CÍMKE: 'magyar válogatott'

Váratlan hír, túladhatnak Marco Rossi alapemberén

Váratlan hír, túladhatnak Marco Rossi alapemberén

Könnyen lehet, hogy télen új csa­pat­ban foly­tatja kar­ri­er­jét a ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott vé­dője.

Marco Rossi elégedett, kitűnő lehetőséget kapott

Marco Rossi elégedett, kitűnő lehetőséget kapott

A ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott szö­vet­ségi ka­pi­tá­nya már jövő évi meccsekre ké­szül.

Marco Rossi feltételeket szabott Dzsudzsáknak

Marco Rossi feltételeket szabott Dzsudzsáknak

Marco Rossi szö­vet­ségi ka­pi­tány már ja­vá­ban ké­szül a már­ci­usi Eu­rópa-baj­noki se­lej­te­zőkre.

Marco Rossi szö­vet­ségi ka­pi­tány már ja­vá­ban ké­szül a már­ci­usi Eu­rópa-baj­noki se­lej­te­zőkre.

Távozhat az NB I-ből a magyar válogatott focista

Távozhat az NB I-ből a magyar válogatott focista

Ba­ráth Bo­tond Iz­ra­el­ben foly­tat­hatja a pá­lya­fu­tá­sát. De­cem­ber 31-én jár le a szer­ző­dése.

Ba­ráth Bo­tond Iz­ra­el­ben foly­tat­hatja a pá­lya­fu­tá­sát. De­cem­ber 31-én jár le a szer­ző­dése, in­gyen tá­voz­hatna.

Elképesztő pénzt kaszálhat a magyar válogatott

Milliós ígéretek: elképesztő pénzt kaszálhat a magyar válogatott

Sokat érhet az Eb-győ­ze­lem.

Ki­de­rült, hány mil­lió fo­rint ju­tal­mat oszt­hat­nak szét a ma­gyar ké­zi­sek kö­zött, ha meg­nye­rik az Eu­rópa-baj­nok­sá­got.

Hajmeresztő vallomás a magyar válogatott focistától: ezért bundázott

Hajmeresztő vallomás a magyar válogatott focistától: ezért bundázott

Bics­ka­nyi­to­gató ki­je­len­tést tett. A vád­irat alap­ján meccsen­ként mil­li­ó­kért csal­tak - tény­leg erre kel­lett a pénz?

Öt jel: Végre ismét van válogatottunk

Öt jel: Végre ismét van válogatottunk

Két meg­győző si­ker­rel zárta a Nem­ze­tek Li­gá­ját a ma­gyar vá­lo­ga­tott.

Két meg­győző si­ker­rel zárta a Nem­ze­tek Li­gá­ját és az évet a ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott, amely Ész­t­or­szág után Finn­or­szá­got is le­győzte.

Nincs ellenfele, elképesztő teljesítmény a magyar focistától

Nincs ellenfele, elképesztő teljesítmény a magyar focistától

Kle­in­heis­ler László egy mu­ta­tó­ban va­la­mennyi csa­pat­tár­sát fe­lül­múlta.

Kle­in­heis­ler László egy mu­ta­tó­ban va­la­mennyi csa­pat­tár­sát fe­lül­múlta az Asz­ta­ná­ban.

Jó hírt kapott a válogatott, ez a tétje a finnek elleni meccsnek

Jó hírt kapott a válogatott, ez a tétje a finnek elleni meccsnek

A ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott va­sár­nap este Finn­or­szág ellen zárja a Nem­ze­tek Li­gája cso­port­kö­rét.

A ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott va­sár­nap este Finn­or­szág ellen zárja a Nem­ze­tek Li­gája cso­port­kö­rét.

Dzsudzsák ezért nem volt kezdő a válogatottban

Dzsudzsák ezért nem volt kezdő a válogatottban

Csak csere volt a ve­te­rán já­té­kos.

Két­gó­los si­kert ara­tott a ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott Ész­t­or­szág ellen Bu­da­pes­ten.

Járt a taps, ilyen egy nyerő válogatott

Járt a taps, ilyen egy nyerő válogatott

A vá­lo­ga­tott csü­tör­tök este Ész­t­or­szá­got fo­gadta a Nem­ze­tek Li­gá­já­ban.

A ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott csü­tör­tök este Ész­t­or­szá­got fo­gadta a Nem­ze­tek Li­gá­já­ban.

A legfontosabb képek a könnyező Dzsudzsák Balázsról

A legfontosabb képek a könnyező Dzsudzsák Balázsról

Öt hónap után, cse­re­ként lé­pett pá­lyára a ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott­ban Dzs­u­dzsák Ba­lázs.

Öt hónap után, cse­re­ként lé­pett pá­lyára a ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott­ban Dzs­u­dzsák Ba­lázs.

Maradt tét, még továbbjuthat a magyar válogatott

Maradt tét, még továbbjuthat a magyar válogatott

Bőven ma­radt tétje a ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott ma­ra­dék két mér­kő­zé­sé­nek a Nem­ze­tek Li­gá­já­ban.

Bőven ma­radt tétje a ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott ma­ra­dék két mér­kő­zé­sé­nek a Nem­ze­tek Li­gá­já­ban.

Újabb csapás: Nagyon rossz hírt közöltek Marco Rossival

Nagyon rossz hírt közöltek Marco Rossival

Fiola At­tila is meg­sé­rült.

Fiola At­tila is ki­dőlt a ma­gyar vá­lo­ga­tott kö­vet­kező két meccse előtt. Az olasz szak­ve­zető egy­előre nem ter­vezi, hogy he­lyükre más já­té­kost hív­jon a ke­retbe.

Így lehet magyar válogatott az Eb-győztes focista

Így lehet magyar válogatott az Eb-győztes focista

Loic Nego is vá­lo­ga­tott lehet.

Willi Orbán után újabb ho­no­sí­tott lab­da­rú­gó­val erő­söd­het a ma­gyar vá­lo­ga­tott. Ez­út­tal a MOL Vidi FC já­té­kosa, Loic Nego öl­töz­het meggy­pi­ros mezbe.

Szükség van Dzsudzsákra a válogatottban? Szavaztak a szurkolók

Szükség van Dzsudzsákra a válogatottban? Szavaztak a szurkolók

Dzs­u­dzsák Ba­lázs vissza­ke­rült a ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott ke­re­tébe. A szur­ko­lók re­a­gál­tak a hírre.

Különleges bejelentés, Rossi így döntött Dzsudzsákról

Különleges bejelentés, Rossi így döntött Dzsudzsákról

Ke­re­tet hir­de­tett Marco Rossi.

Ke­re­tet hir­de­tett a ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott szö­vet­ségi ka­pi­tá­nya, Marco Rossi.

Bombahír, újabb honosított focistával erősödhet a magyar válogatott

Bombahír, újabb honosított focistával erősödhet a magyar válogatott

Az NB I egyik leg­jobb lé­gi­ósa ölt­het ma­gára ma­gyar mezt.

Nem kell be­mu­tatni a szur­ko­lók­nak, az NB I egyik leg­jobb lé­gi­ósa ölt­het ma­gára ma­gyar mezt.

Komoly vitát szült Dzsudzsák Balázs meghívása

Komoly vitát szült Dzsudzsák Balázs meghívása

Öt hónap után vissza­tér.

Szö­vet­ségi ka­pi­tá­nyi be­ik­ta­tása óta Marco Rossi elő­ször kül­dött meg­hí­vót Dzs­u­dzsák Ba­lázs­nak, aki így öt hónap után vissza­tér a ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tottba.

Különös családi titok derült ki Rossiról

Különös családi titok derült ki Marco Rossiról

30 éve sze­rel­mes a fe­le­sé­gébe a ma­gyar fo­ci­vá­lo­ga­tott ka­pi­tá­nya.

A ma­gyar fo­ci­vá­lo­ga­tott szö­vet­ségi ka­pi­tá­nya 30 éve sze­rel­mes a fe­le­sé­gébe. Élete párja biz­tatta arra is, hogy mond­jon igent Csá­nyi Sán­dor hí­vá­sára.

Szomorú hírt kaptunk: elhunyt a válogatott magyar vízilabdázó

Szomorú hírt kaptunk: elhunyt a válogatott magyar vízilabdázó

Tra­gi­kus hir­te­len­ség­gel hunyt el Vin­disch Kál­mán.

Tra­gi­kus hir­te­len­ség­gel hunyt el Vin­disch Kál­mán.

Fantasztikus dicséret Orbánnak, bekerült a legjobbak közé

Fantasztikus dicséret Orbánnak, bekerült a legjobbak közé

A ma­gyar vá­lo­ga­tott védő remek tel­je­sít­mé­nyé­vel ki­har­colta a he­lyét a Bun­des­liga ok­tó­beri álom­csa­pa­tá­ban.

A ma­gyar vá­lo­ga­tott védő ki­har­colta a he­lyét a Bun­des­liga ok­tó­beri álom­csa­pa­tá­ban.

A bíró felé köpött, eltiltották a magyar válogatott sztárját

A bíró felé köpött, eltiltották a magyar válogatott sztárját

Sú­lyos fe­gyel­me­zet­len­ség.

Sú­lyos árat fi­ze­tett fe­gyel­me­zet­len­sége miatt Kádár Tamás, a Di­namo Kijev lab­da­rú­gója.

Mit szól ehhez a kapitány? Dzsudzsák így üzent Rossinak

Mit szól ehhez a kapitány? Dzsudzsák így üzent Rossinak

Rossi eddig rendre mel­lőzte a sztárt.

Marco Rossi, a ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott szö­vet­ségi ka­pi­tá­nya eddig rendre mel­lőzte Dzs­u­dzsák Ba­lázst. Most lehet, hogy ennek vége sza­kad?

Dzsudzsák Balázs hamarosan visszatérhet a válogatottba

Friss hír: Dzsudzsák Balázs hamarosan visszatérhet a válogatottba

Leg­alábbis a klub­edző­jét ez egy­ál­ta­lán nem lepné meg.

Leg­alábbis a klub­edző­jét nem lepné meg, ha Marco Rossi újra be­hívná a ma­gyar sztár­fo­cis­tát. Fabio Vi­vi­ani te­le­fo­non rend­sze­res be­szél honfi­tár­sá­val.

Ennél szebb ajándékot nem is kaphatott volna a magyar kapitány

Ennél szebb ajándékot nem is kaphatott volna a magyar kapitány

Győ­ze­lem­mel kezdte a vá­lo­ga­tott az Eu­rópa-baj­noki se­lej­te­ző­ket.

A ma­gyar férfi ké­zi­labda-vá­lo­ga­tott győ­ze­lem­mel kezdte meg az Eu­rópa-baj­noki se­lej­te­ző­ket.

Dzsudzsák visszatér? Tavasszal még erősebb lesz a válogatott

Dzsudzsák visszatér? Tavasszal még erősebb lesz a válogatott

Marco Rossi már a jö­vőre is fi­gyel.

Habár a ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott egy­előre a Nem­ze­tek Li­gá­já­ban vi­téz­ke­dik, Marco Rossi már a jö­vőre is fi­gyel.

Marco Rossi panasza, néhányan kilógnak a sorból

Marco Rossi szövetségi kapitány elégedetlen: néhányan kilógnak a sorból

Dön­tet­len Ész­t­or­szág­ban.

A ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott 3-3-at ját­szott Ész­t­or­szág ellen a Nem­ze­tek Li­gá­já­ban.

Orbán meghökkent attól, ami a magyar válogatottnál várta

Orbán meghökkent attól, ami a magyar válogatottnál várta

Ér­de­kes ku­lissza­tit­kot árult el a Lip­cse sztár­fo­cis­tája. Arra is fény de­rült, hogy mit kel­lett csi­nál­nia a be­ava­tási szer­tar­tá­son.

Ér­de­kes ku­lissza­tit­kot árult el a Lip­cse sztár­fo­cis­tája. Arra is fény de­rült, hogy mit kel­lett csi­nál­nia a be­ava­tási szer­tar­tá­son.

Kiszenvedtük, nagyot küzdött a magyar válogatott

Kiszenvedtük, nagyot küzdött a magyar válogatott

A ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott Ész­t­or­szág­ban lé­pett fel a Nem­ze­tek Li­gá­já­ban.

A ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott Ész­t­or­szág­ban lé­pett fel a Nem­ze­tek Li­gá­já­ban.

Nehéz helyzet, Marco Rossi kénytelen változtatni

Nehéz helyzet, Marco Rossi kénytelen változtatni

A ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott hét­főn este Ész­t­or­szág­ban lép fel a Nem­ze­tek Li­gá­já­ban.

A ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott hét­főn este Ész­t­or­szág­ban lép fel a Nem­ze­tek Li­gá­já­ban.

Orvul támadtak magyar fociszurkolókra

Orvul támadtak magyar fociszurkolókra, törtek a csontok

Egy ember sú­lyo­san meg­sé­rült.

A hírek sze­rint a görög hu­li­gá­nok előre ki­ter­velt ak­ciót haj­tot­tak végre. A tá­ma­dók egy an­ti­fa­siszta moz­ga­lom tag­jai le­het­nek.

Sorsdöntő meccs vár a focistáinkra

Egy lépésre az álomtól, sorsdöntő meccs vár a focistáinkra

A ma­gyar U19-es vá­lo­ga­tott Auszt­ria ellen har­col­hatja ki az elit­körbe ju­tást.

A ma­gyar U19-es vá­lo­ga­tott Auszt­ria ellen har­col­hatja ki az elit­körbe ju­tást.

Ez dühítő, bosszúsak a magyar válogatott focistái

Ez dühítő, bosszúsak a magyar válogatott focistái

Bal­sze­ren­csés ve­re­ség.

Bal­sze­ren­csés ve­re­sé­get szen­ve­dett a ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott Gö­rög­or­szág­ban.

Ki lepődik meg? Marco Rossi erre készül Athénban

Ki lepődik meg? Marco Rossi erre készül Athénban

A ma­gyar vá­lo­ga­tott At­hén­ban lép fel.

A ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott pén­te­ken Gö­rög­or­szág­ban lép fel a Nem­ze­tek Li­gá­já­ban.

Nem ezt érdemeltük, óriásit küzdött a magyar válogatott

Nem ezt érdemeltük, óriásit küzdött a magyar válogatott

A ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott Gö­rög­or­szág­ban lé­pett fel Nem­ze­tek Li­gája-meccsen.

A ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott Gö­rög­or­szág­ban lé­pett fel Nem­ze­tek Li­gája-meccsen.

Minden kiderült Orbánról, így láthatjuk Athénban

Minden kiderült Orbánról, így láthatjuk Athénban

Alig­ha­nem újon­cot avat a vá­lo­ga­tott.

A ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott alig­ha­nem újon­cot avat a gö­rö­gök ellen.

Marco Rossi nem kertelt, Dzsudzsákéknak üzent

Marco Rossi nem kertelt, Dzsudzsákéknak üzent

A ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott pén­te­ken Gö­rög­or­szág­ban lép fel.

Egész Európa csodálja a magyar sztár bombagólját

Egész Európa csodálja a magyar sztár bombagólját

Pa­rá­dés gól­lal vil­lant Szo­bosz­lai Do­mi­nik a szlo­vé­nek el­leni lab­da­rúgó Eu­rópa-baj­noki se­lej­te­zőn.

Pa­rá­dés gól­lal vil­lant Szo­bosz­lai Do­mi­nik a szlo­vé­nek el­leni lab­da­rúgó Eu­rópa-baj­noki se­lej­te­zőn.

Ezért választotta a magyar válogatottat a Bundesliga-sztár

Ezért választotta a magyar válogatottat a Bundesliga-sztár

Orban a ma­gyar csa­pat­ban foly­tatja.

A ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott pén­te­ken Gö­rög­or­szág ellen foly­tatja a Nem­ze­tek Li­gá­já­ban.

Mi lesz Dzsudzsákkal? Elárulta végre a szövetségi kapitány

Mi lesz Dzsudzsákkal? Elárulta végre a szövetségi kapitány

Rossi tiszta vizet ön­tött a po­hárba.

Tiszta vizet ön­tött a po­hárba. Marco Rossi kerek-perec el­mondta, el­ásta-e magát a fo­cista az arab kis­csa­pat­nál.

Három éve nem történt ilyen a magyar válogatottal

Három éve nem történt ilyen a magyar válogatottal

A ma­gyar vá­lo­ga­tott pén­te­ken Gö­rög­or­szág­ban lép fel a lab­da­rúgó Nem­ze­tek Li­gá­já­ban.

A ma­gyar vá­lo­ga­tott pén­te­ken Gö­rög­or­szág­ban lép fel a lab­da­rúgó Nem­ze­tek Li­gá­já­ban.

Politikus lesz a bukott magyar kapitány

Politikus lesz a bukott magyar kapitány

Georges Le­ekens a ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott után más te­rü­le­ten ka­ma­toz­tatja tu­dá­sát. Po­li­ti­kus­nak áll a belga szak­em­ber.

Georges Le­ekens a ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott után más te­rü­le­ten ka­ma­toz­tatja tu­dá­sát. Po­li­ti­kus­nak áll a belga szak­em­ber.

Rossi döntött, nagy visszatérő a válogatottnál

Rossi döntött, nagy visszatérő a válogatottnál

Gö­rög­or­szágba uta­zik a vá­lo­ga­tott.

A ma­gyar lab­da­rúgó vá­lo­ga­tott két hét múlva Gö­rög­or­szág­ban lép fel.

Dzsudzsák Balázsnak üzent az új magyar sztár

Dzsudzsák Balázsnak üzent az új magyar sztár

Dzs­u­dzsák poszt­ján ját­szott Sal­lai.

Sal­lai Ro­land leg­utóbb Dzs­u­dzsák Ba­lázs poszt­ján ját­szott a ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott­ban.

Itt a válogatott keret, Rossi döntött Dzsudzsákról

Itt a válogatott keret, Rossi döntött Dzsudzsákról

Ke­re­tet hir­de­tett Marco Rossi, a ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott szö­vet­ségi ka­pi­tá­nya.

Ke­re­tet hir­de­tett Marco Rossi, a ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott szö­vet­ségi ka­pi­tá­nya.

Fontos döntésre készül a magyar gólkirály, Rossi is befolyásolja

Fontos döntésre készül a magyar gólkirály, Rossi is befolyásolja

Fu­tács Már­kót már több hely­ről is ke­res­ték, de még nem dön­tött.

Fu­tács Már­kót már több hely­ről is ke­res­ték, de még nem dön­tött. A vá­lo­ga­tottba is vissza akar térni a Haj­duk Split ko­rábbi já­té­kosa.

Döntés született a magyar szövetségi kapitány sorsáról

Döntés született a magyar szövetségi kapitány sorsáról

Hütt­ner Csaba marad a poszt­ján.

A Ma­gyar Kajak-Kenu Szö­vet­ség (MKKSZ) el­nök­sége to­vábbi két évre bi­zal­mat sza­va­zott Hütt­ner Csa­bá­nak. Így ő ve­zet­heti a vá­lo­ga­tot­tat a to­kiói olim­pián.

Élete hölgyeivel ünnepelt a válogatott kapitánya

Élete hölgyeivel ünnepelt a válogatott kapitánya

Így ün­ne­pelt Marco Rossi.

Marco Rossi büszke lehet a gö­rö­gök el­leni győ­ze­lemre, a szö­vet­ségi ka­pi­tány meg­ün­ne­pelte a si­kert.

Még a görögök gatyáját is letépte a válogatott

Még a görögök gatyáját is letépte a válogatott

Har­cos já­ték­kal ver­tük a gö­rö­gö­ket.

A ma­gyar vá­lo­ga­tott har­cos já­ték­kal verte Gö­rög­or­szá­got a lab­da­rúgó Nem­ze­tek Li­gá­já­ban.

Marco Rossi elvitte a balhét, őszintén reagált a kudarcra

Marco Rossi elvitte a balhét, őszintén reagált a kudarcra

Ve­re­ség­gel kez­dett a ma­gyar csa­pat.

Ve­re­ség­gel kez­dett a Nem­ze­tek Li­gá­já­ban a ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott.

Őszinte szavak, Rossi ezt üzente a szurkolóknak

Őszinte szavak, Rossi ezt üzente a szurkolóknak

Első győ­zel­mét aratta 2018-ban a ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott. Gö­rög­or­szá­got ver­tük.

Első győ­zel­mét aratta 2018-ban a ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott. Gö­rög­or­szá­got ver­tük.

Itt az év első győzelme, sztárok ellen javított a válogatott

Itt az év első győzelme, sztárok ellen javított a válogatott

A ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott zárt kapuk mö­gött fo­gadta Gö­rög­or­szá­got a Nem­ze­tek Li­gá­já­ban.

Felköszöntötték a válogatott kapitányát, ezt kapta ajándékba

Felköszöntötték a válogatott kapitányát, ezt kapta ajándékba

Ha­za­tért Finn­or­szág­ból a vá­lo­ga­tott.

Ha­za­tért Finn­or­szág­ból a ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott. Va­sár­nap fel­kö­szön­töt­ték Marco Ros­sit.

Máris nagy gondban a magyar válogatott

Máris nagy gondban a magyar válogatott

A ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott Finn­or­szág­ban kezdte meg a Nem­ze­tek Li­gá­ját. Egy­gó­los ve­re­ség lett a ta­lál­kozó vége.

A ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott Finn­or­szág­ban kezdte meg a Nem­ze­tek Li­gá­ját. Egy­gó­los ve­re­ség lett a ta­lál­kozó vége.

Szem nem marad szárazon Marco Rossi szívhez szóló üzenetétől

Szem nem marad szárazon Marco Rossi szívhez szóló üzenetétől

A ma­gyar vá­lo­ga­tott szö­vet­ségi ka­pi­tá­nya a fin­nek el­leni meccsre ké­szül.

A ma­gyar vá­lo­ga­tott szö­vet­ségi ka­pi­tá­nya a fin­nek el­leni meccsre ké­szül.

Gera Zoltán új szerepben, így még sosem láttad

Gera Zoltán új szerepben, így még sosem láttad

Szo­kat­lan ebben a sze­rep­ben látni.

Egye­lőre szo­kat­lan ebben a sze­rep­ben látni a Fe­renc­vá­ros és a ma­gyar vá­lo­ga­tott ko­rábbi fo­cis­tá­ját.

Remek előjel, bombaformában a válogatott kulcsemberei

Remek előjel, bombaformában a válogatott kulcsemberei

Jó elő­je­lek­kel várja a szom­bati, finn­or­szági Nem­ze­tek Li­gája-meccset a ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott.

Pocsék szériát törne meg Marco Rossi a válogatottnál

Pocsék szériát törne meg Marco Rossi a válogatottnál

Szom­ba­ton be­mu­tat­ko­zik a ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott új szö­vet­ségi ka­pi­tá­nya, Marco Rossi.

Szom­ba­ton be­mu­tat­ko­zik a ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott új szö­vet­ségi ka­pi­tá­nya. Marco Rossi Tam­pe­ré­ben, a Finn­or­szág el­leni Nem­ze­tek Li­gája-meccsen de­bü­tál.

Megérdemelte? Szalai Ádám óriási elismerésben részesült

Megérdemelte? Szalai Ádám óriási elismerésben részesült

A ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott szom­ba­ton Finn­or­szág­ban lép pá­lyára a Nem­ze­tek Li­gá­já­ban.

A ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott szom­ba­ton Finn­or­szág­ban lép pá­lyára a Nem­ze­tek Li­gá­já­ban.

Leleplező fotó, ide igazol Dzsudzsák

Leleplező fotó, ide igazol Dzsudzsák Balázs

Immár egy­ér­tel­mű­nek tűnik, hol foly­tatja kar­ri­er­jét.

Immár egy­ér­tel­mű­nek tűnik, hogy a ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott csa­pat­ka­pi­tány me­lyik csa­pat­ban foly­tatja.

Kiszivárgott, ennyit keres a magyar válogatott focistája

Kiszivárgott, ennyit keres a magyar válogatott focistája

Nyil­vá­nos­ságra hoz­ták a bé­re­ket.

Nyil­vá­nos­ságra hoz­ták az olasz lab­da­rúgó-baj­nok­ság­ban sze­replő já­té­ko­sok bérét.

A focisták sem értik, így juthatunk ki az Eb-re

A focisták sem értik, így juthatunk ki az Eb-re

A ma­gyar vá­lo­ga­tott szom­ba­ton Finn­or­szág­ban kezdi meg az új lab­da­rúgó so­ro­za­tot, a Nem­ze­tek Li­gá­ját.

A ma­gyar vá­lo­ga­tott szom­ba­ton Finn­or­szág­ban kezdi meg az új lab­da­rúgó so­ro­za­tot, a Nem­ze­tek Li­gá­ját.

Dzsudzsák csapdában, ezért nem kell a válogatott csapatkapitánya

Dzsudzsák csapdában, ezért nem kell a válogatott csapatkapitánya

Ko­moly presz­tízs­vesz­te­sé­get szen­ve­dett el ezen a nyá­ron Dzs­u­dzsák.

Ko­moly presz­tízs­vesz­te­sé­get szen­ve­dett el ezen a nyá­ron Dzs­u­dzsák Ba­lázs. Egye­lőre annak el­le­nére sem ta­lált ma­gá­nak csa­pa­tot a 31 éves fo­cista, hogy nem kell érte át­iga­zo­lási díjat fi­zetni.

Aljas húzás miatt bukhatja az Eb-t a magyar válogatott

Aljas húzás miatt bukhatja az Eb-t a magyar válogatott

Ez a fi­a­tal­em­ber szán­dé­ko­san, aljas módon ve­zette félre a bí­ró­kat, ezen múl­hat az egész Eb-sze­rep­lé­sünk.

Akcióra készülnek a dühös magyar futballszurkolók

Ebből baj lehet: akcióra készülnek a dühös magyar futballszurkolók

Ebből még baj is lehet.

A druk­ke­rek han­got fog­nak adni a vé­le­mé­nyük­nek szep­tem­ber­ben. Min­den­kit arra biz­tat­nak, hogy tart­sa­nak velük.

Nagy a baj: újabb botrány rázta meg a magyar kajaksportot

Nagy a baj: újabb botrány rázta meg a magyar kajaksportot

Ez érinti a ma­gyar vá­lo­ga­tot­tat is.

A Ma­gyar An­t­i­dop­ping Cso­port el­já­rása miatt vál­toz­tatni kel­lett a vb-re ké­szülő ma­gyar ke­re­ten. A Mozgi Milán, So­mo­rácz Tamás páros egyik tagja ke­rült bajba.

Oda az álom, nagy pofont kaptak a magyar pólós lányok

Oda az álom, nagy pofont kaptak a magyar pólós lányok

A spa­nyo­loké lett a bronz­érem.

A spa­nyol vá­lo­ga­tott nem ke­gyel­me­zett az Eu­rópa-baj­nok­ság bronz­meccsén. Na­gyon el­fá­radt a ma­gyar csa­pat az utolsó meccsre.

Nagy a baj, Dzsudzsák Balázs ideje lejárt

Nagy a baj, Dzsudzsák Balázs ideje lejárt

Habár Dzs­u­dzsák Ba­lázs sza­ba­don iga­zol­ható, to­vábbra sin­csen új csa­pata. Ez azt je­lenti, hogy ki­ma­rad a ma­gyar vá­lo­ga­tott­ból?

Habár Dzs­u­dzsák Ba­lázs sza­ba­don iga­zol­ható, to­vábbra sin­csen új csa­pata. Ez azt je­lenti, hogy ki­ma­rad a ma­gyar vá­lo­ga­tott­ból?

Megszólalt Kásás, ezt üzeni az utódoknak a pólólegenda

Megszólalt Kásás Tamás, ezt üzeni az utódoknak a pólólegenda

Nyi­­tott­­nak kell len­ni az újí­­tá­­sokra.

A há­rom­szo­ros olim­piai baj­nok sze­rint min­den­ki­nek nyi­tott­nak kell len­nie az újí­tá­sokra.

A kapitány szerint bajban van a magyar vízilabda

Húsbavágó szavak: a kapitány szerint bajban van a magyar vízilabda

Ke­mény idő­szak vár a férfi pó­ló­sokra.

Férfi pó­ló­sa­ink csak nyol­ca­di­kak let­tek az Eu­rópa-baj­nok­sá­gon. Märcz Tamás sze­rint min­den­ben van le­ma­ra­dá­sunk.

Csodával búcsúzott a magyar szövetségi kapitány

Csodával búcsúzott a magyar szövetségi kapitány

Marco Rossi eu­fo­ri­kus győ­zel­met ün­ne­pel­he­tett a Du­na­szer­da­hely já­té­ko­sa­i­val.

Marco Rossi eu­fo­ri­kus győ­zel­met ün­ne­pel­he­tett a Du­na­szer­da­hely já­té­ko­sa­i­val.

Teljes a letargia: összetörtek a fájdalomtól a magyar pólósztárok

Teljes a letargia: összetörtek a fájdalomtól a magyar pólósztárok

A ma­gyar ví­zi­labda ha­tal­mas po­font ka­pott, ebből nehéz lesz fel­állni.

A ma­gyar ví­zi­labda ha­tal­mas po­font ka­pott. A já­té­ko­sok is ma­gukba zu­han­tak.

Hihetetlen, mit művelt a dögös magyar sztár

Hihetetlen, mit művelt a dögös magyar sztár szörnyű balesete után

Gu­ri­satti Gréta tö­rött orral ját­szott.

Gu­ri­satti Gréta tö­rött orral do­bott négy gólt a szer­bek­nek. Pedig alig akar­ták vízbe en­gedni a szexi pólós lányt.

Ijesztő, ilyen kézzel lett hős Nagy Viktorból

Ijesztő fotó, ilyen kézzel lett a magyar csapat hőse Nagy Viktor

Így sem le­he­tett őt meg­ál­lí­tani.

Össze kel­lett ra­gasz­tani a vi­lág­baj­nok kapus uj­jait, de ez sem ál­lít­hatta meg.

Búcsúzik a magyar válogatott szövetségi kapitánya

Búcsúzik a magyar válogatott szövetségi kapitánya

Utolsó mér­kő­zé­sére ké­szül Marco Rossi. Az olasz fut­ball­edző meg­ható üze­net­tel bú­csú­zik.

Utolsó mér­kő­zé­sére ké­szül Marco Rossi. Az olasz fut­ball­edző meg­ható üze­net­tel bú­csú­zik.

Borzasztó hír érkezett a magyar válogatott kapitányáról

Borzasztó hír érkezett a magyar válogatott kapitányáról

La­ka­tos Rita na­gyon durva sé­rü­lést szen­ve­dett, je­len­leg a be­széd is ne­he­zére esik.

La­ka­tos Rita na­gyon durva sé­rü­lést szen­ve­dett, je­len­leg a be­széd is ne­he­zére esik.

Súlyos döntés, újabb magyar híresség tett nagy bejelentést

Súlyos döntés, újabb magyar híresség tett nagy bejelentést

Ru­dolf Ger­gely is be­fe­jezi a kar­ri­er­jét.

Ru­dolf Ger­gely is be­fe­jezi a pá­lya­fu­tá­sát. Most már a vál­lal­ko­zá­sára és a gye­re­ke­ire akar kon­cent­rálni.

Brutálisan őszinte választ adott az új magyar focikapitány

Nem semmi: brutálisan őszinte választ adott az új magyar focikapitány

Marco Rossi nem ker­telt.

Marco Rossi el­is­merte, kép­te­len egy­szerre két do­logra össz­pon­to­sí­tani.

Durván kifakadt Leekens, ezt gondolja a magyarokról a bukott kapitány

Durván kifakadt Leekens, ezt gondolja a magyarokról a bukott kapitány

A belga edző úgy érzi, jó mun­kát vég­zett a ma­gyar vá­lo­ga­tott élén.

A belga edző úgy érzi, jó mun­kát vég­zett a ma­gyar vá­lo­ga­tott ka­pi­tá­nya­ként.