CÍMKE: 'glasgow'

Durva, mit művelt Hosszú Katinka a színfalak mögött: elárulta a szemtanú

Durva, mit művelt Hosszú Katinka a színfalak mögött: elárulta a szemtanú

Ezért nincs esé­lyük úszó­sztá­runk­kal szem­ben az el­len­fe­le­i­nek.

Már a be­me­le­gí­tés­nél eldől min­den. Ezért nincs esé­lyük úszó­sztá­runk­kal szem­ben az el­len­fe­le­i­nek.

Hosszú Katinka üzent a világnak, ennek most sokan nem örülnek

Hosszú Katinka üzent a világnak, ennek most sokan nem örülnek

Még soha nem érezte magát ennyire mo­ti­vált­nak az úszó­baj­nok.

Még soha nem érezte magát ennyire mo­ti­vált­nak az úszó­baj­nok. Újra ret­teg­het­nek tőle a ri­vá­li­sok.

Váratlan fordulat, Hosszú Katinka visszalépett az úszó Eb-n

Váratlan fordulat, Hosszú Katinka visszalépett az úszó Eb-n

Az Iron Lady 100 méter háton a ne­gye­dik lett, 200 ve­gye­sen be­ju­tott a dön­tőbe.

Hosszú Katinka döbbenetes ígérete: megölöm magam a vízben!

Hosszú Katinka döbbenetes ígérete: megölöm magam a vízben!

Min­dent ki fog adni ma­gá­ból a 200 ve­gyes dön­tő­jé­ben.

A há­rom­szo­ros olim­piai baj­nok úszó min­dent ki fog adni ma­gá­ból a 200 ve­gyes dön­tő­jé­ben.

Súlyos betegsége sem állíthatta meg a magyar úszósztárt

Elképesztő: súlyos betegsége sem állíthatta meg a magyar úszósztárt

Milák Kris­tóf aka­rat­ereje pél­da­ér­tékű.

Milák Kris­tóf­nak több­ször is na­gyon mély­ről kel­lett vissza­ka­pasz­kod­nia. A ju­talma most egy Eb-arany lett.

Kizárták a magyar csapatot az úszó Eb-ről

Kizárták a magyar csapatot az úszó Eb-ről

A má­so­dik fu­tam­ban in­dult a ma­gyar mix­váltó.

A má­so­dik fu­tam­ban in­dult a ma­gyar mix­váltó. Utó­lag zár­ták ki a Balog Gábor, Sz­tan­ko­vics Anna, Ver­rasztó Eve­lin, Kozma Do­mi­nik né­gyest.

Hatalmas bravúr, újabb érmet nyert a magyar úszás nagy reménysége

Hatalmas bravúr, újabb érmet nyert a magyar úszás nagy reménysége

Meg­van a má­so­dik érme a fel­nőt­tek kö­zött vi­lág­ver­se­nyen.

Meg­van a má­so­dik érme a fel­nőt­tek kö­zött vi­lág­ver­se­nyen. Meg­dön­tötte az egyéni csú­csát is.

Hosszú Katinka csalódott, jóval többet vár magától

Hosszú Katinka csalódott, jóval többet vár magától

Hosszú Ka­tinka 100 méter háton volt ér­de­kelt hét­főn a Glas­gow-ban zajló mul­tis­port Eu­rópa-baj­nok­sá­gon.

Hosszú Ka­tinka 100 méter háton volt ér­de­kelt hét­főn a Glas­gow-ban zajló mul­tis­port Eu­rópa-baj­nok­sá­gon.

Csodára készül Hosszú Katinka az Európa-bajnokságon

Csodára készül Hosszú Katinka az Európa-bajnokságon

Min­dent bele, Iron Lady!

Min­dent bele, Iron Lady! Az év eleji ki­ha­gyás után kifi­ze­tő­dik az utóbbi hó­na­pok ke­mény edzés­mun­kája?

Váratlanul félbeszakadt a koncert, veszélybe került a világsztár

Váratlanul félbeszakadt a koncert, veszélybe került a világsztár

Az éne­kes­nek meg kel­lett sza­kí­ta­nia fel­lé­pé­sét, mert tüzet kel­lett ol­tani a szín­pa­don.

Botrányok, betegségek után: gyógyír az Eb úszóinknak

Botrányok, betegségek után: gyógyír az Eb úszóinknak

Hosszú Ka­tinka és több társa is zak­la­tott idő­szak után ver­se­nyez.

Hosszú Ka­tinka és több társa is zak­la­tott idő­szak után ver­se­nyez. Most az ér­mek­nél is na­gyobb a tét.