CÍMKE: 'hagyatéki tárgyalás'

Indul a vizsgálat: Bezárt Klapka birodalma

Indul a vizsgálat: Bezárt Klapka birodalma

Klapka György ha­tal­mas va­gyont ha­gyott hátra, de a ha­gya­téki el­já­rás vé­géig nem tudni merre to­vább

Nem csendesedik a Czeizel-botrány!

Nem csendesedik a Czeizel-botrány!

Újabb fe­je­ze­té­hez ér­ke­zett a csa­ládi há­ború.

Újabb fe­je­ze­té­hez ér­ke­zett a ta­valy el­hunyt ge­ne­ti­kus örök­sé­géért folyó há­ború.