CÍMKE: 'Szépmuvészeti Múzeum'

Orbán Viktor: Most kell megvédenünk kulturális mivoltunkat! Videó

Orbán Viktor: Most kell megvédenünk kulturális mivoltunkat! Videó

Az eu­ró­pai kul­túr­harc ör­vény­lé­sé­ben most kell meg­vé­de­nünk kul­tu­rá­lis mi­vol­tun­kat, iden­ti­tá­sun­kat és szu­ve­re­ni­tá­sun­kat...

Tekintsék meg elsőként a Román Csarnokot!

Tekintsék meg elsőként a Román Csarnokot!

Het­ven év után elő­ször lép­het­nek be lá­to­ga­tók a Szép­mű­vé­szeti Mú­zeum Román Csar­no­kába, amely a Liget Bu­da­pest Pro­jekt ke­re­té­ben nyerte vissza ere­deti pom­pá­ját!