CÍMKE: 'magyar válogatott'

Dzsudzsák visszatér? Tavasszal még erősebb lesz a válogatott

Dzsudzsák visszatér? Tavasszal még erősebb lesz a válogatott

Habár a ma­gyar vá­lo­ga­tott egy­előre a Nem­ze­tek Li­gá­já­ban vi­téz­ke­dik, Rossi már a jö­vőre is fi­gyel.

FRISS HÍREK

Marco Rossi panasza, néhányan kilógnak a sorból

Marco Rossi panasza, néhányan kilógnak a sorból

A ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott 3-3-at ját­szott Ész­t­or­szág ellen a Nem­ze­tek Li­gá­já­ban.

Az észt fő­vá­ros­ban, Tal­linn­ban a ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott 3-3-at ját­szott Ész­t­or­szág ellen a Nem­ze­tek Li­gá­já­ban.

Kiszenvedtük, nagyot küzdött a magyar válogatott

Kiszenvedtük, nagyot küzdött a magyar válogatott

A ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott Ész­t­or­szág­ban lé­pett fel a Nem­ze­tek Li­gá­já­ban.

A ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott Ész­t­or­szág­ban lé­pett fel a Nem­ze­tek Li­gá­já­ban.

Nehéz helyzet, Marco Rossi kénytelen változtatni

Nehéz helyzet, Marco Rossi kénytelen változtatni

A ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott hét­főn este Ész­t­or­szág­ban lép fel a Nem­ze­tek Li­gá­já­ban.

A ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott hét­főn este Ész­t­or­szág­ban lép fel a Nem­ze­tek Li­gá­já­ban.

Orvul támadtak magyar fociszurkolókra

Orvul támadtak magyar fociszurkolókra, törtek a csontok

Egy ember sú­lyo­san meg­sé­rült.

A hírek sze­rint a görög hu­li­gá­nok előre ki­ter­velt ak­ciót haj­tot­tak végre. A tá­ma­dók egy an­ti­fa­siszta moz­ga­lom tag­jai le­het­nek.

Egy lépésre az álomtól, sorsdöntő meccs vár a focistáinkra

Egy lépésre az álomtól, sorsdöntő meccs vár a focistáinkra

A ma­gyar U19-es vá­lo­ga­tott nem tudta le­győzni Ko­szo­vót, de Auszt­ria ellen ki­har­col­hatja az elit­körbe ju­tást.

A ma­gyar U19-es vá­lo­ga­tott nem tudta le­győzni Ko­szo­vót, de Auszt­ria ellen ki­har­col­hatja a to­vább­ju­tást.

Nem ezt érdemeltük, óriásit küzdött a magyar válogatott

Nem ezt érdemeltük, óriásit küzdött a magyar válogatott

Gö­rög­or­szág­ban lép­tünk fel.

A ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott Gö­rög­or­szág­ban lé­pett fel Nem­ze­tek Li­gája-meccsen.

Minden kiderült Orbánról, így láthatjuk Athénban

Minden kiderült Orbánról, így láthatjuk Athénban

Alig­ha­nem újon­cot avat a vá­lo­ga­tott.

A ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott alig­ha­nem újon­cot avat a gö­rö­gök ellen.

Ez dühítő, bosszúsak a magyar válogatott focistái

Ez dühítő, bosszúsak a magyar válogatott focistái

Bal­sze­ren­csés ve­re­sé­get szen­ve­dett a ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott Gö­rög­or­szág­ban.

Bal­sze­ren­csés ve­re­sé­get szen­ve­dett a ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott Gö­rög­or­szág­ban.

Marco Rossi nem kertelt, Dzsudzsákéknak üzent

Marco Rossi nem kertelt, Dzsudzsákéknak üzent

A ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott pén­te­ken Gö­rög­or­szág­ban lép fel a Nem­ze­tek Li­gá­já­ban.

A ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott pén­te­ken Gö­rög­or­szág­ban lép fel a Nem­ze­tek Li­gá­já­ban.

Egész Európa csodálja a magyar sztár bombagólját

Egész Európa csodálja a magyar sztár bombagólját

Pa­rá­dés gól­lal vil­lant Szo­bosz­lai.

Pa­rá­dés gól­lal vil­lant Szo­bosz­lai Do­mi­nik a szlo­vé­nek el­leni lab­da­rúgó Eu­rópa-baj­noki se­lej­te­zőn.

Lehetetlen küldetés? Ez még Geráéknak sem sikerült

Lehetetlen küldetés? Ez még Geráéknak sem sikerült

Sors­döntő meccs kö­vet­ke­zik.

Sors­döntő meccs vár pén­te­ken a ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tottra, amely Gö­rög­or­szág­ban lép fel a Nem­ze­tek Li­gá­já­ban.

Ki lepődik meg? Marco Rossi erre készül Athénban

Ki lepődik meg? Marco Rossi erre készül Athénban

A ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott pén­te­ken Gö­rög­or­szág­ban lép fel a Nem­ze­tek Li­gá­já­ban.

A ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott pén­te­ken Gö­rög­or­szág­ban lép fel a Nem­ze­tek Li­gá­já­ban.

Három éve nem történt ilyen a magyar válogatottal

Három éve nem történt ilyen a magyar válogatottal

A ma­gyar vá­lo­ga­tott pén­te­ken Gö­rög­or­szág­ban lép fel a lab­da­rúgó Nem­ze­tek Li­gá­já­ban.

A ma­gyar vá­lo­ga­tott pén­te­ken Gö­rög­or­szág­ban lép fel a lab­da­rúgó Nem­ze­tek Li­gá­já­ban.

Ezért választotta a magyar válogatottat a Bundesliga-sztár

Ezért választotta a magyar válogatottat a Bundesliga-sztár

A ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott pén­te­ken Gö­rög­or­szág ellen foly­tatja a Nem­ze­tek Li­gá­já­ban.

A ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott pén­te­ken Gö­rög­or­szág ellen foly­tatja a Nem­ze­tek Li­gá­já­ban.

Mi lesz Dzsudzsákkal? Elárulta végre a szövetségi kapitány

Mi lesz Dzsudzsákkal? Elárulta végre a szövetségi kapitány

Rossi tiszta vizet ön­tött a po­hárba.

Tiszta vizet ön­tött a po­hárba. Marco Rossi kerek-perec el­mondta, el­ásta-e magát a fo­cista az arab kis­csa­pat­nál.

Politikus lesz a bukott magyar kapitány

Politikus lesz a bukott magyar kapitány

Georges Le­ekens más te­rü­le­ten ka­ma­toz­tatja tu­dá­sát.

Georges Le­ekens a ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott után más te­rü­le­ten ka­ma­toz­tatja tu­dá­sát.

Itt a válogatott keret, Rossi döntött Dzsudzsákról

Itt a válogatott keret, Rossi döntött Dzsudzsákról

Ke­re­tet hir­de­tett Marco Rossi.

Ke­re­tet hir­de­tett Marco Rossi a ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott szö­vet­ségi ka­pi­tá­nya.

Ennyi volt? Látjuk még Dzsudzsákot a válogatottban?

Ennyi volt? Látjuk még Dzsudzsákot a válogatottban?

El­dőlt Dzs­u­dzsák Ba­lázs sorsa.

El­dőlt Dzs­u­dzsák Ba­lázs sorsa, a 31 éves fut­bal­lista az Egye­sült Arab Emír­sé­gek­ben ma­radt, az al-It­ti­had Kalba SC csa­pa­tá­nál foly­tatja kar­ri­er­jét.

Rossi döntött, nagy visszatérő a válogatottnál

Rossi döntött, nagy visszatérő a válogatottnál

A ma­gyar lab­da­rúgó vá­lo­ga­tott két hét múlva Gö­rög­or­szág­ban lép fel a Nem­ze­tek Li­gá­já­ban.

A ma­gyar lab­da­rúgó vá­lo­ga­tott két hét múlva Gö­rög­or­szág­ban lép fel a Nem­ze­tek Li­gá­já­ban.

Dzsudzsák Balázsnak üzent az új magyar sztár

Dzsudzsák Balázsnak üzent az új magyar sztár

Dzs­u­dzsák poszt­ján ját­szott Sal­lai.

Sal­lai Ro­land leg­utóbb Dzs­u­dzsák Ba­lázs poszt­ján ját­szott a ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott­ban.

Fontos döntésre készül a magyar gólkirály

Fontos döntésre készül a magyar gólkirály, Rossi is befolyásolja

Fu­tács Már­kó­nak nagy ter­vei van­nak.

Fu­tács Már­kót már több hely­ről is ke­res­ték, de még nem dön­tött. A vá­lo­ga­tottba is vissza akar térni.

Döntés született a magyar szövetségi kapitány sorsáról

Döntés született a magyar szövetségi kapitány sorsáról

A Ma­gyar Kajak-Kenu Szö­vet­ség (MKKSZ) el­nök­sége to­vábbi két évre bi­zal­mat sza­va­zott Hütt­ner Csa­bá­nak.

A Ma­gyar Kajak-Kenu Szö­vet­ség (MKKSZ) el­nök­sége to­vábbi két évre bi­zal­mat sza­va­zott Hütt­ner Csa­bá­nak.

Élete hölgyeivel ünnepelt a válogatott kapitánya

Élete hölgyeivel ünnepelt a válogatott kapitánya

Marco Rossi büszke lehet a gö­rö­gök el­leni győ­ze­lemre, a szö­vet­ségi ka­pi­tány meg­ün­ne­pelte a si­kert.

Marco Rossi büszke lehet a gö­rö­gök el­leni győ­ze­lemre, a szö­vet­ségi ka­pi­tány meg­ün­ne­pelte a si­kert.

Őszinte szavak, Rossi ezt üzente a szurkolóknak

Őszinte szavak, Rossi ezt üzente a szurkolóknak

Első győ­zel­mét aratta a vá­lo­ga­tott.

Első győ­zel­mét aratta 2018-ban a ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott.

Itt az év első győzelme, sztárok ellen javított a válogatott

Itt az év első győzelme, sztárok ellen javított a válogatott

A ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott zárt kapuk mö­gött fo­gadta Gö­rög­or­szá­got a Nem­ze­tek Li­gá­já­ban.

Még a görögök gatyáját is letépte a válogatott

Még a görögök gatyáját is letépte a válogatott

A ma­gyar vá­lo­ga­tott har­cos já­ték­kal verte Gö­rög­or­szá­got a lab­da­rúgó Nem­ze­tek Li­gá­já­ban.

A ma­gyar vá­lo­ga­tott har­cos já­ték­kal verte Gö­rög­or­szá­got a lab­da­rúgó Nem­ze­tek Li­gá­já­ban.

Felköszöntötték a válogatott kapitányát, ezt kapta ajándékba

Felköszöntötték a válogatott kapitányát, ezt kapta ajándékba

Ha­za­tért Finn­or­szág­ból a ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott. Va­sár­nap fel­kö­szön­töt­ték Marco Ros­sit.

Ha­za­tért Finn­or­szág­ból a ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott. Va­sár­nap fel­kö­szön­töt­ték Marco Ros­sit.

Máris nagy gondban a magyar válogatott

Máris nagy gondban a magyar válogatott

A ma­gyar vá­lo­ga­tott Finn­or­szág­ban kezdte meg a Nem­ze­tek Li­gá­ját.

A ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott Finn­or­szág­ban kezdte meg a Nem­ze­tek Li­gá­ját.

Szem nem marad szárazon Marco Rossi szívhez szóló üzenetétől

Szem nem marad szárazon Marco Rossi szívhez szóló üzenetétől

A ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott szö­vet­ségi ka­pi­tá­nya szív­me­len­gető üze­net­tel ve­zette fel a szom­bati meccset.

Marco Rossi elvitte a balhét, őszintén reagált a kudarcra

Marco Rossi elvitte a balhét, őszintén reagált a kudarcra

Fájó ve­re­ség­gel kez­dett a Nem­ze­tek Li­gá­já­ban a ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott.

Fájó ve­re­ség­gel kez­dett a Nem­ze­tek Li­gá­já­ban a ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott.

Pocsék szériát törne meg Marco Rossi a válogatottnál

Pocsék szériát törne meg Marco Rossi a válogatottnál

Szom­ba­ton be­mu­tat­ko­zik a ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott új szö­vet­ségi ka­pi­tá­nya, Marco Rossi.

Szom­ba­ton be­mu­tat­ko­zik a ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott új szö­vet­ségi ka­pi­tá­nya. Marco Rossi Tam­pe­ré­ben, a Finn­or­szág el­leni Nem­ze­tek Li­gája-meccsen de­bü­tál.

Gera Zoltán új szerepben, így még sosem láttad

Gera Zoltán új szerepben, így még sosem láttad

Egye­lőre szo­kat­lan ebben a sze­rep­ben látni a Fe­renc­vá­ros és a ma­gyar vá­lo­ga­tott ko­rábbi fo­cis­tá­ját.

Egye­lőre szo­kat­lan ebben a sze­rep­ben látni a Fe­renc­vá­ros és a ma­gyar vá­lo­ga­tott ko­rábbi fo­cis­tá­ját.

Remek előjel, bombaformában a válogatott kulcsemberei

Remek előjel, bombaformában a válogatott kulcsemberei

Jó elő­je­lek­kel várja a szom­bati, finn­or­szági Nem­ze­tek Li­gája-meccset a ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott.

Megérdemelte? Szalai Ádám óriási elismerésben részesült

Megérdemelte? Szalai Ádám óriási elismerésben részesült

A ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott szom­ba­ton Finn­or­szág­ban lép pá­lyára.

A focisták sem értik, így juthatunk ki az Eb-re

A focisták sem értik, így juthatunk ki az Eb-re

Finn­or­szág­ban kez­dünk.

A ma­gyar vá­lo­ga­tott szom­ba­ton Finn­or­szág­ban kezdi meg az új lab­da­rúgó so­ro­za­tot, a Nem­ze­tek Li­gá­ját.

Van még remény? Dzsudzsák példát vehet Szalairól

Van még remény? Dzsudzsák példát vehet Szalairól

Re­me­kel a Hoffen­heim­ben Sza­lai.

Dzs­u­dzsák Ba­lázs és Sza­lai Ádám klub­kar­ri­erje óri­ási kü­lönb­sé­get mutat. Kü­lö­nö­sen ezen a nyá­ron.

Leleplező fotó, ide igazol Dzsudzsák Balázs

Leleplező fotó, ide igazol Dzsudzsák Balázs

Immár egy­ér­tel­mű­nek tűnik, hogy a ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott csa­pat­ka­pi­tány me­lyik csa­pat­ban foly­tatja.

Immár egy­ér­tel­mű­nek tűnik, hogy a ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott csa­pat­ka­pi­tány me­lyik csa­pat­ban foly­tatja.

Kiszivárgott, ennyit keres a magyar válogatott focistája

Kiszivárgott, ennyit keres a magyar válogatott focistája

Nyil­vá­nos­ságra hoz­ták a bé­re­ket.

Nyil­vá­nos­ságra hoz­ták az olasz lab­da­rúgó-baj­nok­ság­ban sze­replő já­té­ko­sok bérét.

Dzsudzsák csapdában, ezért nem kell a válogatott csapatkapitánya

Dzsudzsák csapdában, ezért nem kell a válogatott csapatkapitánya

Egye­lőre annak el­le­nére sem ta­lált ma­gá­nak csa­pa­tot a 31 éves fo­cista, hogy nem kell érte át­iga­zo­lási díjat fi­zetni.

Aljas húzás miatt bukhatja az Eb-t a magyar válogatott

Aljas húzás miatt bukhatja az Eb-t a magyar válogatott

Ez a fi­a­tal­em­ber szán­dé­ko­san, aljas módon ve­zette félre a bí­ró­kat, ezen múl­hat az egész Eb-sze­rep­lé­sünk.

Ez a fi­a­tal­em­ber szán­dé­ko­san, aljas módon ve­zette félre a bí­ró­kat, ezen múl­hat az egész Eb-sze­rep­lé­sünk.

Ebből baj lehet: akcióra készülnek a dühös magyar futballszurkolók

Akcióra készülnek a dühös magyar futballszurkolók

A druk­ke­rek han­got fog­nak adni a vé­le­mé­nyük­nek szep­tem­ber­ben.

A druk­ke­rek han­got fog­nak adni a vé­le­mé­nyük­nek szep­tem­ber­ben. Min­den­kit arra biz­tat­nak, hogy tart­sa­nak velük.

Nagy a baj, Dzsudzsák Balázs ideje lejárt

Nagy a baj, Dzsudzsák Balázs ideje lejárt

Habár Dzs­u­dzsák sza­ba­don iga­zol­ható, to­vábbra sin­csen új csa­pata.

Habár Dzs­u­dzsák Ba­lázs sza­ba­don iga­zol­ható, to­vábbra sin­csen új csa­pata.

Megszólalt Kásás, ezt üzeni az utódoknak a pólólegenda

Megszólalt Kásás Tamás, ezt üzeni az utódoknak a pólólegenda

Nyi­­tott­­nak kell len­ni az újí­­tá­­sokra.

A há­rom­szo­ros olim­piai baj­nok sze­rint min­den­ki­nek nyi­tott­nak kell len­nie az újí­tá­sokra.

Nagy a baj: újabb botrány rázta meg a magyar kajaksportot

Nagy a baj: újabb botrány rázta meg a magyar kajaksportot

A Ma­gyar An­t­i­dop­ping Cso­port el­já­rása miatt vál­toz­tatni kel­lett a vb-re ké­szülő ma­gyar ke­re­ten.

A Ma­gyar An­t­i­dop­ping Cso­port el­já­rása miatt vál­toz­tatni kel­lett a vb-re ké­szülő ma­gyar ke­re­ten. A Mozgi Milán, So­mo­rácz Tamás páros egyik tagja ke­rült bajba.

Húsbavágó szavak: a kapitány szerint bajban van a magyar vízilabda

Húsbavágó szavak: a kapitány szerint bajban van a magyar vízilabda

Férfi pó­ló­sa­ink csak nyol­ca­di­kak let­tek az Eu­rópa-baj­nok­sá­gon.

Férfi pó­ló­sa­ink nyol­ca­di­kak let­tek az Eu­rópa-baj­nok­sá­gon. Märcz sze­rint min­den­ben van le­ma­ra­dá­sunk.

Csodával búcsúzott a magyar szövetségi kapitány

Csodával búcsúzott a magyar szövetségi kapitány

Marco Rossi nagy győ­zel­met ara­tott.

Marco Rossi eu­fo­ri­kus győ­zel­met ün­ne­pel­he­tett a já­té­ko­sa­i­val. Egy da­ra­big most biz­to­san nem fog le­ülni a DAC kis­pad­jára.

Összetörtek a fájdalomtól a magyar pólósztárok

Teljes a letargia: összetörtek a fájdalomtól a magyar pólósztárok

Ha­tal­mas po­font kap­tak a já­té­ko­sok.

A ma­gyar ví­zi­labda ha­tal­mas po­font ka­pott, ebből nehéz lesz fel­állni. A já­té­ko­sok is ma­gukba zu­han­tak.

Oda az álom, nagy pofont kaptak a magyar pólós lányok

Oda az álom, nagy pofont kaptak a magyar pólós lányok

A spa­nyol vá­lo­ga­tott nem ke­gyel­me­zett az Eu­rópa-baj­nok­ság bronz­meccsén.

A spa­nyol vá­lo­ga­tott nem ke­gyel­me­zett az Eu­rópa-baj­nok­ság bronz­meccsén.

Búcsúzik a magyar válogatott szövetségi kapitánya

Búcsúzik a magyar válogatott szövetségi kapitánya

Utolsó mér­kő­zé­sére ké­szül Marco Rossi. Az olasz fut­ball­edző meg­ható üze­net­tel bú­csú­zik.

Utolsó mér­kő­zé­sére ké­szül Marco Rossi. Az olasz fut­ball­edző meg­ható üze­net­tel bú­csú­zik.

Hihetetlen, mit művelt a dögös magyar sztár szörnyű balesete után

Hihetetlen, mit művelt a dögös magyar sztár szörnyű balesete után

Gu­ri­satti Gréta tö­rött orral do­bott négy gólt a szer­bek­nek. Pedig alig akar­ták vízbe en­gedni.

Gu­ri­satti Gréta tö­rött orral do­bott négy gólt a szer­bek­nek.

Ijesztő, ilyen kézzel lett hős Nagy Viktorból

Ijesztő fotó, ilyen kézzel lett a magyar csapat hőse Nagy Viktor

Így sem le­he­tett őt meg­ál­lí­tani.

Össze kel­lett ra­gasz­tani a vi­lág­baj­nok kapus uj­jait, de ez sem ál­lít­hatta meg.

Borzasztó hír érkezett a magyar válogatott kapitányáról

Borzasztó hír érkezett a magyar válogatott kapitányáról

La­ka­tos Rita be­szélni is alig tud.

La­ka­tos Rita na­gyon durva sé­rü­lést szen­ve­dett, két foga is ki­tört. Je­len­leg a be­széd is ne­he­zére esik a ma­gyar ju­nior­vá­lo­ga­tott csa­pat­ka­pi­tá­nyá­nak.

Durva: ezt gondolja a magyarokról Lekeens

Durván kifakadt Leekens, ezt gondolja a magyarokról a bukott kapitány

A belga edző úgy érzi, jó mun­kát vég­zett a ma­gyar vá­lo­ga­tott élén.

A belga edző úgy érzi, jó mun­kát vég­zett a ma­gyar vá­lo­ga­tott ka­pi­tá­nya­ként.

Hadüzenet az új kapitánytól, Rossi beleszállt a magyar foci sztárjába

Hadüzenet az új kapitánytól, Rossi beleszállt a magyar foci sztárjába

Nem csak a cím­zett­nek szól az üze­net. Ke­mény sza­vak a vá­lo­ga­tott újon­nan ki­ne­ve­zett olasz szak­ve­ze­tő­jé­től.

Súlyos döntés, újabb magyar híresség tett nagy bejelentést

Súlyos döntés, újabb magyar híresség tett nagy bejelentést

Ru­dolf Ger­gely is be­fe­jezi a pá­lya­fu­tá­sát. Most már a vál­lal­ko­zá­sára és a gye­re­ke­ire akar kon­cent­rálni.

Ru­dolf Ger­gely is be­fe­jezi a pá­lya­fu­tá­sát. Most már a vál­lal­ko­zá­sára és a gye­re­ke­ire akar kon­cent­rálni.

Brutálisan őszinte választ adott az új magyar focikapitány

Nem semmi: brutálisan őszinte választ adott az új magyar focikapitány

Marco Rossi nem ker­telt.

Marco Rossi el­is­merte, kép­te­len egy­szerre két do­logra össz­pon­to­sí­tani.

Súlyos szavak, Leekens miatt támadja a magyarokat a legenda

Súlyos szavak, Leekens miatt támadja a magyarokat a legenda

Eric Ge­rets sze­rint nem ad­tunk elég időt a bu­kott belga szak­em­ber­nek.

Döbbenetes összeg, ennyit keresett a kirúgott Leekens

Döbbenetes összeg, ennyit keresett a kirúgott Leekens

Az MLSZ el­nök­sége me­nesz­tette a ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott szö­vet­ségi ka­pi­tá­nyát.

Az MLSZ el­nök­sége me­nesz­tette a ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott szö­vet­ségi ka­pi­tá­nyát.

Meghökkentő MLSZ-terv derült ki: Leekens repül, ő váltja?

Meghökkentő MLSZ-terv derült ki: Leekens repül, ő váltja?

Ha va­laki, ez a je­lölt aztán tény­leg meg­ér­de­mel egy esélyt a vá­lo­ga­tott élén. Már el is árulta, vál­lalja-e.

Ha va­laki, ez a je­lölt aztán tény­leg meg­ér­de­mel egy esélyt a vá­lo­ga­tott élén. Már el is árulta, vál­lalja-e.

Visszatért Kispestre a bajnokedző, a jövőjéről is beszélt

Visszatért Kispestre a bajnokedző, a jövőjéről is beszélt

Marco Ros­sit nagy sze­re­tet­tel vár­ták.

A Hon­véd szur­ko­lói nagy sze­re­tet­tel vár­ták Marco Ros­sit. Az olasz edző el is ér­zé­ke­nyült.

Új kapitány jöhet, Leekens sorsáról a vb után döntenek

Új kapitány jöhet, Leekens sorsáról a vb után döntenek

Re­a­gált egy le­het­sé­ges utód.

Könnyen lehet, hogy a ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott nem Georges Le­ekens ve­ze­té­sé­vel vág neki a Nem­ze­tek Li­gá­já­nak.

Váratlan fordulat: magyar válogatott akar lenni a német sztárfocista

Váratlan fordulat: magyar válogatott akar lenni a német sztárfocista

Willi Orban dön­té­sé­nek na­gyon örül­het az MLSZ.

Willi Orban dön­té­sé­nek na­gyon örül­het az MLSZ. Már az őszi Nem­ze­tek Li­gája-meccse­ken be­vet­he­tik.

Meghökkentő hír, ő váltja Leekenst a fociválogatott élén?

Meghökkentő hír, ő váltja Leekenst a fociválogatott élén?

Nem hit­tünk a sze­münk­nek, ami­kor ol­vas­tuk: tény­leg vissza­tér­het a ko­rábbi ka­pi­tány?

Nem hit­tünk a sze­münk­nek, ami­kor ol­vas­tuk a fel­ve­tést: tény­leg vissza­tér­het a ko­rábbi szö­vet­ségi ka­pi­tány?

Leekens nem ússza meg, beszámolót várnak tőle

Leekens nem ússza meg, beszámolót várnak tőle

Dol­goz­hat to­vább a ka­pi­tány?

To­vábbra is nye­ret­len Georges Le­ekens ve­ze­té­sé­vel a ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott. Dol­goz­hat to­vább a szö­vet­ségi ka­pi­tány?

Megtaláltuk Dzsudzsák utódját? Ő lehet a válogatott új sztárja

Megtaláltuk Dzsudzsák utódját? Ő lehet a válogatott új sztárja

A 31 éves Dzs­u­dzsák Ba­lázs sé­rü­lés miatt nem ját­szott a ma­gyar vá­lo­ga­tott­ban az auszt­rá­lok ellen.

Focilegendánk állítja, Ronaldónak nincs esélye a vb-n

Focilegendánk állítja, Ronaldónak nincs esélye a vb-n

Kor­sza­kos zse­nik ellen játsz­ha­tott a vi­lág­baj­nok­sá­go­kon Nyi­lasi Tibor, aki két vb-n is sze­re­pelt a ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tot­tal.

Kor­sza­kos zse­nik ellen játsz­ha­tott a vi­lág­baj­nok­sá­go­kon Nyi­lasi Tibor, aki két vb-n is sze­re­pelt a ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tot­tal. A meg­ha­tá­rozó fo­cista a Ri­post­nak adott in­ter­jú­já­ban őszin­tén me­sélt a mos­tani vi­lág­baj­nok­ság­ról, il­letve a haj­dani nagy össze­csa­pá­sok­ról. Ma­ra­dona és Pla­tini ellen is ját­szott.

Leekens tényleg lemond? Válaszolt a focikapitány

Leekens tényleg lemond? Válaszolt a focikapitány

Nincs szur­koló, aki ma­rasz­talná a belga szak­em­bert. Nem csoda, eddig po­csék a mér­lege.

Nincs szur­koló, aki ma­rasz­talná a belga szak­em­bert. Nem csoda, eddig po­csék a mér­lege.

Leekens ellen tüntettek, reagált rá a kapitány

Leekens ellen tüntettek, reagált rá a kapitány

A ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott szom­ba­ton 2-1-es ve­re­sé­get szen­ve­dett Auszt­rá­li­á­tól.

A ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott szom­ba­ton 2-1-es ve­re­sé­get szen­ve­dett Auszt­rá­li­á­tól.

Rájuk vagyunk büszkék, magyar rekordok a vb-ken

Rájuk vagyunk büszkék, magyar rekordok a vb-ken

Ki­lenc vb-n sze­re­pel­tünk.

Ki­lenc lab­da­rúgó-vi­lág­baj­nok­sá­gon sze­re­pelt a ma­gyar vá­lo­ga­tott, amely szá­mos ma­ra­dandó nyo­mot ha­gyott maga után.

Hát ez hihetetlen, ilyen büszkén ünnepelt a magyar válogatott kapitánya

Hát ez hihetetlen, ilyen büszkén ünnepelt a magyar válogatott kapitánya

Nem a fo­cis­ták­ról van szó... Ért­he­tően bol­dog volt Lju­bo­mir Vran­jes a fon­tos szlo­vé­niai kézis di­a­dal után.

Komikus öngólok, Leekens bevégezte a válogatottnál?

Komikus öngólok, Leekens bevégezte a válogatottnál?

Auszt­rá­lia nyert Bu­da­pes­ten.

To­vábbra is nye­ret­len Georges Le­ekens ve­ze­té­sé­vel a ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott.

Vallomás, Dzsudzsák túl drága a magyar csapatoknak

Vallomás, Dzsudzsák túl drága a magyar csapatoknak

Kül­földi aján­la­tokra vár.

Dzs­u­dzsák Ba­lázs cá­folja, hogy Ma­gyar­or­szá­gon foly­tatná a pá­lya­fu­tá­sát. A ma­gyar fo­cista kül­földi aján­la­tokra vár.

Borított Leekens játékosa, újabb balhé a válogatottnál

Borított Leekens játékosa, újabb balhé a válogatottnál

Úgy fest, egyre töb­ben eme­lik fel a hang­ju­kat a ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott szö­vet­ségi ka­pi­tá­nya ellen.

Úgy fest, egyre töb­ben eme­lik fel a hang­ju­kat a ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott szö­vet­ségi ka­pi­tá­nya ellen.

Leekenst máris leváltják? Az utolsó esélye jöhet

Leekenst máris leváltják? Az utolsó esélye jöhet

Nye­ret­len a csa­pat a bel­gá­val.

Georges Le­ekens irá­nyí­tá­sá­val eddig három mér­kő­zést ját­szott a ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott, amely nem tu­dott meccset nyerni.

Az év vicce, ami a fociválogatottal történt az esti meccs előtt

Az év vicce, ami a fociválogatottal történt az esti meccs előtt

Most akkor ez a nyi­lat­ko­zat az el­len­fe­let mi­nő­síti, vagy a mi lab­da­rú­gá­sun­kat?

Most jelentették be: autóbaleset szenvedett a magyar válogatott focista

Most jelentették be: autóbaleset szenvedett a magyar válogatott focista

Nem ját­szik a fe­hér­oro­szok és auszt­rá­lok el­leni fel­ké­szü­lési mér­kő­zé­sén.

Nem ját­szik a fe­hér­oro­szok és auszt­rá­lok el­leni fel­ké­szü­lési mér­kő­zé­sén.

Drámai lépésre készül a magyar sztár?

Szívükhöz kaptak a rajongók: drámai lépésre készül a magyar sztár?

Könnyen lehet, hogy be­fe­jezi pá­lya­fu­tá­sát Dobi Edina.

Könnyen lehet, hogy be­fe­jezi pá­lya­fu­tá­sát Dobi Edina. Leg­alábbis a ka­pi­tány sza­va­i­ból erre lehet kö­vet­kez­tetni.

Lemondott sztárjáról a magyar kapitány

Megdöbbentő, lemondott sztárjáról a magyar válogatott kapitánya

Bíró At­tila leg­fris­sebb ke­re­tébe nem fért be az Eb-győz­tes Bujka Bar­bara.

Bíró At­tila leg­fris­sebb ke­re­tébe nem fért be az Eb-győz­tes Bujka Bar­bara. A ka­pi­tány in­doka mel­lett kö­zöl­jük a ke­re­tet is.

Visszatért a magyar válogatottba a botrányhős sportoló

Visszatért a magyar válogatottba a botrányhős sportoló

34 hó­na­pos el­til­tás után tért vissza Dudás Mik­lós. Most már ké­szül­het az Eu­rópa-baj­nok­ságra.

34 hó­na­pos el­til­tás után tért vissza Dudás Mik­lós. Most már ké­szül­het az Eu­rópa-baj­nok­ságra.

Nincs tovább: drámai hírt közölt a magyar válogatott sztárja

Nincs tovább: drámai hírt közölt a magyar válogatott sztárja

Har­sá­nyi Ger­gely­nek ez az utolsó sze­zonja. A vá­lo­ga­tot­tal két olim­pián is ne­gye­dik lett.

Har­sá­nyi Ger­gely­nek ez az utolsó sze­zonja. A vá­lo­ga­tot­tal két olim­pián is ne­gye­dik lett.

Megszólalt Csányi Sándor, ezért aggódik

Megszólalt Csányi Sándor, emiatt aggódik a magyar futballvezér

Az MLSZ el­nöke el­várja a vá­lo­ga­tot­tól, hogy ki­jus­son az Eu­rópa-baj­nok­ságra.

Az MLSZ el­nöke el­várja a vá­lo­ga­tot­tól, hogy ki­jus­son az Eu­rópa-baj­nok­ságra. Le­ekens­ről is be­szélt.

Lebukott Leekens, erre készül a magyar focikapitány

Lebukott Leekens, erre készül a magyar focikapitány

A belga edző meg­ta­nulna ma­gya­rul.

A belga edző hosszú hó­na­pokra ter­vez ide­haza, ezért sze­retne meg­ta­nulni ma­gya­rul.

Meglepő lépésre szánhatja el magát fociválogatottunk kapitánya

Meglepő lépésre szánhatja el magát fociválogatottunk kapitánya

Új fel­adat vár Le­ekensre? Bel­gi­um­ban tőle sem­min sem cso­dál­koz­ná­nak.

Új fel­adat vár Georges Le­ekensre? Bel­gi­um­ban már sem­min sem cso­dál­koz­ná­nak vele kap­cso­lat­ban.