CÍMKE: 'rekonstrukció'

Tovább szépül a főváros: megújul a Lánchíd környéke

Tovább szépül a főváros: megújul a Lánchíd környéke

Dön­tött a kor­mány: egy­mil­li­árd fo­rint­ból meg­újít­ják a Lánc­híd kör­nyéki köz­te­rü­le­te­ket.

Szorul a hurok? Ez hozhat komoly áttörést a kis Maddie ügyében

Szorul a hurok? Ez hozhat komoly áttörést a kis Maddie ügyében

Meg­szó­lalt egy benn­fen­tes nyo­mozó, aki pon­to­san tudja, mi a rej­té­lyes ügy meg­ol­dá­sá­nak a kul­csa.