CÍMKE: 'gyereksztár'

Vadonatúj zenekarral tér vissza Beri Ary, új életéről vallott

Vadonatúj zenekarral tér vissza Beri Ary, új életéről vallott

A Sze­re­lem az első vérig sztárja egy időre tel­je­sen el­tűnt a nyil­vá­nos­ság elől.

Kiderült, ki rabolta el a magyar tinisztár szívét!

Kiderült, ki rabolta el a magyar tinisztár szívét!

Patai Anna szíve már három éve fog­lalt, most az is ki­de­rült, kibe sze­rel­mes a fi­a­tal éne­kesnő.

Ilyen dögös pasi lett az egykori gyereksztárból

Ilyen dögös pasi lett az egykori gyereksztárból

Ki ne em­lé­kezne a srácra, aki Bruce Wil­lis ol­da­lán ala­kí­totta az au­tista kisfiút? Azóta el­telt pár év, Miko pedig 31 éves lett.

Ki ne em­lé­kezne a srácra, aki Bruce Wil­lis ol­da­lán ala­kí­totta az au­tista kisfiút? Azóta el­telt pár év, Miko pedig 31 éves lett.

Felismered? Pedig tudod, hogy ki ő!

Felismered? Pedig tudod, hogy ki ő!

Szőke haj, telt ajkak, és egy tö­ké­le­tes arc, ame­lyen aka­rat­la­nul is rajta marad az ember te­kin­tete. Vajon hon­nan is­me­rős ez a srác? Rend­ben, hagy­juk a tré­fát, ő egy nő...

Szőke haj, telt ajkak, és egy tö­ké­le­tes arc, ame­lyen aka­rat­la­nul is rajta marad az ember te­kin­tete. Vajon hon­nan is­me­rős ez a srác? Rend­ben, hagy­juk a tré­fát, ő egy nő...

A Stuart Little gyereksztárja volt - nem ismersz rá!

A Stuart Little gyereksztárja volt - nem ismersz rá!

Ha ma szem­be­jönne az utcán, száz­ezer em­ber­ből jó, ha egy meg­is­merné őt.

Ha ma szem­be­jönne az utcán, száz­ezer em­ber­ből jó, ha egy meg­is­merné őt. Bez­zeg azt az apró sző­ke­sé­get a ha­tal­mas kerek szem­üve­gé­vel...

Gyereksztárként ismeri ma is az ország - így néz ki ma!

Gyereksztárként ismeri ma is az ország - így néz ki ma!

Az utcán el­men­nél mel­lette.

Az utcán el­men­nél mel­lette, pedig leg­hí­re­sebb ala­kí­tá­sán ma­gyar gye­re­kek száz­ez­rei nőnek fel évről-évre. Azóta már nem is na­gyon lát­tuk film­vász­non.

Emlékeztek még rá? Így néz ki most!

Emlékeztek még rá? Így néz ki most!

A Ter­mi­ná­tor film gye­rek­sztárja fe­lett el­re­pült az idő. Nem ki­csit!

A Ter­mi­ná­tor film gye­rek­sztárja ala­po­san meg­vál­to­zott. Ha a friss fo­tója alap­ján kér­dez­nénk, ki ő, senki nem tudná be­azo­no­sí­tani. Hiába, A hir­te­len jött di­cső­ség­nek ké­sőbb min­dig ára van.

Ide jutottak a legnagyobb hazai gyereksztárok

Ide jutottak a legnagyobb hazai gyereksztárok

Sokan el­tűn­tek kö­zü­lük.

Sokan kezd­ték a hazai sztá­rok közül a szak­má­ju­kat gye­rek­ként. Míg sokan be­le­buk­tak a hir­te­len jött si­ke­rek, addig mások kar­ri­erje a mai napig tart.

Ez a kislány többet keres, mint te bármikor is fogsz

Ez a kislány többet keres, mint te bármikor is fogsz

Hét­éve­sen mil­li­o­mos lett.

Hol­ly­wood le­endő csil­laga alig 130 cen­ti­mé­ter, és mind­össze hét­éves, de máris mil­li­ó­kat keres he­tente.