CÍMKE: 'megmutatta'

Így él a TV2 sztárja, bejutottunk hozzá

Így él a TV2 sztárja, bejutottunk hozzá

Nyolc éve lakik ked­ve­sé­vel csa­ládi há­zuk­ban a gaszt­ro­ki­bic Sági Szi­lárd.

Még be sem csön­get­tünk, a házat hő­si­e­sen őrző két kutya har­sány uga­tás­sal je­lezte a Sági csa­lád­nak ér­ke­zé­sün­ket. Mi­e­lőtt azon­ban a te­ra­szon ke­resz­tül a házba lép­tünk volna, egy rög­tön­zött lab­dá­zás vette kez­de­tét.

Lebukott: ő Ganxsta Zolee új szerelme

Lebukott: ő Ganxsta Zolee új szerelme

Új csa­já­val és lá­nyá­val ült be a né­ző­térre az újra bol­dog rap­per.

Meg­le­pődve ve­het­tük észre a Sz­tár­ban Sztár meg 1 kicsi né­ző­kö­zön­sége so­ra­i­ban Ganxsta Zolee-t, aki kis­lá­nyá­val és egy csi­nos hölggyel ült be kö­zé­jük. Elő­ször min­denki azt hitte, csak egy ked­ves is­me­rőse a szép nő.

Egy ország várta! Liptai megmutatta babáját!

Egy ország várta! Liptai megmutatta babáját!

Ennél cu­kib­bat ma már nem látsz.

Ennél cu­kib­bat ma már nem látsz. Ra­jon­gói hetek óta azon mor­go­lód­tak, sosem lát­ták még Cla­u­dia kisfiát. A mű­sor­ve­zető most en­ge­dett a nyo­más­nak.