CÍMKE: 'kitüntetés'

Megdöbbentő döntést hozott tárgyalása előtt Lajcsi

Megdöbbentő döntést hozott tárgyalása előtt Lajcsi

Ga­lam­bos Lajos ennyire biz­tos abban, hogy be­bi­zo­nyo­so­dik az igaza...

Kirohant a teremből a magyar színész! Ezért borult ki

Kirohant a teremből a magyar színész! Ezért borult ki

El­ro­hant az át­adó­ról Tahi-Tóth László, aki nem bírta ki­várni, hogy át­ad­ják neki a ki­tün­te­tést.

Kivételes bánásmód jár Cristiano Ronaldóéknak

Kivételes bánásmód jár Cristiano Ronaldóéknak

Nem áll­nak meg a por­tu­gá­lok az Eb-arany­nál és a tró­fe­á­nál. Kell még hely a vit­rin­ben.

Katalin hercegné különös kitüntetést kapott

Katalin hercegné különös kitüntetést kapott

Bár még soha nem har­colt, és ka­to­nai vég­zett­sége sincs, mégis Ka­ta­lin her­cegné lett a Brit Ki­rá­lyi Lé­gi­erő pa­rancs­noka. A ki­tün­te­tés ha­tal­mas fe­le­lős­ség­gel jár, töb­bek kö­zött a fron­ton har­coló ka­to­nák lá­to­ga­tá­sát és tá­mo­ga­tá­sát is ma­gába fog­lalja.

Elvehetik Lajcsitól az állami kitüntetéseit

Elvehetik Lajcsitól az állami kitüntetéseit

Töb­bet buk­hat a ze­nész, mint amennyire szá­mít.

Az el­ma­rasz­taló íté­le­tet kö­ve­tően Laj­csi ki­tün­te­té­seit vissza­von­hat­ják.