CÍMKE: 'gyalogos'

Szörnyű tragédia történt este, halálra gázoltak egy gyalogost

Szörnyű tragédia történt este, halálra gázoltak egy gyalogost

Tra­gi­kus bal­eset tör­tént este a ba­ra­nyai me­gye­szék­he­lyen. Egy idős asszonyt gá­zol­tak ha­lálra.

Sorozatban történnek a rejtélyes balesetek a magyar sztrádákon

Sorozatban történnek a rejtélyes balesetek a magyar sztrádákon

Egy­más után három meg­döb­bentő, tra­gi­kus bal­eset tör­tént a ma­gyar au­tó­pá­lyá­kon.

FRISS HÍREK

Szívszorító, így gyászolja szerelme a zebrán elgázolt magyar lányt

Szívszorító, így gyászolja szerelme a zebrán elgázolt magyar lányt

Busz gá­zolta el azt a 23 éves lányt, aki sza­bá­lyo­san akart át­menni a zeb­rán.

Busz gá­zolta el azt a 23 éves lányt, aki sza­bá­lyo­san akart át­menni a zeb­rán.

Megrázó fotó: végzetes baleset történt a főúton

Megrázó fotó: végzetes baleset történt a főúton

Nem tud­ták meg­men­teni a gya­lo­gos éle­tét, aki lát­ha­tó­sági mel­lény nél­kül akart át­menni az út­tes­ten.

Nem tud­ták meg­men­teni a gya­lo­gos éle­tét, aki lát­ha­tó­sági mel­lény nél­kül akart át­menni az út­tes­ten.

Zászlókkal óvják a gyalogosokat a zebrán

Zászlókkal óvják a gyalogosokat a zebrán

Az ötlet hely­ben szü­le­tett, mi­u­tán több gá­zo­lás is tör­tént a vá­ros­ban.

Fény­vissza­verő zász­lók­kal óvják a gya­lo­go­so­kat Gö­döl­lőn a ve­szé­lyes zeb­rák­nál. Az ötlet hely­ben szü­le­tett, mi­u­tán több gá­zo­lás is tör­tént a vá­ros­ban.

Újabb és újabb ötletek valósulnak meg a járókelők védelmére

Újabb és újabb ötletek valósulnak meg a járókelők védelmére

Füle Sán­dor sárga zász­ló­kat nyo­mott a gya­lo­go­sok ke­zébe,hogy meg­óvja őket a bal­ese­tek­től.

Füle Sán­dor sárga zász­ló­kat nyo­mott a gya­lo­go­sok ke­zébe,hogy meg­óvja őket a bal­ese­tek­től.

Gyalogost gázolt
a BKV zavarelhárítója: 16 métert repült az áldozat

Gyalogost gázolt
a BKV zavarelhárítója: 16 métert repült az áldozat

Sze­mély­autó gá­zolt el egy gya­lo­gost pén­te­ken dél­után a fő­vá­ros­ban. A férfi a hely­szí­nen éle­tét vesz­tette.

Horror a parton: autó csapódott a gyalogosok közé

Horror a parton: autó csapódott a gyalogosok közé

Egy gya­lo­gos éle­té­ért még min­dig küz­de­nek, egy másik is sú­lyo­san meg­sé­rült.

Borzalmas részletek a miskolci gyalogosgázolásról: Nem baleset történt

Borzalmas részletek a miskolci gyalogosgázolásról: Nem baleset történt

Zeb­rán ütötte el a fi­a­tal férfit egy sza­bá­lyo­san köz­le­kedő autó Mis­kol­con.

Zeb­rán ütötte el a fi­a­tal férfit egy sza­bá­lyo­san köz­le­kedő autó Mis­kol­con, egy szem­tanú sze­rint a ba­rát­nő­jé­vel ve­sze­ke­dett a férfi a tra­gé­dia előtt...

Tragédia: Osztálytársai gyászolják a Kunszállásnál halálra gázolt fiút

Tragédia: Osztálytársai gyászolják a Kunszállásnál halálra gázolt fiút

Az út­test szé­lén sé­tált az a 18 éves fi­a­tal, akit el­gá­zolt egy BMW-s kedd este.

Az út­test szé­lén sé­tált az a 18 éves fi­a­tal, akit el­gá­zolt egy BMW-s kedd este.

Három tündéri gyermeke gyászolja a Zuglóban halálra gázolt édesapát

Három tündéri gyermeke gyászolja a Zuglóban halálra gázolt édesapát

Ka­ram­bo­lozó autók so­dort el egy gya­lo­gost pén­tek haj­nal­ban a Hun­gá­ria és a Thö­köly út sar­kán.

Kiderült, ki okozta az Oktogonnál történt halálos balesetet!

Kiderült, ki okozta az Oktogonnál történt halálos balesetet!

Szom­ba­ton tör­tént a tra­gé­dia.

El­gá­zolt két já­ró­ke­lőt egy autó szom­bat haj­nal­ban az Ok­to­gon­nál, az egyik gya­lo­gos a hely­szí­nen meg­halt. Akkor még nem le­he­tett tudni, ki volt a vét­kes.

Kislánya tartja a lelket a Zuglóban halálra gázolt férfi szerelmében

Kislánya tartja a lelket a Zuglóban halálra gázolt férfi szerelmében

A nő a saját éle­tét is oda­adná, hogy vissza­hoz­hassa pár­ját.

Nem zá­rult még le a nyo­mo­zás abban pén­teki ha­lá­los bal­eset­ben, mely­ben két ka­ram­bo­lozó autó gá­zolt el egy vét­len gya­lo­gost Bu­da­pes­ten. A férfi sze­relme a saját éle­tét is oda­adná, hogy vissza­hoz­hassa pár­ját.

Durva videó: Vidáman táncolt áldozata teste felett a gázoló

Durva videó: Vidáman táncolt áldozata teste felett a gázoló

Kí­ná­ban egy nő el­ütött egy gya­lo­gost az úton. Ahe­lyett, hogy se­gí­tett volna neki, tán­colni kez­dett.

Kí­ná­ban egy nő el­ütött egy gya­lo­gost az úton. Ahe­lyett, hogy se­gí­tett volna neki, tán­colni kez­dett. Az el­ké­pesztő ér­zé­ket­len­ség­ről vi­de­ó­fel­vé­tel ké­szült...

Hiába a bicikliút, inkább a gyalogosok épségét kockáztatják a kerékpárosok

Hiába a bicikliút, inkább a gyalogosok épségét kockáztatják a kerékpárosok

Igazi harc dúl a Lánc­híd és a Bat­thyány tér kö­zött!

Igazi harc dúl a Lánc­híd és a Bat­thyány tér kö­zött!

Halálos balesetekkel indult a vasárnap, légy óvatos!

Halálos balesetekkel indult a vasárnap, légy óvatos!

Igazi fe­kete va­sár­nap.

Egy gya­lo­gost vonat gá­zolt, másik hár­mat autós ütött el a Ve­len­cei-tónál, a Fló­rián tér­nél pedig sú­lyos bal­eset ál­do­zata hunyt el.

Sínek mellett sétáló férfit gázolt el a vonat Rákoson!

Sínek mellett sétáló férfit gázolt el a vonat Rákoson!

Áll a vas­úti köz­le­ke­dés.

A tűz­ol­tók most az uta­sok biz­ton­sá­gos le­szál­lí­tá­sá­ról gon­dos­kod­nak, a vas­úti köz­le­ke­dés áll ezen a pá­lya­sza­ka­szon.

Gyalogost gázolt egy kamion Székesfehérváron!

Gyalogost gázolt egy kamion Székesfehérváron!

Élet­ve­szé­lyes sé­rü­lé­sek­kel vit­ték kór­házba azt a férfit, akit egy ka­mion gá­zolt el a 81-es főúton.

Három gyalogost gázoltak el Pest megyében

Három gyalogost gázoltak el Pest megyében

Bru­tá­lis bal­ese­tek tör­tén­tek Bu­da­pes­ten hétfő dél­előtt, Gö­döl­lő­nél a vonat gá­zolt.

Fiatal focista volt a hajnalban elgázolt gyalogos

Fiatal focista volt a hajnalban elgázolt gyalogos

A rend­őr­ség nagy erők­kel ke­resi a so­főrt, aki te­her­au­tó­já­val el­gá­zolt egy férfit a 86-os úton, Be­led­nél.