CÍMKE: 'm7-es autópálya'

Szétvágott kisteherautó robogott a sztrádán

Szétvágott kisteherautó robogott a sztrádán

Egy román rend­számú kis­te­her­au­tós bor­zolta a ke­dé­lye­ket a hazai au­tó­pá­lyá­kon.

Öngyilkos akart lenni, az M7-es autópályán száguldott forgalommal szemben

Öngyilkos akart lenni, az M7-es autópályán száguldott forgalommal szemben

A 75 éves férfi meg akart halni, ezért ro­bo­gott for­ga­lom­mal szem­ben.

A 75 éves férfi meg akart halni, ezért ro­bo­gott for­ga­lom­mal szem­ben.

Razziáztak az ellenőrök az M7-esen: durva mi lapult a román kocsiban

Razziáztak az ellenőrök az M7-esen: durva mi lapult a román kocsiban

A pénz­ügy­őrök az au­tó­pá­lya So­mogy me­gyei sza­ka­szán el­len­őriz­ték az Olasz­or­szág felé tartó autót.

Öngyilkos akart lenni, megfordult az M7-esen az idős sofőr

Öngyilkos akart lenni, megfordult az M7-esen az idős sofőr

Ba­la­ton­bog­lár­nál fel­haj­tott az M7-esre, majd meg­for­dult, és egy szem­ből ér­kező ka­mi­on­nak akart haj­tani.

Ba­la­ton­bog­lár­nál fel­haj­tott az M7-esre, majd meg­for­dult, és egy szem­ből ér­kező ka­mi­on­nak akart haj­tani.

Durvul a helyzet az M7-es autópályán, el se indulj a Balatonra

Durvul a helyzet az M7-es autópályán, el se indulj a Balatonra

Ba­le­set miatt tel­jes az útzár.

Ba­le­set miatt tel­jes az útzár az M7-es au­tó­pá­lya Ba­la­ton felé ve­zető ol­da­lán, a 83-as ki­lo­mé­ter­nél!

Most kaptuk: Teljes káosz az M7-esen, kivonult a rendőrség

Most kaptuk: Teljes káosz az M7-esen, kivonult a rendőrség

Az M7-es au­tó­pá­lya mind­két ol­da­lán tor­ló­dásra kell szá­mí­tani! Fo­ko­zott kö­rül­te­kin­tést és tü­rel­met kér­nek a rend­őrök.

Az M7-es au­tó­pá­lya mind­két ol­da­lán tor­ló­dásra kell szá­mí­tani! Fo­ko­zott kö­rül­te­kin­tést és tü­rel­met kér­nek a rend­őrök.

Friss hír: Tömegkarambol az M7-esen, óriási a dugó a Balaton felé

Friss hír: Tömegkarambol az M7-esen, óriási a dugó a Balaton felé

Három autó üt­kö­zött össze Szé­kes­fe­hér­vár­nál, ezért a Ba­la­ton felé ve­zető ol­da­lon csak a belső sáv jár­ható.