CÍMKE: 'nadrág'

Ez a nadrág lenyomja most a farmert, tovább hódít a szexi minta

Ez a nadrág lenyomja most a farmert, tovább hódít a szexi minta

Idén koc­kás nad­rág­ban vil­lant­ják a nők a bo­ká­ju­kat. Vi­seld te is az ál­ta­lad vá­lasz­tott szín­ben! Szu­per­dö­gös, laza stí­lus.

Eszméletlen új stílussal frissül a női divat: Jön a Gingham-nadrág

Eszméletlen új stílussal frissül a női divat: Jön a Gingham-nadrág

Ki­hagy­ha­tat­lan az idei ta­vasz leg­ké­nyel­me­sebb na­cija! Rá­adá­sul ez a na­gyon trendi darab szu­per fa­zo­nok­kal tér vissza a min­den­na­pokba.

Ki­hagy­ha­tat­lan az idei ta­vasz leg­ké­nyel­me­sebb na­cija! Rá­adá­sul ez a na­gyon trendi darab szu­per fa­zo­nok­kal tér vissza a min­den­na­pokba. És ami a leg­jobb: ebben a nad­rág­ban min­den nő csi­nos és szexi! Bár­hová lehet vi­selni, vá­lassz hozzá bár­mi­lyen cipőt, a sti­lu­so­dat vál­toz­tatja meg.

Döbbenetes fazonnal támad a legújabb farmerdivat

Döbbenetes fazonnal támad a legújabb farmerdivat

Meg­hök­kentő és bi­zarr ez a nad­rág, ugyan­ak­kor igen­csak szexi is. Kér­dés, lesz-e olyan nő, aki fel meri venni.

Meg­hök­kentő és bi­zarr ez a nad­rág, de igen­csak szexi is. Kér­dés, lesz-e olyan nő, aki fel meri venni.

A leggings már a múlté, őrület, mit viselnek újabban a nők

A leggings már a múlté, őrület, mit viselnek újabban a nők

Az idei év leg­ké­nyel­me­sebb nad­rág­jait máris imád­ják a nők! Őrü­le­tes for­má­kat dom­bo­rító me­rész sza­bás­vo­na­lak!

Az idei év leg­ké­nyel­me­sebb nad­rág­jait máris imád­ják a nők! Őrü­le­tes for­má­kat dom­bo­rító sza­bás­vo­na­lak!

Katalin irigy lett Meghan hercegnére? Szokatlan dolgot tett

Katalin irigy lett Meghan hercegnére? Szokatlan dolgot tett

Így még sosem lát­hat­tuk őt.

Úgy tűnik, hogy Vil­mos her­ceg ked­ve­sé­nek meg­tet­szett Meg­han stí­lusa, és nem is csi­nált tit­kot ebből. Így még sosem lát­hat­tuk őt.

Ez minden férfi rémálma: Kínosat villantott Ashton Kutcher

Ez minden férfi rémálma: Kínosat villantott Ashton Kutcher

Ash­ton Kut­cher közel 60 mil­li­ár­dos va­gyo­ná­ból nem telik se övre, se al­só­nad­rágra.

Ez komoly? Gatya nélkül ácsorgott a hóesésben Kasuba L. Szilárd

Ez komoly? Gatya nélkül ácsorgott a hóesésben Kasuba L. Szilárd

Re­mél­jük, nem fá­zott meg a nagy hi­deg­ben!

Re­mél­jük, nem fá­zott meg a nagy hi­deg­ben!

Itt a legújabb farmerdivat, de nem minden nő boldog

Itt a legújabb farmerdivat, de nem minden nő boldog

A di­vat­nak ren­ge­teg arca van, de nem min­den menő ru­ha­da­rab áll min­den­ki­nek jól. A leg­újabb far­mer­hez kell egy kis bá­tor­ság, hogy fel­vedd.

A di­vat­nak ren­ge­teg arca van, de nem min­den menő ru­ha­da­rab áll min­den­ki­nek jól. A leg­újabb far­mer­hez kell egy kis bá­tor­ság, hogy fel­vedd. Fi­gyelj oda a szet­tedre, vál­toz­tass az ará­nyo­kon. Nem csak a hosszú lábú höl­gyeké ez a divat! A vá­lasz­tás a tiéd, hogy be­vál­la­lod-e ezt a fa­zont.

Így viseld a farmert idén ősszel, hogy mindig izgalmas legyél

Így viseld a farmert idén ősszel, hogy mindig izgalmas legyél

A far­mer soha nem megy ki a di­vat­ból - de ez nem je­lenti azt, hogy ne pró­bál­koz­hat­nánk min­dig egy kis újí­tás­sal.

A far­mer soha nem megy ki a di­vat­ból - de ez nem je­lenti azt, hogy ne újít­hat­nánk.

Így viseld a bőrnadrágot, tuti ütős leszel benne

Így viseld a bőrnadrágot, tuti ütős leszel benne

Szí­ve­sen be­le­búj­nál egy trendi bőr­nad­rá­gos szettbe? Most meg­te­he­ted, idén vál­to­za­tos kom­bi­ná­ciók vár­nak rád.

Szí­ve­sen be­le­búj­nál egy trendi bőr­nad­rá­gos szettbe? Most meg­te­he­ted, idén vál­to­za­tos kom­bi­ná­ciók vár­nak rád. Tob­zód­hatsz a szu­per fa­zo­nok és kü­lön­böző szí­nek kö­zött.

2018 téli divat: Meghökkentő leggingsben pompáznak a formás nők

2018 téli divat: Meghökkentő leggingsben pompáznak a formás nők

Az idei tél is tar­to­gat meg­le­pe­té­se­ket.

Az idei tél is tar­to­gat meg­le­pe­té­se­ket a di­vat­ban, nem ma­rad­hat ki a szó­rás­ból a leg­gins sem. Mu­tat­juk is a sze­zon leg­öt­le­te­sebb da­rab­jait, sze­rezd be idő­ben, mu­tat­juk, miért!

2019 nadrágdivatja már most kiakasztotta a nőket

2019 nadrágdivatja már most kiakasztotta a nőket

Min­den nad­rág - még a far­mer is - bő szárú lesz a jövő évi új sze­zon­ban. Mu­tat­juk a tren­det.

Min­den nad­rág - még a far­mer is - bő szárú lesz a jövő évi új sze­zon­ban. Mu­tat­juk a tren­det.

Visszatért a hatvanas évek fura nadrágja, te felvennéd?

Visszatért a hatvanas évek fura nadrágja, te felvennéd?

Ha laza, mégis nőies nad­rágra vágysz, ne hagyd ki ezt a retro fa­zont! Bár­hová és szinte bár­mi­hez fel­ve­he­ted.

Ha laza, mégis nőies nad­rágra vágysz, ne hagyd ki ezt a retro fa­zont! Bár­hová és szinte bár­mi­hez fel­ve­he­ted. Vá­laszd olyan szín­ben és anyag­ból, mely jel­lemző a te stí­lu­sodra. Spor­tos­tól egé­szen a nőies ele­gáns kom­bi­ná­ci­ó­ban hord­ha­tod. A fan­tá­zi­ádra van bízva.

2019 elképesztő meglepetése: Óriási fordulatot vesz a nadrágdivat

2019 elképesztő meglepetése: Óriási fordulatot vesz a nadrágdivat

A va­do­natúj trend­nek kö­szön­he­tően esz­mé­let­le­nül ele­gáns lesz min­den nő, test­al­kat­tól füg­get­le­nül!

Összeveszett feleségével Harry herceg: emiatt akadt ki

Ez kiverte a biztosítékot Harry hercegnél: összeveszett feleségével

Meg­han ismét fel akarta rúgni a ki­rá­lyi eti­ket­tet, ám Harry her­ceg most közbe lé­pett.

Őrület, megújult a leggings! Ezért rajong most minden trendi nő

Őrület, megújult a leggings! Ezért rajong most minden trendi nő

Kim Kar­das­hian hozta di­vatba ezt a kü­lön­le­ges nad­rá­got. Meg­lepő kom­bi­ná­ci­ók­kal rob­bant be ez az új a trend.

Kim Kar­das­hian hozta di­vatba ezt a kü­lön­le­ges nad­rá­got. Meg­lepő kom­bi­ná­ci­ók­kal itt új trend.

Palazzo-fazonnal robban be ősszel a legújabb nadrágdivat

Palazzo-fazonnal robban be ősszel a legújabb nadrágdivat

Ha nad­rág, akkor Pa­lazzo! Ezt a stí­lust al­kat­tól füg­get­le­nül min­denki imádja, ugyanis tuti ta­lálsz olyan da­ra­bot, ame­lyik tö­ké­le­te­sen fog passzolni hoz­zád!

Ha nad­rág, akkor Pa­lazzo! Ezt a stí­lust al­kat­tól füg­get­le­nül min­denki imádja, ugyanis tuti ta­lál­ko­zol olyan da­rab­bal, ame­lyik tö­ké­le­te­sen fog passzolni hoz­zád! Sze­mez­gess a leg­újabb trend adta le­he­tő­sé­gek­ből!

Így viseld a fehér nadrágot, és igazi bombázó leszel!

Így viseld a fehér nadrágot, és igazi bombázó leszel!

Szé­dí­tően dögös le­szel, és min­denki meg­for­dul utá­nad az utcán. Hogy mi a titok? Máris mu­tat­juk!

Szé­dí­tően dögös le­szel, és min­denki meg­for­dul utá­nad az utcán. Hogy mi a titok? Máris mu­tat­juk!

Döbbenetes módon formálja át a női alakot a legújabb nadrágfazon

Döbbenetes módon formálja át a női alakot a legújabb nadrágfazon

Nyá­ron ab­szo­lút kö­te­lező darab, nézd meg a leg­di­va­to­sabb szet­te­ket!

Nyá­ron ab­szo­lút kö­te­lező darab, nézd meg a leg­di­va­to­sabb szet­te­ket!

Bombázó leszel 2018 nyarának legszexibb szerelésében!

Bombázó leszel 2018 nyarának legszexibb szerelésében!

Amennyire nőies és ele­gáns, annyira rafi­nált is a kilók el­tün­te­té­sé­ben.

Kegyetlen farmerdivattal köszönt be a meleg

Kegyetlen farmerdivattal köszönt be a meleg, mindent megmutatnak az óriási lyukak

Te hor­da­nád?

Mos­tan­tól nem sok min­dent kell a kép­ze­le­tedre bíz­nod.

Soha többé bugyibaki: Fehér farmer alá itt a megoldás

Soha többé bugyibaki: Fehér farmer alá itt a megoldás

A fehér nad­rág az egyik leg­jobb nyári vi­se­let. Azt azon­ban na­gyon meg kell vá­lo­gatni, mi­lyen bu­gyit húzol alá!

A fehér nad­rág az egyik leg­jobb nyári vi­se­let. Azt azon­ban na­gyon meg kell vá­lo­gatni, mi­lyen bu­gyit húzol alá! El­árul­hat­juk, nem a fehér a nyerő! de akkor vajon me­lyik az az alsó, ame­lyik ga­ran­tál­tan nem hoz kínos hely­zetbe? A jó hír, hogy nem kell ra­gasz­kod­nod a tan­gá­hoz!

Ez a nadrágfazon lesz idén nyáron a nők legnagyobb divatja

Ez a nadrágfazon lesz idén nyáron a nők legnagyobb divatja

Lenge, ké­nyel­mes és rend­kí­vül nőies az idei nyár nad­rág­trendje. A szí­nek és csí­kok ka­val­kádja fel­tű­nővé teszi az ele­gán­sabb fa­zo­no­kat is.

Lenge, ké­nyel­mes és rend­kí­vül nőies az idei nyár nad­rág­trendje. A szí­nek és csí­kok ka­val­kádja fel­tű­nővé teszi az ele­gán­sabb fa­zo­no­kat is. Mu­tat­juk a sze­zon leg­di­va­to­sabb da­rab­jait!

Így lesz nyáron sejtelmesen szexi a nadrág

Így lesz nyáron sejtelmesen szexi a nadrág

Hó­díts át­lát­szó nad­rág­ban, nem kell el­rej­te­ned a lá­ba­i­dat. Dögös és mégis ele­gáns az idei divat.

Hó­díts át­lát­szó nad­rág­ban, nem kell el­rej­te­ned a lá­ba­i­dat. Dögös és mégis ele­gáns az idei divat. Minen szem rád sze­ge­ző­dik majd.

Óriási divat lesz idén ez a szexi és vagány nadrág!

Óriási divat lesz idén ez a szexi és vagány nadrág!

Menő, dögös, for­ma­bontó - ez a nad­rág lesz 2018 nya­rá­nak sztárja.

Menő, dögös, for­ma­bontó - ez a nad­rág lesz 2018 nya­rá­nak sztárja.

Jön a nyár őrült divatja, elképesztő, mi történik a nadrággal

Jön a nyár őrült divatja, elképesztő, mi történik a nadrággal

La­za­ság és kom­fort­ér­zet: e kettő öt­vözi az idei nad­rág­tren­det. Vajon te le­cse­rél­néd a leg­ging­set erre a szu­per ké­nyel­mes fa­zonra?

La­za­ság és kom­fort­ér­zet: e kettő öt­vözi az idei nad­rág­tren­det. Vajon te le­cse­rél­néd a leg­ging­set erre a szu­per ké­nyel­mes fa­zonra? Néz­zük meg kö­ze­lebb­ről!

Így történt, hogy egyszer csak a nők hordták a nadrágot

Így történt, hogy egyszer csak a nők hordták a nadrágot

Bor­zasz­tóan fel­há­bo­rod­tak a ko­ra­beli férfiak, pedig fo­gal­muk sem le­he­tett, hogy ké­sőbb mi min­den jöhet még...

Bor­zasz­tóan fel­há­bo­rod­tak a ko­ra­beli férfiak, pedig fo­gal­muk sem le­he­tett, hogy ké­sőbb mi min­den jöhet még...

Kegyetlen farmerdivat köszönti a tavaszt, ettől mindenki megőrül

Kegyetlen farmerdivat köszönti a tavaszt, ettől mindenki megőrül

Meg­hök­kentő és or­mót­lan kül­seje miatt biz­tos, hogy sokan nem is szí­ve­sen ven­nék fel. Mások vi­szont meg­őrül­nek érte, ezt nézd!

Nem ez az első nagy vissza­térő a ki­lenc­ve­nes évek­ből, és gya­nít­juk, hogy nem is az utolsó; va­ló­sá­gos nosz­tal­gia­hul­lám tom­bol a di­vat­ban. Meg­hök­kentő és or­mót­lan kül­seje miatt biz­tos, hogy sokan nem is szí­ve­sen ven­nék fel ezt a nad­rá­got. Mások vi­szont meg­őrül­nek érte, ezt nézd!

Szexi bokavillantás tarol tavasszal: Jönnek a legtrükkösebb nadrágok

Szexi bokavillantás tarol tavasszal: Jönnek a legtrükkösebb nadrágok

A hatás tö­ké­le­te­sen mű­kö­dik! Szu­per di­va­tos, iz­gal­mas szet­te­ket mu­ta­tunk!

Félpucér emberek jelentek meg a metrómegállókban

Félpucér emberek jelentek meg a metrómegállókban

Nem za­varta őket a hideg.

A csí­pős téli hideg el­le­nére több tu­cat­nyian dön­töt­tek úgy va­sár­nap, hogy nad­rág­juk­tól meg­sza­ba­dulva ülnek fel a met­ró­sze­rel­vé­nyekre.

Végre elkészült! Piacra dobták a nemi erőszakot meggátló futónadrágot

Végre elkészült! Piacra dobták a nemi erőszakot meggátló futónadrágot

Egy 42 éves német nő ha­tá­ro­zott a nad­rág meg­va­ló­sí­tása mel­lett.

Egy 42 éves német nő ha­tá­ro­zott a nad­rág meg­va­ló­sí­tása mel­lett.

Eszméletlen fazonnal frissül a női divat 2018-ban: Jön a cargo-nadrág!

Eszméletlen fazonnal frissül a női divat 2018-ban: Jön a cargo-nadrág!

A le­zser vo­na­lat kép­vi­selő cargo nad­rág ta­vas­szal rob­ban a di­vatba. Az vi­szont már most sejt­hető, hogy ennél fel­tű­nőbb fazon egy­sze­rűen nem lesz!

A le­zser vo­na­lat kép­vi­selő cargo nad­rág ta­vas­szal rob­ban a di­vatba. Az vi­szont már most sejt­hető, hogy ennél fel­tű­nőbb fazon egy­sze­rűen nem lesz! Mu­tat­juk a meg­hök­kentő tren­det!

Íme az ősz legszexibb nadrágja! Ebben mindenkit meghódítasz!

Íme az ősz legszexibb nadrágja! Ebben mindenkit meghódítasz!

Me­sé­sen fogsz ki­nézni, ha kö­ve­ted a di­va­tot, és te is be­szer­zel egy da­ra­bot a sze­zon leg­me­nőbb nad­rág­já­ból.

2018 őrült divatja jön: Elképesztő, mi történik a nadrággal

2018 őrült divatja jön: Elképesztő, mi történik a nadrággal

A 70-es évek di­vatja új kön­tös­ben: végre itt a nad­rág, ami min­den al­katra elő­nyös és fi­a­ta­los meg­je­le­nést köl­csö­nöz. Ebben tu­tira bomba ala­kod lesz!

Őrülten szexi lesz a 2018-as nadrágdivat, a nők többsége bajban lesz

Őrülten szexi lesz a 2018-as nadrágdivat, a nők többsége bajban lesz

Az biz­tos, hogy fel­for­ró­sítja a han­gu­la­tot a leg­újabb trend!

Az biz­tos, hogy fel­for­ró­sítja a han­gu­la­tot a leg­újabb trend! A férfiak leg­na­gyobb örö­mére ez a nad­rág szinte min­dent meg­mu­tat. Mu­tat­juk, mit ta­lál­tak ki a di­vat­gu­ruk!

Tudod, mi az a papírzacskónadrág? Ebben kéne járnia a nőknek?

Tudod, mi az a papírzacskónadrág? Ebben kéne járnia a nőknek?

Saj­nos az idei nad­rág­trend nem min­den­ki­nek áll jól. Igaz, ebben a stí­lus­ban is meg­ta­lál­ható a klasszi­kus, a spor­tos és a laza fazon.

Saj­nos az idei nad­rág­trend nem min­den­ki­nek áll jól. Igaz, ebben a stí­lus­ban is meg­ta­lál­ható a klasszi­kus, a spor­tos és a laza fazon.

Meglepetéssel lesz szuperszexi a 2017-es őszi farmerdivat

Meglepetéssel lesz szuperszexi a 2017-es őszi farmerdivat

Ős­szel min­denki fel­lé­le­gez­het, a di­vat­ter­ve­zők ugyanis most min­den test­al­katra gon­dol­tak és a dö­gö­sen nőies fa­zo­nok ke­rül­tek elő­térbe!

Ős­szel min­denki fel­lé­le­gez­het, a di­vat­ter­ve­zők ugyanis most min­den test­al­katra gon­dol­tak és a dö­gö­sen nőies fa­zo­nok ke­rül­tek elő­térbe! Fel­tűnő azon­ban, hogy egy bi­zo­nyos ár­nya­lat tarol!

Ez a tökéletes nadrágtárolás titka!

Ez a tökéletes nadrágtárolás titka!

Ezzel az egy­szerű trük­kel gyű­rő­dés­men­te­sen és hely­ta­ka­ré­ko­san lehet a nad­rá­go­kat tá­rolni a szek­rény­ben. Rá­adá­sul csak egy vállfa kell hozzá!

Ezzel az egy­szerű trük­kel gyű­rő­dés­men­te­sen és hely­ta­ka­ré­ko­san lehet a nad­rá­go­kat tá­rolni a szek­rény­ben. Rá­adá­sul csak egy vállfa kell hozzá!

Ez az eszméletlen nadrág lesz idén tavasszal a divat!

Ez az eszméletlen nadrág lesz idén tavasszal a divat!

Egy biz­tos: anyag­ban nem lesz hiány, a di­vat­ter­ve­zők sem bán­tak vele csín­ján. Ami szin­tén ga­ran­tált, hogy bár­mi­lyen al­katra ta­lálsz ked­vedre valót!

Egy biz­tos: anyag­ban nem lesz hiány, a di­vat­ter­ve­zők sem bán­tak vele csín­ján. Ami szin­tén ga­ran­tált, hogy bár­mi­lyen al­katra ta­lálsz ked­vedre valót! Mu­tat­juk a ta­va­szi nad­rág­tren­det!

Sztriptíz a pályán, lehúzta a nadrágját a sztárfocista

Sztriptíz a pályán, lehúzta a nadrágját a sztárfocista

Óri­ási volt az öröme.

Óri­ási volt az öröme. Nem bírt ma­gá­val a gólja után. Meg­mu­tatta a pá­lyán, hogy mit tud a bra­zil csa­tár.

Ebben a nadrágban elképesztő szexi feneke lesz minden nőnek

Ebben a nadrágban elképesztő szexi feneke lesz minden nőnek

Ke­resd meg a ben­ned rejlő vad­macs­kát és légy kacér! A bőr­nad­rág ismét meg­hó­dí­totta a di­va­tot.

2017 legnagyobb divatkihívása, amitől már most megőrülnek a nők

2017 legnagyobb divatkihívása, amitől már most megőrülnek a nők

Ideje lesz sza­bad­ságra kül­deni a fe­szes nad­rá­go­kat és klasszi­kusra venni a fi­gu­rát: ezt dik­tálja a 2017-es divat! Mu­tat­juk a leg­újabb da­ra­bo­kat!

Ideje lesz sza­bad­ságra kül­deni a fe­szes nad­rá­go­kat és klasszi­kusra venni a fi­gu­rát: ezt dik­tálja a 2017-es divat! Igazi nőies fa­zo­nok a hosszú com­bok ked­ve­lő­i­nek! Mu­tat­juk a leg­újabb da­ra­bo­kat!

Kedvence szerszámának hűlt helyét szaglászta a rajongó

Kedvence szerszámának hűlt helyét szaglászta a rajongó

Túl­zásba vitte a ra­jon­gást az át­szel­le­mült druk­ker.

Túl­zásba vitte a ra­jon­gást az át­szel­le­mült druk­ker. Meg­kapta, amit akart, aztán...

Ez a nadrág az ősz nagy divatja! A nők többsége bajban lesz!

Ez a nadrág az ősz nagy divatja! A nők többsége bajban lesz!

Dögös és na­gyon ele­gáns, de el kell ta­lál­nod, hogy me­lyik illik az ala­kod­hoz, mert könnyen hibát kö­vet­hetsz el!

Dögös és na­gyon ele­gáns, de el kell ta­lál­nod, hogy me­lyik illik az ala­kod­hoz.

Ősszel visszatér a 70-es évek: íme a nadrág, ami mindenkinek jól áll

Ősszel visszatér a 70-es évek: íme a nadrág, ami mindenkinek jól áll

Kevés olyan eleme van a di­vat­nak, ami tény­leg min­den­ki­nek tö­ké­le­te­sen illik az alak­já­hoz. Ez a nad­rág ilyen.

Így kövérezi le alattomosan a nőket a trendi üzletlánc

Így kövérezi le alattomosan a nőket a trendi üzletlánc

Ez a nő meg­elé­gelte, hogy a fel­ka­pott ru­ha­üz­le­tek fo­lya­ma­to­san az ön­be­csü­lé­sét ti­por­ják: ne tudd meg, mi­lyen dur­ván vá­gott vissza!

Elképesztően szexi a 2016-os őszi farmerdivat!

Elképesztően szexi a 2016-os őszi farmerdivat!

Igazi nőies da­ra­bok jön­nek far­mer­fron­ton is! Az új fazon, mely a jeg­gings nevet kapta, gyö­nyörű hosszú com­bo­kat for­máz.

Végre rá­jöt­tek a ter­ve­zők, hogy a női test leg­sze­xibb test­ré­sze nem más, mint a láb, így idén ős­szel ez kerül majd a divat fó­ku­szába. Igazi nőies da­ra­bok jön­nek far­mer­fron­ton is! Az új fazon, mely a jeg­gings nevet kapta, gyö­nyörű hosszú com­bo­kat for­máz. Mu­tat­juk, mi­lyen csi­no­san tudod vi­selni!

Botrányos videó: P***anadrág mindenhol a VOLT Fesztiválon!

Botrányos videó: P***anadrág mindenhol a VOLT Fesztiválon!

Egy­va­lami nem hi­á­nyoz­hat egyik lány­ról sem, a fe­ne­ket alig ta­karó nad­rág.

A fesz­ti­vál rend­kí­vül sok­színű, de egy­va­lami nem hi­á­nyoz­hat egyik lány­ról sem, ez pedig a fe­ne­ket alig ta­karó apró nad­rág.

Letolt nadrágban stresszelt Markó Robi

Letolt nadrágban stresszelt Markó Robi

Igen­csak fe­szült pil­la­na­to­kat élt át A Nagy Duett első adása előtt.

Markó Robi igen­csak fe­szült pil­la­na­to­kat élt át A Nagy Duett első adása előtt. Iz­gal­má­ban még a nad­rág­já­tól is meg­sza­ba­dult a stú­di­ó­ban!

Így varrd fel a nadrágod szárát profi módon! - videó

Így varrd fel a nadrágod szárát profi módon! - videó

Nem akarsz töb­bet égni? Nézd meg!

Unod, hogy min­dig bénán si­ke­rül, ami­kor a túl hosszú nad­rág alját fel­var­rod? Nem akarsz töb­bet égni a roj­tos végű, vagy gagyi var­rás miatt?

Fogyókúra helyett jobbat mutatunk: Így lesz újra kényelmes a szűk nadrág!

Fogyókúra helyett jobbat mutatunk: Így lesz újra kényelmes a szűk nadrág!

Egy­szerű trükk és újra csi­no­san áll majd raj­tad a túl szűk nad­rág!

Ezzel az egy­szerű trük­kel esz­mé­let­len csi­no­san áll majd raj­tad a már túl szűk nad­rág is. Még fo­gyó­kú­ráz­nod sem kell, mégis újra be­le­férsz!

Kapaszkodj meg! Lengő gatya az új divat!

Kapaszkodj meg! Lengő gatya az új divat!

Iga­zán nőies és ele­gáns.

Itt a hideg, de ez nem je­lenti azt, hogy nem le­hetsz ész­bon­tóan szexi. A leg­újabb divat elő­térbe he­lyezi a ke­cses bokát, iga­zán nőies és ele­gáns.

Kiderült: ezért nem veszik ki a férfiak a kezüket a nadrágjukból!

Kiderült: ezért nem veszik ki a férfiak a kezüket a nadrágjukból!

A pasik szí­ve­sen pi­hen­te­tik ke­zü­ket a zse­bük­ben, sőt gyak­ran egy-egy moz­du­lat­tal még messzebbre is me­rész­ked­nek. Most meg­tu­dod, miért.

20 bizonyíték arra, hogy a leggings nem nadrág!

20 bizonyíték, hogy a leggings nem nadrág!

Te is sze­re­ted a ci­ca­nad­rá­got?

Te is sze­re­ted a ci­ca­nad­rá­got? Per­sze, ké­nyel­mes, prak­ti­kus. De vi­gyázz, ho­gyan hor­dod!