CÍMKE: 'kitüntetés'

A FINA legrangosabb kitüntetését kapta meg Orbán Viktor

A FINA legrangosabb kitüntetését kapta meg Orbán Viktor

A mi­nisz­ter­el­nök a szö­vet­ség el­nö­ké­től, Julio Cesar Mag­li­o­né­tól vette át az el­is­me­rést hét­főn.

Megdöbbentő döntést hozott tárgyalása előtt Lajcsi

Megdöbbentő döntést hozott tárgyalása előtt Lajcsi

Ga­lam­bos Lajos ennyire biz­tos abban, hogy be­bi­zo­nyo­so­dik az igaza...

Durva, ezért szakított párjával a magyar sztár

Durva, ezért szakított párjával a magyar sztár

Két év után lett vége Len­gyel Tamás kap­cso­la­tá­nak. Pedig nagy volt a sze­re­lem a Víg­szín­ház sztárja és párja kö­zött.

Két év után lett vége Len­gyel Tamás és párja kap­cso­la­tá­nak. Pedig nagy volt a sze­re­lem a Víg­szín­ház sztárja és párja kö­zött. Min­denki azt hitte, hogy ez­út­tal meg­hozza végre a nagy dön­tést, és meg­kéri ba­rát­nője kezét. Az együtt­élést mind­ket­ten él­vez­ték, de most hir­te­len vége sza­kadt a nagy sze­re­lem­nek.

Kivételes bánásmód jár Cristiano Ronaldóéknak

Kivételes bánásmód jár Cristiano Ronaldóéknak

Kell még hely a vit­rin­ben.

Nem áll­nak meg a por­tu­gá­lok az Eu­rópa-baj­noki arany­nál és a tró­fe­á­nál. Kell még hely bőven a vit­rin­ben.

Veronai buszbaleset: tedd hőssé az életmentőket!

Veronai buszbaleset: tedd hőssé az életmentőket!

Ki­tün­te­tést ad­ná­nak a két hős ta­nár­nak. Alá­írás­gyűj­tés in­dult, hogy élet­mentő díjat kap­has­sa­nak.

Ki­tün­te­tést ad­ná­nak a két hős ta­nár­nak. Alá­írás­gyűj­tés in­dult, hogy élet­mentő díjat kap­has­sa­nak.

Katalin hercegné különös kitüntetést kapott

Katalin hercegné különös kitüntetést kapott

A ki­tün­te­tés ha­tal­mas fe­le­lős­ség

Bár még soha nem har­colt, és ka­to­nai vég­zett­sége sincs, mégis Ka­ta­lin her­cegné lett a Brit Ki­rá­lyi Lé­gi­erő pa­rancs­noka. A ki­tün­te­tés ha­tal­mas fe­le­lős­ség­gel jár.

Kirohant a teremből a magyar színész! Ezért borult ki

Kirohant a teremből a magyar színész! Ezért borult ki

El­ro­hant az arany­dip­loma-át­adó­já­ról Tahi-Tóth László, aki nem bírta ki­várni, hogy át­ad­ják neki a ki­tün­te­tést.

El­ro­hant az arany­dip­loma-át­adó­já­ról Tahi-Tóth László, aki nem bírta ki­várni, hogy át­ad­ják neki a ki­tün­te­tést.

Elvehetik Lajcsitól az állami kitüntetéseit

Elvehetik Lajcsitól az állami kitüntetéseit

Az el­ma­rasz­taló íté­le­tet kö­ve­tően Laj­csi ki­tün­te­té­seit vissza­von­hat­ják.

Az el­ma­rasz­taló íté­le­tet kö­ve­tően Laj­csi ki­tün­te­té­seit vissza­von­hat­ják, töb­bet buk­hat a ze­nész, mint amennyire szá­mít.