CÍMKE: 'gyalogos'

Ellopják a járdát a lakótelepeken!

Ellopják a járdát a lakótelepeken!

Egyre ne­he­zebb a gya­lo­go­sok hely­zete a la­kó­te­le­pe­ken.

Egyre ne­he­zebb a gya­lo­go­sok hely­zete a bu­da­pesti la­kó­te­le­pe­ken: egyre több he­lyen épí­tik be üz­let­he­lyi­sé­gek­nek az ár­ká­dos át­já­ró­kat.

Szívszorító, így gyászolja szerelme a zebrán elgázolt magyar lányt

Szívszorító, így gyászolja szerelme a zebrán elgázolt magyar lányt

Busz gá­zolta el azt a 23 éves lányt, aki sza­bá­lyo­san akart át­menni a zeb­rán Kecs­ke­mé­ten.

Újabb és újabb ötletek valósulnak meg a járókelők védelmére

Újabb és újabb ötletek valósulnak meg a járókelők védelmére

Füle Sán­dor sárga zász­ló­kat nyo­mott a gya­lo­go­sok ke­zébe,hogy meg­óvja őket a bal­ese­tek­től.

Füle Sán­dor sárga zász­ló­kat nyo­mott a gya­lo­go­sok ke­zébe,hogy meg­óvja őket a bal­ese­tek­től.

Borzalmas részletek a miskolci gyalogosgázolásról: Nem baleset történt

Borzalmas részletek a miskolci gyalogosgázolásról: Nem baleset történt

Zeb­rán ütötte el a fi­a­tal férfit egy sza­bá­lyo­san köz­le­kedő autó Mis­kol­con, egy szem­tanú sze­rint a ba­rát­nő­jé­vel ve­sze­ke­dett.

Gyalogost gázolt
a BKV zavarelhárítója: 16 métert repült az áldozat

Gyalogost gázolt
a BKV zavarelhárítója: 16 métert repült
az áldozat

A férfi a hely­szí­nen éle­tét vesz­tette, a gá­zoló a BKV za­var­el­há­rí­tója volt.

A férfi a hely­szí­nen éle­tét vesz­tette, a gá­zoló jármű a BKV za­var­el­há­rí­tója volt.

Kislánya tartja a lelket a Zuglóban halálra gázolt férfi szerelmében

Kislánya tartja a lelket a Zuglóban halálra gázolt férfi szerelmében

Nem zá­rult még le a nyo­mo­zás abban pén­teki ha­lá­los bal­eset­ben, mely­ben két ka­ram­bo­lozó autó gá­zolt el egy gya­lo­gost.

Horror a parton: autó csapódott a gyalogosok közé

Horror a parton: autó csapódott a gyalogosok közé

Egy gya­lo­gos éle­té­ért még min­dig küz­de­nek, egy másik is sú­lyo­san meg­sé­rült.

Egy gya­lo­gos éle­té­ért még min­dig küz­de­nek, egy másik is sú­lyo­san meg­sé­rült.

Három tündéri gyermeke gyászolja a Zuglóban halálra gázolt édesapát

Három tündéri gyermeke gyászolja a Zuglóban halálra gázolt édesapát

Ka­ram­bo­lozó autók so­dor­tak el egy gya­lo­gost pén­tek haj­nal­ban.

Ka­ram­bo­lozó autók so­dor­tak el egy gya­lo­gost pén­tek haj­nal­ban.

Durva videó: Vidáman táncolt áldozata teste felett a gázoló

Durva videó: Vidáman táncolt áldozata teste felett a gázoló

Se­gít­he­tett volna rajta...

Kí­ná­ban egy nő el­ütött egy gya­lo­gost az úton. Ahe­lyett, hogy se­gí­tett volna neki, tán­colni kez­dett.

Hiába a bicikliút, inkább a gyalogosok épségét kockáztatják a kerékpárosok

Hiába a bicikliút, inkább a gyalogosok épségét kockáztatják a kerékpárosok

Előre fel kell ké­szül­nie annak, aki a Lánc­híd és a Bat­thyány tér kö­zött sze­retne gya­lo­go­san köz­le­kedni.

Kiderült, ki okozta az Oktogonnál történt halálos balesetet!

Kiderült, ki okozta az Oktogonnál történt halálos balesetet!

El­gá­zolt két já­ró­ke­lőt egy autó még szom­bat haj­nal­ban az Ok­to­gon­nál, az egyik gya­lo­gos a hely­szí­nen meg­halt.

El­gá­zolt két já­ró­ke­lőt egy autó még szom­bat haj­nal­ban az Ok­to­gon­nál, az egyik gya­lo­gos a hely­szí­nen meg­halt. Akkor még nem le­he­tett tudni, ki volt a vét­kes, ám most for­du­lat állt be az ügy­ben!

Halálos balesetekkel indult a vasárnap, légy óvatos!

Halálos balesetekkel indult a vasárnap, légy óvatos!

Egy gya­lo­gost vonat gá­zolt, másik hár­mat autós ütött el a Ve­len­cei-tónál, a Fló­rián tér­nél pedig sú­lyos bal­eset ál­do­zata hunyt el.

Egy gya­lo­gost vonat gá­zolt, másik hár­mat autós ütött el a Ve­len­cei-tónál, a Fló­rián tér­nél pedig sú­lyos bal­eset ál­do­zata hunyt el.

Sínek mellett sétáló férfit gázolt el a vonat Rákoson!

Sínek mellett sétáló férfit gázolt el a vonat Rákoson!

A tűz­ol­tók most az uta­sok biz­ton­sá­gos le­szál­lí­tá­sá­ról gon­dos­kod­nak, a vas­úti köz­le­ke­dés áll ezen a pá­lya­sza­ka­szon.

A tűz­ol­tók most az uta­sok biz­ton­sá­gos le­szál­lí­tá­sá­ról gon­dos­kod­nak, a vas­úti köz­le­ke­dés áll ezen a pá­lya­sza­ka­szon.

Zebrán gázoltak el egy kisgyereket Kőbányán

Zebrán gázoltak el egy kisgyereket Kőbányán

Egy kis­gye­re­ket és egy másik gya­lo­gost gá­zolt el egy Opel Astra.

A RIPOST in­for­má­ciói sze­rint egy kis­gye­re­ket és egy másik gya­lo­gost gá­zolt el egy Opel Astra a Köny­ves Kál­mán kör­úton. Mind­ket­te­jü­ket kór­házba vit­ték.

Gyalogost gázolt egy kamion Székesfehérváron!

Gyalogost gázolt egy kamion Székesfehérváron!

Élet­ve­szé­lyes sé­rü­lé­se­ket szen­ve­dett.

Élet­ve­szé­lyes sé­rü­lé­sek­kel vit­ték kór­házba azt a férfit, akit egy ka­mion gá­zolt el a 81-es főúton, Szé­kes­fe­hér­vár kül­te­rü­le­tén.

Három gyalogost gázoltak el Pest megyében

Három gyalogost gázoltak el Pest megyében

Bru­tá­lis bal­ese­tek pár óra alatt.

Bru­tá­lis bal­ese­tek tör­tén­tek Bu­da­pes­ten hétfő dél­előtt, Gö­döl­lő­nél pedig egy gyors­vo­nat so­dort el egy gya­lo­gost.

Fiatal focista volt a hajnalban elgázolt gyalogos

Fiatal focista volt a hajnalban elgázolt gyalogos

A rend­őr­ség ke­resi a so­főrt.

A rend­őr­ség még min­dig nagy erők­kel ke­resi a so­főrt, aki te­her­au­tó­já­val ha­lálra gá­zolt egy férfit a 86-os úton, Be­led­nél.