CÍMKE: 'magtár'

Elképesztő, el kell hagynia Amerikát Tóth Verának

Elképesztő, el kell hagynia Amerikát Tóth Verának

Na­gyon csa­ló­dott az éne­kesnő.

Na­gyon sokat ké­szült los an­ge­lesi kon­cert­jére a gyö­nyörű éne­kesnő. Ren­ge­te­get pró­bált, hogy a kint élő ma­gya­rok­nak egy fan­tasz­ti­kus bulit csi­nál­jon.

Fizet a biztosító Galambos Lajosnak, egy pert már megnyert

Fizet a biztosító Galambos Lajosnak, egy pert már megnyert

Si­ke­rült meg­egyezni teg­nap a bí­ró­sá­gon a ze­nész­nek és biz­to­sí­tó­já­nak, aki rész­le­ges vagy tel­jes kárát meg­kapja.

Hozzá kellett nyúlni a Föld vésztartalékához!

Hozzá kellett nyúlni a Föld vésztartalékához!

Lé­te­zik egy vész­tá­roló, ahol ma­go­kat őrz­nek. Most ki kell venni be­lő­lük!

Lé­te­zik egy mag­tá­roló az északi sark­kö­rön túl, ahol nö­vé­nyek mag­vait tá­rol­ják sú­lyos ka­taszt­ró­fák, pél­dául atom­tá­ma­dás ese­tére. Most meg kell bon­tani!