CÍMKE: 'halott pénz'

Új dallal érkezik a Halott Pénz a PLÁZSra

Új dallal érkezik a Halott Pénz a PLÁZSra

Végre nem­csak a nap­tár, de a hő­mérő hi­gany­szála sze­rint is itt a nyár, ha pedig nyár, akkor irány a víz­part és a sza­bad­téri kon­cer­tek.

Végre nem­csak a nap­tár, de a hő­mérő hi­gany­szála sze­rint is itt a nyár, ha pedig nyár, akkor irány a víz­part és a sza­bad­téri kon­cer­tek. A sió­foki PLÁZS mind­ket­tőt öt­vözi, ahol a pi­he­nés és a szó­ra­ko­zás is a leg­ma­ga­sabb fokon pörög. A PLÁZS idén is ga­ran­cia a fe­led­he­tet­len es­ték­hez és már az in­dí­tás is igen erős.

Újra PLÁZS!

Újra PLÁZS!

Újra PLÁZS!

Jú­nius 17-én nyit a PLÁZS! Nap­köz­ben pi­he­nés és sport­prog­ra­mok, este buli, jön a hazai él­vo­nal a Ha­lott Pénz­től, a Well­hel­lon át, a Pun­nany-ig.

Jú­nius 17-én nyit a PLÁZS! Nap­köz­ben pi­he­nés és sport­prog­ra­mok, este buli, jön a hazai él­vo­nal a Ha­lott Pénz­től, a Well­hel­lon át, a Pun­nany-ig, és egy szép jú­li­usi napra ide köl­tö­zik majd Ibiza is...

Új dallal érkezik a Halott Pénz a PLÁZSra

Új dallal érkezik a Halott Pénz a PLÁZSra

Végre nem­csak a nap­tár, de a hő­mérő hi­gany­szála sze­rint is itt a nyár, ha pedig nyár, akkor irány a víz­part és a sza­bad­téri kon­cer­tek.

Végre nem­csak a nap­tár, de a hő­mérő hi­gany­szála sze­rint is itt a nyár, ha pedig nyár, akkor irány a víz­part és a sza­bad­téri kon­cer­tek. A sió­foki PLÁZS mind­ket­tőt öt­vözi, ahol a pi­he­nés és a szó­ra­ko­zás is a leg­ma­ga­sabb fokon pörög. A PLÁZS idén is ga­ran­cia a fe­led­he­tet­len es­ték­hez és már az in­dí­tás is igen erős.

A PLÁZS a Halott Pénzzel kezdődik

A PLÁZS a Halott Pénzzel kezdődik

Ha hét­vége, akkor Sió­fok és ter­mé­sze­te­sen PLÁZS!

Ha hét­vége, akkor Sió­fok és ter­mé­sze­te­sen PLÁZS, ahol a luxus pi­he­nés mellé es­tén­ként a leg­ki­vá­lóbb hazai ze­ne­ka­rok jár­nak.

A Halott Pénzzel nyitja meg kapuit a PLÁZS!

A Halott Pénzzel nyitja meg kapuit a PLÁZS!

Ha hét­vége, akkor Sió­fok és ter­mé­sze­te­sen PLÁZS, ahol a lu­xus­pi­he­nés mellé es­tén­ként a leg­ki­vá­lóbb hazai ze­ne­ka­rok jár­nak.

Ha hét­vége, akkor Sió­fok és ter­mé­sze­te­sen PLÁZS, ahol a lu­xus­pi­he­nés mellé es­tén­ként a leg­ki­vá­lóbb hazai ze­ne­ka­rok jár­nak. A PLÁZSon a nyár a Ha­lott Pénz­zel kez­dő­dik, akik új dal­lal és kü­lön­le­ges fé­nyek­kel in­dít­ják be a bulit jú­nius 17-én a Nagy-Szín-Pad! győz­te­sé­vel, a Lóci ját­szik­kal.

Nem hiszed el, ki a legújabb áldozata az Irigy Mirigynek

Nem hiszed el, ki a legújabb áldozata az Irigy Mirigynek

Nagy­szerű masz­kok­kal ké­szül­tek.

Masz­kok­kal pa­ro­di­zálta ki az Irigy Hón­alj­mi­rigy a Ha­lott Pénz fel­dol­go­zá­sát. A fi­a­tal srá­cok Dem­jén Fe­renc és Bródy Sán­dor szer­ze­mé­nyét dol­gozta fel.