

Ál­lí­tó­lag szer­zői jo­go­kat sér­tett.

A rap­per leg­utóbbi szá­mát el­tá­vo­lí­tot­ták a Yo­u­tube-ról, mivel Majka sze­rin­tük szer­zői jo­go­kat sér­tett.