CÍMKE: 'luxusautó'

1100 Suzukit vehetett volna Ronaldo az új kocsija árából

1100 Suzukit vehetett volna Ronaldo az új kocsija árából

Nem spó­rol az öt­szö­rös arany­lab­dás fo­cista, ha arról van szó, hogy meg­lepje magát.

Droglerakatot üzemeltetett László a fővárosi lakásában - videó

Droglerakatot üzemeltetett László a fővárosi lakásában - videó

H. László 30 mil­lió fo­rint ér­tékű dro­got tar­tott a la­ká­sá­ban. Raz­zi­áz­tak a nyo­mo­zók.

FRISS HÍREK

Döbbenet, az adósságban úszó MC Hawer újabb luxusjárgánnyal sokkol

Döbbenet, az adósságban úszó MC Hawer újabb luxusjárgánnyal sokkol

Ha­tal­mas tar­to­zást hal­mo­zott fel, mégis újabb lu­xus­au­tót vá­sá­rolt...

Ha­tal­mas tar­to­zást hal­mo­zott fel, mégis újabb lu­xus­au­tót vá­sá­rolt...

45 milliós autóval villog Gáspár Győző

45 milliós autóval villog Gáspár Győző

Azért ki­csit iri­gyek va­gyunk Gás­pár Győ­zőre. Bot­rá­nyok ide, vagy oda, neki va­la­hogy min­dig sok­mil­liós verda jut a fe­neke alá.

Azért ki­csit iri­gyek va­gyunk Gás­pár Győ­zőre. Bot­rá­nyok ide, vagy oda, neki va­la­hogy min­dig sok­mil­liós verda jut a fe­neke alá.

Lemond féltett kincséről a magyar foci sztárja

Lemond féltett kincséről a magyar foci sztárja

Kabát Péter ne­he­zen sza­ba­dul meg lu­xus­au­tó­já­tól. A be­fo­lyó pénzt jó­té­kony célra for­dítja.

Kabát Péter ne­he­zen sza­ba­dul meg lu­xus­au­tó­já­tól. A be­fo­lyó pénzt jó­té­kony célra for­dítja.

Mi mindent megérhetett ez a meggybordó Lamborghini!

Mi mindent megérhetett ez a gyönyörű, meggybordó Lamborghini!

A szinte kin­cset érő ve­te­rán autó ko­ráb­ban Sir Paul McCart­ney tu­laj­dona volt.

Nagyon bunkó luxusterepjárós akasztotta ki a kőbányai lakosokat

Nagyon bunkó luxusterepjárós akasztotta ki a kőbányai lakosokat

A nagy ko­csi­val járó ember, haj­la­mos a KRESZ sza­bá­lyait el­fej­teni.

Ha kel­lő­kép­pen nagy ko­csi­val jár az ember, haj­la­mos az ud­va­ri­as­ság­sza­bá­lyait fi­gyel­men kívül hagyni.

Ez őrület: Újabb tízmilliós luxusautóval vereti Győzike

Ez őrület: Újabb tízmilliós luxusautóval vereti Győzike

Me­gint ka­pott egy remek kis ver­dát...

Gás­pár Győző neve annak el­le­nére is jól cseng egy deb­re­ceni au­tó­ke­res­ke­dés szá­mára, ho­gy­au­tó­nep­per­ke­dés­sel gya­nu­sít­ják

Így reagál egy igazi luxusfeleség, ha nem kap elég pénzt

Így reagál egy igazi luxusfeleség, ha nem kap elég pénzt

Egy orosz mo­dell ne­he­zen dol­gozta fel, hogy párja nem hi­te­lezte meg a vál­lal­ko­zá­sát.

Egy orosz mo­dell ne­he­zen dol­gozta fel, hogy párja nem hi­te­lezte meg a vál­lal­ko­zá­sát. Bosszú­ból tönk­re­tette a lu­xus­au­tó­ját.

Luxusautót vett gyermeke születésnapjára Gáspár Laci!

Luxusautót vett gyermeke születésnapjára Gáspár Laci!

Az éne­kes min­dent megad a gyer­me­ke­i­nek.

Az éne­kes min­dent megad a gyer­me­ke­i­nek, ami­ről úgy gon­dolja, hogy bol­do­gab­bak le­het­nek.

Leleményesen üzent egy plázázó a luxusautósnak

Leleményesen üzent egy plázázó a luxusautósnak

Meg­szó­lalt egy lu­xus­autó "lelke"!

Nem bírta to­vább, meg­szó­lalt egy lu­xus­autó "lelke" a fő­vá­rosi Aréna Pláza par­ko­ló­já­ban. Leg­alábbis ez áll egy hu­mo­ros le­vél­ben.

Jó hírünk van: Maradt még tízmilliós luxusautó a Gáspár családban

Jó hírünk van: Maradt még tízmilliós luxusautó a Gáspár családban

Úgy tűnik, még­sem fog­lalt le min­den ér­té­ket tőlük a Nem­zeti Adó- és Vám­hi­va­tal!

Kiderült, miből telik Győzikének a luxuséletre

Kiderült, miből telik Győzikének a luxuséletre

A Ri­post meg­tudta, hon­nan van pénze Gás­pár Győ­ző­nek, aki nap mint nap lu­xus­jár­gá­nyok­kal köz­le­ke­dik.

A Ri­post meg­tudta, hon­nan van pénze Gás­pár Győ­ző­nek, aki nap mint nap lu­xus­jár­gá­nyok­kal köz­le­ke­dik.

2 éve Botka nevén van a 25 milliós luxusautó! Hamis a vagyonnyilatkozat!

2 éve Botka nevén van a 25 milliós luxusautó! Hamis a vagyonnyilatkozat!

Sze­ge­den sokan tud­tak róla, hogy a pol­gár­mes­ter évek óta ...

Sze­ge­den sokan tud­tak róla, hogy a pol­gár­mes­ter évek óta nem a va­ló­ság­nak meg­fe­lelő va­gyon­nyi­lat­ko­za­tot ad be, ami­kor egy­sze­rűen le­ta­gadja a 25 mil­liós ame­ri­kai dzsi­pet.

Ilyen luxusautót kapott Lagzi Lajcsi lánya

Ilyen luxusautót kapott Lagzi Lajcsi lánya

A 17 éves lány olyan ko­csit ka­pott, ami­ről sokan még ál­modni sem mer­nek...

A 17 éves lány olyan ko­csit ka­pott, ami­ről sokan még ál­modni sem mer­nek...

Lehet ennél jobb napod? Átvette 600 milliós Ferrariját a budapesti autós!

Lehet ennél jobb napod? Átvette 600 milliós Ferrariját a budapesti autós!

A csúcs­mo­dell 600 mil­lió fo­rintba kerül, és mind­össze 200 da­ra­bot gyár­ta­nak be­lőle. Au­tóőrül­tek, indul a va­dá­szat!

Berki most igazán ráfázhat

Berki most igazán ráfázhat

Fel­je­len­tet­ték a TV2 sztár­ját!

Jó az, ha az em­ber­nek szép és gyors au­tója van. Az sem baj, ha gyor­san megy. A TV2 sztárja most igen nagy sla­masz­ti­kába ke­rült, nézd csak meg, mi tör­tént...

65 milliós verdát tört ripityára az autópályán a notórius gyorshajtó!

65 milliós verdát tört ripityára az autópályán a notórius gyorshajtó!

A fe­dél­zeti ka­mera köz­vet­len kö­zel­ről vette fel a nem min­den­napi üt­kö­zést...

Ennyit kell melóznod, hogy olyan autód legyen, mint egy futballsztárnak!

Ennyit kell melóznod, hogy olyan autód legyen, mint egy futballsztárnak!

Csak az éves bé­rün­ket és az autó árát kell be­ír­nunk egy kal­ku­lá­torba, és máris ter­vez­get­he­tünk...

Áron alul szabadulna meg luxusautójától Tóth Vera

Áron alul szabadulna meg luxusautójától Tóth Vera

Az éne­kesnő több mint négy mil­li­ó­ért hir­deti a Fa­ce­boo­kon menő jár­gá­nyát. Emi­att olyan sür­gős neki.

Az éne­kesnő több mint négy mil­li­ó­ért hir­deti a Fa­ce­boo­kon menő jár­gá­nyát. Emi­att olyan sür­gős neki.

Máris összetörte luxusautóját Győzike

Máris összetörte luxusautóját Győzike

A roma rap­per Fa­ce­book-ol­da­lára egy ér­de­kes be­jegy­zést posz­tolt.

A roma rap­per Fa­ce­book-ol­da­lára egy ér­de­kes be­jegy­zést posz­tolt. Gás­pár Győző egy kom­men­tet akart csak meg­mu­tatni kö­ve­tő­i­nek, de ebből az is ki­de­rült, hogy össze­törte a ka­rá­csonyra ka­pott szpon­zor­au­tó­ját.

12 milliós karácsonyi ajándékot kapott Győzike lánya

12 milliós karácsonyi ajándékot kapott Győzike lánya

Vil­lám­gyors lu­xus­autó tu­laj­do­nosa.

Gás­pár Eve­lin ugyan még csak 21 éves, de máris egy vil­lám­gyors lu­xus­autó bol­dog tu­laj­do­nosa. Hála az ap­já­nak, Győ­zi­ké­nek.

Rejtélyes módon gyulladt ki a frissen szervizelt luxusautó Szombathelyen

Rejtélyes módon gyulladt ki a frissen szervizelt luxusautó Szombathelyen

Éppen a szer­viz­ből hozta el tu­laj­do­nosa a ko­csit, pár ut­cá­nyira ju­tott vele.

Éppen a szer­viz­ből hozta el tu­laj­do­nosa a ko­csi­ját, de csak alig pár ut­cá­nyira ju­tott vele.

Kirabolták a csatárt, 100 millió a kára

Kirabolták a csatárt, 100 millió a kár

Drága volt a nya­ra­lás, ug­rott három lu­xus­verda is.

Drága volt a nya­ra­lása a Han­no­ver sztár­já­nak. Amíg a csa­lád­já­val ha­za­ug­rott Af­ri­kába, ki­rá­mol­ták a házát és a ga­rá­zsát. Tíz­ez­rek­nek van szik­la­szi­lárd ali­bi­jük.

Dzsudzsák egy csapatban Maradonával, C. Ronaldóval és Rooneyval!

Dzsudzsák egy csapatban
C. Ronaldóval és Rooneyval!

A gáz­pe­dál nem labda: 11 fut­ball­sztár, akik porrá zúz­ták a szu­per­ver­dá­i­kat.