CÍMKE: 'iszap'

Közölte a TEK: ez történik a Hableánnyal, részletek a vizsgálatról

Közölte a TEK: ez történik a Hableánnyal, részletek a vizsgálatról

A hajót si­ke­rült egész­ben ki­emelni a Du­ná­ból, a hely­szín­ről pedig el­szál­lít­ják.

Borzalom, mi történt Shane Tusuppal, de van, aki képes rajta nevetni

Borzalom, mi történt Shane Tusuppal

Az úszó­edző­ből lett gol­fozó min­dent meg­tesz a si­ke­rért, na és per­sze a fi­gye­le­mért.

Leomlott a zagytározó gátja, sokan meghaltak, rengetegen eltűntek

Leomlott a zagytározó gátja, sokan meghaltak, rengetegen eltűntek

Le­ál­lí­tot­ták a men­tést, pedig több száz ember lehet az iszap­ára­dat alatt.

Le­ál­lí­tot­ták a men­tést, pedig több száz ember he­ver­het az iszap­ára­dat alatt Bra­zí­li­á­ban.

Sár és iszaptenger borítja a balatoni strandot!

Sár és iszaptenger borítja a balatoni strandot!

Hi­he­tet­len mér­tékű az isza­po­so­dás.

Vas­tag iszap­ré­teg fedi az egyik stran­dot Ba­la­ton­má­ria­für­dőn és ez sok­kal na­gyobb mér­tékű isza­po­so­dás a szo­ká­sos­hoz ké­pest.

Strandolás közben markolta meg barátnője a dögös modell popsiját

Strandolás közben markolta meg barátnője a dögös modell popsiját

Mesés ter­mé­szeti kör­nye­zet­ben ké­szült a pi­káns fel­vé­tel.

Mesés ter­mé­szeti kör­nye­zet­ben ké­szül­tek pi­káns fel­vé­te­lek az álom­testű Emily Ra­taj­kows­ki­ról.

Meghökkentő fotók a kiszáradó Velencéről! Szárazra kerültek a gondolák!

Meghökkentő fotók a kiszáradó Velencéről! Szárazra kerültek a gondolák!

Míg pár éve még azon ag­gód­tunk, hogy a sze­rel­me­sek vá­rosa el­süllyed, most kez­de­nek ki­szá­radni a ki­sebb ka­ná­li­sok.

Ilyet még nem láttál: minden hajó megfeneklett a városban

Ilyet még nem láttál: megfeneklett minden hajó a városban

Ve­lence... min­den­ki­nek a ro­man­tika, meg a gon­do­lák jut­nak róla eszébe.

Ve­lence a vizek vá­rosa, min­den­ki­nek a ro­man­tika, meg a gon­do­lák jut­nak róla eszébe. Most azon­ban kü­lö­nös dolog tör­tént...

Forró iszap simogatja a pucér hódeszkás csaj melleit

Forró iszap simogatja a pucér hódeszkás csaj melleit

Le­dobta a ru­háit az olim­piai baj­nok.

Me­gint le­vet­kő­zött, csak a tes­tére má­zolt tru­tyi takar va­la­mics­két az is­ten­te­len fe­nekű olim­piai baj­nok­nő­ből.