CÍMKE: 'nadrág'

Félreérthető fotó került fel a világhálóra Pikali Gerdáról

Félreérthető fotó került fel a világhálóra Pikali Gerdáról

Első rá­né­zésre olyan, mintha tel­je­sen pucér lenne de­rék­tól le­felé. Na­gyon mókás, mu­tat­juk!

Első rá­né­zésre olyan, mintha tel­je­sen pucér lenne de­rék­tól le­felé.

Őrület, mit találtak ki a nők a nadrággal, ez lesz a nyár legnagyobb divatja

Őrület, mit találtak ki a nők a nadrággal, ez lesz a nyár legnagyobb divatja

Ismét a '90-es évek nép­szerű kom­bi­ná­ci­ó­já­val áll­tak elő a ter­ve­zők.

Ismét a '90-es évek nép­szerű kom­bi­ná­ci­ó­já­val áll­tak elő a ter­ve­zők. Újra divat nad­rág fe­lett szok­nyát hor­dani. Évek óta erő­sö­dik ez a trend, mu­ta­tunk né­hány szu­per ked­ven­cet! Fur­csá­nak tűn­het , mégis ez a divat.

Eszméletlen új stílussal frissül a női divat: Jön a Gingham-nadrág

Eszméletlen új stílussal frissül a női divat: Jön a Gingham-nadrág

Ki­hagy­ha­tat­lan az idei ta­vasz leg­ké­nyel­me­sebb na­cija!

Ki­hagy­ha­tat­lan az idei ta­vasz leg­ké­nyel­me­sebb na­cija! Rá­adá­sul trendi da­ra­bok­kal tér vissza.

Döbbenetes fazonnal támad a legújabb farmerdivat

Döbbenetes fazonnal támad a legújabb farmerdivat

Vajon lesz nő, aki fel meri venni?

Meg­hök­kentő és bi­zarr ez a nad­rág, ugyan­ak­kor igen­csak szexi is. Kér­dés, vajon lesz-e olyan nő, aki fel meri venni. A férfiak nem til­ta­koz­ná­nak!

A leggings már a múlté, őrület, mit viselnek újabban a nők

A leggings már a múlté, őrület, mit viselnek újabban a nők

Az idei év leg­ké­nyel­me­sebb nad­rág­jait máris imád­ják a nők! Őrü­le­tes for­má­kat dom­bo­rító me­rész sza­bás­vo­na­lak!

Ez a nadrág lenyomja most a farmert, tovább hódít a szexi minta

Ez a nadrág lenyomja most a farmert, tovább hódít a szexi minta

Idén koc­kás nad­rág­ban vil­lant­ják a nők a bo­ká­ju­kat. Vi­seld te is.

Idén koc­kás nad­rág­ban vil­lant­ják a nők a bo­ká­ju­kat. Vi­seld te is az ál­ta­lad vá­lasz­tott szín­ben! Szu­per­dö­gös, laza stí­lus, több­féle szet­tet vá­lo­gat­tunk most össze. Ér­de­mes egyet mi­ha­ma­rabb be­sze­rez­ned.

Ez komoly? Gatya nélkül ácsorgott a hóesésben Kasuba L. Szilárd

Ez komoly? Gatya nélkül ácsorgott a hóesésben Kasuba L. Szilárd

Re­mél­jük, nem fá­zott meg a nagy hi­deg­ben!

Re­mél­jük, nem fá­zott meg a nagy hi­deg­ben!

Ez minden férfi rémálma: Kínosat villantott Ashton Kutcher

Ez minden férfi rémálma: Kínosat villantott Ashton Kutcher

Ash­ton Kut­cher közel 60 mil­li­ár­dos va­gyo­ná­ból nem telik se övre, se al­só­nad­rágra.

Itt a legújabb farmerdivat, de nem minden nő boldog

Itt a legújabb farmerdivat, de nem minden nő boldog

A di­vat­nak ren­ge­teg arca van.

A di­vat­nak ren­ge­teg arca van, de nem min­den menő ru­ha­da­rab áll min­den­ki­nek jól. A leg­újabb far­mer­hez kell egy kis bá­tor­ság, hogy fel­vedd.

Katalin irigy lett Meghan hercegnére? Szokatlan dolgot tett

Katalin irigy lett Meghan hercegnére? Szokatlan dolgot tett

Úgy tűnik, hogy Vil­mos her­ceg ked­ve­sé­nek meg­tet­szett Meg­han stí­lusa, és nem is csi­nált tit­kot ebből.

Úgy tűnik, hogy Vil­mos her­ceg ked­ve­sé­nek meg­tet­szett Meg­han stí­lusa, és nem is csi­nált tit­kot ebből. Így még sosem lát­hat­tuk őt.

Így viseld a bőrnadrágot, tuti ütős leszel benne

Így viseld a bőrnadrágot, tuti ütős leszel benne

Szí­ve­sen be­le­búj­nál egy trendi bőr­nad­rá­gos szettbe? Most meg­te­he­ted, idén vál­to­za­tos kom­bi­ná­ciók vár­nak rád.

Szí­ve­sen be­le­búj­nál egy trendi bőr­nad­rá­gos szettbe? Most meg­te­he­ted, idén vál­to­za­tos kom­bi­ná­ciók vár­nak rád. Tob­zód­hatsz a szu­per fa­zo­nok és kü­lön­böző szí­nek kö­zött.

Így viseld a farmert idén ősszel, hogy mindig izgalmas legyél

Így viseld a farmert idén ősszel, hogy mindig izgalmas legyél

A far­mer soha nem megy ki a di­vat­ból - de ez nem je­lenti azt, hogy ne pró­bál­koz­hat­nánk min­dig egy kis újí­tás­sal.

A far­mer soha nem megy ki a di­vat­ból - de ez nem je­lenti azt, hogy ne újít­hat­nánk.

2018 téli divat: Meghökkentő leggingsben pompáznak a formás nők

2018 téli divat: Meghökkentő leggingsben pompáznak a formás nők

Az idei tél is tar­to­gat meg­le­pe­té­se­ket a di­vat­ban, nem ma­rad­hat ki a szó­rás­ból a leg­gins sem. Mu­tat­juk is a sze­zon leg­öt­le­te­sebb da­rab­jait.

Az idei tél is tar­to­gat meg­le­pe­té­se­ket a di­vat­ban, nem ma­rad­hat ki a szó­rás­ból a leg­gins sem. Mu­tat­juk is a sze­zon leg­öt­le­te­sebb da­rab­jait, sze­rezd be idő­ben, mu­tat­juk, miért!

2019 nadrágdivatja már most kiakasztotta a nőket

2019 nadrágdivatja már most kiakasztotta a nőket

Az elő­re­jel­zé­sek sze­rint min­den nad­rág - még a far­mer is - bő szárú lesz a jövő évi új sze­zon­ban. Mu­tat­juk a tren­det, neked si­ke­rül meg­ba­rát­kozni vele?

Őrület, megújult a leggings! Ezért rajong most minden trendi nő

Őrület, megújult a leggings! Ezért rajong most minden trendi nő

Kim Kar­das­hian hozta di­vatba ezt a kü­lön­le­ges nad­rá­got. Meg­lepő kom­bi­ná­ci­ók­kal rob­bant be ez az új a trend.

Visszatért a hatvanas évek fura nadrágja, te felvennéd?

Visszatért a hatvanas évek fura nadrágja, te felvennéd?

Ha laza, mégis nőies nad­rágra vágysz, ne hagyd ki ezt a retro fa­zont! Bár­hová és szinte bár­mi­hez fel­ve­he­ted.

Ha laza, mégis nőies nad­rágra vágysz, ne hagyd ki ezt a retro fa­zont! Bár­hová és szinte bár­mi­hez fel­ve­he­ted. Vá­laszd olyan szín­ben és anyag­ból, mely jel­lemző a te stí­lu­sodra.

2019 elképesztő meglepetése: Óriási fordulatot a vesz a nadrágdivat

2019 elképesztő meglepetése: egészen szédítő fordulatot a vesz a nadrágdivat

Az új trend­nek kö­szön­he­tően esz­mé­let­len ele­gáns lesz min­den nő, test­al­kat­tól füg­get­le­nül! Így hordd ezt a nép­szerű da­ra­bot az új sze­zon be­kö­szön­té­vel!

z új trend­nek kö­szön­he­tően esz­mé­let­len ele­gáns lesz min­den nő, test­al­kat­tól füg­get­le­nül! Így hordd ezt a nép­szerű da­ra­bot az új sze­zon be­kö­szön­té­vel!

Palazzo-fazonnal robban be ősszel a legújabb nadrágdivat

Palazzo-fazonnal robban be ősszel a legújabb nadrágdivat

Ha nad­rág, akkor Pa­lazzo! Sze­mez­gess a leg­újabb trend adta le­he­tő­sé­gek­ből!

Ha nad­rág, akkor Pa­lazzo! Sze­mez­gess a leg­újabb trend adta le­he­tő­sé­gek­ből!

Döbbenetes módon formálja át a női alakot a legújabb nadrágfazon

Döbbenetes módon formálja át a női alakot a legújabb nadrágfazon

Nyá­ron ab­szo­lút kö­te­lező darab, nézd meg a leg­di­va­to­sabb szet­te­ket!

Soha többé bugyibaki: Fehér farmer alá itt a megoldás

Soha többé bugyibaki: Fehér farmer alá itt a megoldás

Vajon mi­lyen bugyi a nyerő?

A fehér nad­rág az egyik leg­jobb nyári vi­se­let. Azt azon­ban na­gyon meg kell vá­lo­gatni, mi­lyen bu­gyit húzol alá! El­árul­hat­juk, nem a fehér a nyerő!

Így viseld a fehér nadrágot, és igazi bombázó leszel!

Így viseld a fehér nadrágot, és igazi bombázó leszel!

Szé­dí­tően dögös le­szel, és min­denki meg­for­dul utá­nad az utcán. Hogy mi a titok? Máris mu­tat­juk!

Szé­dí­tően dögös le­szel, és min­denki meg­for­dul utá­nad az utcán. Hogy mi a titok? Máris mu­tat­juk!

Bombázó leszel 2018 nyarának legszexibb szerelésében!

Bombázó leszel 2018 nyarának legszexibb szerelésében!

Ha még nem si­ke­rült tel­je­sen meg­sza­ba­dul­nod a télen fel­sze­dett ki­lók­tól, akkor élj a trend leg­na­gyobb do­bá­sá­val!

Ha még nem si­ke­rült tel­je­sen meg­sza­ba­dul­nod a télen fel­sze­dett ki­lók­tól, akkor élj a trend leg­na­gyobb do­bá­sá­val! Amennyire nőies és ele­gáns, annyira rafi­nált is a kilók el­tün­te­té­sé­ben.

Ez a nadrágfazon lesz idén nyáron a nők legnagyobb divatja

Ez a nadrágfazon lesz idén nyáron a nők legnagyobb divatja

Lenge, ké­nyel­mes és rend­kí­vül nőies az idei nyár nad­rág­trendje. Mu­tat­juk a sze­zon leg­di­va­to­sabb da­rab­jait!

Lenge, ké­nyel­mes és rend­kí­vül nőies az idei nyár nad­rág­trendje. Mu­tat­juk a leg­di­va­to­sabb da­ra­bo­kat!

Kegyetlen farmerdivattal köszönt be a meleg, mindent megmutatnak az óriási lyukak

Kegyetlen farmerdivattal köszönt be a meleg, mindent megmutatnak az óriási lyukak

Mos­tan­tól nem sok min­dent kell a kép­ze­le­tedre bíz­nod, ha be­pis­lan­ta­nál va­la­ki­nek a ru­hája alá. Te mit gon­dolsz?

Óriási divat lesz idén ez a szexi és vagány nadrág!

Óriási divat lesz idén ez a szexi és vagány nadrág!

Menő, dögös, for­ma­bontó - ez a nad­rág lesz 2018 nya­rá­nak sztárja.

Menő, dögös, for­ma­bontó - ez a nad­rág lesz 2018 nya­rá­nak sztárja.

Így lesz nyáron sejtelmesen szexi a nadrág

Így lesz nyáron sejtelmesen szexi a nadrág

Hó­díts át­lát­szó nad­rág­ban, nem kell el­rej­te­ned a lá­ba­i­dat. Dögös és mégis ele­gáns az idei divat.

Hó­díts át­lát­szó nad­rág­ban, nem kell el­rej­te­ned a lá­ba­i­dat. Dögös és mégis ele­gáns az idei divat. Minen szem rád sze­ge­ző­dik majd.

Jön a nyár őrült divatja, elképesztő, mi történik a nadrággal

Jön a nyár őrült divatja, elképesztő, mi történik a nadrággal

La­za­ság és kom­fort­ér­zet: e kettő öt­vözi az idei nad­rág­tren­det. Vajon te le­cse­rél­néd a leg­ging­set erre a szu­per ké­nyel­mes fa­zonra? Néz­zük meg kö­ze­lebb­ről!

La­za­ság és kom­fort­ér­zet: e kettő öt­vözi az idei nad­rág­tren­det. Vajon te le­cse­rél­néd a leg­ging­set erre a szu­per ké­nyel­mes fa­zonra? Néz­zük meg kö­ze­lebb­ről!

Így kezdték a nők hordani a nadrágot

Így történt, hogy egyszer csak a nők hordták a nadrágot

A férfiak fel­há­bo­rod­tak, pedig fo­gal­muk se volt, mi jön még...

Bor­zasz­tóan fel­há­bo­rod­tak a férfiak, ami­kor a leg­első női nad­rág meg­je­lent a pi­a­con. Pedig fo­gal­muk sem le­he­tett, hogy ké­sőbb mi min­den jöhet még...

Végre elkészült! Piacra dobták a nemi erőszakot meggátló futónadrágot

Végre elkészült! Piacra dobták a nemi erőszakot meggátló futónadrágot

Egy 42 éves német nő úgy ha­tá­ro­zott, hogy meg­ter­vezi azt a sport­nad­rá­got, amely meg­védi vi­se­lőit a nemi erő­szak­tól.

Kegyetlen farmerdivat köszönti a tavaszt, ettől mindenki megőrül

Kegyetlen farmerdivat köszönti a tavaszt, ettől mindenki megőrül

Meg­hök­kentő és or­mót­lan kül­seje miatt biz­tos, hogy sokan nem is szí­ve­sen ven­nék fel. Mások vi­szont meg­őrül­nek érte, ezt nézd!

Nem ez az első nagy vissza­térő a ki­lenc­ve­nes évek­ből, és gya­nít­juk, hogy nem is az utolsó; va­ló­sá­gos nosz­tal­gia­hul­lám tom­bol a di­vat­ban. Meg­hök­kentő és or­mót­lan kül­seje miatt biz­tos, hogy sokan nem is szí­ve­sen ven­nék fel ezt a nad­rá­got. Mások vi­szont meg­őrül­nek érte, ezt nézd!

Félpucér emberek jelentek meg a metrómegállókban

Félpucér emberek jelentek meg a metrómegállókban

A csí­pős hideg el­le­nére több tu­cat­nyian dön­töt­tek úgy, hogy nad­rág­juk­tól meg­sza­ba­dulva ülnek a met­rókra.

A csí­pős téli hideg el­le­nére több tu­cat­nyian dön­töt­tek úgy va­sár­nap, hogy nad­rág­juk­tól meg­sza­ba­dulva ülnek fel a met­rókra.

Fantasztikus újitassal robban 2018 divatjába a leggings, imádni fogod

Fantasztikus újitassal robban 2018 divatjába a leggings, imádni fogod

For­ra­dal­ma­sí­tot­ták a nők ked­venc hol­mi­ját a jövő évi trend­ben, mu­tat­juk a ki­futó leg­újabb da­rab­jait!

Őrülten szexi lesz a 2018-as nadrágdivat, a nők többsége bajban lesz

Őrülten szexi lesz a 2018-as nadrágdivat, a nők többsége bajban lesz

Az biz­tos, hogy fel­for­ró­sítja a han­gu­la­tot a leg­újabb trend! A férfiak örö­mére ez a nad­rág szinte min­dent meg­mu­tat!

Ez a nadrágfazon lesz 2018 mindent elsöprő divatújdonsága!

Ez a nadrágfazon lesz 2018 mindent elsöprő divatújdonsága!

A ter­ve­zők a 90-es évek ele­jére nyúl­tak most vissza és a leg­kü­lön­fé­lébb anya­gok­kal hoz­zák kap­cso­latba a ha­rang­szárú nad­rá­got!

Hi­he­tet­len, de mégis igaz! A ter­ve­zők a 90-es évek ele­jére nyúl­tak most vissza és a leg­kü­lön­fé­lébb anya­gok­kal hoz­zák kap­cso­latba a ha­rang­szárú nad­rá­got! Mu­tat­juk az új tren­det!

Íme az ősz legszexibb nadrágja! Ebben mindenkit meghódítasz!

Íme az ősz legszexibb nadrágja! Ebben mindenkit meghódítasz!

Me­sé­sen fogsz ki­nézni, ha kö­ve­ted a di­va­tot, és te is be­szer­zel egy da­ra­bot a sze­zon leg­me­nőbb nad­rág­já­ból.

Me­sé­sen fogsz ki­nézni, ha kö­ve­ted a di­va­tot, és te is be­szer­zel egy da­ra­bot a sze­zon leg­me­nőbb nad­rág­já­ból.

Tudod, mi az a papírzacskónadrág? Ebben kéne járnia a nőknek?

Tudod, mi az a papírzacskónadrág? Ebben kéne járnia a nőknek?

Saj­nos az idei nad­rág­trend nem min­den­ki­nek áll jól.

Saj­nos az idei nad­rág­trend nem min­den­ki­nek áll jól.

2018 őrült divatja jön: Elképesztő, mi történik a nadrággal

2018 őrült divatja jön: Elképesztő, mi történik a nadrággal

A 70-es évek di­vatja új kön­tös­ben: végre itt a nad­rág, ami min­den al­katra elő­nyös és fi­a­ta­los meg­je­le­nést köl­csö­nöz!

A 70-es évek di­vatja új kön­tös­ben: végre itt a nad­rág, ami min­den al­katra elő­nyös és fi­a­ta­los meg­je­le­nést köl­csö­nöz. Ebben tu­tira bomba ala­kod lesz, még idén sze­rezz be pár da­ra­bot!

Meglepetéssel lesz szuperszexi a 2017-es őszi farmerdivat

Meglepetéssel lesz szuperszexi a 2017-es őszi farmerdivat

Ős­szel min­denki fel­lé­le­gez­het, a di­vat­ter­ve­zők ugyanis most min­den test­al­katra gon­dol­tak és a dö­gö­sen nőies fa­zo­nok ke­rül­tek elő­térbe!

Ős­szel min­denki fel­lé­le­gez­het, a di­vat­ter­ve­zők ugyanis most min­den test­al­katra gon­dol­tak és a dö­gö­sen nőies fa­zo­nok ke­rül­tek elő­térbe! Fel­tűnő azon­ban, hogy egy bi­zo­nyos ár­nya­lat tarol!

Ez a tökéletes nadrágtárolás titka!

Ez a tökéletes nadrágtárolás titka!

Ezzel a trük­kel gyű­rő­dés­men­te­sen tá­rol­hat­juk a nad­rá­go­kat!

Ezzel az egy­szerű trük­kel gyű­rő­dés­men­te­sen és hely­ta­ka­ré­ko­san lehet a nad­rá­go­kat tá­rolni a szek­rény­ben. Rá­adá­sul csak egy vállfa kell hozzá!

Mindegy, hány éves vagy, ezekben a ruhákban csinos leszel

Mindegy, hány éves vagy, ezekben a ruhákban csinos leszel

Eze­ket a ru­há­kat bár­mely élet­kor­ban vi­sel­he­ted. Ele­gán­sak, vissza­fo­got­tak, mégis szu­per­nő­i­e­sek!

Sztriptíz a pályán, lehúzta a nadrágját a sztárfocista

Sztriptíz a pályán, lehúzta a nadrágját a sztárfocista

Óri­ási volt az öröme.

Óri­ási volt az öröme. Nem bírt ma­gá­val a gólja után. Meg­mu­tatta a pá­lyán, hogy mit tud a bra­zil csa­tár.

2017 legnagyobb divatkihívása, amitől már most megőrülnek a nők

2017 legnagyobb divatkihívása, amitől már most megőrülnek a nők

Ideje lesz sza­bad­ságra kül­deni a fe­szes nad­rá­go­kat és klasszi­kusra venni a fi­gu­rát: ezt dik­tálja a 2017-es divat!

Ez az eszméletlen nadrág lesz idén tavasszal a divat!

Ez az eszméletlen nadrág lesz idén tavasszal a divat!

Egy biz­tos: anyag­ban nem lesz hiány. Ami szin­tén ga­ran­tált, hogy bár­mi­lyen al­katra ta­lálsz ked­vedre valót! Mu­tat­juk a ta­va­szi nad­rág­tren­det!

Egy biz­tos: anyag­ban nem lesz hiány, a di­vat­ter­ve­zők sem bán­tak vele csín­ján. Ami szin­tén ga­ran­tált, hogy bár­mi­lyen al­katra ta­lálsz ked­vedre valót!

Őrület: 2017-ben ez lesz a farmerdivat

Őrület: 2017-ben ez lesz a farmerdivat

Mond­hatni, hogy rémes lesz a 2017-es far­mer­di­vat. Hi­he­tet­le­nül buggyos, ami bi­zony ke­ve­sek­nek áll jól.

Mond­hatni, hogy rémes lesz a 2017-es far­mer­di­vat. Hi­he­tet­le­nül buggyos, ami bi­zony ke­ve­sek­nek áll jól.

Ebben a nadrágban elképesztő szexi feneke lesz minden nőnek

Ebben a nadrágban elképesztő szexi feneke lesz minden nőnek

Ke­resd meg a ben­ned rejlő vad­macs­kát és légy kacér!

Ke­resd meg a ben­ned rejlő vad­macs­kát és légy kacér! A bőr­nad­rág ismét meg­hó­dí­totta a di­va­tot.

Kedvence szerszámának hűlt helyét szaglászta a rajongó

Kedvence szerszámának hűlt helyét szaglászta a rajongó

Túl­zásba vitte a ra­jon­gást az át­szel­le­mült druk­ker.

Túl­zásba vitte a ra­jon­gást az át­szel­le­mült druk­ker. Meg­kapta, amit akart, aztán...

Elképesztően szexi a 2016-os őszi farmerdivat!

Elképesztően szexi a 2016-os őszi farmerdivat!

Igazi nőies da­ra­bok jön­nek far­mer­fron­ton is! Az új fazon, mely a jeg­gings nevet kapta, gyö­nyörű hosszú com­bo­kat for­máz.

Ősszel visszatér a 70-es évek: íme a nadrág, ami mindenkinek jól áll

Ősszel visszatér a 70-es évek: íme a nadrág, ami mindenkinek jól áll

Kevés olyan eleme van a di­vat­nak, ami tény­leg min­den­ki­nek tö­ké­le­te­sen illik az alak­já­hoz. Ez a nad­rág ilyen.

Ez a nadrág az ősz nagy divatja! A nők többsége bajban lesz!

Ez a nadrág az ősz nagy divatja! A nők többsége bajban lesz!

Dögös és na­gyon ele­gáns, de el kell ta­lál­nod, hogy me­lyik illik az ala­kod­hoz, mert könnyen hibát kö­vet­hetsz el!

Dögös és na­gyon ele­gáns, de el kell ta­lál­nod, hogy me­lyik illik az ala­kod­hoz, mert könnyen hibát kö­vet­hetsz el! Ez a stí­lus tény­leg nem min­den­ki­nek áll jól.

Így kövérezi le alattomosan a nőket a trendi üzletlánc

Így kövérezi le alattomosan a nőket a trendi üzletlánc

Ez a nő meg­elé­gelte, hogy a fel­ka­pott ru­ha­üz­le­tek fo­lya­ma­to­san az ön­be­csü­lé­sét ti­por­ják: ne tudd meg, mi­lyen dur­ván vá­gott vissza!

Ez a nő meg­elé­gelte, hogy a fel­ka­pott ru­ha­üz­le­tek fo­lya­ma­to­san az ön­be­csü­lé­sét ti­por­ják: ne tudd meg, mi­lyen dur­ván vá­gott vissza!

Botrányos videó: P***anadrág mindenhol a VOLT Fesztiválon!

Botrányos videó: P***anadrág mindenhol a VOLT Fesztiválon!

Egy­va­lami nem hi­á­nyoz­hat egyik lány­ról sem, a fe­ne­ket alig ta­karó nad­rág.

A fesz­ti­vál rend­kí­vül sok­színű, de egy­va­lami nem hi­á­nyoz­hat egyik lány­ról sem, ez pedig a fe­ne­ket alig ta­karó apró nad­rág.

Így varrd fel a nadrágod szárát profi módon! - videó

Így varrd fel a nadrágod szárát profi módon! - videó

Unod, hogy min­dig bénán si­ke­rül, ami­kor a túl hosszú nad­rág alját fel­var­rod?

Kapaszkodj meg! Lengő gatya az új divat!

Kapaszkodj meg! Lengő gatya az új divat!

A leg­újabb divat elő­térbe he­lyezi a ke­cses bokát.

A leg­újabb divat elő­térbe he­lyezi a ke­cses bokát, ami­től iga­zán nő­i­essé és ele­gánssá vál­hatsz.

Kiderült: ezért nem veszik ki a férfiak a kezüket a nadrágjukból!

Kiderült: ezért nem veszik ki a férfiak a kezüket a nadrágjukból!

Sőt gyak­ran egy-egy moz­du­lat­tal még messzebbre is me­rész­ked­nek. Most meg­tu­dod, miért.

20 bizonyíték, hogy a leggings nem nadrág!

20 bizonyíték, hogy a leggings nem nadrág!

Te is sze­re­ted a ci­ca­nad­rá­got? Per­sze, ké­nyel­mes, prak­ti­kus. De vi­gyázz, ho­gyan hor­dod!