CÍMKE: 'melltartó'

6 huncut, de kényelmes melltartó, amiben szexin mutat minden mell

6 huncut, de kényelmes melltartó, amiben szexin mutat minden mell

Egé­szen biz­tos, hogy mé­ret­től, for­má­tól füg­get­le­nül ebből a vá­lo­ga­tás­ból te is ta­lálsz meg­fe­le­lőt!

Az ősz nagy dobása: Ilyen szexi még sosem volt a melltartó

Az ősz nagy dobása: Ilyen szexi még sosem volt a melltartó

Az őszi di­vat­ban nagy sze­re­pet kap a mell­tartó, szinte ék­szer­ként fe­szül majd a nők tes­tére, és dö­gö­sen vil­lan ki a pul­csik alól.

Az őszi di­vat­ban nagy sze­re­pet kap a mell­tartó, szinte ék­szer­ként fe­szül majd a nők tes­tére, és dö­gö­sen vil­lan ki a pul­csik alól.

Ledobta a felsőt Iszak Eszti, végre megmutatta formás melleit

Ledobta a felsőt Iszak Eszti, végre megmutatta formás melleit

Már nem ta­kar­gatja magát a dögös mű­sor­ve­zető. El­ké­pesztő lát­ványt nyújt!

Kim Kardashian hozza az új divatot! Ezt viseli felső helyett!

Kim Kardashian hozza az új divatot! Ezt viseli felső helyett!

Van az a szint, ami­kor már nem na­gyon lehet hi­bázni és Kim Kar­das­hian tudja, ő már ezen a szin­ten van.

Van az a szint, ami­kor már nem na­gyon lehet hi­bázni és Kim Kar­das­hian tudja, ő már ezen a szin­ten van.

Láthatatlan melltartó lett a nők új kedvence

Láthatatlan melltartó lett a nők új kedvence

Kevés nő te­heti meg, hogy mell­tartó nél­kül in­dul­jon útnak.

Kevés nő te­heti meg, hogy mell­tartó nél­kül in­dul­jon útnak, pedig sok nyári ruha alatt egy­ál­ta­lán nem mutat szé­pen ez a fe­hér­nemű. Íme, a meg­ol­dás!

Forró fotó: melltartó nélkül várta a Szigeten a világsztárt Tóth Andi

Forró fotó: melltartó nélkül várta a Szigeten a világsztárt Tóth Andi

Az éne­kesnő lát­ha­tóan ne­he­zen bírta a nagy ká­ni­ku­lát, oly­annyira, hogy mind­össze egy vé­kony fel­sőt vett fel.

Be­va­dítja a pasikat a leg­újabb divat: Érkeznek a trükkös melltartók!

Be­va­dítja a pasikat a leg­újabb divat: Érkeznek a trükkös melltartók!

Tit­kos rések, cso­dás csip­kék, őr­jí­tően szexi fa­zo­nok! Ezt nézd!

Kifi­no­mult és ér­zé­kien szexi. Iga­zán nőies cso­ma­go­lást kap a cici! Tit­kos rések, cso­dás csip­kék, őr­jí­tően szexi fa­zo­nok! Ezt nézd!

Mutasd a tested, megmondjuk, milyen melltartót hordj

Mutasd a tested, megmondjuk, milyen melltartót hordj

Egész nap ké­nyel­met­le­nül fe­szeng­tél eddig a mell­tar­tód­ban? Vá­lassz test­al­ka­tod­nak meg­fe­le­lőt!

Egész nap ké­nyel­met­le­nül fe­szeng­tél eddig a mell­tar­tód­ban? Ennek most vége! Vá­lassz meg­fe­le­lőt.

Eszméletlen melltartó-trükk: Így lesz tökéletes a cici

Eszméletlen melltartó-trükk: Így lesz tökéletes a cici

Vol­tál már gond­ban, mi­lyet ve­gyél fel?

Vol­tál már gond­ban azzal, mi­lyen pánt nél­küli mell­tar­tót ve­gyél fel? A nép­szerű ma­gyar vlog­ger segít az el­iga­zo­dás­ban né­hány tip­pel!

Emlékszel még a töltény melltartóra? Így szúrta ki a szemet

Emlékszel még a töltény melltartóra? Így szúrta ki a szemet

Régen a fél világ meg­őrült érte.

Régen a fél világ meg­őrült a szem­re­való fe­hér­ne­műért, talán még most is imád­nák a férfiak, ha... Ma már per­sze csak né­hány he­lyen sze­rez­hető be.

Prímán tart a hatalmas mellekre készült legújabb melltartó

Prímán tart a hatalmas mellekre készült legújabb melltartó

For­ra­dalmi vál­to­zás­sal újult meg a női in­tim­holmi.

For­ra­dalmi vál­to­zás­sal újult meg a női in­tim­holmi. Ezt a mell­tar­tót imádni fog­ják a nagy­mellű nők!

Végre megoldódott a nagy mellű nők egyik legnagyobb gondja

Végre megoldódott a nagy mellű nők egyik legnagyobb gondja

Ke­ve­sen tud­ják, mi­lyen ne­héz­sé­get je­lent csi­no­san öl­töz­ködni két ek­kora nagy aján­dék­kal a mell­ka­sun­kon De a gond már a múlté!.

Ke­ve­sen tud­ják, mi­lyen ne­héz­sé­get je­lent csi­no­san öl­töz­ködni két ek­kora nagy aján­dék­kal a mell­ka­sun­kon De a gond már a múlté! Meg­ol­dó­dott a sú­lyos prob­léma. Bár­mit vi­sel­hetsz, amit a töb­biek is.

A világ legszexibb melltartója, amitől bevadulnak a férfiak

A világ legszexibb melltartója, amitől bevadulnak a férfiak

Mu­tat­juk, hogy lehet egyet­len négy­zet­cen­ti­mé­ter­nyi tex­til nél­kül me­sé­sen dögös a ci­cifix.

Mu­tat­juk, hogy lehet egyet­len négy­zet­cen­ti­mé­ter­nyi tex­til nél­kül me­sé­sen dögös a ci­cifix.

2017 nyarán ez a rafinált ruhadarab varázsol szexivé minden nőt

2017 nyarán ez a rafinált ruhadarab varázsol szexivé minden nőt

A ter­ve­zők to­vábbra is ra­gasz­kod­nak a mell­tar­tó­hoz, amit fel­ső­ként hord­hatsz akár hét­köz­nap is. Te­gyük hozzá csend­ben: a férfiak leg­na­gyobb örö­mére!

A ter­ve­zők to­vábbra is ra­gasz­kod­nak a mell­tar­tó­hoz, amit fel­ső­ként hord­hatsz akár hét­köz­nap is. Te­gyük hozzá csend­ben: a férfiak leg­na­gyobb örö­mére!

Az új csoda: a rákot felismerő melltartó

Az új csoda: a rákot felismerő melltartó

El­ké­pesztő esz­közt ta­lált fel egy ti­nifiú: a mell­tartó ki­szűri a be­teg­sé­get!

El­ké­pesztő esz­közt ta­lált fel egy ti­nifiú: olyan mell­tar­tót fej­lesz­tett, ami ki­szűri a da­ga­na­tos be­teg­sé­get!

Ultraszexi lett a melltartó: Bralette a fehérneműk új királynője

Ultraszexi lett a melltartó: Bralette a fehérneműk új királynője

A nép­szerű bra­lette mo­del­le­ket to­vább­gon­dol­ták a divat gu­ru­jai: el­ké­pesz­tően szexi és iz­gató fe­hér­ne­mű­ket va­rá­zsol­tak be­lőle!

Titokzatosan mutatnak meg mindent ezek a fehérneműk

Titokzatosan mutatnak meg mindent ezek a fehérneműk

Ezek­kel a va­dító és rafi­nált pán­tok­kal nem nyúl­hatsz mellé.

Ezek­kel a va­dító és rafi­nált pán­tok­kal nem nyúl­hatsz mellé. Szexi és rej­té­lyes le­szel ben­nük egy­szerre.

Őrülten szexi a tavaszi melltartódivat, a hátukat villantják a nők

Őrülten szexi a tavaszi melltartódivat, a hátukat villantják a nők

Gyö­nyörű csip­kék jel­lem­zik a ta­va­szi fe­hér­ne­mű­di­va­tot, ez­út­tal a cso­dás női há­ta­kat dí­szí­tik.

Meg akarja úszni a botrányt: Mellbimbótapaszt visel Medveczky Ilona!

Meg akarja úszni a botrányt: Mellbimbótapaszt visel Medveczky Ilona!

Mé­reg­drága es­té­lyi­ben vonul a kö­zön­ség elé a 75 éves tánc­mű­vésznő!

Ez az 5 melltartó trükk megváltoztatja az életed

Ez az 5 melltartó trükk megváltoztatja az életed

Veled is elő­for­dult már, hogy nem jó mell­tar­tót vá­sá­rol­tál? Tudod a mé­re­tet, a stí­lust vagy a már­kát, amit sze­ret­nél, még­sem si­ke­rül ki­vá­lasz­tani a meg­fe­le­lőt.

2017-ben jön az új melltartódivat

A push-upnak vége? 2017-ben jön az új melltartódivat

2017-ben a ter­mé­sze­tes­ség je­le­nik meg a mell­tar­tó­trend­ben.

2017-ben a ter­mé­sze­tes­ség je­le­nik meg a mell­tar­tó­trend­ben. Lehet tel­je­sen el­fe­lejt­het­jük a push-up meg­ol­dást? Min­den­esetre a pasik imádni fog­ják!

Felháborodtak a rajongók Tolvai Reni vadító karácsonyi fotója miatt

Felháborodtak a rajongók Tolvai Reni vadító karácsonyi fotója miatt

Az éne­kesnő csak szexi de­kol­tá­zsát akarta meg­mu­tatni.

Az éne­kesnő csak szexi de­kol­tá­zsát akarta meg­mu­tatni, ehe­lyett si­ke­rült ki­vív­nia a nép ha­rag­ját.

Úristen: Mitől duzzadtak ilyen hatalmasra Sarka Kata mellei?

Úristen: Mitől duzzadtak ilyen hatalmasra Sarka Kata mellei?

A gyö­nyörű édes­anya kü­lö­nös fotót ké­szí­tett ma­gá­ról az edző­te­rem­ben!

A gyö­nyörű édes­anya kü­lö­nös fotót ké­szí­tett ma­gá­ról az edző­te­rem­ben!

Perverz képet készített egy rajongó lánnyal Rita Ora

Perverz képet készített egy rajongó lánnyal Rita Ora

Ez­út­tal nem­csak vil­lan­tott.

Ez­út­tal nem­csak vil­lan­tott a bri­tek dögös vi­lág­sztárja, de hagyta, hogy ra­jon­gója a mel­lébe ha­rap­jon.

Áttetsző csipkemelltartóban mutatta meg kebleit Bencsik Tamara

Áttetsző csipkemelltartóban mutatta meg kebleit Bencsik Tamara

Újab­ban nem a zenei mun­kás­sága, sok­kal in­kább a va­dító kül­seje miatt be­szél­nek róla.

Mi történt? Biztonsági őrök vigyáztak a mellvillantós Palvin Barbira!

Mi történt? Biztonsági őrök vigyáztak a mellvillantós Palvin Barbira!

Iz­gal­mas fotót ké­szí­tett a Ri­post a vi­lág­sztár­ról...

Iz­gal­mas fotót ké­szí­tett a Ri­post a vi­lág­sztár­ról, aki­ről egy má­sod­percre sem vet­ték le sze­mü­ket a biz­ton­sági em­be­rek!

Kínos baleset: Leszakadt a felső Britney-ről koncert közben

Kínos baleset: Leszakadt a felső Britney-ről koncert közben

Egy rosszul mű­ködő csat majd­nem össze­hozta az év vil­lan­tá­sát.

Egy rosszul mű­ködő csat majd­nem össze­hozta az éne­kes­nő­nek az év vil­lan­tá­sát, mi­köz­ben ez­re­ket szó­ra­koz­ta­tott a szín­pa­don.

Brutális sebeket ejtett melltartója Cinthya Dictatoron!

Brutális sebeket ejtett melltartója Cinthya Dictatoron!

Varga Vik­tor ked­vese el­árulta, miért utál annyira mell­tar­tót hor­dani! Ezt min­den nő meg­érti!

Varga Vik­tor ked­vese el­árulta, miért utál annyira mell­tar­tót hor­dani! Ezt az in­do­kot egé­szen biz­tos, hogy min­den nő meg­érti!

Őrjítő melltitkokat árultak el hazánk legszexibb sztárjai!

Őrjítő melltitkokat árultak el hazánk legszexibb sztárjai!

Ma van a mell­tar­tó­men­tes vi­lág­nap!

Tudod minek a vi­lág­napja van csü­tör­tö­kön? El­árul­juk: ez bi­zony a mell­tar­tó­men­tes vi­lág­nap! Ki­de­rült, mit gon­dol­nak erről ha­zánk gyö­nyörű sztár­jai!

Szerencsések a férfiak: ma álló mellbimbóval közlekednek a nők

Szerencsések a férfiak: ma álló mellbimbóval közlekednek a nők

Itt az ideje, hogy fel­rúgd a sza­bá­lyo­kat

Itt az ideje, hogy fel­rúgd a tár­sa­dalmi kon­ven­ci­ó­kat és sza­bad­nak érezd magad. Így sze­rezz jó napot ma a férfi kol­lé­gá­id­nak!

Így tüntetheted el a melltartó pántját!

Így tüntetheted el a melltartó pántját!

Ügyes trükk höl­gyek­nek, és fél perc múlva már nincs miért szé­gyen­kezni.

Min­denki tisz­tá­ban van vele, hogy a női mel­lek meg­ha­tá­rozó sze­re­pet töl­te­nek be a férfiak éle­té­ben. Így a nők éle­té­ben is ki­emelt je­len­tő­ség­gel bír­nak. Csak azok a frá­nya mell­tartó-pán­tok ne len­né­nek!

Palvin Barbi melltartó nélkül töltötte a napot

Palvin Barbi melltartó nélkül töltötte a napot

A jelek sze­rint vi­lág­hírű top­mo­del­lünk egy­va­la­mit nem vitt ma­gá­val...

A jelek sze­rint vi­lág­hírű top­mo­del­lünk egy­va­la­mit nem vitt ma­gá­val Ve­len­cébe, ugyanis min­den­hol ci­cifix nél­kül je­lent meg.

Félmeztelen lányokat talált a teherautójában a meglepett sofőr - Videó

Félmeztelen lányokat talált a teherautójában a meglepett sofőr - Videó

Va­ló­szí­nű­leg ez volt a leg­jobb napja a me­ló­ban...

Va­ló­szí­nű­leg ez volt a leg­jobb napja a me­ló­ban...

Nem egyforma a két cicid? Így korrigáld az aránytalanságot!

Nem egyforma a két cicid? Így korrigáld az aránytalanságot!

Ritka az a nő, aki­nek tel­je­sen szim­met­ri­kus a két melle. Ám van, aki­nél je­len­tő­sebb a kü­lönb­ség az át­lag­nál, akár egy egész ko­sár­mé­re­tig is el­me­het...

Ritka az a nő, aki­nek tel­je­sen szim­met­ri­kus a két melle. Ám van, aki­nél je­len­tő­sebb a kü­lönb­ség az át­lag­nál, akár egy egész ko­sár­mé­re­tig is el­me­het. Mit te­hetsz a kü­lönb­ség­gel, ha nem akarsz plasz­ti­kai se­bész­hez for­dulni?

A push-upnak befellegzett, tarol a szexi bralette!

A push-upnak befellegzett, tarol a szexi bralette!

Itt az új módi, a csi­nos és szexi bra­lette! Mu­tat­juk a leg­nép­sze­rűbb tí­pu­so­kat, és azt is, ho­gyan vi­seld!

A di­vat­ter­ve­zők már tud­ják, a push-up le­járt, he­lyette itt az új módi, a csi­nos és szexi bra­lette! Mu­tat­juk, ho­gyan vi­seld!

Ilyen szexin bowlingozni lányt még tuti nem láttál

Ilyen szexin bowlingozni lányt még tuti nem láttál

A cso­dá­la­tos mo­dell egy szál mell­tar­tó­ban és pop­sira fe­szülő nad­rág­ban örül az ered­mé­nyes já­té­ká­nak.

A cso­dá­la­tos mo­dell egy szál mell­tar­tó­ban és pop­sira fe­szülő nad­rág­ban örül az ered­mé­nyes já­té­ká­nak.

Bizarr: mellbimbó piercingben járnak az utcán a nők

Bizarr: mellbimbó piercingben járnak az utcán a nők

Új ér­tel­met nyert az iz­gal­mas ka­rika!

Ínyen­cek kö­ré­ben nép­szerű az ext­rém szex­kel­lék, me­lyet mell­bim­bóba he­lyezve vi­sel­nek a be­vál­la­lós lá­nyok. Most új ér­tel­met nyert az iz­gal­mas ka­rika!

Huncut nudista szelfik árasztják el a netet

Huncut nudista szelfik árasztják el a netet

Hal­lal el­ta­kart top­less fo­tó­kat posz­tol­nak a kö­zös­ségi há­ló­kon.

Hódít a leg­újabb őrü­let a neten: hal­lal el­ta­kart top­less fo­tó­kat posz­tol­nak a kö­zös­ségi há­ló­kon. Nem­csak hor­gá­szok­nak!

Megmutatta tökéletes melleit a 75 éves Medveczky Ilona!

Megmutatta tökéletes melleit a 75 éves Medveczky Ilona!

Nem fog az idő az el­is­mert tánc­mű­vész­nőn! Hi­he­tet­len, mennyire fi­a­ta­los és fitt! A Ri­pos­tot egé­szen intim kö­zel­ségbe en­gedte!

Nem fog az idő az el­is­mert tánc­mű­vész­nőn! Hi­he­tet­len, mennyire fi­a­ta­los és fitt! A Ri­pos­tot egé­szen intim kö­zel­ségbe en­gedte!

Ezt árulják el a melleid

Ezt árulják el a melleid

Ahány nő, annyi­féle kebel. Biz­tos te is ész­re­vet­ted már, hogy a mel­leid néha tel­teb­bek, mint más­kor. Tel­je­sen nor­má­lis dolog, de fi­gyel­mez­tető jel­zés is lehet. Mu­tat­juk, mitől lehet időn­ként ér­zé­ke­nyebb a cicid.

Ahány nő, annyi­féle kebel. Biz­tos te is ész­re­vet­ted már, hogy a mel­leid néha tel­teb­bek, mint más­kor. Tel­je­sen nor­má­lis dolog, de fi­gyel­mez­tető jel­zés is lehet...

Épp csak a bimbót takarja és szexi dekoltázst varázsol!

Épp csak a bimbót takarja és szexi dekoltázst varázsol!

Meg­mu­tat­juk a leg­sze­xibb da­ra­bo­kat.

Sze­ret­nél olyan fe­hér­ne­műt, ami­ben egész nap bom­ba­nő­nek érez­he­ted magad, és az esti együtt­lé­tek­hez is tö­ké­le­tes vá­lasz­tás?

A legjobb trükkök, hogy ne lógjon ki a melltartód a nyári ruha alól

A legjobb trükkök, hogy ne lógjon ki a melltartód a nyári ruha alól

Nem kell min­den ru­hád­hoz egy meg­fe­lelő mell­tar­tót vá­sá­rol­nod, né­hány trük­kel meg­old­ha­tod, hogy semmi ne lóg­jon ki.

Elképesztő melltartótrükkök, ezt neked is tudnod kell

Elképesztő melltartótrükkök, ezt neked is tudnod kell

Min­den nőnek lapul ott­hon a szek­ré­nyé­ben jó né­hány mell­tartó, még­sem tu­dunk min­dent erről az egy­szerű ru­ha­da­rab­ról. Íme né­hány ta­nács.

Min­den nőnek lapul ott­hon a szek­ré­nyé­ben jó né­hány mell­tartó, még­sem tu­dunk min­dent erről az egy­szerű ru­ha­da­rab­ról. Íme né­hány ta­nács, ami fon­tos lehet.

Erkélyen villantott óriásit a negyvenes Kate Moss

Erkélyen villantott óriásit a negyvenes Kate Moss

A 42 éves Kate Moss 29 éves sze­rel­mé­vel Olasz­or­szág­ban nya­ral, ahová va­ló­szí­nű­leg nem vitt ma­gá­val elég ruhát a di­va­ti­kon.

A 42 éves Kate Moss 29 éves sze­rel­mé­vel Olasz­or­szág­ban nya­ral, ahová va­ló­szí­nű­leg nem vitt ma­gá­val elég ruhát a di­va­ti­kon.

Szexi fehérneműben villantott véletlenül a negyvenes Mariah Carey

Szexi fehérneműben villantott véletlenül a negyvenes Mariah Carey

A negy­ven­hat éves éne­kesnő a ra­jon­gó­i­nak akart ked­ves­kedni.

A negy­ven­hat éves éne­kesnő a ra­jon­gó­i­nak akart ked­ves­kedni.

Itt a kánikula! Egy szál melltartóban szédítik a nők a férfiakat az utcán

Itt a kánikula! Egy szál melltartóban szédítik a nők a férfiakat az utcán

Mini shor­tok és még annál is ki­sebb fel­sők jel­lem­zik idén nyá­ron a di­va­tot. A csa­jok nem ta­kar­gat­ják bá­ja­i­kat, a pasik pedig meg­őrül­nek a szexi da­ra­bok­tól!

Mini shor­tok és még annál is ki­sebb fel­sők jel­lem­zik idén nyá­ron a di­va­tot. A csa­jok nem ta­kar­gat­ják bá­ja­i­kat, a pasik pedig meg­őrül­nek a szexi da­ra­bok­tól!

7 elkeserítő probléma, ami csak a nagymellű nőket kínozza nyáron

7 elkeserítő probléma, ami csak a nagymellű nőket kínozza nyáron

A kerek ido­mok gyö­nyö­rűek, de arra senki sem gon­dol, hogy akár kel­le­met­len­sé­gek­kel is jár­hat­nak, főleg nyá­ron.

Melltartó nélkül pózolt rajongóival Selena Gomez

Melltartó nélkül pózolt rajongóival Selena Gomez

Ki­gyö­nyör­köd­het­ték ma­gu­kat.

Csak egy közös fotót akar­tak ké­szí­teni ked­ven­cük­kel, de bó­nusz­ként ki­gyö­nyör­köd­het­ték ma­gu­kat az éne­kesnő keb­le­i­ben is.

Éppen csak a bimbót takarja a legszexibb melltartó

Éppen csak a bimbót takarja a legszexibb melltartó

Ti­tok­za­to­san lapul a ruha alatt és cso­dás de­kol­tázst va­rá­zsol a fél­ko­sa­ras mell­tartó. Tö­ké­le­tes vá­lasz­tás egy vad es­té­hez. Meg­őrül­nek tőle a pasik!

Ti­tok­za­to­san lapul a ruha alatt és cso­dás de­kol­tázst va­rá­zsol a fél­ko­sa­ras mell­tartó. Tö­ké­le­tes vá­lasz­tás egy vad es­té­hez. Meg­őrül­nek tőle a pasik!

Melltartó nélkül mutatta meg magát Sylvester Stallone tini lánya!

Melltartó nélkül mutatta meg magát Sylvester Stallone tini lánya!

A 17 éves Sis­tine bát­ran pózol a ka­mera előtt, de ez nem is csoda!

A 17 éves Sis­tine bát­ran pózol a ka­mera előtt, de ez nem is csoda!

Dobj el mindent: alul kivágott melltartó lett az új trend

Dobj el mindent: alul kivágott melltartó lett az új trend

Egé­szen for­ma­bontó vál­to­za­tát dob­ták pi­acra a mell­tar­tó­nak. Ezt neked is lát­nod kell!

Egé­szen for­ma­bontó vál­to­za­tát dob­ták pi­acra a mell­tar­tó­nak. Ezt neked is lát­nod kell!

Melltartó nélkül pózolt Sylvester Stallone tini lánya!

Melltartó nélkül pózolt Sylvester Stallone tini lánya!

A 17 éves szép­ség nem szé­gyel­lős!

A 17 éves szép­ség ki­csit sem szé­gyel­lős! El­ké­pesztő, mi­lyen szép teste van, és nem fél meg­mu­tatni!

Zseniális ötlet a ruha alatt! Láthatatlan lett a push-up

Zseniális ötlet a ruha alatt! Láthatatlan lett a push-up

Telt ido­mokra vágysz?

Telt ido­mokra vágysz, de nem sze­ret­nél kés alá fe­küdni? Tö­ké­le­tes mag­ol­dás a lát­ha­tat­lan mell­tartó, amely nem csak diszk­rét, de for­málja is keb­le­ket.

A legtrendibb és legizgatóbb melltartó

A legtrendibb és legizgatóbb melltartó

A mell­tar­tó­ból szinte semmi sem lát­szik a ruha alatt, mégis fon­tos része a szett­nek, amit vi­selsz. Egy szexi de­kol­tázs be­in­dít­hatja a férfiak fan­tá­zi­á­ját, akik csak sej­tik, mi lapul a ruha alatt!

A mell­tar­tó­ból szinte semmi sem lát­szik a ruha alatt, mégis fon­tos része a szett­nek, amit vi­selsz. Egy szexi de­kol­tázs be­in­dít­hatja a férfiak fan­tá­zi­á­ját, akik csak sej­tik, mi lapul a ruha alatt!

Két mell közé került a lényeg, őrülten szexi az új fehérnemű

Két mell közé került a lényeg, őrülten szexi az új fehérnemű

Ap­rócska, de na­gyon trük­kös ki­egé­szítő teszi iga­zán kí­vá­na­tossá a leg­újabb mell­tar­tó­kat és bu­gyi­kat. Naná, hogy a férfiak te­kin­tete meg­akad rajta!

Ap­rócska, de na­gyon trük­kös ki­egé­szítő teszi iga­zán kí­vá­na­tossá a leg­újabb mell­tar­tó­kat és bu­gyi­kat. Naná, hogy a férfiak te­kin­tete meg­akad ezen a pon­ton! Semmi mást nem sze­ret­né­nek job­ban, mint ját­sza­dozni ki­csit a ka­ri­ká­val.

Melltartót villantott Medveczky Ilona

Melltartót villantott Medveczky Ilona

Iz­gal­mas kép ke­rült a Ri­post bir­to­kába, me­lyen a 75 éves tánc­mű­vésznő töb­bet mutat ele­gáns kosz­tüm­jé­ből, mint el­sőre lát­ható.

Iz­gal­mas kép ke­rült a Ri­post bir­to­kába, me­lyen a 75 éves tánc­mű­vésznő töb­bet mutat ele­gáns kosz­tüm­jé­ből, mint el­sőre lát­ható.

A tavasz új divatja: átlátszó csipkébe bújtatják a mellüket a nők

A tavasz új divatja: átlátszó csipkébe bújtatják a mellüket a nők

A di­vat­ter­ve­zők ismét nagy sza­bad­sá­got adnak a női mel­lek­nek.

A di­vat­ter­ve­zők ismét nagy sza­bad­sá­got adnak a női mel­lek­nek. Ma már nem az a cél, hogy vas­tag anya­gok­kal és szi­va­csok­kal el­ta­kar­juk őket. A gyö­nyörű csip­kék, tül­lök és sza­la­gok in­kább csak ke­retbe fog­lal­ják a nők ékes­sé­gét.

Izgatóan rejti el a mellbimbót a legdögösebb női fehérnemű

Izgatóan rejti el a mellbimbót a legdögösebb női fehérnemű

Itt a bi­zo­nyí­ték: a mell­tartó nem­csak arra szol­gál, hogy tartsa a keb­le­ket!

Vér­for­ra­lóan bátor meg­ol­dá­sok, me­lyek azt bi­zo­nyít­ják, hogy a mell­tartó nem­csak arra szol­gál, hogy meg­tartsa a keb­le­ket. Hanem arra is pél­dául, hogy férfi­a­kat va­dít­son.

9 millió forintért kelt el ez a fehérneműs fotó a szexi modellről

9 millió forintért kelt el ez a fehérneműs fotó a szexi modellről

Egy lon­doni auk­ción vet­ték meg a képet 22.500 fon­tért, ami csak­nem 9 mil­lió fo­rint.

Egy lon­doni auk­ción vet­ték meg a képet 22.500 fon­tért, ami csak­nem 9 mil­lió fo­rint.

Máshol lesz vége a melltartónak! Bombasztikus alak pillanatok alatt!

Máshol lesz vége a melltartónak! Bombasztikus alak pillanatok alatt!

Tö­ké­le­tes mell­tar­tóra vágysz? Ami ki­emeli a dom­bo­ru­la­ta­i­dat, jól tart és még az ala­ko­dat is for­málja?

7 mellformára készülnek a melltartók! Tudod, milyet kell venned?

7 mellformára készülnek a melltartók! Tudod, hogy milyet kell venned?

Meg­ta­lálni a tö­ké­le­tes mell­tar­tót egy­ál­ta­lán nem könnyű fel­adat.

Így kandikál ki a szexi melltartó idén tavasszal a ruha alól

Így kandikál ki a szexi melltartó idén tavasszal a ruha alól

A mell­tartó nem fe­hér­nemű többé, hanem egy olyan ru­ha­da­rab, ami meg­ko­ro­náz­hatja az egész szet­tet. A leg­sze­xibb, ha ki­vil­lan a ruha alól.

A mell­tartó nem fe­hér­nemű többé, hanem egy olyan ru­ha­da­rab, ami meg­ko­ro­náz­hatja az egész szet­tet. Szinte ék­szer­ként dí­szíti a tes­ted, a leg­sze­xibb, ha ki­vil­lan a ruha alól.

Hoppá! Sarka Kata elfelejtett melltartót venni!

Hoppá! Sarka Kata elfelejtett melltartót venni!

Sarka Kata ked­ve­sen mo­so­lyog a ka­me­rába, de mi nem a mo­so­lyát vet­tük észre...

Sarka Kata ked­ve­sen mo­so­lyog a ka­me­rába, de mi nem a mo­so­lyát vet­tük észre, hanem hogy mintha hi­á­nyozna róla va­lami...

14 dolog, amit csak a kis mellű nők érthetnek

14 dolog, amit csak a kis mellű nők érthetnek

Az ő éle­tük sem könnyű.

Bár nincs szük­sé­gük dupla sport­mell­tar­tóra, nem min­den arany, ami fény­lik, a spa­get­ti­pán­tok mö­gött ko­moly küz­del­mek rej­le­nek.

Elárulták a férfiak, milyen fehérneműt tartanak igazán szexinek

Elárulták a férfiak, milyen fehérneműt tartanak igazán szexinek

Meg­kér­dez­tük, és ki­de­rült, néha a ke­ve­sebb a több.

Meg­kér­dez­tük, és ki­de­rült, néha a ke­ve­sebb a több.

A push-up semmi! Kiütéssel győzött a legújabb melltartó

A push-up semmi! Kiütéssel győzött a legújabb melltartó

Új öt­let­tel áll­tak elő a ter­ve­zők.

Bár évről évre fel­röp­pen a hír, hogy többé nem hor­da­nak mell­tar­tót a nők, mégis min­dig képes meg­újulni ez a szexi ru­ha­da­rab.

Döbbenetes szexizmus: így hat a férfiakra a női mell!

Döbbenetes szexizmus: így hat a férfiakra a női mell!

A sze­xin ki­pa­kolt cici na­gyon tet­szik...

A sze­xin ki­pa­kolt cici kü­lö­nö­sen tet­szik a férfi­ak­nak. Ugya­n­ak­kor a több­ség vissza­ta­szí­tó­nak talál egy a kis­ba­bá­ját anya­tej­jel táp­láló édes­anyát. Mi van?

Kiállja a melled a tollpróbát? Ezen pörög most az internet!

Kiállja a melled a tollpróbát? Ezen pörög most az internet!

Itt a leg­újabb in­ter­ne­tes őrü­let, a mell-ki­hí­vás! Ez­út­tal lá­nyok mu­tat­hat­ják meg, vajon meg­tart-e a mel­lük egy tol­lat, ce­ru­zát, vagy smink­ecse­tet.

Itt a leg­újabb in­ter­ne­tes őrü­let, a mell-ki­hí­vás! Ez­út­tal lá­nyok mu­tat­hat­ják meg, vajon meg­tart-e a mel­lük egy tol­lat, ce­ru­zát, vagy éppen smink­ecse­tet.. Az új őrü­let Ja­pán­ból in­dult és két hét alatt le­igázta az in­ter­ne­tet.

Te hogy szárítod mosás után a melltartód? Mutatjuk, hogyan tedd helyesen!

Te hogy szárítod mosás után a melltartód? Mutatjuk, hogyan tedd helyesen!

A fe­hér­ne­műk ké­nyes da­ra­bok. Hosszab­bítsd meg az éle­tü­ket!

A fe­hér­ne­műk ké­nyes da­ra­bok. Hosszab­bítsd meg az éle­tü­ket!

Melltartó nélkül fetrengett ágyában Voksán Virág

Melltartó nélkül fetrengett ágyában Voksán Virág

Az ex-play­mate me­rész szelfije...

A dögös ex-play­mate DJ egy me­rész szelfi­vel ör­ven­dez­tette meg ra­jon­góit és azt is el­árulta, mit fog csi­nálni a szil­vesz­teri mu­la­to­zás után.

Alakítsd át a régi melltartód! Tüntesd el a hátulját!

Alakítsd át a régi melltartód! Tüntesd el a hátulját!

Meg­mu­tat­juk a leg­tu­tibb trük­köt.

Az ün­ne­pek alatt sze­ret­nél va­dí­tóan szexi és ele­gáns lenni? Imá­dod a mé­lyen de­kol­tált ru­há­kat, de zavar, hogy kilóg a mell­tartó pántja?

Melltartóra vetkőzött a kívánatos Kulcsár Edina

Melltartóra vetkőzött a kívánatos Kulcsár Edina

Az Aktív mű­sor­ve­ze­tő­jé­ről eddig is min­denki tudta, mennyire szexi. De most olyat mu­ta­tott, ami­től biz­to­san eláll a lé­leg­ze­ted!

Az Aktív mű­sor­ve­ze­tő­jé­ről eddig is min­denki tudta, mennyire szexi. De most olyat mu­ta­tott, ami­től biz­to­san eláll a lé­leg­ze­ted!