CÍMKE: 'boeing'

Halálfélelem a Boeingen! Videó!

Halálfélelem a Boeingen! Videó!

14 sze­mélyt a meg­ér­ke­zés után kór­házba kel­lett szál­lí­tani.

Ren­ge­teg cso­mag le­zu­hant az uta­sok közé és 14 sze­mélyt a meg­ér­ke­zés után kór­házba kel­lett szál­lí­tani.

Megdöbbentő részletek: így zuhant le a vadonatúj Boeing

Megdöbbentő részletek: így zuhant le a vadonatúj Boeing

A nyil­vá­nos­ságra ho­za­tal előtt szi­vá­rog­tak ki rész­le­tek a le­zu­hant Bo­e­ing 737 vizs­gá­lata kap­csán.

FRISS HÍREK

Kiszivárgott, ezért történt valójában a rejtélyes repülőtragédia

Kiszivárgott, ezért történt valójában a rejtélyes repülőtragédia

Né­hány hó­na­pon belül két ugyan­olyan Bo­e­ing-gép is le­zu­hant.

Né­hány hó­na­pon belül két ugyan­olyan Bo­e­ing-gép is le­zu­hant, mos­ta­náig az oko­kat ku­tat­ták.

Szorul a hurok a Boeing körül: Bűnügy miatt nyomoznak a cég ellen

Szorul a hurok a Boeing körül: Bűnügy miatt nyomoznak a cég ellen

Az ame­ri­kai köz­le­ke­dési tárca vizs­gá­la­tot ren­delt el.

Az ame­ri­kai köz­le­ke­dési tárca vizs­gá­la­tot ren­delt el.

Hamarosan érkeznek a pilóta nélküli repülőjáratok!

Hamarosan érkeznek a pilóta nélküli repülőjáratok!

A Bo­e­ing mes­ter­sé­ges in­tel­li­gen­ci­ára cse­rélné a pi­ló­tá­kat, a ka­to­nai dró­nok min­tá­jára ala­pozva.

A Bo­e­ing mes­ter­sé­ges in­tel­li­gen­ci­ára cse­rélné a pi­ló­tá­kat, a ka­to­nai dró­nok min­tá­jára ala­pozva.

Twitter-háborút indított Trump a cégóriás ellen

Twitter-háborút indított Trump a cégóriás ellen

Túl drága lehet az új el­nöki gép...

Az Egye­sült Ál­la­mok le­endő el­nöke egy twit­ter be­jegy­zés­ben kö­zölte: nem kér az új mé­reg­drága el­nöki gép­ből.

Most lett csak igazán veszélyes a repülés!

Most lett csak igazán veszélyes a repülés!

Ha uta­zik, ne Bo­e­ing 787-esel tegye! Sür­gős ja­ví­tásra szo­rul­nak.

Ha uta­zik, és azt látja, hogy éppen egy Bo­e­ing 787-es felé te­re­lik, in­kább ma­rad­jon a föl­dön! Az ame­ri­kai lég­ügyi ha­tó­ság ugyanis sür­gős ja­ví­tást ren­delt el ezen a gép­tí­pu­son!

Három Boeing 747-et felejtettek a reptéren

Három Boeing 747-et felejtettek a reptéren

Több mint egy éve áll­nak a rep­té­ren a gaz­dát­lan utas­szál­lí­tók.

Több mint egy éve áll a re­pü­lő­té­ren a három gaz­dát­lan utas­szál­lító, amit mos­ta­náig senki nem ke­re­sett.

Így lángolt az utasszállító a reptéren! - videó

Így lángolt az utasszállító a reptéren! - megdöbbentő felvételek

21 ember sé­rült meg.

Fel­szál­lásra ké­szült az a Bo­e­ing utas­szál­lító, ami­nek bal szár­nya sűrű fe­kete füst­tel égni kez­dett.