CÍMKE: 'köd'

Bedurvul az időjárás, a ködben jönnek a viharok

Bedurvul az időjárás, a ködben jönnek a viharok

A kö­vet­kező na­pok­ban még nagy szük­ség lesz az es­er­nyőkre, és ennyi­vel sem ússzuk meg!

Durva hidegfront tart az ország felé, eddig tart a tavaszias idő

Durva hidegfront tart az ország felé, eddig tart a tavaszias idő

Már a ri­asz­tást is ki­ad­ták, az át­lát­ha­tat­lan köd­től a kö­vet­kező na­pok­ban sem sza­ba­du­lunk.

FRISS HÍREK

Veszélyes, ami ma belerondít a tavaszias időbe

Veszélyes, ami ma belerondít a tavaszias időbe

Mu­tat­juk, hol kell na­gyon vi­gyázni! Sok he­lyen azon­ban elő­bú­jik a nap és fel­me­leg­szik a le­vegő.

Mu­tat­juk, hol kell na­gyon vi­gyázni! Sok he­lyen azon­ban elő­bú­jik a nap és fel­me­leg­szik a le­vegő.

Riasztást adtak ki, itt teremthet veszélyes helyzetet a mai időjárás

Riasztást adtak ki, itt teremthet veszélyes helyzetet a mai időjárás

A sűrű köd­től nem sza­ba­du­lunk még dél­után sem.

A sűrű köd­től nem sza­ba­du­lunk, sőt ez még dél­után is ront­hat a lá­tási vi­szo­nyo­kon.

Sok napsütésre számíthatunk, de előtte még megkínoz az időjárás

Sok napsütésre számíthatunk, de előtte még megkínoz az időjárás

Sok ködre és pá­rára kell szá­mí­tani reg­ge­lente.

Sok ködre és pá­rára kell szá­mí­tani reg­ge­lente.

Tudod, mi jön még a ködös, fagyos időben? Meg fogsz lepődni!

Tudod, mi jön még a ködös, fagyos időben? Meg fogsz lepődni!

Mu­tat­juk, mit hoz a hét­vége!

Van­nak még jó és rossz hí­re­ink a kö­vet­kező napok elő­re­jel­zé­sé­vel kap­cso­lat­ban. Mu­tat­juk, mit hoz a hét­vége!

Sűrű köd telepszik az országra, de nem csak ezzel kell ma számolni

Sűrű köd telepszik az országra, de nem csak ezzel kell ma számolni

A haj­nali mí­nu­szok­tól sem sza­ba­du­lunk. Mu­tat­juk, mi jön még az elő­re­jel­zé­sek sze­rint!

A haj­nali mí­nu­szok­tól sem sza­ba­du­lunk. Mu­tat­juk, mi jön még az elő­re­jel­zé­sek sze­rint!

Dermesztő szél ront ma a helyzeten, itt kell nagyon vigyázni

Dermesztő szél ront ma a helyzeten, itt kell nagyon vigyázni

Akár mí­nusz nyolc fok is lehet.

Akár mí­nusz nyolc fokig is hűl­het a le­vegő hő­mér­sék­lete, rá­adá­sul reg­gel a sűrű köd ve­szé­lyessé teszi a köz­le­ke­dést.

Durva köddel indul a reggel, aztán nagy meglepetés jön

Durva köddel indul a reggel, aztán nagy meglepetés jön

Van jó hí­rünk is!

A haj­nali mí­nu­szok­tól és az erős szél­től nem sza­ba­du­lunk, de azért van jó hí­rünk is!

Durva mínuszokra készülj a ködös időben, itt kell nagyon vigyázni

Durva mínuszokra készülj a ködös időben, itt kell nagyon vigyázni

Az elő­re­jel­zé­sek sze­rint a kö­vet­kező na­pok­ban nem vár­ható eső.

Annyi jó hír­rel azért szol­gál­ha­tunk, hogy az elő­re­jel­zé­sek sze­rint a kö­vet­kező na­pok­ban nem vár­ható eső.

Erre készülj, nem a sűrű köd lesz ma a legrosszabb!

Erre készülj, nem a sűrű köd lesz ma a legrosszabb!

Nem csoda, ha ebben a bo­ron­gós idő­ben semmi ked­ved ki­moz­dulni ott­hon­ról...

Nem csoda, ha ebben a bo­ron­gós idő­ben semmi ked­ved ki­moz­dulni ott­hon­ról... Mu­tat­juk, hogy mi jön még ma!

Több fronton támad az időjárás, itt kell nagyon vigyázni

Több fronton támad az időjárás, itt kell nagyon vigyázni

A köd ve­szé­lyes hely­ze­te­ket te­remt.

Der­mesz­tően hideg lesz a sze­les idő­ben, rá­adá­sul a sűrű köd ve­szé­lyes hely­ze­te­ket te­remt­het. Mu­tat­juk, mi jön még!

Mi jöhet még? Átláthatatlan a köd, havazás tart az ország felé

Mi jöhet még? Átláthatatlan a köd, havazás tart az ország felé

A reg­ge­lek fa­gyo­san ala­kul­nak, az erős szél pedig még der­mesz­tőbbé teszi a hét­fői idő­já­rást.

Máris belopózott a tavasz, jelentős felmelegedés jön a napokban

Máris belopózott a tavasz, jelentős felmelegedés jön a napokban

A le­vegő fo­ko­za­to­san me­leg­szik, egé­szen a hét vé­géig.

A le­vegő fo­ko­za­to­san me­leg­szik, egé­szen a hét vé­géig, ami­kor már 10 fok fö­lötti hő­mér­sék­le­tet is mér­he­tünk.

Átláthatatlan köd telepszik az országra, de nem ez lesz a legrosszabb

Átláthatatlan köd telepszik az országra, de nem ez lesz a legrosszabb az időjárásban

A me­te­o­ro­ló­gu­sok ki­ad­ták a ri­asz­tást! Eső, néhol hó is vár­ható.

A me­te­o­ro­ló­gu­sok ki­ad­ták a ri­asz­tást! Eső, néhol hó is vár­ható, ugyan­ak­kor az elő­re­jel­zé­sek sze­rint a hő­mér­sék­let ked­ve­zőb­ben ala­kul­hat, mint az el­múlt na­pok­ban.

Kellemetlen meglepetéseket hoz az év végi időjárás, erre készülj!

Kellemetlen meglepetéseket hoz az év végi időjárás, erre készülj!

Ónos eső, köd, szél és fagy is vár­ható az utolsó na­po­kon.

Ónos eső, köd, szél és fagy is vár­ható az utolsó na­po­kon, végül pedig hi­deg­front ér­ke­zik ha­zánkba.

Durva köd telepszik az országra, ónos eső is közeleg

Durva köd telepszik az országra, ónos eső is közeleg

Ki­ad­ták a ri­asz­tást!

Ki­ad­ták a ri­asz­tást! A kö­vet­kező na­pok­ban fa­gyos, szürke idő lesz jel­lemző az elő­re­jel­zé­sek sze­rint.

Ónos eső és köd: mutatjuk, hol lesz a legrosszabb a helyzet

Ónos eső és köd: mutatjuk, hol lesz a legrosszabb a helyzet

Az utak is le­fagy­hat­nak.

A me­te­o­ro­ló­gu­sok a köd miatt ri­asz­tást is ki­ad­tak. A kö­vet­kező na­pok­ban hideg idő lesz, az utak is le­fagy­hat­nak.

Sűrű köddel és durva hideggel indul a reggel, de ez még csak a kezdet

Sűrű köddel és durva hideggel indul a reggel, de ez még csak a kezdet

Der­mesztő mí­nu­szokra kell ké­szülni, és a kö­vet­kező na­pok­ban egyre több esély lesz a ha­va­zásra.

Dermesztő hideggel indulnak a reggelek, mutatjuk, mikor esik először hó

Dermesztő hideggel indulnak a reggelek, mutatjuk, mikor esik először hó

A kö­vet­kező na­pok­ban egyre ke­vésbé me­leg­szik fel a le­vegő, sőt hét­vé­gén akár ha­va­zás is lehet.

Ilyen se volt még, egyszerre több fronton támad a dermesztő időjárás

Ilyen se volt még, egyszerre több fronton támad a dermesztő időjárás

Az égiek nem lesz­nek ke­gye­sek: ónos esőre, hóra és ködre is ké­szülni kell.

Az égiek nem lesz­nek ke­gye­sek a na­pok­ban: ónos esőre, hóra és sűrű ködre is ké­szülni kell.

Ebben nem lesz köszönet, sűrű köd és eső teszi borússá az időjárást

Ebben nem lesz köszönet, sűrű köd és eső teszi borússá az időjárást

Ki­ad­ták a ri­asz­tást! Ér­de­mes köz­le­ke­dés­nél na­gyon fi­gyelni, mert az idő­já­rás ve­szé­lyes hely­ze­te­ket te­remt­het.

Összecsapnak az elemek, újabb riasztást adott ki a meteorológia

Összecsapnak az elemek, újabb riasztást adott ki a meteorológia

A ha­va­zást fel­váltja az esős idő. Borús, ködös és hűvös napok kö­vet­kez­nek az elő­re­jel­zé­sek sze­rint.

Ezzel vége a felhőtlen időnek: mutatjuk, hol csap le ma az eső

Ezzel vége a felhőtlen időnek: mutatjuk, hol csap le ma az eső

Fo­ko­za­to­san lehűl a le­vegő hő­mér­sék­lete, rá­adá­sul a sűrű köd­től sem sza­ba­du­lunk. Ki­ad­ták a ri­asz­tást!

Fo­ko­za­to­san lehűl a le­vegő hő­mér­sék­lete, rá­adá­sul a sűrű köd­től sem sza­ba­du­lunk. Ki­ad­ták a ri­asz­tást!

Reggel riasztás, délután meg nyárias idő lesz

Reggel riasztás, délután meg nyárias idő lesz

Még két napig ki­tart a jó idő, de reg­ge­lente nagy köd vár­ható. Eső nem lesz, dél­utánra jön a fel­me­le­ge­dés.

Még két napig ki­tart a jó idő, de reg­ge­lente nagy köd vár­ható. Eső nem lesz, dél­utánra jön a fel­me­le­ge­dés.

Csavar jön az időjárásban, ma délután érkezik a meglepetés

Csavar jön az időjárásban, ma délután érkezik a meglepetés

Reg­gelre vi­szont ki­ad­ták a ri­asz­tást a me­te­o­ro­ló­gu­sok. De már nem kell so­káig ag­gódni!

Veszélyesen indul a reggel, a fél ország riasztást kapott

Veszélyesen indul a reggel, a fél ország riasztást kapott

A sűrű köd­től nem sza­ba­du­lunk.

A sűrű, át­lát­ha­tat­lan köd­től to­vábbra sem sza­ba­du­lunk. Erős szélre is ké­szülni kell, a hő­mér­sék­let már nem fogja el­érni a 20 fokot.

Figyelmeztetést adott ki a Meteorológiai Szolgálat, megvan az oka...

Figyelmeztetést adott ki a Meteorológiai Szolgálat, megvan az oka...

Óva­tos köz­le­ke­désre fi­gyel­mez­tet­nek.

Óva­tos köz­le­ke­désre fi­gyel­mez­tet­nek.

Elképesztő látvány: eddig csak apadt, most eltűnt a Duna - fotók

Elképesztő látvány: eddig csak apadt, most eltűnt a Duna - fotók

A ma­kacs ködöt még a dél­előtti nap­fény sem osz­latta egy­ből el, így szó sze­rint el­tűnt a Duna a sze­münk elől.

A ma­kacs ködöt még a dél­előtti nap­fény sem osz­latta egy­ből el, így szó sze­rint el­tűnt a Duna.

Kiadták a riasztást: lehűl a levegő, de nem ez lesz a legrosszabb

Kiadták a riasztást: lehűl a levegő, de nem ez lesz a legrosszabb

A sűrű köd­től nem sza­ba­du­lunk!

A sűrű köd­től nem sza­ba­du­lunk reg­ge­lente. Emel­lett néhol szélre is ké­szülni kell!

Eddig úsztuk meg: mutatjuk, mikor jön az esős idő

Eddig úsztuk meg: mutatjuk, mikor jön az esős idő

Ri­asz­tást adtak ki a köd miatt!

Ri­asz­tást adtak ki az át­lát­ha­tat­lan köd miatt több me­gyére is Ma­gyar­or­szá­gon, de nem­so­kára más kel­le­met­len­sé­gek­kel is szá­molni kell.

Ma bekeményít az időjárás, mutatjuk a veszélyzónákat

Ma bekeményít az időjárás, mutatjuk a veszélyzónákat

A sűrű köd miatt ri­asz­tást adott ki a me­te­o­ro­ló­gia, a szél pedig csak to­vább bor­zolja a ke­dé­lye­ket.

A sűrű köd miatt ri­asz­tást adott ki a me­te­o­ro­ló­gia, a szél pedig csak to­vább bor­zolja a ke­dé­lye­ket. Ma­xi­mum 19 fok lesz! Hosszúra nyúlt a kel­le­mes, he­lyen­ként már a késő nya­rat idéző idő, így va­ló­szí­nű­leg most sokak bá­na­tára las­san va­ló­ban no­vem­be­rire vált az idő­já­rás.

Veszélyesen indul a ma reggel, ide adtak ki riasztást

Veszélyesen indul a ma reggel, ide adtak ki riasztást

Mu­tat­juk a ve­szély­zó­ná­kat! A sűrű ködös reg­gelt aztán kel­le­me­sebb idő váltja fel.

Mu­tat­juk a ve­szély­zó­ná­kat! A sűrű ködös reg­gelt aztán kel­le­me­sebb idő váltja fel. Néhol vi­szont az erős szélre is ké­szülni kell!

Durva meglepetéssel indul a hét, ezekre a megyékre adtak ki riasztást

Durva meglepetéssel indul a hét, ezekre a megyékre adtak ki riasztást

A le­vegő hő­mér­sék­lete még a héten sem esik erő­sen vissza.

A le­vegő hő­mér­sék­lete még a héten sem esik erő­sen vissza.

Riasztást adtak ki a meteorológusok, mutatjuk hol lesz tartós köd

Riasztást adtak ki a meteorológusok, mutatjuk hol lesz tartós köd

A jövő héten is jó idő lesz nap­köz­ben, ám reg­ge­lente már a leg­több he­lyen sűrű köd­del kell szá­mol­nunk.

Átláthatatlan köd telepszik az országra, de nem ez lesz a legrosszabb

Átláthatatlan köd telepszik az országra, de nem ez lesz a legrosszabb

A kö­vet­kező na­pok­ban le­han­goló időre kell ké­szülni. Néhol eső is vár­ható, a szél pedig to­vább bor­zolja a ke­dé­lye­ket!

Sűrű köd telepszik az országra, de délután jön a meglepetés

Sűrű köd telepszik az országra, de délután jön a meglepetés

A hő­mér­sék­let ked­ve­zően ala­kul.

A le­vegő hő­mér­sék­lete iga­zán ked­ve­zően ala­kul, és az elő­re­jel­zé­sek sze­rint az eső sem ron­dít bele a ra­gyogó időbe.

Elképesztő, mi zajlott a Dunakanyarnál, lekamerázták a történteket

Elképesztő, mi zajlott a Dunakanyarnál, lekamerázták a történteket

Most te is meg­néz­he­ted, mi tör­tént haj­nal­ban!

Most te is meg­néz­he­ted, mi tör­tént haj­nal­ban!

Közölte a meteorológia: meglepetést tartogat a hétvégi időjárás

Közölte a meteorológia: meglepetést tartogat a hétvégi időjárás

A szél to­vább bor­zol­hatja a ke­dé­lye­ket a kö­vet­kező na­pok­ban, de összes­sé­gé­ben nem na­gyon van miért ag­gódni.

Egyetlen dolog teszi tönkre ma reggel a napos időt, erre készülj

Egyetlen dolog teszi tönkre ma reggel a napos időt, erre készülj

Dé­lu­tánra vi­szont csupa jó hí­rünk van, akkor már nyu­god­tan él­vez­het­jük a meleg, szá­raz időt.

Pánik a repülőn, átláthatatlan köd lepte el a fedélzetet

Pánik a repülőn, átláthatatlan köd lepte el a fedélzetet

Egy utas el­hányta magát, a gye­re­kek pedig sírni kezd­tek egy szem­tanú sze­rint.

Egy utas el­hányta magát, a gye­re­kek pedig sírni kezd­tek egy szem­tanú sze­rint.

Köddel jön az eső, délután pedig a nagy meglepetés

Köddel jön az eső, délután pedig a nagy meglepetés

Néhol erős szélre is szá­mí­tani kell, de nap­köz­ben azért nem lesz rossz a hely­zet.

Néhol erős szélre is szá­mí­tani kell, de nap­köz­ben azért nem lesz rossz a hely­zet.

Több fronton támad az időjárás, ide adtak ki vészjelzést

Több fronton támad az időjárás, ide adtak ki vészjelzést

Hó, eső és szél is jön.

Hóval és eső­vel is meg kell küz­de­nünk a ködös idő­ben. A szél csak to­vább bor­zolja a ke­dé­lye­ket.

Hó és eső nehezíti meg a napot az átláthatatlan ködben

Hó és eső nehezíti meg a napot az átláthatatlan ködben

Meg­le­pe­tést is tar­to­gat az idő­já­rás.

Bár a té­lies idő­től még min­dig nem sza­ba­du­lunk, kel­le­mes meg­le­pe­tést is tar­to­gat az idő­já­rás.

Kiadták a riasztást az átláthatatlan köd miatt, mutatjuk a veszélyzónákat

Kiadták a riasztást az átláthatatlan köd miatt, mutatjuk a veszélyzónákat

Egyre me­le­gebb lesz a le­vegő hő­mér­sék­lete, de zá­po­rok elő­for­dul­hat­nak.

Egyre me­le­gebb lesz a le­vegő hő­mér­sék­lete, de zá­po­rok még elő­for­dul­hat­nak az elő­re­jel­zé­sek sze­rint.

Kemény mínuszok jönnek - mutatjuk, hol lesz fagy és havazás

Kemény mínuszok jönnek - mutatjuk, hol lesz fagy és havazás

A kö­vet­kező na­pok­ban még to­vább hűl a le­vegő hő­mér­sék­lete, meg­mu­tatja igazi arcát a tél.

A kö­vet­kező na­pok­ban még to­vább hűl a le­vegő hő­mér­sék­lete, meg­mu­tatja igazi arcát a tél.

Csavar az időjárásban: mutatjuk, mikor jön a szokatlan meleg

Csavar az időjárásban: mutatjuk, mikor jön a szokatlan meleg

Fel­me­leg­szik a le­vegő hő­mér­sék­lete!

Végre fel­me­leg­szik a le­vegő hő­mér­sék­lete, de né­hány kel­le­met­len­ségre azért jobb fel­ké­szülni.

Köd telepszik az országra, borongós idővel folytatódik a hét

Köd telepszik az országra, borongós idővel folytatódik a hét

Saj­nos az idő­já­rás elő­ve­szi ko­mo­rabb arcát, így a kö­vet­kező na­pok­ban több kel­le­met­len­ség­gel is szá­mol­nunk kell.

Közölte a meteorológia: szélviharral jönnek a hajnali mínuszok

Közölte a meteorológia: szélviharral jönnek a hajnali mínuszok

Ködre is szá­mí­tani kell. Ugya­n­ak­kor a dél­utá­nok kel­le­me­seb­ben tel­nek.

Az erős szél mel­lett ködre is szá­mí­tani kell. Ugya­n­ak­kor a dél­utá­nok kel­le­me­seb­ben tel­nek majd az elő­re­jel­zé­sek sze­rint.

Riasztást kapott az ország, veszélyes helyzeteket teremthet az időjárás

Riasztást kapott az ország, veszélyes helyzeteket teremthet az időjárás

Az elő­re­jel­zé­sek sze­rint át­lát­ha­tat­lan köd­del in­dul­nak a reg­ge­lek.

Az elő­re­jel­zé­sek sze­rint át­lát­ha­tat­lan köd­del in­dul­nak a reg­ge­lek. Azt is mu­tat­juk, mikor jön az eső!

Hihetetlen idővel köszönt ránk a vasárnap

Hihetetlen idővel köszönt ránk a vasárnap

Igazi ta­va­szias idő lesz va­sár­nap, a hő­mérő hi­gany­szála a 16 fokot is el­ér­heti.

Igazi ta­va­szias idő lesz va­sár­nap, a hő­mérő hi­gany­szála a 16 fokot is el­ér­heti.

Lehetetlen idővel köszönt be a hétvége, erre készülj

Lehetetlen idővel köszönt be a hétvége, erre készülj

De a hő­mér­sék­let ked­ve­zően ala­kul.

Bár a hő­mér­sék­let ked­ve­zően ala­kul, azért tar­to­gat kel­le­met­len meg­le­pe­té­se­ket is az idő­já­rás.

Durva széllel érkezik az eső, de még reggel jön az igazi meglepetés

Durva széllel érkezik az eső, de még reggel jön az igazi meglepetés

Át­lát­ha­tat­lan köd te­lep­szik az or­szágra, ami­től az elő­re­jel­zé­sek sze­rint nap­köz­ben sem sza­ba­du­lunk.

Figyelmeztetnek a meteorológusok: kegyetlen fordulat az időjárásban

Figyelmeztetnek a meteorológusok: kegyetlen fordulat az időjárásban

Több me­gyére is ki­ad­ták a ri­asz­tást a köd miatt, az au­tó­sok na­gyon rossz lá­tási vi­szo­nyokra szá­mít­hat­nak.

Bekeményít az időjárás: köddel érkezik a fagy

Bekeményít az időjárás: köddel érkezik a fagy

Ne­he­zen indul a hétfő.

Ne­he­zen indul a hétfő: hó­esés, néhol ónos eső kí­séri a der­mesztő hi­de­get, de saj­nos a to­váb­bi­ak­ban sem szá­mít­ha­tunk sok jóra.

Kiadták a riasztást, durva köddel folytatódik az ünnep

Kiadták a riasztást, durva köddel folytatódik az ünnep

Sűrű ködre kell szá­mí­tani ka­rá­csony más­nap­ján, de nem­so­kára a várva várt hó is meg­ér­ke­zik.

Sűrű ködre kell szá­mí­tani ka­rá­csony más­nap­ján, de nem­so­kára a várva várt hó is meg­ér­ke­zik.

Bekeményít a tél, jönnek az eddigi legdurvább mínuszok

Bekeményít a tél, jönnek az eddigi legdurvább mínuszok

Na­gyon vi­gyázz!

Na­gyon vi­gyázz! A párás, ködös reg­ge­lek ve­szé­lyes hely­ze­te­ket te­remt­het­nek a köz­le­ke­dés­ben.

Kiadták a riasztást: dermesztő faggyal jön az év lehűlése

Kiadták a riasztást: dermesztő faggyal jön az év lehűlése

A kö­vet­kező na­pok­ban nem csak a hóval és az erős szél­lel kell meg­küz­de­nünk.

A kö­vet­kező na­pok­ban nem csak a hóval és az erős szél­lel kell meg­küz­de­nünk. Saj­nos, még ezek­nél is rosszabb me­te­o­ro­ló­giai je­len­ség vár ránk.

Brutális vérengzést művelt a köd, több tetem hevert a pózna alatt

Brutális vérengzést művelt a köd, több tetem hevert a pózna alatt

A teg­napi ködös nap még a szo­kott­nál is több madár pusz­tu­lá­sát okozta.

A teg­napi ködös nap még a szo­kott­nál is több madár pusz­tu­lá­sát okozta.

Átláthatatlan köd és fagy csap le az országra, mutatjuk a veszélyzónákat

Átláthatatlan köd és fagy csap le az országra, mutatjuk a veszélyzónákat

A kö­vet­kező na­pok­ban a mí­nu­szok­kal is meg kell küz­de­nünk, de más kel­le­met­len­sé­gek­kel is szá­molni kell.

Kiadták a riasztást: baljós köd telepszik az országra

Kiadták a riasztást: baljós köd telepszik az országra

Mu­tat­juk a ve­szély­zó­ná­kat!

A kö­vet­kező na­pok­ban az eső­vel és az erős szél­lel is szá­molni kell. Mu­tat­juk a ve­szély­zó­ná­kat!

Kiadták a vészjelzést: nagy esővel jön a rendkívüli idő

Kiadták a vészjelzést: nagy esővel jön a rendkívüli idő

Eső, erős szél és köd - ez jel­lemzi majd a kö­vet­kező napok idő­já­rá­sát az elő­re­jel­zé­sek sze­rint.

Eső, erős szél és köd - ez jel­lemzi majd a kö­vet­kező napok idő­já­rá­sát az elő­re­jel­zé­sek sze­rint.

Bekeményít az időjárás, hóvihar csap le ránk a ködös időben

Bekeményít az időjárás, hóvihar csap le ránk a ködös időben

A kö­vet­kező na­pok­ban meg­mu­tatja té­lies arcát az idő­já­rás. Több kel­le­met­len­ség­gel is szá­mol­nunk kell.

A kö­vet­kező na­pok­ban meg­mu­tatja té­lies arcát az idő­já­rás. Több kel­le­met­len­ség­gel is szá­mol­nunk kell.

Megbolondult az időjárás, ma minden a nyakunkba szakad

Megbolondult az időjárás, ma minden a nyakunkba szakad

Eső, sőt hó is eshet!

Eső, sőt hó is eshet, de még ennyi­vel sem ússzuk meg! A kö­vet­kező na­pok­ban der­mesztő időre kell ké­szülni.

Kétségbeesetten keresi egy magyar édesanya a lányát elütő autóst

Kétségbeesetten keresi egy magyar édesanya a lányát elütő autóst

Rom­la­nak a lá­tási vi­szo­nyok, de mintha ezzel a köz­le­ke­dők mit sem tö­rőd­né­nek: a szo­ká­sos­nál több bal­eset tör­té­nik!

Lecsap a hó, ítéletidőre kell készülni vasárnap

Lecsap a hó, ítéletidőre kell készülni vasárnap

A hő­mér­sék­let nem lesz iga­zán zord, de hóval és köd­del kell meg­küz­deni.

A hő­mér­sék­let nem lesz iga­zán zord, de hóval és köd­del kell meg­küz­deni.

Kínzó fordulat jön, kemény faggyal riogat a meteorológia

Kínzó fordulat jön, kemény faggyal riogat a meteorológia

A kö­vet­kező na­pok­ban nem sza­ba­du­lunk az eső­től és az erős szél­től. A ködös reg­gelt még rosszabb idő kö­veti.

A kö­vet­kező na­pok­ban nem sza­ba­du­lunk az eső­től és az erős szél­től. A ködös reg­gelt még rosszabb idő kö­veti.

Erre nem gondoltál! Kiszámíthatatlan idővel folytatódik a hét

Erre nem gondoltál! Kiszámíthatatlan idővel folytatódik a hét

A kö­vet­kező na­pok­ban kel­le­met­le­nebbre for­dul az idő­já­rás.

A kö­vet­kező na­pok­ban kel­le­met­le­nebbre for­dul az idő­já­rás. Mu­tat­juk is, mire kell ké­szülni.

Ez már sok: faggyal és átláthatatlan köddel ront ránk az időjárás

Ez már sok: faggyal és átláthatatlan köddel ront ránk az időjárás

Az eső is vissza­tér.

És ha mindez nem lenne elég, az eső is vissza­tér. Mu­tat­juk, hogy az or­szág mely te­rü­le­tén kell kü­lö­nö­sen ké­szülni!

Riasztást kapott az ország: mutatjuk, mikor tör ránk a sötét csapadékzóna

Riasztást kapott az ország: mutatjuk, mikor tör ránk a sötét csapadékzóna

Ködös, esős időt ka­punk a nya­kunkba hét­vé­gén. A hir­te­len le­hű­lés­sel is szá­mol­nunk kell!

Vészjelzést adtak ki a fél országra

Vészjelzést adtak ki a fél országra

Fi­gyel­mez­te­tést adott ki az Or­szá­gos Me­te­o­ro­ló­giai Szol­gá­lat a tar­tós, sűrű köd miatt. Csü­tör­tök este és pén­te­ken vár­ha­tóan ismét rom­la­nak a lá­tási vi­szo­nyok.

Fi­gyel­mez­te­tést adott ki az Or­szá­gos Me­te­o­ro­ló­giai Szol­gá­lat a tar­tós, sűrű köd miatt. Csü­tör­tök este az or­szág északi és nyu­gati felén vár­ha­tóan ismét rom­la­nak a lá­tási vi­szo­nyok.

Közölte a meteorológiai: erős széllel érkezik a különös idő

Közölte a meteorológiai: erős széllel érkezik a különös idő

A reg­ge­lek to­vábbra is kö­dö­sen in­dul­nak, de az elő­re­jel­zé­sek sze­rint a hő­mér­sék­let ked­ve­zően vál­to­zik.

Riasztást adtak ki: óriási köd lepi el az országot, mutatjuk a veszélyzónákat

Riasztást adtak ki: óriási köd lepi el az országot, mutatjuk a veszélyzónákat

A köd­lepte tá­ja­kon hű­vö­sebb lesz, és a köz­le­ke­dés is ri­zi­kóssá válik. Borús, esős időre kell ké­szülni.

Meglepő időjárással indul a hét, a reggelekben nem lesz köszönet

Meglepő időjárással indul a hét, a reggelekben nem lesz köszönet

Ugyan már ok­tó­ber kö­zepe van, mégis ta­va­szias me­legre van ki­lá­tás.

Ugyan már ok­tó­ber kö­zepe van, mégis fe­les­le­ges a hét ele­jén a ka­bát­tal baj­lódni, ugyanis nap­köz­ben ta­va­szias me­legre van ki­lá­tás.

Újabb hidegfront közeleg, hajmeresztően indul a délelőtt

Újabb hidegfront közeleg, hajmeresztően indul a délelőtt

Az idő­já­rás a kö­vet­kező na­pok­ban még to­vább bor­zolja a ke­dé­lye­ket.

Az idő­já­rás a kö­vet­kező na­pok­ban még to­vább bor­zolja a ke­dé­lye­ket. De egy kis időre fel­lé­le­gez­he­tünk!

Átláthatatlan köd ereszkedik az országra és az eső is lecsap

Átláthatatlan köd ereszkedik az országra és az eső is lecsap

De azért van jó hí­rünk is!

A kö­vet­kező na­pok­ban sokk kel­le­met­len­ségre kell ké­szülni, de azért van jó hí­rünk is!

Dermesztő hideggel és köddel csap le a hétfő

Dermesztő hideggel és köddel csap le a hétfő

Fagy­pont alá csök­ken a hő­mér­sék­let, és a napot is alig fog­juk látni.

Fagy­pont alá csök­ken a hő­mér­sék­let, és a napot is alig fog­juk látni.

Veszély az utakon: átláthatatlan köd ereszkedik az országra

Veszély az utakon: átláthatatlan köd ereszkedik az országra

A hely­ze­ten csak to­vább ront, hogy or­szág­szerte esős időre kell ké­szülni. De van azért jó hí­rünk is!

A hely­ze­ten csak to­vább ront, hogy or­szág­szerte esős időre kell ké­szülni. De van azért jó hí­rünk is!

Ezt elnézték a meteorológusok: durva hidegfront és ónos eső tart felénk

Ezt elnézték a meteorológusok: durva hidegfront és ónos eső tart felénk

Kel­le­met­len meg­le­pe­té­se­ket tar­to­gat a hét­végi idő­já­rás.

Ri­asz­tást ka­pott az or­szág! Kel­le­met­len meg­le­pe­té­se­ket tar­to­gat a hét­végi idő­já­rás.

Egyre durvább riasztást adnak ki: ónos eső zúdul az országra

Egyre durvább riasztást adnak ki: ónos eső zúdul az országra

Szinte az egész or­szágra ki­ad­ták a vész­jel­zést a me­te­o­ro­ló­gu­sok. Nem csak az ónos eső­vel kell meg­küz­de­nünk...

Kettészakad az ország: ide adták ki a vészjelzést

Kettészakad az ország: ide adták ki a vészjelzést

A der­mesztő fa­gyok ma­rad­nak...

Át­lát­ha­tat­lan köd eresz­ke­dik az or­szágra, de a der­mesztő fa­gyok­tól sem sza­ba­du­lunk...

Rendkívüli idő érkezik: kínzó fordulatot vesz az időjárás

Rendkívüli idő érkezik: kínzó fordulatot vesz az időjárás

A me­te­o­ro­ló­gu­sok egyre dur­vább vész­jel­zést adnak ki! Nem­so­kára min­den a nya­kunkba sza­kad...

A me­te­o­ro­ló­gu­sok egyre dur­vább vész­jel­zést adnak ki! Nem­so­kára min­den a nya­kunkba sza­kad...