CÍMKE: 'feldolgozás'

Ezért hallgatott ilyen sokáig Kiss Lászlóék áldozata

Ezért hallgatott ilyen sokáig Kiss Lászlóék áldozata

A sze­xu­ál­pszi­cho­ló­gus sze­rint nem csoda, hogy Zsu­zsanna csak hosszú té­pe­lő­dés után állt nyil­vá­nos­ság elé.

A sze­xu­ál­pszi­cho­ló­gus sze­rint nem csoda, hogy az 1961-ben cso­por­tos nemi erő­szak ál­do­za­tául esett Zsu­zsanna csak hosszú té­pe­lő­dés után állt nyil­vá­nos­ság elé.

Hallgasd meg Győzike új slágerét!

Hallgasd meg Győzike új slágerét!

Gás­pár Győző igazi fe­nék­rá­zós dalt ké­szí­tett egy ni­gé­riai rap­per­rel együtt.

Stí­lu­so­san bú­csúz­tatja a nya­rat a roma rap­per. Gás­pár Győző igazi fe­nék­rá­zós fel­dol­go­zást ké­szí­tett egy ni­gé­riai rap­per köz­re­mű­kö­dé­sé­vel. Nem biz­tos, hogy ez lesz a ked­venc nótád, de a dal­lam­ta­pa­dás ga­ran­tált.

Így még nem tették tönkre a kedvenc dalaidat!

Így még nem tették tönkre a kedvenc dalaidat!

A jó dalok se min­denki ke­zé­ben jók. Mu­ta­tunk öt meg­dönt­he­tet­len bi­zo­nyí­ték erre.

A jó dalok se min­denki ke­zé­ben jók. Mu­ta­tunk öt meg­dönt­he­tet­len bi­zo­nyí­ték erre.

Meggyalázta apja emlékét Zámbó Krisztián

A rajongók szerint meggyalázta apját Zámbó Krisztián

A ra­jon­gók­nak nem tet­szik a dal.

Heves in­du­la­to­kat vál­tott ki a ki­rály ra­jon­gó­i­ból fi­á­nak leg­újabb ze­néje. Zámbó Krisz­tián egy rap­per­rel kö­zö­sen dol­gozta fel Zámbó Jimmy le­gen­dás slá­ge­rét.

Így még biztos nem hallottad a kedvenc dalaidat!

Így még biztos nem hallottad a kedvenc dalaidat!

Or­go­nán, ba­la­laj­kán és mo­só­gé­pen is új ér­tel­met kap­hat a zene, hi­he­tel­ten fel­dol­go­zá­sokt ta­lál­tunk.

Or­go­nán, ba­la­laj­kán és mo­só­gé­pen is új ér­tel­met kap­hat a zene.