CÍMKE: 'e.on'

Németh: Az E.ON Brüsszel mellé áll!

Németh Szilárd: Az E.ON ne avatkozzon be a választásba!

AZ E.ON be­je­len­tette, a nem­zeti gáz­szol­gál­ta­tó­nál is ol­csób­ban ad gázt.

Né­meth Szi­lárd, a Fi­desz al­el­nöke arra hívta fel ked­den az E.ON ener­gia­szol­gál­ta­tót, hogy ne avat­koz­zon be az áp­ri­lisi or­szág­gyű­lési vá­lasz­tásba.

Kiderült, miért rúgták ki az igazgatóra késsel támadó sofőrt az E.ON-tól

Kiderült, miért rúgták ki az igazgatóra késsel támadó sofőrt az E.ON-tól

A férfi a ki­lé­pési pa­pír­ja­i­val ér­kez­he­tett, ezért fel­te­he­tően a por­tás nem is sej­tette mire ké­szül...

Figyelmeztet az áramszolgáltató: Ha kaptál ilyen hívást, ne dőlj be

Figyelmeztet az áramszolgáltató: Ha kaptál ilyen hívást, ne dőlj be

Egy te­le­fo­nos app­li­ká­ció ugyanis arra ajánl­ko­zik, hogy meg­tré­fálja is­me­rő­sün­ket - csak­hogy a tréfa na­gyon rosszul is el­sül­het!