CÍMKE: 'kitüntetés'

Állami díjban részesült Keresztes Ildikó

Állami díjban részesült Keresztes Ildikó

Au­gusz­tus 20-a al­kal­má­ból ál­lami ki­tün­te­té­sek­ben és szak­mai dí­jak­ban ré­sze­sül­tek töb­ben is.

A FINA legrangosabb kitüntetését kapta meg Orbán Viktor

A FINA legrangosabb kitüntetését kapta meg Orbán Viktor

A mi­nisz­ter­el­nök a szö­vet­ség el­nö­ké­től, Julio Cesar Mag­li­o­né­tól vette át az el­is­me­rést hét­főn.

Durva, ezért szakított párjával a magyar sztár

Durva, ezért szakított párjával a magyar sztár

Két év után lett vége Len­gyel Tamás és párja kap­cso­la­tá­nak. Pedig nagy volt a sze­re­lem.

Két év után lett vége Len­gyel Tamás és párja kap­cso­la­tá­nak. Pedig nagy volt a sze­re­lem.

Veronai buszbaleset: tedd hőssé az életmentőket!

Veronai buszbaleset: tedd hőssé az életmentőket!

Ki­tün­te­tést ad­ná­nak a két hős ta­nár­nak. Alá­írás­gyűj­tés in­dult, hogy élet­mentő díjat kap­has­sa­nak.

Ki­tün­te­tést ad­ná­nak a két hős ta­nár­nak. Alá­írás­gyűj­tés in­dult, hogy élet­mentő díjat kap­has­sa­nak.

Kirohant a teremből a magyar színész! Ezért borult ki

Kirohant a teremből a magyar színész! Ezért borult ki

El­ro­hant Tahi-Tóth László.

El­ro­hant az arany­dip­loma-át­adó­já­ról Tahi-Tóth László, aki nem bírta ki­várni, hogy át­ad­ják neki a ki­tün­te­tést.

Kivételes bánásmód jár Cristiano Ronaldóéknak

Kivételes bánásmód jár Cristiano Ronaldóéknak

Kell még hely a vit­rin­ben.

Nem áll­nak meg a por­tu­gá­lok az Eu­rópa-baj­noki arany­nál és a tró­fe­á­nál. Kell még hely bőven a vit­rin­ben.

Katalin hercegné különös kitüntetést kapott

Katalin hercegné különös kitüntetést kapott

A ki­tün­te­tés ha­tal­mas fe­le­lős­ség

Bár még soha nem har­colt, és ka­to­nai vég­zett­sége sincs, mégis Ka­ta­lin her­cegné lett a Brit Ki­rá­lyi Lé­gi­erő pa­rancs­noka. A ki­tün­te­tés ha­tal­mas fe­le­lős­ség­gel jár.

Elvehetik Lajcsitól az állami kitüntetéseit

Elvehetik Lajcsitól az állami kitüntetéseit

Az el­ma­rasz­taló íté­le­tet kö­ve­tően Laj­csi ki­tün­te­té­seit vissza­von­hat­ják.

Az el­ma­rasz­taló íté­le­tet kö­ve­tően Laj­csi ki­tün­te­té­seit vissza­von­hat­ják, töb­bet buk­hat a ze­nész, mint amennyire szá­mít.