CÍMKE: 'silvio berlusconi'

Berlusconi is Orbán Viktor javaslata mellé állt

Berlusconi is Orbán Viktor javaslata mellé állt

A volt olasz mi­nisz­ter­el­nök Sil­vio Ber­lus­coni is arra buz­dí­taná az EPP-t, hogy in­kább a jobb­ol­dal­lal kös­sön szö­vet­sé­get.

Berlusconi Orbánnak: Éljen, éljen, éljen!

Berlusconi Orbánnak: Éljen, éljen, éljen!

Gra­tu­lált a Fi­desz győ­zel­mé­hez a Forza Ita­lia el­nöke.

A ba­ráti ma­gyar-olasz kap­cso­la­tok­ról és a Fi­desz győ­zel­mé­nek az Eu­ró­pai Nép­pár­tot meg­erő­sítő ha­tá­sá­ról is írt Orbán Vik­tor­nak cím­zett gra­tu­láló le­ve­lé­ben Sil­vio Ber­lus­coni, az olasz Forza Ita­lia (FI) el­nöke.

Ki sem találnád, kibe futott bele Sarka Kata!

Ki sem találnád, kibe futott bele Sarka Kata!

Olasz, imádja a nőket és ál­landó bal­héba ke­ve­re­dik. Na, kivel ta­lál­ko­zott össze Ró­má­ban Sarka Kata és Hajdú Péter?

Olasz, imádja a nőket és ál­landó bal­héba ke­ve­re­dik. Na, kivel ta­lál­ko­zott össze Ró­má­ban Sarka Kata és Hajdú Péter?